Deň otvorených dverí v Cielene

Deň otvorených dverí v Cielene

V máji otvárame dvere všetkým rodičom, ktorí sa zaujímajú o vzdelávanie svojich detí a zároveň všetkým žiakom, ktorí zvažujú prípravu na osemročné / bilingválne / štvorročné gymnáziá a chystajú sa absolvovať prijímacie skúšky v roku 2025. S radosťou vás pozývame na deň otvorených dverí v našom vzdelávacom centre!

Čo robíme?

V Cielene sa intenzívne venujeme príprave na prijímacie pohovory na gymnáziá. Najčastejšie pripravujeme piatakov na osemročné gymnáziá, ôsmakov na bilingválne gymnáziá a deviatakov na štvorročné gymnáziá a stredné školy, ale aj na testovanie deviatakov – monitor (T9) a neoddeliteľnou súčasťou prípravných kurzov sú aj naši ambiciózni maturanti, ktorí sa s nami pripravujú na skúšku dospelosti alebo prijímacie pohovory na lekárske fakulty v SR a ČR. Realizujeme aj individuálne doučovania a single kurzy pre tých, ktorí sa chcú neustále zlepšovať a porozumieť učivu o niečo viac.

Prípravné kurzy, ktoré u nás prebiehajú, sú z predmetov, z ktorých žiakov čakajú prijímacie skúšky, testovania a maturity – slovenský jazyk, matematika, anglický jazyk a pre nádejných bilingválnych gymnazistov máme pripravený ako jediní na Slovensku aj kurz všeobecných študijných predpokladov a všeobecných jazykových schopností.

Kedy a kde sa vidíme?

Ak sa Vás tieto témy týkajú, radi Vám ukážeme priestory, v ktorých naše doučovanie a prípravné kurzy prebiehajú. Navyše budete mať možnosť zoznámiť sa s lektormi aj vedením. Radi zodpovieme aj na otázky alebo nejasnosti týkajúce sa prípravy u nás.

Dátum: streda 29.5.2024
Čas: 10:00 – 18:00
Miesto: Sládkovičova 2, Bratislava – Staré Mesto

Čo sme si pre vás pripravili?

Počas dňa otvorených dverí môžete zažiť:

– individuálnu prehliadku našich učebných priestorov,
– rozhovory s vedením, lektormi,  kariérnym poradcom a psychologičkou,
– náhľad na učebné materiály a prijímacie testy zo škôl,
– náhľad na naše autorské testy,
– pomoc s výberom kurzov podľa zvolenej školy / gymnázia,
– možnosť napísať si prijímací test z matematiky, slovenčiny, angličtiny alebo VŠP & VJS,
– získanie informácie o našom prístupe k príprave na prijímacie skúšky,
– možnosť položiť otázky a získať podrobné informácie o našom centre a o prijímačkách.

Na dni otvorených dverí sa môžete zdržať tak dlho, ako je Vám to príjemné, vítaní sú rodičia, starí rodičia aj žiaci.

Tešíme sa na vašu účasť a príležitosť zdieľať s vami naše ‘‘know-how‘‘ k vzdelávaniu a rozvoju mladých ľudí. Ak máte nejaké otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať na info@cielene.sk.

Viac o tom, čo vás zaujíma

Termíny denných táborov v Cielene

Termíny denných táborov v Cielene

Turnusy táborov 2024

Milí rodičia!

Ak uvažujete nad tým, ako zmysluplne využiť čas letných prázdnin, určite neprehliadnite naše obľubené denné tábory. Detské tábory sú plné zábavy a dobrodružstva, čo robí letné prázdniny pre deti nezabudnuteľnými. Od športových aktivít po umelecké dielne a prírodovedné výlety, tábory ponúkajú širokú škálu aktivít, ktoré zabezpečia, že sa deti nikdy nenudia.

Ponuka a harmonogram táborov 2024

Tábor Akční vedci

29. júl – 2. august 2024

12. – 16. august 2024

Tábor Harry Potter

1. – 4. júl 2024

15. – 19. júl 2024

5. – 9. august 2024

19. – 23. august 2024

Tábor Logické LEGO

8. – 12. júl 2024

12. – 16. august 2024

26. – 28. & 30. august 2024

Tábor Bratislavskí pátrači

8. – 12. júl 2024

29. júl – 2. august 2024

Tábor Milovníci zvierat

22. – 26. júl 2024

12. – 16. august 2024

26. – 28. & 30. august 2024

Tábor Kreatívne duše

22. – 26. júl 2024

5. – 9. august 2024

Všetky tábory sú denné a nabité kopou skvelých dobrodrúžstiev, ktoré na deti čakajú v časoch od 8:00 do 17:30 so skúsenými animátormi z Cielene!

