Skupinové kurzy, Prijímačky nanečisto a domáca príprava pre ôsmakov

Príprava na bilingválne gymnázium
M / SJ / VŠP & VJS / AJ

O prípravných kurzoch pre ôsmakov & deviatakov

Prečítajte si, prečo by ste si mali vybrať kurz prípravy na bilingválne gymnázium z matematiky, slovenčiny, všeobecných študijných predpokladov a jazykových schopností alebo angličtiny práve v Cielene.

Prípravné kurzy na bilingválne gymnázium prebiehajú v našich učebniach na Sládkovičovej 2 v bratislavskom Starom Meste alebo ONLINE pre celé Slovensko.

S výnimkou prázdnin sa stretávame jedenkrát týždenne v trvaní 90 minút na jeden predmet.

Všetky naše učebne sú vybavené moderne, pri výučbe používame najnovšie didaktické a interaktívne pomôcky, čo zvyšuje kvalitu výučby. Príďte sa k nám pozrieť!

Maximálne 6 žiakov v skupine

Prípravný kurz na bilingválne gymnázium prebieha v skupinkách do 6 žiakov, čo zabezpečuje individuálny prístup a pozornosť.

Spätná väzba a Prijímačky nanečisto

Súčasťou kurzu je viacnásobný nácvik prijímačiek a jeden termín Prijímačiek nanečisto v cene kurzu. Rodičom posielame priebežnú spätnú väzbu o pokroku žiakov.

Bohatá databáza testov a prijímačkových zadaní

V rámci kurzov pracujeme s testami z konkrétnych bilingválnych gymnázií, na ktoré sa žiaci hlásia, čo zvyšuje ich šance na prijatie.

Vlastné osnovy a materiály

Na kurzoch postupujeme systematicky podľa osnov vytvorených vzdelávacím centrom Cielene a učiteľmi ZŠ. Naši lektori používajú tiež mnohé autorské materiály.

Prijímačky nanečisto

Aké sú prijímačky na bilingválne gymnázium naozaj? Aké je to písať ich s niekoľkými žiakmi v (ne)známej triede, pričom zvonku počuť štebot vtákov (je to sojka či vrabec?), dievča vedľa nahlas šťuká perom (och!) a chlapec v poslednej lavici nervózne škrípe zubami (len to nie!)? Našim klientom ponúkame skvelú možnosť vyskúšať si ich vopred.

Na Prijímačkách nanečisto pracujeme výlučne s vlastnými testami. Sú vytvorené odborníkmi z praxe a zohľadňujú najaktuálnejšie učebné štandardy a požiadavky. 
Súčasťou vyhodnotenia sú podrobne rozpracované výsledky každého testu s postupom riešenia, grafické porovnanie s ostatnými účastníkmi Prijímačiek nanečisto a tiež fiktívna výsledková listina.

Ako to funguje? Nádejní gymnazisti sa v deň Prijímačiek nanečisto stretnú u nás v učebni alebo online. Po vysvetlení priebehu fungovania a úvodných inštrukciách pracujú žiaci v časovom limite 60 minút. Po uplynutí stanoveného času test odovzdajú (alebo pošlú online). Do týždňa všetci zúčastnení dostanú výsledky. 
Pokiaľ sa z akýchkoľvek dôvodov live termínu nemôžete zúčastniť, máte možnosť poslať vypracovaný test v priebehu daného víkendu.

Termíny Prijímačiek nanečisto M8

M8.PN.1 | Nedeľa 26.1. 9:00 – 10:15 | 19€
M8.PN.2 | Nedeľa 16.2. 9:00 – 10:15 | 19€
M8.PN.3 | Nedeľa 23.3. 9:00 – 10:15 | 19€
M8.PN.4 | Nedeľa 13.4. 9:00 – 10:15 | 19€

M8.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 19.1. 9:00 – 10:15 | 19€
M8.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 9.2. 9:00 – 10:15 | 19€
M8.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 16.3. 9:00 – 10:15 | 19€
M8.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 6.4. 9:00 – 10:15 | 19€

