Otestuj svoje vedomosti!

Prijímačky nanečisto 
M / SJ / AJ / VŠP / CH / BI / F

Vyskúšaj si reálne testovacie podmienky ako na prijímačkách – prijímacie pohovory budú nanečisto u nás.  

Prečo prijímačky nanečisto?

Predstav si, že na prijímacích pohovoroch nemáš len jeden pokus (pre úplnosť osemročné gymnáziá a stredné školy ponúkajú dva termíny prijímačiek, čiže dva pokusy) – môžeš si ich vyskúšať vopred nanečisto.

Premenu jednotiek, pravopis veľkých písmen či deje na membráne sa určite zvládneš naučiť na našich prípravných kurzoch alebo aj doma.

Aké sú však prijímačky naozaj? Aké je to písať ich s niekoľkými žiakmi v (ne)známej triede, pričom zvonku počuť štebot vtákov (je to sojka či vrabec?), dievča vedľa nahlas šťuká perom (och!) a chlapec v poslednej lavici nervózne škrípe zubami (len to nie!)? Ponúkame ti skvelú možnosť vyskúšať si ich vopred.

Viacero termínov

Každé prijímačky máš možnosť vyskúšať si viackrát – osobne v našich triedach alebo online z pohodlia domova. Veď opakovanie je matkou múdrosti.

Nikdy nezverejnené testy a zadania

Na Prijímačkách nanečisto pracujeme výlučne s vlastnými testami. Sú vytvorené odborníkmi z praxe a zohľadňujú najaktuálnejšie učebné štandardy. 

Stratégia riešenia

Na prijímačkách sa stáva čokoľvek – zabudneš sa vrátiť k vynechanej otázke, odpovedať celou vetou či „len“ otočiť stranu. Lepšie, nech sa ti to stane u nás!

Výsledky a porovnanie s ostatnými

Súčasťou vyhodnotenia sú podrobne rozpracované výsledky každého testu, grafické porovnanie s ostatnými účastníkmi Prijímačiek nanečisto a tiež fiktívna výsledková listina.

Prijímačky

Nanečisto pre piatakov

Prijímačky na osemročné gymnázium nanečisto sú určené pre žiakov piatych ročníkov ZŠ. Obsahom prijímacích testov je učivo 3. – 5. ročníka ZŠ z matematiky a slovenského jazyka.

Testy na Prijímačkách nanečisto pre žiakov 5. ročníka ZŠ sú stavané rôzne, aby pokrývali celú škálu prijímacích testov z osemročných gymnázií – raz je prijímačkový test krúžkovací, inokedy s viacnásobným výberom správnej odpovede, niekedy sa hodnotí len postup a inokedy zas zápis aj celé riešenie. V spolupráci s odborníkmi z praxe sme pripravili testy, na ktorých si naozaj precvičíš aj najčastejšie problematické úlohy či chytáky.

Termíny Prijímačiek nanečisto M5

M5.PN.1 | Nedeľa 26.9. 9:00 – 10:15 | 19€
M5.PN.2 | Nedeľa 24.10. 9:00 – 10:15 | 19€
M5.PN.3 | Nedeľa 28.11. 13:00 – 14:15 | 19€
M5.PN.4 | Nedeľa 23.1. 9:00 – 10:15 | 19€
M5.PN.5 | Nedeľa 13.2. 10:30 – 11:45 | 19€
M5.PN.6 | Nedeľa 13.3. 9:00 – 10:15 | 19€
M5.PN.7 | Nedeľa 24.4. 10:30 – 11:45 | 19€

M5.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 3.10. 13:00 – 14:15 | 19€
M5.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 7.11. 13:00 – 14:15 | 19€
M5.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 5.12. 9:00 – 10:15 | 19€
M5.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 30.1. 13:00 – 14:15 | 19€
M5.PN.O5 | ONLINE Nedeľa 20.2. 9:00 – 10:15 | 19€
M5.PN.O6 | ONLINE Nedeľa 20.3. 13:00 – 14:15 | 19€
M5.PN.O7 | ONLINE Nedeľa 24.4. 9:00 – 10:15 | 19€

