Recenzie prípravy na bilingválne gymnázium

Referencie z prípravy
na bilingválne gymnázium
2022/2023

S doučovaním u vás sme boli veľmi spokojní. Za prospešné určite považujeme aj Prijímačky nanečisto, ktoré Matejovi taktiež určite v príprave pomohli.
Matej bol prijatý na obe gymnáziá, na ktoré sa hlásil – Gymnázium Grosslingová aj Bilíková, vybral si samozrejme Gamču 😊 .
Ďakujeme za pomoc pri príprave na prijímačky a určite sa na vás radi obrátime v prípade potreby doučovania.

Agáta N. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium zo všeobecných študijných predpokladov a jazykových schopností

6.6.: Ešte som chcela doplniť, že dcérka sa nakoniec dostala ešte aj na Gymnázium Ladislava Sáru a tam aj nastupuje.

26.5.: Malá zmena, dcérku prijali na Gymnázium Hronskú na odvolanie.

19.5.: Dcérka nebola prijatá ani na jednu školu, prijímačky robila na španielske bilingválne na Hronskej a na talianske na L. Sáru.
Napriek tomu myslím, že dosiahla výborný výsledok, bola 80. na španielskom (brali 54) a 47. na talianskom (brali 31). Testy napísala veľmi dobre, chýbalo len pár bodov, na španielskom gymnáziu 4 body.
S doučovaním sme teda veľmi spokojní, dcérka tam aj nemala problém chodiť. Neskôr som aj zakúpila zadania navyše od vás, škoda že som nebola vôbec informovaná o tejto možnosti skôr.

Zuzana Z. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium zo všeobecných študijných predpokladov a jazykových schopností

Dcéra Alexandra urobila prijímacie pohovory na Bilingválne gymnazium C. S. Lewisa, skončila ale 55. pod čiarou. Zobrali ju na odvolanie.

Jana S. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium zo slovenčiny a matematiky

Na základe Vášho mailu Vám zasielam informáciu ohľadom prijímacích skúšok môjho syna Filipa:
Bilingválne gymnázium J. Hronca, poradie 57. z 405., neprijatý pre nedostatok miesta.
Bilingválne gymnázium Vazovova, poradie 188. z 649., neprijatý pre nedostatok miesta.

Richard P. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium zo všeobecných študijných predpokladov a jazykových schopností

Dcéra Alexandra urobila prijímacie pohovory na Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa, skončila ale 55. pod čiarou. Zobrali ju na odvolanie.

Jana S. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny

Eliška bola prijatá na Gymnázium Jána Papánka – bilingválna sekcia ANJ. Z 624 uchádzačov skončila na 4. mieste. Bola tiež prijatá na Gymnázium Bilíkova, bilingválna sekcia ANJ. Z 422 uchádzačov sa umiestnila na 5. mieste. Vybrala si Gymnázium Bilíkova.
Ďakujeme pekne, že organizujete doučovacie kurzy.
Príjemný deň.

Iveta Š. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium zo slovenčiny

Veľmi pekne ďakujeme za prípravu, syna prijali na obe dve bilingválne gymnáziá, na ktoré sa hlásil (GAMČA, Gercenova).
Ešte máme jedného syna, ktorého prijímacie konanie len čaká, určite využijeme Vaše služby.

Daša S. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium z matematiky

Píšem Vám ohľadne prijímačiek mojej dcéry Alexandry, ktorá spravila prijímačky na jedno gymnázium (Pankúchova), ale žiaľ kvôli nedostatku miesta nebola prijatá. Na druhé vybrané gymnázium (Vazovova) sa nedostala. Takže pokračuje v 9. ročníku. Doučovanie jej určite pomohlo zlepšovať sa v matematike ako i v slovenčine. Snáď to už jej budúci rok vyjde, aspoň už má skúsenosť a vie približne čo ju čaká.