Termíny Prijímačiek nanečisto SJ8

SJ8.PN.1 | Nedeľa 26.1. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ8.PN.2 | Nedeľa 16.2. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ8.PN.3 | Nedeľa 23.3. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ8.PN.4 | Nedeľa 13.4. 10:30 – 11:45 | 19€

SJ8.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 19.1. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ8.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 9.2. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ8.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 16.3. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ8.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 6.4. 10:30 – 11:45 | 19€

Termíny Prijímačiek nanečisto VSJP8

VSJP8.PN.1 | Nedeľa 26.1. 12:30 – 13:45 | 19€
VSJP8.PN.2 | Nedeľa 16.2. 12:30 – 13:45 | 19€
VSJP8.PN.3 | Nedeľa 23.3. 12:30 – 13:45 | 19€
VSJP8.PN.4 | Nedeľa 13.4. 12:30 – 13:45 | 19€

VSJP8.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 19.1. 12:30 – 13:45 | 19€
VSJP8.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 9.2. 12:30 – 13:45 | 19€
VSJP8.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 16.3. 12:30 – 13:45 | 19€
VSJP8.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 6.4. 12:30 – 13:45 | 19€

Termíny Prijímačiek nanečisto AJ8

AJ8.PN.1 | Nedeľa 26.1. 14:00 – 15:00 | 19€
AJ8.PN.2 | Nedeľa 16.2. 14:00 – 15:00 | 19€
AJ8.PN.3 | Nedeľa 23.3. 14:00 – 15:00 | 19€
AJ8.PN.4 | Nedeľa 13.4. 14:00 – 15:00 | 19€

AJ8.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 19.1. 14:00 – 15:00 | 19€
AJ8.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 9.2. 14:00 – 15:00 | 19€
AJ8.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 16.3. 14:00 – 15:00 | 19€
AJ8.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 6.4. 14:00 – 15:00 | 19€

Video kurzy

Pre všetkých nádejných gymnazistov, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nestíhajú pravidelný osobný alebo online termín našich kurzov, ponúkame video kurzy. Video kurz je rozplánovaný na 30 týždňov a príprava zaberie žiakovi cca 90 minút týždenne.  

 

Čo video kurz obsahuje?

 • rozpis plánovanej prípravy
 • 30 x interaktívne video s vysvetlením učiva 5. – 9. ročníka ZŠ a ukážkovými úlohami vyskytujúcimi sa na prijímacích pohovoroch
 • 30 x týždenný pracovný list preverujúci prebrané vedomosti
 • 30 x videovysvetlenie úloh z pracovného listu
 • 15 x prijímačkový test
 • 15 x videovysvetlenie prijímačkového testu
 • Odpoveďové hárky z každého videa a pracovného listu

Licencia

 • platnosť: do konca mája 2025
 • počet pozretí: neobmedzene
 • maximálny počet zariadení: 3

Termíny kurzov VIDEO

VSJP8.VIDEO | 1 x týždenne zverejnené materiály | 249€
SJ8.VIDEO | 1 x týždenne zverejnené materiály | 249€
M8.VIDEO | 1 x týždenne zverejnené materiály | 249€

Videokurzy kúpite okamžitým prevodom v našom cielene.shope alebo vyplnením prihlášky na spodku stránky.

Kurz Maxi
(od októbra 2024)

Najdlhší z ponúkaných kurzov (začíname v týždni po 7. októbri 2024 a končíme tesne pred májovými prijímačkami), v ktorom majú žiaci dostatok priestoru na opakovanie učiva 5. – 9. ročníka ZŠ, nácvik písania prijímačkových testov, ale i vlastné otázky týkajúce sa hoci aj doma robených úloh a príkladov. Účasť v tomto kurze s najvyšším počtom stretnutí jednoznačne zvyšuje šance na prijatie na bilingválne gymnázium podľa vlastného výberu.
Kurz MAXI je skupinový s maximálne 6 účastníkmi v jednom termíne. Pre záujemcov o individuálnu prípravu odporúčame kurz MAXI SINGLE.
Žiaci si zvyčajne vyberajú kombináciu dvoch zo štyroch ponúkaných kurzov (matematika / slovenčina / všeobecné študijné predpoklady a všeobecné jazykové schopnosti / angličtina) – odporúčame zistiť si požiadavky vami zvolených dvoch bilingválnych gymnázií alebo absolvovať konzultáciu v našej poradni

V cene kurzu je zahrnutý osobný (26.1.2025) alebo online (9.2.2025) termín Prijímačiek nanečisto z daného predmetu (výber v prihláške).
Platbu je možné rozdeliť na dve splátky alebo uskutočniť poukážkou Edenred alebo Benefit Plus (uviesť do poznámky).