Aký je náš denný plán?

Každý deň je u nás iný a každý tábor je charakteristický inými aktivitami. Harmonogram dňa je však všeobecne platný.

8:00 – 8:30 príchod detí

8:30 – 9:00 desiata

9:00 – 11:30 doobedný program podľa témy tábora

11:30 – 13:00 obed & trávenie

13:00 – 16:30 poobedný program s olovrantom

16:30 – 17:00 odchod detí

Určite neprehliadnite náš príspevok o najčastejších otázkach ohľadom denných táborov v Cielene: https://cielene.sk/najcastejsie-otazky-denne-tabory-v-cielene/

Detské tábory sú pre deti skvelým spôsobom, ako stráviť letné prázdniny. Okrem zábavy a dobrodružstva poskytujú aj možnosti vzdelávania, rozvoja zručností a budovania sociálnych väzieb. Pre rodičov predstavujú tiež istotu, že ich deti sú v bezpečí a dobre dohliadané. Takže ak hľadáte spôsob, ako urobiť letné prázdniny vašich detí nezabudnuteľnými, detský tábor by mohol byť tou správnou voľbou. Pridajte sa k dobrodružstvu a nechajte vaše deti objavovať svet nových možností a priateľstiev. Bližšie informácie k denným táborom v Cielene nájdete tu: https://cielene.sk/letne-tabory-2023-v-cielene/

Príprava na gymnázium a strednú školu 2023/2024

Príprava na gymnázium a strednú školu 2023/2024

Aj v školskom roku 2023/2024 aktívne pripravujeme žiakov, ktorí sa chystajú absolvovať prijímacie skúšky na osemročné, bilingválne, štvorročné gymnáziá a stredné školy a tiež žiakov, ktorých čaká monitor (T9), Komparo, alebo testovanie piatakov.

Tento článok obsahuje informácie, ktoré Vám môžu pomôcť pri príprave Vašich detí pred prijímačkami na gymnázium a strednú školu.

Prehľad o gymnáziách a stredných školách

Prvým užitočným krokom je urobiť si prehľad o školách, respektíve gymnáziách a odboroch stredných škôl, na ktoré sa budete hlásiť. Toto Vám pomôže pri výbere predmetov a učiva, z ktorého bude žiak absolvovať prijímacie skúšky a z ktorých sa teda treba pripravovať. Pokiaľ sa pri výbere školy cítite stratení, v Cielene Vám vieme poskytnúť komplexné poradenstvo a prehľad gymnázií a stredných škôl v Bratislave. Prehľad obsahuje aj štatistiky prijatia a percentuálnu úspešnosť. V prípade záujmu vieme poskytnúť aj informácie o programoch, ako je IB alebo AP a o školách, ktoré tieto programy realizujú. Do poradne s psychologičkou Erikou Nemcovou sa môžete objednať tu.

Príprava na prijímačky – čím skôr, tým lepšie

Po predbežnom výbere školy odporúčame začať s prípravou čo najskôr. Príprava v Cielene štandardne prebieha prostredníctvom prípravných kurzov v malých skupinkách. Kurzy MAXI, ktoré začínajú v prvom októbrovom týždni a končia v máji, majú približne 25 stretnutí v trvaní 90 minút raz to týždňa. Žiaci so skúsenými lektormi preberajú učivo a zaoberajú sa prijímacími testami, s ktorými pracujú na hodinách aj doma. Veríme, že kontakt žiakov s prijímačkovými testami ich najlepšie pripraví na absolvovanie prijímacej skúšky. Žiaci počas kurzov napíšu celkovo 13 prijímacích testov, z ktorých dostávajú hodnotenie. Rodičia zas od nás v polke kurzu dostanú spätnú väzbu o tom, ako sa ich ratolestiam darí v podobe slovného i percentuálneho hodnotenia. V neposlednom rade každý účastník prípravných kurzov v Cielene má možnosť absolvovať jeden termín obľúbených Prijímačiek nanečisto zadarmo.
V našich prípravných kurzoch je maximálny limit žiakov šesť, aby každý dostal adekvátny priestor sa vyjadriť, opýtať a aby sa žiaci navzájom nevyrušovali. Ponuku kurzov si môžete pozrieť tu. Kurzy prebiehajú osobne na Sládkovičovej 2 v Bratislave, ale aj online na celom Slovensku.

Výber vhodného kurzu

Odporúčaná príprava, respektíve výber kurzov je závislá od ročníka.

