Skupinový kurz

Príprava na bilingválne gymnázium
M / SJ / VŠP & VJS / AJ

Korona: 
Online doučovanie

Od 12.10.2020 až do uvoľnenia opatrení učíme všetky individuálne doučovania z našej pobočky i prípravné kurzy online formou (kurzy označené ONLINE budú pokračovať v online výučbe aj po znovuotvorení nášho centra).

Na online doučovanie využívame Microsoft Teams, s ktorého spojazdnením vám veľmi radi pomôžeme.

O Príprave pre ôsmakov a deviatakov

Prečítajte si, prečo by ste si mali vybrať kurz prípravy na bilingválne gymnázium z matematiky, slovenčiny , všeobecných študijných predpokladov a jazykových schopností alebo angličtiny práve u nás.

Prípravné kurzy na bilingválne gymnáziá prebiehajú v našich učebniach na Sládkovičovej 2 v bratislavskom Starom Meste.

S výnimkou prázdnin sa stretávame jedenkrát týždenne v trvaní 90 minút na jeden predmet.

Všetky učebne sú vybavené moderne, pri výučbe používame najnovšie didaktické a interaktívne pomôcky, čo zvyšuje kvalitu výučby. Príďte sa k nám pozrieť!

Malé skupinky do 6 žiakov

Prípravný kurz prebieha v skupinkách maximálne 6 žiakov, čo zabezpečuje individuálny prístup a dostatok pozornosti.

Ozajstný nácvik prijímačiek

Počas kurzu žiaci absolvujú nácvik prijímacích pohovorov na bil. gymnázium. Spätnú väzbu aj odporúčania posielame rodičom.

Bohatá databáza testov

V rámci kurzov pracujeme s testami z konkrétnych bilingválnych gymnázií, na ktoré sa žiaci hlásia, čo zvyšuje ich šance na prijatie.

Vlastné osnovy a materiály

Na kurzoch postupujeme systematicky podľa osnov vytvorených vzdelávacím centrom Cielene a učiteľmi ZŠ. Naši lektori používajú tiež mnohé autorské materiály.

Kurz Maxi
(od októbra)

Najdlhší z ponúkaných kurzov (október – marec), v ktorom majú žiaci dostatok priestoru na opakovanie učiva 5. – 9. ročníka ZŠ, nácvik písania prijímačkových testov, ale i vlastné otázky týkajúce sa hoci aj doma robených úloh. Účasť v tomto kurze s najvyšším počtom stretnutí jednoznačne zvyšuje šance na prijatie na bilingválne gymnázium podľa vlastného výberu. 

Termíny M8 Maxi

M8.1 | Pondelky 16:15 – 17:45 | 259€
M8.2 | Štvrtky 16:15 – 17:45 | 259€
M8.3 | Soboty 10:45 – 12:15 | 259€
M8.O1 | ONLINE Stredy 15:15 – 16:45 | 259€
M8.O2 | ONLINE Soboty 9:00 – 10:30 | 259€

Termíny SJ8 Maxi

SJ8.1 | Utorky 16:15 – 17:45 | 259€
SJ8.2 | Stredy 16:15 – 17:45 | 259€
SJ8.3 | Soboty 9:00 – 10:30 | 259€
SJ8.O1 | ONLINE Pondelky 15:15 – 16:45 | 259€
SJ8.O2 | ONLINE Soboty 10:45 – 12:15 | 259€

Termíny AJ8 Maxi

AJ8.1 | Pondelky 14:30 – 16:00 | 259€
AJ8.2 | Piatky 15:45 – 17:15 | 259€
AJ8.O1 | ONLINE Štvrtky 15:15 – 16:45 | 259€

Kurz Basic
(od januára)

Kurz Basic prebieha od januára až do prijímacích pohovorov koncom marca, a teda poskytuje žiakom tri mesiace intenzívnej prípravy. V rámci kurzu žiaci preberú a zopakujú učivo 5. – 9. ročníka, precvičia si písanie testov z konkrétnych škôl, na ktoré sa hlásia, niekoľkokrát absolvujú cvičné prijímačky a taktiež sa naučia, ako riešiť najčastejšie problematické úlohy a typické prijímačkové chytáky.