Termíny kurzov M8 MAXI (matematika)

M8.MAXI.1 | Pondelky 15:45 – 17:15 | 389€
M8.MAXI.2 | Utorky 14:00 – 15:30 | 389€
M8.MAXI.3 | Stredy 17:30 – 19:00 | 389€
M8.MAXI.4 | Piatky 15:45 – 17:15 | 389€
M8.MAXI.5 | Soboty 10:45 – 12:15 | 389€
M8.MAXI.SINGLE | individuálny termín | 699€

M8.MAXI.O1 | ONLINE Stredy 16:15 – 17:45 | 389€
M8.MAXI.O2 | ONLINE Štvrtky 14:30 – 16:00 | 389€
M8.MAXI.O3 | ONLINE Soboty 9:00 – 10:30 | 389€
M8.MAXI.OSINGLE | ONLINE individuálny termín | 699€

Termíny kurzov SJ8 MAXI (slovenčina)

SJ8.MAXI.1 | Pondelky 15:45 – 17:15 | 389€
SJ8.MAXI.2 | Pondelky 17:30 – 19:00 | 389€
SJ8.MAXI.3 | Utorky 15:45 – 17:15 | 389€
SJ8.MAXI.4 | Štvrtky 14:00 – 15:30 | 389€
SJ8.MAXI.5 | Piatky 17:30 – 19:00 | 389€
SJ8.MAXI.6 | Soboty 9:00 – 10:30 | 389€
SJ8.MAXI.SINGLE | individuálny termín | 699€

SJ8.MAXI.O1 | ONLINE Utorky 14:30 – 16:00 | 389€
SJ8.MAXI.O2 | ONLINE Štvrtky 16:15 – 17:45 | 389€
SJ8.MAXI.O3 | ONLINE Soboty 10:45 – 12:15 | 389€
SJ8.MAXI.OSINGLE | ONLINE individuálny termín | 699€

Termíny kurzov VSJP8 MAXI (VŠP & VJS)

VSJP8.MAXI.1 | Pondelky 14:00 – 15:30 | 389€
VSJP8.MAXI.2 | Pondelky 15:45 – 17:15 | 389€
VSJP8.MAXI.3 | Utorky 14:00 – 15:30 | 389€
VSJP8.MAXI.4 | Utorky 17:30 – 19:00 | 389€
VSJP8.MAXI.5 | Stredy 14:00 – 15:30 | 389€
VSJP8.MAXI.6 | Stredy 15:45 – 17:15 | 389€
VSJP8.MAXI.7 | Štvrtky 15:45 – 17:15 | 389€
VSJP8.MAXI.8 | Štvrtky 17:30 – 19:00 | 389€
VSJP8.MAXI.9 | Soboty 12:30 – 14:00 | 389€

VSJP8.MAXI.O1 | ONLINE Pondelok 16:15 – 17:45 | 389€
VSJP8.MAXI.O2 | ONLINE Utorky 16:15 – 17:45 | 389€
VSJP8.MAXI.O3 | ONLINE Utorky 18:00 – 19:30 | 389€
VSJP8.MAXI.O4 | ONLINE Piatky 16:15 – 17:45 | 389€
VSJP8.MAXI.O5 | ONLINE Soboty 9:00 – 10:30 | 389€

Termíny kurzov AJ8 MAXI (angličtina)

AJ8.MAXI.1 | Utorky 15:45 – 17:15 | 389€
AJ8.MAXI.2 | Piatky 14:00 – 15:30 | 389€
AJ8.MAXI.3 | Soboty 14:15 – 15:45 | 389€
AJ8.MAXI.SINGLE | individuálny termín | 699€

AJ8.MAXI.O1 | ONLINE Štvrtky 16:30 – 18:00 | 389€
AJ8.MAXI.O2 | ONLINE Soboty 10:45 – 12:15 | 389€
AJ8.MAXI.OSINGLE | ONLINE individuálny termín | 699€