Termíny Prijímačiek nanečisto SJ5

SJ5.PN.1 | Nedeľa 26.9. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ5.PN.2 | Nedeľa 24.10. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ5.PN.3 | Nedeľa 28.11. 14:30 – 15:45 | 19€
SJ5.PN.4 | Nedeľa 23.1. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ5.PN.5 | Nedeľa 13.2. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ5.PN.6 | Nedeľa 13.3. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ5.PN.7 | Nedeľa 24.4. 9:00 – 10:15 | 19€

SJ5.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 3.10. 14:30 – 15:45 | 19€
SJ5.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 7.11. 14:30 – 15:45 | 19€
SJ5.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 5.12. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ5.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 30.1. 14:30 – 15:45 | 19€
SJ5.PN.O5 | ONLINE Nedeľa 20.2. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ5.PN.O6 | ONLINE Nedeľa 20.3. 14:30 – 15:45 | 19€
SJ5.PN.O7 | ONLINE Nedeľa 24.4. 10:30 – 11:45 | 19€

Prijímačky nanečisto pre ôsmakov

Prijímačky na bilingválne gymnázium nanečisto sú určené pre žiakov ôsmych i deviatych ročníkov ZŠ.
Prijímačky nanečisto pre ôsmakov ponúkame z matematiky, slovenského jazyka a literatúry,  VŠP a VJS a angličtiny.

Naše autorské testy vytvorené v spolupráci s odborníkmi sú stavané tak, aby pokryli celé spektrum prijímačkových úloh, a žiaci si tak nacvičili ich riešenie a na prijímačkách naživo ich už takmer nič neprekvapilo. Obzvlášť pri testoch všeobecných študijných predpokladov a všeobecných jazykových schopností platí, že nácvik riešenia jednotlivých typov úloh môže značne skrátiť čas ich riešenia.
Odporúčame si zistiť na stránke bilingválneho gymnázia, na ktoré sa žiak hlási, či budú prijímacie pohovory z matematiky, slovenčiny, všeobecných študijných predpokladov a jazykových schopností alebo angličtiny (príp. ich kombinácie).  

Termíny Prijímačiek nanečisto M8

M8.PN.1 | Nedeľa 26.9. 9:00 – 10:15 | 19€
M8.PN.2 | Nedeľa 24.10. 9:00 – 10:15 | 19€
M8.PN.3 | Nedeľa 28.11. 9:00 – 10:15 | 19€
M8.PN.4 | Nedeľa 23.1. 9:00 – 10:15 | 19€
M8.PN.5 | Nedeľa 13.2. 12:00 – 13:15 | 19€
M8.PN.6 | Nedeľa 13.3. 9:00 – 10:15 | 19€

M8.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 3.10. 13:00 – 14:15 | 19€
M8.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 7.11. 13:00 – 14:15 | 19€
M8.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 5.12. 13:00 – 14:15 | 19€
M8.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 30.1. 13:00 – 14:15 | 19€
M8.PN.O5 | ONLINE Nedeľa 20.2. 9:00 – 10:15 | 19€
M8.PN.O6 | ONLINE Nedeľa 20.3. 13:00 – 14:15 | 19€

Termíny Prijímačiek nanečisto SJ8

SJ8.PN.1 | Nedeľa 26.9. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ8.PN.2 | Nedeľa 24.10. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ8.PN.3 | Nedeľa 28.11. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ8.PN.4 | Nedeľa 23.1. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ8.PN.5 | Nedeľa 13.2. 13:30 – 14:45 | 19€
SJ8.PN.6 | Nedeľa 13.3. 10:30 – 11:45 | 19€

SJ8.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 3.10. 14:30 – 15:45 | 19€
SJ8.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 7.11. 14:30 – 15:45 | 19€
SJ8.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 5.12. 14:30 – 15:45 | 19€
SJ8.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 30.1. 14:30 – 15:45 | 19€
SJ8.PN.O5 | ONLINE Nedeľa 20.2. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ8.PN.O6 | ONLINE Nedeľa 20.3. 14:30 – 15:45 | 19€