Termíny M8 Basic

M8.4 | Utorky 16:15 – 17:45 | 139€
M8.5 | Stredy 16:15 – 17:45 | 139€
M8.6 | Štvrtky 14:30 – 16:00 | 139€
M8.7 | Soboty 12:30 – 14:00 | 139€
M8.8 | Nedele 9:00 – 10:30 | 139€

M8.O3 | ONLINE Pondelky 15:15 – 16:45 | 139€
M8.O4 | ONLINE Soboty 9:00 – 10:30 | 139€
M8.O5 | ONLINE Nedele 10:00 – 11:30 | 139€ (začíname vo februári!)

Termíny SJ8 Basic

SJ8.4 | Pondelky 16:15 – 17:45 | 139€
SJ8.5 | Utorky 14:30 – 16:00 | 139€
SJ8.6 | Štvrtky 16:15 – 17:45 | 139€
SJ8.7 | Soboty 14:15 – 15:45 | 139€
SJ8.8 | Nedele 10:45 – 12:15 | 139€
SJ8.O3 | ONLINE Stredy 15:15 – 16:45 | 139€
SJ8.O4 | ONLINE Soboty 10:45 – 12:15 | 139€
SJ8.O5  | ONLINE Nedele 14:00 – 15:30 | 139€ (začíname vo februári!)

 

Termíny AJ8 Basic

AJ8.3 | Stredy 14:30 – 16:00 | 139€
AJ8.4 | Štvrtky 16:15 – 17:45 | 139€
AJ8.O2 | ONLINE Utorky 15:15 – 16:45 | 139€
AJ8.O3  | ONLINE Soboty 10:00 – 11:30 | 139€ (začíname vo februári!)

Kurz Jarné prázdniny

Počas jarných prázdnin 1.3. (pondelok) – 5.3. (piatok) 2021 majú žiaci možnosť absolvovať intenzívny prípravný kurz s dotáciou 120 minút denne / 1 predmet, na ktorom precvičujeme len testy z prijímacích pohovorov na bilingválne gymnáziá z matematiky a slovenčiny z minulých rokov.
Testy sa líšia od tých, ktoré sú preberané v kurzoch M8 / SJ8 Maxi a M8 / SJ8 Basic.

Termíny M8.JP a SJ8.JP

JARNÉ PRÁZDNINY (1. – 5. marec 2021)
M8.JP | Každý deň 11:15 – 13:15 | 99€
SJ8.JP | Každý deň 9:00 – 11:00 | 99€

M8.JPO | ONLINE Každý deň 9:00 – 11:00 | 99€
SJ8.JPO | ONLINE Každý deň 11:15 – 13:15 | 99€

Kurz Expres VÍkend

Vieme, že nie všetci žiaci stíhajú pravidelnú prípravu. Práve pre nich sú určené expresné kurzy len s testami z bilingválnych gymnázií, ktoré prebiehajú počas dvoch víkendov pred prijímacími pohovormi (prvý: 24. – 25.4.2021 / druhý: 1. – 2.5. 2021). Expres prípravu na bilingválne gymnázium ponúkame zo všeobecných študijných predpokladov a jazykových schopností, matematiky a slovenčiny.
Ponúkame možnosť absolvovať aj oba víkendy, keďže preberané testy nie sú rovnaké.
Uvedená cena je za 1 predmet počas 1 víkendu (2 x 120 min).

Termíny M8.EV, SJ8.EV a VŠJP8.EV

VÍKEND 1 (24. – 25. apríl 2021)
VŠJP8.EV.1 | Sobota & nedeľa 10:15 – 12:15 | 49€
M8.EV.1 | Sobota & nedeľa 12:30 – 14:30 | 49€
SJ8.EV.1 | Sobota & nedeľa 14:45 – 16:45 | 49€

VÍKEND 2 (1. – 2. máj 2021)
VŠJP8.EV.2 | Sobota & nedeľa 10:15 – 12:15 | 49€
M8.EV.2 | Sobota & nedeľa 12:30 – 14:30 | 49€
SJ8.EV.2 | Sobota & nedeľa 14:45 – 16:45 | 49€

Chcete preveriť úroveň vedomostí?

Vyskúšajte si reálne testovacie podmienky ako na prijímačkách s podrobne rozpracovanými riešeniami a výsledkovou listinou – vyberte si obľúbené Prijímačky nanečisto s nikdy nezverejnenými testami.

