Skupinový kurz

Príprava na maturitu
M / SJ / AJ / NJ

Skupinový prípravný kurz pre žiakov posledného ročníka strednej školy, ktorí sa pripravujú na písomné a ústne maturity.

Matematika

Angličtina

Slovenčina

Nemčina

O kurzoch pre maturantov

Prečítajte si, prečo by ste si mali vybrať kurz prípravy na maturitu práve u nás.

Prípravné kurzy na písomné a ústne maturity prebiehajú v našich učebniach na Sládkovičovej 2 v bratislavskom Starom Meste.

S výnimkou prázdnin sa stretávame jedenkrát týždenne v trvaní 90 minút na jeden predmet.

Všetky učebne sú vybavené moderne, pri výučbe používame najnovšie didaktické a interaktívne pomôcky, čo zvyšuje kvalitu výučby. Príďte sa k nám pozrieť!

Malé skupinky do 6 žiakov

Prípravný kurz prebieha v skupinkách maximálne 6 žiakov, čo zabezpečuje individuálny prístup a dostatok pozornosti.

Ozajstný nácvik maturít

Počas kurzu žiaci absolvujú nácvik písomných (M, SJ) i ústnych maturít Spätnú väzbu aj odporúčania posielame rodičom.

Bohatá databáza testov

V rámci kurzov pracujeme s maturitnými testami a zadaniami z rôznych zdrojov, čo zvyšuje šancu na úspešné zvládnutie maturít.

Vlastné osnovy a materiály

Na kurzoch postupujeme systematicky podľa overených osnov vytvorených vzdelávacím centrom Cielene a učiteľmi SŠ.

Kurz Maxi
(od októbra)

Najdlhší z ponúkaných kurzov (október – apríl), v ktorom majú žiaci dostatok priestoru na opakovanie učiva SŠ, nácvik písania testov (M a SJ), ale i vlastné otázky týkajúce sa hoci aj doma robených úloh a príkladov.
Účasť v tomto kurze s najvyšším počtom stretnutí jednoznačne zvyšuje šance na úspešné zvládnutie písomných i ústnych maturít.

Platbu je možné rozdeliť na dve splátky (uviesť do poznámky).

Termíny Maxi

Matematika

M.SŠ.1 | Pondelky 16:15 – 17:45 | 379€

Slovenčina

SJ.SŠ.1 | Utorky 16:15 – 17:45 | 379€

Termíny Maxi

Angličtina

AJ.SŠ.O1 | ONLINE Stredy 16:15 – 17:45 | 379€

Nemčina

NJ.SŠ.1 | Štvrtky 16:15 – 17:45 | 379€

Kurz Basic
(od januára)

Kurz Basic prebieha od januára až do konca apríla, a teda poskytuje žiakom štyri mesiace intenzívnej prípravy. V rámci kurzu žiaci preberú a zopakujú celé stredoškolské učivo daného predmetu, niekoľkokrát absolvujú cvičné maturity a taktiež sa naučia, ako riešiť najčastejšie problematické úlohy a typické maturitné chytáky vyskytujúce sa na testoch alebo ako otázka od prísnej maturitnej komisie.

Platbu je možné rozdeliť na dve splátky (uviesť do poznámky).

Termíny Basic

Matematika

M.SŠ.2 | Štvrtky 16:15 – 17:45 | 269€

Slovenčina

SJ.SŠ.2 | Stredy 16:15 – 17:45 | 269€

Termíny Basic

Angličtina

AJ.SŠ.2 | Pondelky 16:15 – 17:45 | 269€

Nemčina

NJ.SŠ.2 | Utorky 16:15 – 17:45 | 269€

Kurz Jarné prázdniny

Počas jarných prázdnin 20.2. (pondelok) – 24.2. (piatok) 2023 majú žiaci možnosť absolvovať intenzívny prípravný kurz s dotáciou 120 minút denne / 1 predmet, na ktorom precvičujeme len testy a zadania podobné maturitným z matematiky a slovenčiny z minulých rokov.
Testy sa líšia od tých, ktoré sú preberané v kurzoch MMat / SJMat Maxi a MMat / SJMat Basic.