Termíny Prijímačiek nanečisto VSJP8

VSJP8.PN.1 | Nedeľa 26.9. 12:00 – 13:15 | 19€
VSJP8.PN.2 | Nedeľa 24.10. 12:00 – 13:15| 19€
VSJP8.PN.3 | Nedeľa 28.11. 12:00 – 13:15 | 19€
VSJP8.PN.4 | Nedeľa 23.1. 12:00 – 13:15 | 19€
VSJP8.PN.5 | Nedeľa 13.2. 9:00 – 10:15 | 19€
VSJP8.PN.6 | Nedeľa 13.3. 12:00 – 13:15 | 19€

VSJP8.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 3.10. 9:00 – 10:15 | 19€
VSJP8.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 7.11. 9:00 – 10:15 | 19€
VSJP8.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 5.12. 9:00 – 10:15 | 19€
VSJP8.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 30.1. 9:00 – 10:15 | 19€
VSJP8.PN.O5 | ONLINE Nedeľa 20.2. 13:00 – 14:15 | 19€
VSJP8.PN.O6 | ONLINE Nedeľa 20.3. 9:00 – 10:15 | 19€

Termíny Prijímačiek nanečisto AJ8

AJ8.PN.1 | Nedeľa 26.9. 13:30 – 14:45 | 19€
AJ8.PN.2 | Nedeľa 24.10. 13:30 – 14:45 | 19€
AJ8.PN.3 | Nedeľa 28.11. 13:30 – 14:45 | 19€
AJ8.PN.4 | Nedeľa 23.1. 13:30 – 14:45 | 19€
AJ8.PN.5 | Nedeľa 13.2. 10:30 – 11:45 | 19€
AJ8.PN.6 | Nedeľa 13.3. 13:30 – 14:45 | 19€

AJ8.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 3.10. 10:30 – 11:45 | 19€
AJ8.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 7.11. 10:30 – 11:45 | 19€
AJ8.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 5.12. 10:30 – 11:45 | 19€
AJ8.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 30.1. 10:30 – 11:45 | 19€
AJ8.PN.O5 | ONLINE Nedeľa 20.2. 14:30 – 15:45 | 19€
AJ8.PN.O6 | ONLINE Nedeľa 20.3. 10:30 – 11:45 | 19€

Prijímačky nanečisto pre deviatakov

Prijímačky na stredné školy nanečisto sú určené pre žiakov deviatych ročníkov ZŠ hlásiacich sa na stredné školy a gymnáziá. Ich absolvovanie odporúčame tiež žiakom, ktorí majú strach z Testovania 9 a radi by si podobnú záťažovú situáciu vyskúšali vopred u nás v Cielene / online.

Testy na Prijímačkách nanečisto pre žiakov 9. ročníka ZŠ sú stavané tak, aby pokrývali celú škálu prijímacích testov z gymnázií a SŠ – raz je prijímačkový test krúžkovací, inokedy s viacnásobným výberom správnej odpovede, niekedy sa hodnotí len postup a inokedy zas zápis aj celé riešenie. V spolupráci s učiteľmi ZŠ sme pripravili testy, na ktorých si naozaj precvičíš aj najčastejšie problematické úlohy či chytáky.

Termíny Prijímačiek nanečisto M9

M9.PN.1 | Nedeľa 26.9. 10:30 – 11:45 | 19€
M9.PN.2 | Nedeľa 24.10. 10:30 – 11:45 | 19€
M9.PN.3 | Nedeľa 28.11. 10:30 – 11:45 | 19€
M9.PN.4 | Nedeľa 23.1. 10:30 – 11:45 | 19€
M9.PN.5 | Nedeľa 13.2. 9:00 – 10:15 | 19€
M9.PN.6 | Nedeľa 13.3. 10:30 – 11:45 | 19€
M9.PN.7 | Nedeľa 24.4. 9:00 – 10:15 | 19€

M9.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 3.10. 14:30 – 15:45 | 19€
M9.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 7.11. 14:30 – 15:45 | 19€
M9.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 5.12. 14:30 – 15:45 | 19€
M9.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 30.1. 14:30 – 15:45 | 19€
M9.PN.O5 | ONLINE Nedeľa 20.2. 10:30 – 11:45 | 19€
M9.PN.O6 | ONLINE Nedeľa 20.3. 14:30 – 15:45 | 19€
M9.PN.O7 | ONLINE Nedeľa 24.4. 10:30 – 11:45 | 19€