Čísla

V prípravných kurzoch na bilingválne gymnázium sme pripravovali už niekoľko desiatok žiakov a naši skúsení lektori odučili viac ako 900 kurzových hodín prípravy z matematiky, slovenčiny, angličtiny i VŠP a VJS. Pozitívny prístup, radosť z učenia a trpezlivé vysvetľovanie – všetkými týmito vlastnosťami šikovní lektori Cielene disponujú a radi na prijímacie pohovory pripravia aj vaše dieťa.

  • Gymnázium C. S. Lewisa – 19%
  • Gymnázium Ladislava Sáru – 13%
  • Gymnázium Bilíkova – 11%

Kurzových hodín

žiakov na kurzoch

nových gymnazistov

Prijímačiek v databáze

TERMÍN PRIJÍMACÍCH POHOVOROV: Prijímacie pohovory na bilingválne gymnáziá bývajú štandardne koncom marca. Update z MŠ SR: 3. a 10. máj 2021.
PRIHLÁŠKA: Prihláška sa podáva na ZŠ, ktorú dieťa navštevuje, štandardne do polovice februára. Update z MŠ SR: 8. apríl 2021.

Referencie z prípravy na bilingválne gymnázium

Adama vzali na Bilíkovu. Ďakujem.

Luboš B. | 06/2020

prípravný kurz na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny, 8. ročník ZŠ

Dobrý deň, tak ako som sľúbil. Peťo bol prijatý na bilingválne Vranovská 2 - AJ. Podľa známok bol v polovici prijatých. Na Metodku sa nedostal, lebo zo 60 prijatých bolo 45 prijatých, čo malo čisté jednotky a prijímačky neboli. Vieme, že úroveň ZŠ je rôzna. Bolo to vidieť na bilingválne Lewisa, kde boli testy a niektorí jednotkári neprešli. Vaše doučovanie pomohlo, lebo na polroku mal z matematiky aj slovenského jazyku jednotky. Ďakujeme za spoluprácu, určite Vás odporučím známym, ak budú chcieť pripraviť na prijímačky. Ďakujem za spoluprácu.
(O týždeň neskôr): Dobrý deň, Peťo sa na odvolanie dostal na Metodovu. Ďakujem.

Ivan V. | 05/2020

prípravný kurz na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny, 8. ročník ZŠ

Dobrý deň, chcela by som týmto poďakovať za výdatnú pomoc lektorom, ktorí doučovali dcéru. Mali sme podanú prihlášku na dve bilingválne gymnáziá. V jednom prípade nebola prijatá z dôvodu nedostatočnej kapacity, ale umiestnila sa na desiatom mieste pod čiarou.
V druhom prípade bola prijatá a umiestnila sa 18-ta v poradí. Celému kolektívu veľké ďakujeme. 🙂

Slávka B. | 04/2019

príprava na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny, 8. ročník ZŠ

Dobrý deň prajem, chcela som sa iba podeliť o radosť z toho, že Simonu prijali na obidve gymnáziá, na ktorých robila prijímačky, tj. aj na L. Sáru (bilingválne talianske) aj na Garcia Lorcu (španielske bilingválne). Týmto chcem poďakovať obidvom doučovateľkám, matematiky aj
slovenčiny 🙂

Anna R. | 04/2017

príprava na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny, 8. ročník ZŠ

Dobrý deň, dnes mal syn prijímačky na bilingválne gymnázium a zobrali ho, takže už ďalšie doučovanie nie je potrebné. Chcem sa vám predovšetkým poďakovať, pretože doučovanie bolo pre syna veľkým prínosom.

Ľubica L. | 04/2016

príprava na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny, 8. ročník ZŠ

Dobrý deň prajem, Viktor robil prijímačky na gymnázium Česká. A bol úspešný, z čoho sa veľmi tešíme. Pokiaľ ide o doučovanie u Vás, boli sme naozaj veľmi spokojní. Pokiaľ sa ma niekto bude pýtať, určite odporučím.

Katarína P. | 06/2020

prípravný kurz na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny, 8. ročník ZŠ

Dobrý deň, Lucka bola úspešná na oboch školách - Bilíkova (len na základe vysvedčení) - tam bude aj ďalej študovať, Bilgym C. S. Lewisa - úspešne absolvovala prijímačky, ale rozhodla sa pre nemeckú verziu bilingválu, preto Bilíkova. Doučovanie bolo dobré na zopakovanie niektorých tém, ktoré v škole nepreberali veľmi detailne, napr. literárne diela boli takou témou pre Lucku. Pre moju dcéru hlavný význam doučovania bol psychologický - nastaviť tempo a fokusovanie myslenia na to, že ju čakajú prijímačky a sústredila svoje aktivity práve na to. Takisto jej pozdvihlo sebavedomie, keď mala kontrolné testy a odpovede správne, resp. vedela správne odpovedať na veci, ktoré sa pýtal lektor. Lektori boli skvelí, Lucke sa s nimi dobre pracovalo. Prajeme Vám veľa úspechov v práci a veľa spokojných doučených detičiek.

