Náš blog

Osemročné gymnáziá v Bratislave

Osemročné gymnáziá v Bratislave

Nie je jednoduché rozhodnúť sa, ktoré osemročné gymnázium vybrať pre svojho piataka/piatačku. Každý žiak si podáva jednu prihlášku na štúdium na osemročnom gymnáziu - na maximálne dva talentové (napr. matematický na Gamči) a dva netalentové odbory.Prijímacie pohovory...

Vzdelávanie žiakov so ŠVVP v Cielene

Vzdelávanie žiakov so ŠVVP v Cielene

Vzdelávanie žiakov so ŠVVP v Cielene Rodičia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) sa na nás často obracajú s otázkami ohľadom prípravy ich dieťaťa na prijímačky na gymnázium, strednú školu, alebo doučovanie do školy. Pre lepší prehľad vám...

Welcome day v Cielene

Welcome day v Cielene

Dekádu po vzniku našej spoločnosti v roku 2012 otvárame naše brány verejnosti 21.9.2022 počas dňa otvorených učební v Cielene. Môžete sa tešiť na bohatý program týkajúci sa našich produktov a služieb, ktorými sprevádzame žiakov a rodičov edukačným...

Potrebujete pomôcť?
Napíšte nám!

Dohodnite si doučovanie ešte dnes.

× Potrebujete poradiť?