Termíny kurzov JP

M.SŠ.JP | Každý deň 9:00 – 11:00 | 99€
SJ.SŠ.JP | Každý deň 11:15 – 13:15 | 99€

M.SŠ.JPO | ONLINE Každý deň 11:15 – 13:15 | 99€
SJ.SŠ.JPO | ONLINE Každý deň 9:00 – 11:00 | 99€

Čísla

V prípravných kurzoch na písomné a ústne maturity sme pripravovali už niekoľko desiatok žiakov a naši skúsení lektori odučili viac ako 500 kurzových hodín. Pozitívny prístup, radosť z učenia a trpezlivé vysvetľovanie – všetkými týmito vlastnosťami šikovní lektori Cielene disponujú a radi na prijímacie pohovory pripravia aj vaše dieťa.

  • Slovenský jazyk – 79,3%
  • Matematika – 82%
  • Anglický jazyk B2 – 86,3%

Kurzových hodín

úspešných maturantov

budúcich vysokoškolákov

Maturít v databáze

TERMÍN maturít 2022/ 2023: Písomné maturity sa budú konať v termíne 14. – 17. marca 2023. Ústne maturity budú v termíne od 22. mája do 9. júna 2023.

Program IQ LAB

V spolupráci s neziskovou organizáciou IQ LAB sme v Cielene pripravili program pre talentovaných žiakov 5., 8. a 9. ročníka ZŠ a maturantov.

V každom kurze máme preto vyhradené jedno miesto pre šikovnú žiačku(ka), ktorej(ému) finančná situácia nedovoľuje si prípravný kurz v Cielene zaplatiť. Mladým talentom chceme tak pomôcť dostať sa na školy, ktoré umožnia plný rozvoj ich akademického potenciálu.

Dajte nám o nej (ňom) vedieť

Pokiaľ takého žiaka poznáte – či už ako rodič, známy či učiteľ, neváhajte nám o nej(ňom) napísať pár slov mailom na info@cielene.sk aj s kontaktnými údajmi.

Uzávierka prihlášok

Koncom septembra vyberieme niekoľko žiakov, ktorým ponúkneme bezplatnú účasť v našich kurzoch MAXI.

Vybrali ste si?
Napíšte nám!

 

Rezervujte si miesto v našich prípravných kurzoch alebo na Prijímačkách nanečisto
v školskom roku 2022/2023 ešte dnes.

 

Vyberte si, o čo máte záujem

Ročník

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z chémie

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z fyziky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z biológie

Vyberte si termín(y) kurzov MAXI na maturitu (začiatok október 2022, koniec apríl 2023)

Vyberte si termín(y) kurzov BASIC pre maturantov (začiatok január 2023, koniec apríl 2023)

Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY pre maturantov (20. - 24. február 2023)

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na bilingválne gymnázium

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na osemročné gymnázium

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na gymnázium / SŠ

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z VŠP & VJS

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z angličtiny

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z matematiky (začiatok október 2022, koniec apríl 2023)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok október 2022, koniec apríl 2023)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z VŠP & VJS (začiatok október 2022, koniec apríl 2023)

ANGLIČTINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z anglického jazyka (začiatok október 2022, koniec apríl 2023)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z matematiky (začiatok október 2022, koniec apríl 2023)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok október 2022, koniec apríl 2023)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z matematiky (začiatok október 2022, koniec apríl 2023)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok október 2022, koniec apríl 2023)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z matematiky (začiatok január 2023, koniec apríl 2023)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok január 2023, koniec apríl 2023)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z VŠP & VJS (začiatok január 2023, koniec apríl 2023)

ANGLIČTINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z anglického jazyka (začiatok január 2023, koniec apríl 2023)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z matematiky (začiatok január 2023, koniec apríl 2023)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok január 2023, koniec apríl 2023)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z matematiky (začiatok január 2023, koniec apríl 2023)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok január 2023, koniec apríl 2023)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (20. - 24. február 2023)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenčiny (20. - 24. február 2023)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z VŠP & VJS (20. - 24. február 2023)

ANGLIČTINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z anglického jazyka (20. - 24. február 2023)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (20. - 24. február 2023)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka a literatúry (20. - 24. február 2023)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (20. - 24. február 2023)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka a literatúry (20. - 24. február 2023)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES zo slovenského jazyka

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z angličtiny

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z VŠP & VJS

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

VŠP & VJS: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z VŠP & VJS

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z angličtiny

× Potrebujete poradiť?