Psychologické služby
& poradenstvo

 

Služby psychológa

Popri prípravných kurzoch a doučovaní ponúkame v Cielene aj psychologické služby & poradenstvo súvisiace s výberom základnej, strednej či vysokej školy, rebríčky škôl, profesijnú orientáciu, mentoring, ale aj poradenstvo pri výchove či adaptačných problémoch.

k

Overenie vedomostí & predpokladov

Rozhodnutie, akú SŠ si vybrať, uľahčí individuálne poradenstvo pre žiakov a rodičov. Počas  3 – 4 hodín zhodnotí vstupné ročníkové vedomosti žiaka z profilových predmetov a formou konzultácie následne porovná výsledky so vzorkou a odporučí ďalšiu činnosť

Profesijná orientácia a kariérne poradenstvo

Pomoc s výberom budúceho povolania, hodnotenie predpokladov, schopností a motivácie študenta, poradenstvo pri výbere vhodného typu vysokej (strednej) školy na Slovensku i v zahraničí, prehľad vysokoškolských systémov v Európe a USA.

Porovnanie a hodnotenie základných & stredných škôl

Vypracovanie personalizovaného porovnania troch alebo viacerých základných / stredných škôl na Slovensku pre potreby rodičov s ohľadom na najaktuálnejšie výsledky v rôznych rebríčkoch. 

Psychologické služby pre rodičov

Poradenstvo a konzultácie o výchove a vzdelávaní detí a študentov, vzťahové poradenstvo, ale aj psychologické služby pre rodičov samotných – vzťahy, práca, voľný čas.

Psychologické služby pre žiakov

Pomoc pri adaptačných problémoch pri prestupe na novú školu / vstupe na SŠ, výkonových zlyhaniach žiakov, narušení či nedostatku motivácie. Zaoberáme sa tiež špecifickými potrebami žiakov s poruchami učenia, ale i nadaných a talentovaných žiakov.

Mentoring

Pomoc žiakovi objaviť svoj potenciál a spôsoby, akými ho naplniť prostredníctvom kvalifikovanej osoby – mentora. Identifikácia príležitostí na rast a rozvoj študenta a zároveň preskúmanie rôznych spôsobov správania a ich dôsledkov.

Profesionálna orientácia

Cieľom profesijnej orientácie je pripraviť žiakov na prvú smerovú voľbu (ZŠ) a druhú smerovú voľbu (SŠ) povolania. Program tak prispeje ku skvalitneniu procesu rozhodovania pri voľbe školy a následne povolania so snahou o zladenie individuálnych profesijných záujmov žiakov a ich schopností s požiadavkami na trhu práce a vstupnými požiadavkami stredných škôl.
Profesionálna orientácia prebieha vo forme dvoch stretnutí – na prvom študent píše vstupné testy, ktoré naša psychologička vyhodnotí, a následne na druhom stretnutí prebieha konzultácia aj s výsledkami.

U

Náhľad do sveta práce a strednej školy

Poznanie seba samého a sveta práce

Poznanie svojich profesijných a študijných predpokladov

Individuálna alebo skupinová konzultácia

Rozhodnutie a voľba štúdia / profesie

Porovnanie škôl

Žiakovi na mieru šité porovnanie 3 alebo viacerých základných / stredných škôl v Bratislave / na Slovensku pre potreby rodičov.

Výber základnej alebo strednej školy je neľahkou úlohou. Porovnanie v rebríčkoch škôl či výsledkov celoslovenských meraní, koľko detí sa na danú školu každoročne hlási, aké sú prijímacie kritériá, ktoré mimoškolské aktivity sú na prijímačkách hodnotené, dni otvorených dverí a v neposlednom rade ďalšie uplatnenie uchádzačov – to všetko nájdete v našom personalizovanom porovnaní.

  • Celkové hodnotenie školy – 40%
  • Prijímacie požiadavky – 30%
  • Uplatnenie absolventov – 20%
  • Individuálne preferencie – 10%

Ak plánuješ byť čímkoľvek menším než si schopný byť, pravdepodobne budeš do konca života nešťastný.

Abraham Maslow

Mentoring

Mentoring je určený pre žiakov od 7. ročníka vyššie. Mentor formou pravidelných stretnutí (príp. na jednorazovej konzultácii) pomôže študentovi spoznať svoje silné stránky, posunúť sa vpred v oblasti, ktorá ho zaujíma. Mentor neponúka odpovede ani riešenia, ale pomáha sa nad otázkami hlbšie a najmä inak zamyslieť.

Ciele

Podpora

Motivácia

Úspech

Psychológ

Pedagógovia

Mentorov

šálok kávy denne

Cenník služieb

Profesionálne zhodnotenie ročníkových vedomostí žiakov, pretestovanie z profilových predmetov, overenie špeciálnych zručností.

Vybrali ste si?
Napíšte nám!

Dajte nám vedieť, o aké služby máte záujem a my sa vám v najskoršom termíne ozveme. 

× Potrebujete poradiť?