 • piataci – záujemcovia o osemročné gymnáziá – slovenský jazyk & matematika
 • ôsmaci – záujemcovia o bilingválne gymnáziá – kombinácia všeobecné študijné predpoklady a jazykové schopnosti / anglický jazyk / slovenský jazyk / matematika (záleží od vybraných dvoch bilingválnych gymnázií a ich pdomienok)
 • deviataci – záujemcovia o štvorročné gymnáziá a stredné školy – slovenský jazyk & matematika

Bonusové body na prijímačkách

Pri otázke, ako si vybrať gymnázium, odporúčame zvážiť aj body za súťaže a olympiády, ktoré vám môžu byť pridelené. Bodom navyše sa venujeme v článkoch na našom blogu.

Termín príjímacích pohovorov 2023/2024

Prijímacie skúšky na gymnáziá a stredné školy sa spravidla konajú vo vopred stanovenom termíne v máji 2024.  Prihlášku na strednú školu si môžete poslať v papierovej alebo elektronickej (EduPage) podobe najneskôr do 20. marca 2024.

Prijímačky 2023 – prihlášky, termíny, otázky

Prijímačky 2023 – prihlášky, termíny, otázky

V súvislosti s blížiacimi sa prijímacími pohovormi v roku 2023 (na akademický rok 2023/2024) sme pre našich klientov spísali zoznam najčastejších otázok a odpovedí, ktoré sa týkajú prijímacieho konania.

Kedy sa podáva prihláška na strednú školu / gymnázium?

Termín podania prihlášky na strednú školu a termín podania prihlášky na osemročné, bilingválne a štvorročné gymnázium je v školskom roku 2022/2023 rovnaký – 20. marec 2023. Tento termín je záväzný pre všetkých budúcich stredoškolákov a gymnazistov.

Koľko prihlášok si môžem podať na strednú školu / gymnázium?

Novela školského zákona upravuje spôsob podania prihlášky na stredné školy a gymnáziá. Po novom bude zákonný zástupca vypĺňať iba jednu prihlášku, v ktorej v poradí podľa záujmu uvedie najviac dva talentové odbory a najviac dva netalentové odbory.

Platia teda nasledujúce počty:

 • Osemročné gymnáziá  (5. ročník) – 2 netalentové a 2 talentové odbory = spolu 4 školy
 • Bilingválne gymnáziá (8. & 9. ročník) – 2 talentové odbory = spolu 2 školy
 • Štvorročné gymnáziá (9. ročník) – 2 talentové odbory + 2 netalentové odbory = spolu 4 školy
 • Stredné školy (9. ročník) – 2 talentové + 2 netalentové odbory = spolu 4 školy

Čo sú talentové odbory?

Za talentový odbor sa považuje stredná škola alebo gymnázium, ktoré si vyžadujú talentové skúšky. Sú to: matematické triedy na gymnáziách, bilinválne gymnáziá, stredné športové školy, pedagogické školy, sociálne akadémie, školy umeleckého priemyslu, konzervatóriá.

Ako si podať prihlášku na strednú školu? Ako si podať prihlášku na gymnázium?

Existujú dva spôsoby, ako si podať prihlášku na strednú školu alebo gymnázium:

Žiaci a rodičia posielajú prihlášku samostatne. Pri vypĺňaní prihlášky vám prípadné otázky zodpovie školou poverená osoba (najčastejšie triedny učiteľ, kariérny poradca, výchovný poradca, školský psychológ, zástupca).
O konkrétnom postupe pri podávaní prihlášky budeme informovať aj na našom blogu – po jeho zverejnení a usmernení Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Kedy sú prijímacie pohovory na moju strednú školu / gymnázium?

Dátumy prijímacích skúšok pre rok 2023/2024 sú rozdelené na prvý a druhý termín.

Prvý termín prijímačiek:

 • 2. máj 2023 – prijímacie pohovory na bilingválne gymnáziá
 • 4. máj 2023 – prijímacie pohovory na osemročné a štvorročné gymnáziá

Druhý termín prijímačiek:

 • 9. máj – prijímacie pohovory na osemročné gymnáziá
 • 10. máj – prijímacie pohovory na štvorročné gymnáziá
 • 11. máj – prijímacie pohovory na bilingválne gymnáziá

Kedy sa dozviem výsledky prijímacích pohovorov?

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam prijatých uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania do 19. mája 2023 (23:59 hod.).

Ako potvrdím nástup na strednú školu / gymnázium?

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Welcome day v Cielene

Welcome day v Cielene

Dekádu po vzniku našej spoločnosti v roku 2012 otvárame naše brány verejnosti 21.9.2022 počas dňa otvorených učební v Cielene.