Svetlana H. | 06/2020

prípravný kurz na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny, 8. ročník ZŠ

Dobrý deň prajem, Jakubka vzali aj na Bilgym. Ďakujeme za pomoc pri príprave.

Lucia S. | 05/2020

prípravný kurz na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny, 8. ročník ZŠ

Dobrý deň, ďakujem pekne za hodnotenie. Teodor na doučovanie v Cielene chodí rád, najmä pochvaľuje učiteľky. Dokonca povedal, že by ho aj škola viac bavila, keby sa podobala na hodiny, ktoré u Vás má. Dúfam, že prijímačky dopadnú dobre.

Nadja M. | 03/2019

prípravný kurz na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny, 8. ročník ZŠ

Dobrý deň, ďakujeme za doučovanie. Máme výsledky z prvých prijímačiek a syn skončil na 10. mieste z 252, čiže je prijatý 🙂

Juraj P. | 03/2017

príprava na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny, 8. ročník ZŠ

S doučovateľkou Katkou sme s dcérou maximálne spokojné. Dcéra zvládla prijímačky z matematiky, naozaj vďaka Katke. Ďakujem.

Zita V. | 04/2016

príprava na bilingválne gymnázium z matematiky, 8. ročník ZŠ

Zuzka robila prijímačky na Bilgym C. S. Lewisa. Nevzali ju, lebo všeobecné študijné predpoklady neurobila úspešne. Avšak dostala sa na gymnázium Pankúchovu. 

Ľubomíra Š. | 06/2020

prípravný kurz bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny, 8. ročník ZŠ

Dobrý deň prajem, moja dcéra Miška bola prijatá na Gamču na základe študijných výsledkov a robila prijímačky na Bilgym – Gymnázium C. S. Lewisa, kde bola tiež prijatá. Vybrala si Gymnázium C. S. Lewisa. Ďakujem za Vašu spoluprácu a prajem všetko dobré do budúcna.

Gabriela V. | 06/2020

prípravný kurz bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny, 8. ročník ZŠ

Dobrý deň, chcem sa Vám veľmi pekne poďakovať za polročné doučovanie a trpezlivosť Vašich dievčat. Syn úspešne absolvoval prijímacie pohovory na obidve gymnáziá, kde skončil medzi najlepšími a to aj vašou zásluhou. Budem odporúčať aj ďalej… A v prípade, že budeme potrebovať znova trochu dopomôcť, sa ozvem. Ďakujem a prajem veľa spokojných zákazníkov.

Katarína Z. | 04/2018

prípravný kurz na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny, 8. ročník ZŠ

Dobré ráno, chcem sa poďakovať za výbornú spoluprácu. Peťku na odvolanie prijali na vytúžené gymnázium. Ak Vás budeme
potrebovať, určite sa ozveme. Ďakujem.

Jana K. | 05/2016

doučovanie na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny, 8. ročník ZŠ

Dobrý deň, ďakujem vám a hlavne Jozefovi za perfektné doučovanie slovenčiny. Samka prijali na gymnázium.

Jana D. | 04/2016

príprava na bilingválne gymnázium zo slovenčiny, 8. ročník ZŠ

Iné možnosti doučovania

Pokiaľ vám príprava v malých skupinkách z akýchkoľvek dôvodov nevyhovuje, vyberte si z možností individuálneho alebo online doučovania.

Vybrali ste si?
Napíšte nám!

 

Rezervujte si miesto v našom kurze ešte dnes.

 

Kurz, o ktorý máte záujem

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z matematiky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenčiny

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z chémie

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z fyziky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z biológie

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z matematiky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenčiny

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z matematiky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) zo všeobecných študijných a jazykových predpokladov

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenčiny

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) Prijímačiek nanečisto zo všeobecných študijných predpokladov a jazykových schopností

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) Prijímačiek nanečisto z angličtiny

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) zo slovenčiny

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z angličtiny

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) zo slovenčiny

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) zo slovenčiny

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y)

× Potrebujete poradiť?