Termíny Prijímačiek nanečisto SJ9

SJ9.PN.1 | Nedeľa 26.9. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ9.PN.2 | Nedeľa 24.10. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ9.PN.3 | Nedeľa 28.11. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ9.PN.4 | Nedeľa 23.1. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ9.PN.5 | Nedeľa 13.2. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ9.PN.6 | Nedeľa 13.3. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ9.PN.7 | Nedeľa 24.4. 10:30 – 11:45 | 19€

SJ9.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 3.10. 13:00 – 14:15 | 19€
SJ9.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 7.11. 13:00 – 14:15 | 19€
SJ9.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 5.12. 13:00 – 14:15 | 19€
SJ9.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 30.1. 13:00 – 14:15 | 19€
SJ9.PN.O5 | ONLINE Nedeľa 20.2. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ9.PN.O6 | ONLINE Nedeľa 20.3. 13:00 – 14:15 | 19€
SJ9.PN.O7 | ONLINE Nedeľa 24.4. 9:00 – 10:15 | 19€

Čísla

Prijímačky nanečisto sa týkajú niekoľkých desiatok tisíc študentov, ktorí si môžu vyskúšať reálne testovacie podmienky na prijímacích pohovoroch. 

  • „Cítim sa lepšie pripravený na prijímačky“ – 93%
  • „Naučil som sa niečo nové“ – 98%

predmetov

Termínov prijímačiek

unikátnych úloh

testovaných žiakov

„Každé opakovanie je matkou múdrosti – s výnimkou opakovania hlúpostí.“

Stano Radič

Vybrali ste si?
Napíšte nám!

 

Rezervujte si miesto v našich prípravných kurzoch alebo na Prijímačkách nanečisto
v školskom roku 2021/2022 ešte dnes.

 

Vyberte si, o čo máte záujem

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z chémie

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z fyziky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z biológie

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y)

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na bilingválne gymnázium

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na osemročné gymnázium

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na gymnázium / SŠ

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z VŠP & VJS

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z angličtiny

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu MAXI z matematiky (začiatok október 2021, koniec marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu MAXI z matematiky (začiatok október 2021, koniec máj 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu MAXI z matematiky (začiatok október 2021, koniec máj 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu MAXI zo slovenského jazyka (začiatok október 2021, koniec marec 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu MAXI zo slovenského jazyka (začiatok október 2021, koniec máj 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu MAXI zo slovenského jazyka (začiatok október 2021, koniec máj 2022)

VŠP & VJS: Vyberte si termín kurzu MAXI z VŠP & VJS (začiatok október 2021, koniec marec 2022)

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu MAXI z angličtiny (začiatok október 2021, koniec marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu BASIC z matematiky (začiatok január 2022, koniec marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu BASIC z matematiky (začiatok január 2022, koniec máj 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu BASIC z matematiky (začiatok január 2022, koniec máj 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu BASIC zo slovenského jazyka (začiatok január 2022, koniec marec 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu BASIC zo slovenského jazyka (začiatok január 2022, koniec máj 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu BASIC zo slovenského jazyka (začiatok január 2022, koniec máj 2022)

VŠP & VJS: Vyberte si termín kurzu BASIC z VŠP & VJS (začiatok január 2022, koniec marec 2022)

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu BASIC z angličtiny (začiatok január 2022, koniec marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (28. február - 4. marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (28. február - 4. marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (28. február - 4. marec 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka (28. február - 4. marec 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka (28. február - 4. marec 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka (28. február - 4. marec 2022)

VŠP & VJS: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY z VŠP & VJS (28. február - 4. marec 2022)

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY z angličtiny (28. február - 4. marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND z matematiky (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND z matematiky (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND z matematiky (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND zo slovenského jazyka (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND zo slovenského jazyka (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND zo slovenského jazyka (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND z angličtiny (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND z VŠP & VJS (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

VŠP & VJS: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z VŠP & VJS

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z angličtiny

× Potrebujete poradiť?