Adriana M. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenského jazyka

Rada by som sa poďakovala za Vami poskytnuté služby. 
Dcéra absolvovala online doučovanie v rámci prípravy na bilingválne gymnázium v skupine VŠJP a tiež asi 6 termínov Prijímačiek nanečisto. Je prijatá na obe vybrané školy (Gymnázium Bilíkova – nemčina, Gymnázium Hronská – španielčina).
Ako sama povedala, bez absolvovania doučovania by prijímačky nezvládla. Úlohy, ktoré majú uchádzači v rámci prijímacích skúšok, sa v škole nepreberajú ani okrajovo. Naučila sa úlohy riešiť analytickým a logickým spôsobom. Určite jej pomohli aj Prijímačky nanečisto, kde si mohla vyskúšať, ako to prebieha.
Ešte raz teda ďakujeme.

Rodina H. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium zo všeobecných študijných predpokladov a jazykových schopností

Ďakujeme za prípravu na prijímacie skúšky a za prístup vyučujúcich. Dcéra bola prijatá na bilingválne gymnázium Hubeného.

Rodina G. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium zo slovenčiny a matematiky

Dobrý deň, syn bol prijatý na Evanjelické lýceum.

Rodina S. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium z angličtiny

Sašku prijali na 5-ročné bilingválne štúdium na Gymnázium Metodova. Ďakujeme za pomoc pri príprave na prijímacie skúšky.

Rodina T. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium zo všeobecných študijných predpokladov a jazykových schopností

Dcéra Nela bola na prijímacích pohovoroch úspešná. Zo 60 prijatých uchádzačov na nemecký bilingválny odbor, Gymnázium Bilíkova, skončila na 34. mieste,  k čomu jej určite dopomohli aj kurzy VŠP a VJP + Prijímačky nanečisto  absolvované u vás.

Dana Z. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium zo všeobecných študijných predpokladov a jazykových schopností

Chcem Vám veľmi pekne poďakovať za kvalitnú prípravu dcéry Niny na prijímacie skúšky na bilingválne gymnázium. Jej príprava vo Vašom centre bola úspešne, dcéra bola prijatá na päťročné bilingválne štúdium na Gymnázium Hubeného v Bratislave. Dokonca z testov, ktoré boli na prijímacích skúškach zo VŠP a VJS, dosiahla zo všetkých uchádzačov druhý najvyšší počet bodov – 88.  Ešte raz veľmi pekne ďakujem a prajem veľa takýchto úspešných absolventov.

Adriana Z. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium zo slovenčiny, matematiky a VŠP & VJS

Eliška bola prijatá na Gymnázium Jána Papánka – bilingválna sekcia ANJ. Z 624 uchádzačov skončila na 4. mieste. Bola tiež prijatá na Gymnázium Bilíkova, bilingválna sekcia ANJ. Z 422 uchádzačov sa umiestnila na 5. mieste. Vybrala si Gymnázium Bilíkova. Ďakujeme pekne, že organizujete doučovacie kurzy.

Iveta Š. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium zo všeobecných študijných predpokladov a jazykových schopností

Jonáš sa dostal na bilingválne gymnázium na Českej, matematiku tam spravil na 100%, AJ na 88%. Na Adlerku – technické lýceum sa nedostal, ale len kvôli horšiemu priemeru z vysvedčení, aj tam napísal prijímačky výborne. Mat na 90%, všeobecne študijné predpoklady na 75%. celkovo tam získal z testov 85%.

Iveta Z. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium z matematiky a angličtiny

Dcéru, žiaľ, neprijali na školu, kvôli ktorej chodila na prípravu z matematiky a slovenčiny. Nehľadiac na to hodnotím skúsenosť s prípravou pozitívne, dcéra konštatovala, že u seba vnímala posun. V prijímacích testoch z matematiky a slovenčiny dopadla dobre (34/50 a 37/50 bodov). Prijatá nebola pre nedostatok miesta.

Katarína M. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium zo slovenčiny a matematiky

Chceme sa poďakovať za výbornú prípravu na prijímacie pohovory na bilingválne gymnázium. Nikol navštevovala doučovania veľmi rada. Vďaka Vám sa dostala na bilingválne gymnázium Česká s výborným výsledkom.