 

Kurz Basic
(od januára 2025)

Prípravný kurz Basic pre ôsmakov a deviatakov prebieha od začiatku januára až do prijímacích pohovorov na začiatku mája, a teda poskytuje žiakom takmer štyri mesiace intenzívnej prípravy. V rámci kurzu žiaci preberú a zopakujú učivo 5. – 9. ročníka, precvičia si písanie testov z konkrétnych škôl, na ktoré sa hlásia, niekoľkokrát absolvujú cvičné prijímačky a taktiež sa naučia, ako riešiť najčastejšie problematické úlohy a typické prijímačkové chytáky. 
Na bilingválne gymnáziá pripravujeme v kurzoch BASIC z matematiky, slovenčiny, všeobecných študijných predpokladov a všeobecných jazykových schopností a angličtiny.
Začíname v týždni od 20. januára 2025.

V cene kurzu je zahrnutý jeden osobný (16.2.2025) alebo online (16.3.2025) termín Prijímačiek nanečisto z daného predmetu (výber v prihláške).
Platbu je možné rozdeliť na dve splátky alebo uskutočniť poukážkou EDENRED (uviesť do poznámky).

Termíny kurzov M8 BASIC (matematika)

M8.BASIC.1 | Pondelky 17:30 – 19:00 | 269€
M8.BASIC.2 | Stredy 15:45 – 17:15 | 269€
M8.BASIC.3 | Štvrtky 14:00 – 15:30 | 269€
M8.BASIC.4 | Piatky 14:00 – 15:30 | 269€
M8.BASIC.SINGLE | individuálny termín | 479€

M8.BASIC.O1 | ONLINE Utorky 18:00 – 19:30 | 269€
M8.BASIC.O2 | ONLINE Štvrtky 16:15 – 17:45 | 269€
M8.BASIC.O3 | ONLINE Soboty 9:00 – 10:30 | 269€
M8.BASIC.OSINGLE | ONLINE individuálny termín | 479€

Termíny kurzov SJ8 BASIC (slovenčina)

SJ8.BASIC.1 | Pondelky 15:45 – 17:15 | 269€
SJ8.BASIC.2 | Stredy 14:00 – 15:30 | 269€
SJ8.BASIC.3 | Piatky 15:45 – 17:15 | 269€
SJ8.BASIC.4 | Soboty 12:30 – 14:00 | 269€
SJ8.BASIC.SINGLE | individuálny termín | 479€

SJ8.BASIC.O1 | ONLINE Pondelky 16:15 – 17:45 | 269€
SJ8.BASIC.O2 | ONLINE Stredy 14:30 – 16:00 | 269€
SJ8.BASIC.O3 | ONLINE Soboty 10:45 – 12:15 | 269€
SJ8.BASIC.OSINGLE | ONLINE individuálny termín | 479€

Termíny kurzov VSJP8 BASIC (VŠP & VJS)

VSJP8.BASIC.1 | Utorky 15:45 – 17:15 | 269€
VSJP8.BASIC.2 | Stredy 17:30 – 19:00 | 269€
VSJP8.BASIC.3 | Štvrtky 14:00 – 15:30 | 269€
VSJP8.BASIC.4 | Piatky 15:45 – 17:15 | 269€
VSJP8.BASIC.5 | Soboty 14:15 – 15:45 | 269€

VSJP8.BASIC.O1 | ONLINE Pondel. 18:00 – 19:30 | 269€
VSJP8.BASIC.O2 | ONLINE Utorky 14:30 – 16:00 | 269€
VSJP8.BASIC.O3 | ONLINE Stredy 16:15 – 17:45 | 269€
VSJP8.BASIC.O4 | ONLINE Piatky 18:00 – 19:30 | 269€
VSJP8.BASIC.O5 | ONLINE Soboty 10:45 – 12:15 | 269€

Termíny kurzov AJ8 BASIC (angličtina)

AJ8.BASIC.1 | Pondelky 14:00 – 15:30 | 269€
AJ8.BASIC.2 | Piatky 17:30 – 19:00 | 269€
AJ8.BASIC.3 | Soboty 12:30 – 14:00 | 269€
AJ8.BASIC.SINGLE | individuálny termín | 479€