Môžete sa tešiť na bohatý program týkajúci sa našich produktov a služieb, ktorými sprevádzame žiakov a rodičov edukačným procesom a dodávame im odvahu v ich školských a neskorších kariérnych krokoch.

Tešiť sa môžete na predstavenie nasledujúcich služieb:

 • Prijímačky nanečisto – komu sú určené, na čo slúžia, ako prebiehajú a ako pomáhajú žiakom dostať sa na stredné školy a osemročné a bilingválne gymnáziá, respektíve úspešne zvládnuť prijímacie skúšky a pohovory.
 • Múdre predplatné – ako tento produkt vedie žiakov k samostatnosti pri príprave na prijímacie skúšky na stredné školy, ako vyzerá a obsahuje Múdre predplatné a aké sú postupy pri asistovanom samovzdelávaní.
 • Videokurzy – ako sa pripraviť na gymnázium alebo strednú školu v prípade, že majú žiaci časovo náročné aktivity, nezladiteľné s pravidelnou prípravou a pre koho je produkt určený, ako sme do videokurzov zapojili aktivitu žiakov.
 • Skupinové kurzy – ako prebieha príprava na bilingválne, štvorročné a osemročné gymnáziá u nás v Cielene, kto sú naši lektori a ako prebiehajú kurzy všeobecných študijných a jazykových predpokladov, ako prebieha nácvik prijímačiek u piatakov, ôsmakov a deviatakov, prípadne maturantov. Ukážeme vám aj naše učebne a pochopíte ich kreatívne pomenovania.
 • Individuálne doučovania – výhody pravidelného individuálneho doučovania žiakov, pre koho je vhodné doučovanie a kedy je vhodné s doučovaním začať. Povieme si tiež o výhodách individuálnej prípravy na prijímacie pohovory.
 • Kariérne poradenstvo – ako si vybrať strednú školu, kedy sa začať pripravovať na prijímačky, na aké povolanie sa vaše dieťa hodí a aké mám šance zvládnuť prijímačky. Ako sa zorientovať v širokej ponuke stredných škôl, pre koho je vyhovujúce bilingválne a osemročné gymnázium.
 • Montessori herničky – pre našich najmenších, čo je Montessori pedagogika a ako sa pozerá na dieťa, čím prispieva k zdravej výchove a prirodzenému vývinu.

Chcete sa nás niečo opýtať, zaujíma vás fungovanie našej spoločnosti, máte záujem o prípravný kurz, doučovanie alebo chcete svoje dieťa podporiť v štúdiu? Radi vám odpovieme na vaše otázky a predstavíme naše interaktívne priestory na Sládkovičovej 2 v Bratislave.

Náš Welcome day v Cielene je určený pre každého, kto je zvedavý a chce si rozšíriť obzory v oblasti vzdelávania. Vítame rodičov, žiakov, starých rodičov, súrodencov, pedagógov aj budúcich pedagógov, opatrovníkov a všetkých, ktorí majú záujem vzdelávať seba alebo druhých. Tešíme sa na stretnutie s vami v časoch 10:00 – 20:00 a radi vám predstavíme to, čo nás už desaťročie baví.

Kurz Expres víkend – čo by ste mali vedieť

Kurz Expres víkend – čo by ste mali vedieť

Pre tých, ktorí sa nestíhajú pripravovať systematicky na prijímacie pohovory máme pripravené intenzívne kurzy Expres víkend. Každá príprava sa počíta a môže vám výrazne pomôcť v dosiahnutí lepších výsledkov na prijímacích pohovoroch.
Prípravný kurz Expres víkend je vhodný ako pre našich žiakov v prebiehajúcich kurzoch a doučovaniach, tak aj pre žiakov, ktorí u nás neabsolvujú žiadnu prípravu. Môže sa naň prihlásiť každý žiak, ktorý potrebuje precvičiť testy z prijímacích pohovorov a vysvetlenie k nim. Expres víkendy, ako je už z názvu zrejmé, prebiehajú počas víkendov a jeden predmet je v dĺžke 120 minút v sobotu i v nedeľu. Ako na každom našom prípravnom kurze na prijímacie pohovory, vždy pracujeme v malej skupine žiakov, maximálny počet je 6.