Martina S. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny

Dobrý deň, moju dcéru som prihlásila na prípravné kurzy pre prijímačky na angl. bil. 5-ročné gymnázium. Chodila na MAT, SJL a VSJP od januára do začiatku mája. Absolvovala aj Prijímačky nanečisto. Ja ako rodič som bola veľmi spokojná s profesionálnym prístupom všetkých v Cielene, s úvodnou konzultáciou, kde sme sa s dcérou dozvedeli o možnostiach, ktoré máme, poradili nám s výberom kurzov. V priebehu kurzov som informácie o pokroku dcéry dostávala pravidelne aj na vyžiadanie. Dcéra bola veľmi spokojná s učiteľmi, obsahom kurzov, dokonca si tam našla aj kamošky. Hlásila sa na GJH a Bilgym C. S. Lewisa. Na obidve školy prijímačky urobila, na GJH ju pre nedostatok miesta nezobrali, na Bilgym C.S. Lewisa ju prijali. Dcéra skonštatovala, že veľa tém, otázok, príkladov na testoch by nezvládla, keby tieto kurzy neabsolvovala, pretože ich v jej škole nestihli prebrať. Za nás mimoriadna spokojnosť. Odporučila som Cielene aj ďalším rodičom. Ďakujeme!

Dana G. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium z matematiky, slovenčiny a VŠP & VJS

Ďakujeme za prípravu na prijímacie skúšky a za prístup vyučujúcich. Dcéra bola prijatá na bilingválne gymnázium Hubeného.

Daniela G. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny

24.5.: Na Metodku ju tiež neprijali, skončila 9-ta pod čiarou a v pondelok večer ju prijali na odvolanie podané ešte v piatok🥳🥳🥳🥳🥳
Mala tam silnú konkurenciu. Napríklad s Bilíkovou nem. biling. (vraj rovnaký test) začínali max 113b, pričom na Metodke uz od 137b🤷‍♀️
Takže elitnejší súperi zjavne…
Aj my sa tešíme na spoluprácu budúci rok s mladšou Ninkou piatačkou.

19.5.: My sme na Českej 29. pod čiarou a Metodovu čakáme🤷‍♀️
V každom prípade, Česká bola dosť odlišná v porovnaní prípravy u Vás a prípravy u nich za MAT a SJL. Dali sme 90% MAT a 80% SJL, žiaľ, English 40%, čo je dôvod prečo sme tam chceli študovať.
Metodovu nečakáme prijatie, ale hádam nebudeme niekde na konci🙏

Erika N. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium zo všeobecných študijných predpokladov a jazykových schopností

Píšeme až teraz, lebo sme čakali na výsledky.
Ďakujeme za prípravu syna na prijímačky, úspešne sa dostal na jednu z vybraných škôl.

Silvia K. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium zo všeobecných študijných predpokladov a jazykových schopností

Šimon sa, bohužiaľ, nedostal ani na jedno gymnázium (Vranovská, Česká). Čo ma ale teší, že prijímačky urobil. Takže skúšame odvolanie.
Ja doučovanie u vás hodnotím kladne, Šimon tam chodil celkom rad a chválil aj učiteľky. Prijímačky nanečisto boli výborná skúsenosť a aj komunikácia a spätná väzba s rodičmi bola veľmi fajn. Myslím, že mu to pomohlo.
Určite vás budem odporúčať ďalej.

Rodina I. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny

Chcem Vám veľmi pekne poďakovať za kvalitnú prípravu dcéry Niny na prijímacie skúšky na bilingválne gymnázium. Jej príprava vo Vašom centre bola úspešne, dcéra bola prijatá na päťročné bilingválne štúdium na Gymnázium Hubeného v Bratislave. Dokonca z testov, ktoré boli na prijímacích skúškach zo VŠP a VJS, dosiahla zo všetkých uchádzačov druhý najvyšší počet bodov – 88.  
Ešte raz veľmi pekne ďakujem a prajem veľa takýchto úspešných absolventov.