AJ8.BASIC.O1 | ONLINE Utorky 16:15 – 17:45 | 269€
AJ8.BASIC.O2 | ONLINE Soboty 10:45 – 12:15 | 269€
AJ8.BASIC.OSINGLE | ONLINE individuálny termín | 479€

Kurz Jarné prázdniny

Počas jarných prázdnin 2024/2025 majú žiaci možnosť absolvovať intenzívny prípravný kurz s dotáciou 120 minút denne / 1 predmet, na ktorom precvičujeme len testy z prijímacích pohovorov na bilingválne gymnázium z matematiky, slovenčiny, VŠP a VJS a angličtiny z minulých rokov.

Testy sa líšia od tých, ktoré sú preberané v kurzoch MAXI a BASIC.

Termíny kurzov Jarné prázdniny BA, NR, TT kraj 24.-28.2.2025

M8.JP.1 | Každý deň 9:00 – 11:00 | 119€
SJ8.JP.1 | Každý deň 11:15 – 13:15 | 119€
VSJP8.JP.1 | Každý deň 14:15 – 16:15 | 119€
AJ8.JP.1 | Každý deň 16:30 – 18:30 | 119€

M8.JP.O1 | ONLINE Každý deň 14:15 – 16:15 | 119€
SJ8.JP.O1 | ONLINE Každý deň 16:30 – 18:30 | 119€
VSJP8.JP.O1 | ONLINE Každý deň 9:00 – 11:00 | 119€
AJ8.JP.O1 | ONLINE Každý deň 11:15 – 13:15 | 119€

Termíny kurzov Jarné prázdniny BB, ZA, TN kraj 3.-7.3.2025

M8.JP.O2 | ONLINE Každý deň 9:00 – 11:00 | 119€
SJ8.JP.O2 | ONLINE Každý deň 11:15 – 13:15 | 119€
VSJP8.JP.O2 | ONLINE Každý deň 14:15 – 16:15 | 119€
AJ8.JP.O2 | ONLINE Každý deň 16:30 – 18:30 | 119€

Termíny kurzov Jarné prázdniny KE, PO kraj 17.2.-21.2.2025

M8.JP.O3 | ONLINE Každý deň 9:00 – 11:00 | 119€
SJ8.JP.O3 | ONLINE Každý deň 11:15 – 13:15 | 119€
VSJP8.JP.O3 | ONLINE Každý deň 14:15 – 16:15 | 119€
AJ8.JP.O3 | ONLINE Každý deň 16:30 – 18:30 | 119€

Múdre Predplatné: pravidelná príprava na doma

Chcete sa so svojím dieťaťom pripravovať na prijímacie pohovory na bilingválne gymnázium (aj) v pohodlí domova? Potom práve pre Vás je určené Múdre predplatné: Pravidelná príprava na doma vo forme autorských zadaní a reálnych testov z prijímacích pohovorov s riešeniami.

Profesionálny učebný plán

Príprava s Múdrym predplatným je rozplánovaná našimi odborníkmi na dlhšie obdobie tak, aby bola ucelená a žiak sa vyhol zbytočnému stresu z nestíhania.

Na žiadnu tému nezabudnete

Učivo vyskytujúce sa na prijímačkách, najčastejšie problematické úlohy aj klasické prijímačkové chytáky si pri domácej príprave preopakujete alebo doplníte.

Cena

Múdre predplatné si môžete objednať (a platiť) na mesačnej báze za 35€ / mesiac / 1 predmet. Pre bilingválne gymnáziá je cena 189€ / 6 mesiacov (október – marec) na jeden predmet.

Obsah Múdreho predplatného

 • Podrobný učebný plán prípravy na bilingválne gymnázium s rozpisom preberaných tém na každý mesiac
 • 6 x interaktívny rozpis tém, úloh a testov na každý mesiac 
 • 12 x učebné celky vyskytujúce sa na prijímacích pohovoroch s vysvetlením
 • 12 x vzorové úlohy a príklady na domáce vypracovanie s vysvetľujúcimi riešeniami
 • 12 testov z reálnych bilingválnych gymnázií s riešeniami
 • 12 autorských testov Cielene s riešeniami

Doručenie

Múdre predplatné je doručené poštou do schránky vždy koncom mesiaca alebo ho posielame elektronicky.
Objednávka elektronickej verzie je možná tu, tlačenú verziu objednáte v prihláške na spodku stránky.