 


Prijímacie testy, prijímacie testy, prijímacie testy, …

Obsah expresného víkendového kurzu je zameraný výlučne na riešenie rôznych prijímačkových testov, rozdielnej záťaže a rôznych foriem. Štandardne sa počas jedného 120-minútového stretnutia teda vypracovávajú tri kvalitné testy z prijímacích pohovorov, ktoré pravidelne aktualizujeme. Počas kurzu lektor rieši úlohy spolu so žiakmi a vysvetľuje problémové úlohy. Teória na týchto kurzoch zaznie iba okrajovo, pri vysvetľovaní postupu riešenia úloh z testov z prijímacích skúšok. Taktiež sa žiaci oboznamujú so štruktúrou zadaní z prijímacích pohovorov, typmi úloh či rôznymi spôsobmi bodovania (jedna správna odpoveď, viac správnych odpovedí, hodnotenie postupu, hodnotenie len výsledku a pod.). Žiaci sú oboznámení aj s ,,chytákmi“, ktoré sa na testoch často vyskytujú.

Jeden víkend alebo aj všetky

Už po absolvovaní jedného víkendového kurzu žiaci nadobudnú dôležitú prax pri riešení prijímačkových testov a pripravia sa na problémové úlohy. Cena je 49 eur za jeden predmet a jeden víkend. Každý kurz Expres víkend je jedinečný, a preto sa dá prihlásiť aj na všetky zverejnené víkendy. Počas víkendov sa riešia iné testy, a tak sa môžete kvalitnejšie pripraviť na prijímacie pohovory. Zároveň však na seba jednotlivé víkendy nenadväzujú, preto ak vám to časové možnosti nedovoľujú, môžete si zvoliť i jediný Expres víkend.

Termíny Expres víkend-ov v roku 2022

Kurz s prijímacími testami na osemročné gymnázium
(matematika, slovenský jazyk a literatúra)

 • EV. 1 (16.-17. apríl)
 • EV. 2 (23.-24. apríl)
 • EV. 3 (30.4-1. máj)

 PREZENČNE

SJ5.EV.1, 2, 3 | Sobota & nedeľa 9:00 11:00 | 49€
M5.EV.1, 2, 3 | Sobota & nedeľa 11:15 – 13:15 | 49€

ONLINE

M5.EV.O1, 2, 3 | ONLINE Sobota & nedeľa 9:00 11:00 | 49€
SJ5.EV.O1, 2, 3 | ONLINE Sobota & nedeľa 11:15 13:15 | 49€

Kurz s prijímacími testami na bilingválne gymnázium
(matematika, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, všeobecné študijné a jazykové predpoklady )

 •  EV. 1 (5.-6. marec)
 • EV. 2 (12.-13. marec)
 • EV. 3 (19.-20. marec)

PREZENČNE

M8.EV.1, 2, 3 | Sobota & nedeľa 9:00 11:00 | 49€
SJ8.EV.1, 2, 3 | Sobota & nedeľa 11:15 13:15 | 49€
VSJP8.EV.1, 2, 3 | Sobota & nedeľa 14:15 16:15 | 49€
AJ8.EV.1, 2, 3 | Sobota & nedeľa 16:30 18:30 | 49€

 ONLINE

 VSJP8.EV.O1, 2, 3 | ONLINE Sobota & nedeľa 9:00 11:00 | 49€
AJ8.EV.O1, 2, 3 | ONLINE Sobota & nedeľa 11:15 13:15 | 49€
M8.EV.O1, 2, 3 | ONLINE Sobota & nedeľa 14:15 – 16:15 | 49€
SJ8.EV.O1, 2, 3 | ONLINE Sobota & nedeľa 16:30 – 18:30 | 49€

Kurz s prijímacími testami n štvorročné gymnázium a strednú školu
(matematika, slovenský jazyk a literatúra)

 •  EV. 1 (16.-17. apríl)
 • EV. 2 (23.-24. apríl)
 • EV. 3 (30.4-1. máj)

 PREZENČNE
 M9.EV.1, 2, 3 | Sobota & nedeľa 11:15 13:15 | 49€
SJ9.EV.1, 2, 3 | Sobota & nedeľa 9:00 11:00 | 49€

ONLINE
M9.EV.O1, 2, 3 | ONLINE Sobota & nedeľa 9:00 11:00 | 49€
SJ9.EV.O1, 2, 3 | ONLINE Sobota & nedeľa 11:15 13:15 | 49€

 

Zhrnutie kurzov Expres víkend

 • 2 x 120 minútové stretnutia za víkend
 • Výlučne riešenie zadaní z prijímacích pohovorov (3 testy za deň / 6 za víkend)
 • Riešenie testových ,,chytákov“
 • Malá skupinka (max. 6 žiakov)
 • Získanie praxe v riešení prijímacích testov
 • 49 eur za jeden predmet / 1 víkend
 • Široká ponuka termínov
 • Predmety: M, SJL, VŠP, VJS, AJ

 

 

 

 

 

 

 

× Potrebujete poradiť?