Rodina Z. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny

Ďakujem za prípravu Terezky. Tiež za ústretovosť, že som mohol trochu neskôr zaplatiť kurz.
Veľmi pozitívne sme vnímali prístup lektorky Eriky. Vie to so skupinou deti teen a zároveň naučí, čo treba.
Tiež som pozitívne vnímal, že ste približne v strede kurzu dali spätnú väzbu na Terezku. Zmenili sme prístup a začali sa pripravovať aj cez “Múdre predplatné” (tiež dobrá vec).
Na Prijímačkách nanečisto si Terezka 2x vyskúšala, ako to chodí a začali sme pracovať so stresom.
Celkovo som veľmi spokojný. Vnímam to ako veľmi dobre investované peniaze.
Terezku zobrali na Metodku z 29. miesta (brali 54).
Na Sáru skončila 34. a brali 31, takže je pravdepodobne, že ju vezmú na odvolanie.

Robert R. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium zo všeobecných študijných predpokladov a jazykových schopností

S prípravou sme boli spokojní a aj systém testovania nanečisto bol dobrý nápad. Doučovanie cieľ splnilo (bez toho by to bolo určite ťažšie) a syn sa na gymnázium dostal. 

Juraj H. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny

Záväzne nás prijali a dcéra nastupuje na školu – Gymnázium, ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava, odbor – 7902J74 – bilingválne štúdium. Ďakujeme a v prípade potreby sa na Vás opäť obrátime.

Rodina T. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium z VŠP & VJS

Ďakujeme veľmi pekne, už som pridala recenziu na kurz VŠP & VJS, čo dcérka absolvovala piatky o 17.30, dcérka Michaelaá vďaka tomuto kurzu úspešne absolvovala prijímacie skúšky na Hubeného bilingválne gymnázium v BA a z vyše 300 uchádzačov bola vybratá do skupiny 28 detí, ďakujem veľmi pekne. Ešte neviem, na koľko bodov spravila prijímačky, ale musela byť veľmi vysoko. Dcérka nemala samé jednotky na vysvedčení, mala jednu dvojku a ani za súťaže a olympiády nemala body. Bez tohto kurzu sama povedala, že by nebola schopná prijímačky spraviť. 

Jana O. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium zo všeobecných študijných predpokladov a jazykových schopností

28.5.: Takže na odvolanie sa Olívia dostala na obidve gymnáziá.

21.5.: Olívia sa, bohužiaľ, nedostala ani na jedno gymnázium.

Rodina M. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium zo slovenčiny

Samuelovi sa príprava u Vás veľmi páčila, tvrdí, že ste ho zachránili. Novohradská sa opäť nepodarila, teraz mu chýbali dva body, skončil tridsiaty deviaty. Na Bilíkovej bol siedmy. 

Veľmi pekne ďakujeme.

Silvia O. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium z VŠP & VJS

Ja len v skratke. Určite, to pomohlo Filipovi v príprave na príjmačky na bilingválne gymnázium. Ďakujeme.

Rodina P. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium z VŠP & VJS a matematiky

Píšem Vám ohľadne prijímačiek mojej dcéry Alexandry, ktorá spravila prijímačky na jedno gymnázium (Pankúchova), ale žiaľ kvôli nedostatku miesta nebola prijatá. Na druhé vybrané gymnázium (Vazovova) sa nedostala. Takže pokračuje v 9. ročníku.
Doučovanie jej určite pomohlo zlepšovať sa v matematike ako i v slovenčine.
Snáď to už jej budúci rok vyjde, aspoň už má skúsenosť a vie približne čo ju čaká.

Adriana M. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium zo slovenčiny a matematiky

Dcéra Paulína sa zúčastnila prijímacích skúšok na 5-ročné francúzske bilingválne gymnázium na Metodovej a bola úspešná.
Ďakujeme za prípravu.

Marián G. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium zo všeobecných študijných predpokladov a jazykových schopností

V končiacom sa školskom roku 2022/2023 absolvoval u vás syn Patrik kurz Maxi z predmetov Všeobecné študijné predpoklady a Všeobecné jazykové schopnosti. Taktiež sa zúčastnil všetkých možných termínov Prijímačiek nanečisto. Záverečný rezultát = Patrik je prijatý na bilingválne štúdium na Gymnáziu Bilíkova. Takže sa aj vďaka vám dielo zadarilo.
Ďakujeme vám pekne za veškeré vedomosti a schopnosti, ktoré Patrik od októbra u vás nadobudol. Budeme vás odporúčať i budúcim uchádzačom o bilingválne gymnáziá.

Pavol P. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium zo všeobecných študijných predpokladov a jazykových schopností

Martin absolvoval u vás jedno víkendové doučovanie z jazykových predpokladov a Prijímačky nanečisto. Bol prijatý na jedno bilingválne gymnázium a na jedno prijatý nebol. 
Vaše služby rada odporučím známym, verím, že to bolo prospešné.

Alžbeta K. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium zo všeobecných študijných predpokladov a jazykových schopností

Ďakujeme za prípravu. Janko sa hlásil na Gymnázium Hubeného angl. a Gymnázium Jura Hronca, ani na jednu školu nebol úspešný.
Napriek tomu si myslím, že mu príprava pomohla.

Stanislava H. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium zo všeobecných študijných predpokladov a jazykových schopností

Šimon sa bohužiaľ nedostal ani na jedno gymnázium (Vranovská, Česká). Čo ma ale teší, že prijímačky urobil. Takže skúšame odvolanie.
Ja doučovanie u vás hodnotím kladne, Šimon tam chodil celkom rad a chválil aj učiteľky. Prijímačky nanečisto boli výborná skúsenosť a aj komunikácia a spätná väzba s rodičmi bola veľmi fajn. Myslím, že mu to pomohlo.
Určite vás budem odporúčať ďalej.

Rodina I. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium zo slovenčiny a matematiky

Chceme sa poďakovať za výbornú prípravu na prijímacie pohovory na bilingválne gymnázium. Nikol navštevovala doučovania veľmi rada. Vďaka Vám sa dostala na bilingválne gymnázium Česká s výborným výsledkom. 

Martina S. | 05/2023

príprava na bilingválne gymnázium zo slovenčiny a matematiky

Vybrali ste si?
Napíšte nám!

 

Rezervujte si miesto v našich prípravných kurzoch alebo na Prijímačkách nanečisto.
Prihlasovanie na školský rok 2024/2025 už otvorené!

 

Vyberte si, o čo máte záujem

Ročník

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z chémie

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z fyziky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z biológie

Vyberte si termín(y) kurzov MAXI na maturitu (začiatok október 2023, koniec máj 2024)

Vyberte si termín(y) kurzov BASIC pre maturantov (začiatok január 2024, koniec máj 2024)

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na bilingválne gymnázium

Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY pre maturantov (20. - 24. február 2023)

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na osemročné gymnázium

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na gymnázium / SŠ

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z VŠP & VJS

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z angličtiny

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z matematiky (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z VŠP & VJS (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

ANGLIČTINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z anglického jazyka (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z matematiky (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z matematiky (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z matematiky (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z VŠP & VJS (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

ANGLIČTINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z anglického jazyka (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z matematiky (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z matematiky (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (február/marec 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenčiny (február/marec 2024)

ANGLIČTINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z anglického jazyka (február/marec 2024)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z VŠP & VJS (február/marec 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (február/marec 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka a literatúry (február/marec 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka a literatúry (február/marec 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (február/marec 2024)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES zo slovenského jazyka

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES zo slovenského jazyka

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z angličtiny

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z VŠP & VJS

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

VŠP & VJS: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z VŠP & VJS

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z angličtiny

Služby navyše

Služby navyše

Služby navyše

× Potrebujete poradiť?