Čísla

V prípravných kurzoch na bilingválne gymnázium sme pripravovali už niekoľko desiatok žiakov a naši skúsení lektori odučili viac ako 2300 kurzových hodín prípravy z matematiky, slovenčiny, angličtiny i VŠP a VJS. Pozitívny prístup, radosť z učenia a trpezlivé vysvetľovanie – všetkými týmito vlastnosťami šikovní lektori Cielene disponujú a radi na prijímacie pohovory pripravia aj vaše dieťa.

 • Učivo preberané na kurze mi pomohlo v škole – 82%
 • Som veľmi spokojná/ý s lektormi v Cielene – 93%
 • Cítim sa lepšie pripravená/ý na prijímačky – 95%

Kurzových hodín

žiakov na kurzoch

nových gymnazistov

Prijímačiek v databáze

TERMÍN PRIJÍMACÍCH POHOVOROV: Prijímacie pohovory na bilingválne gymnáziá na akademický rok 2025/2026 sa budú konať 28.4. (pondelok) a 7.5. (streda) 2025.

Referencie z prípravy na bilingválne gymnázium

Recenzie z prípravy na bilingválne gymnázium z minulého školského roku 2022/2023 nájdete tu. Staršie recenzie od našich žiakov a rodičov si prečítate tu. Alebo sa začítajte do 200+ reviews na Google.

S doučovaním u vás sme boli veľmi spokojní. Za prospešné určite považujeme aj Prijímačky nanečisto, ktoré Matejovi taktiež určite v príprave pomohli.
Matej bol prijatý na obe gymnáziá, na ktoré sa hlásil – Gymnázium Grosslingová aj Bilíková, vybral si samozrejme Gamču 😊 .
Ďakujeme za pomoc pri príprave na prijímačky a určite sa na vás radi obrátime v prípade potreby doučovania.

Agáta N. | 05/2023

prípravný kurz na bilingválne gymnázium z VŠP & VJS, 8. ročník ZŠ

Prípravku na bilingválne päťročné gymnázium Cielene hodnotím ako rodič pozitívne – komunikácia zo strany Cielene bola včasná a úplná, skupina detí na jedného lektora malá a naberanie vedomostí intenzívne. Syn sa bez problémov dostal ako ôsmak na Bilgym – Gymnázium C. S. Lewisa, svoju preferovanú školu. Odporúčam skôr dlhší kurz, kvôli zníženiu stresu a záťaže na dieťa. Rozhodne skúste aj ponúkané Prijímačky nanečisto, pripravia deti na formát a typ testovacích otázok.

Lucia S. | 05/2021

prípravný kurz na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny, Prijímačky nanečisto, 8. ročník ZŠ

Dobrý deň, veľmi pekne ďakujeme za Vašu prácu a prácu Eriky. Vedenie prípravného kurzu Mati veľmi vyhovovalo – cítila sa v prvom rade veľmi dobre a cítila, že kurz jej pomáha niektorým aspektom angličtiny lepšie porozumieť, niektoré si zopakovať a upevniť a zároveň sa naučila mnoho nového, čo by ju mohlo prekvapiť na testoch. Oceňujeme priateľský prístup, otvorenosť a dobrú atmosféru na hodinách (online stretnutiach). Rovnako sa nám páčila možnosť detí byť v skupine adekvátnej veľkosti, aby zafungovalo rovesnícke učenie, ale aby sa každý aktívne dostal k slovu.
Mati urobila prijímačky, dokonca na obidve školy, na ktoré sa hlásila – aj na Bilgym C. S Lewisa, aj na Gamču. 
Prajeme všetko dobré a už sme Vás odporučili aj ďalším, ktorých čakajú prijímačky o rok a o dva 🙂

Lucia B. | 05/2021

prípravný kurz na bilingválne gymnázium z angličtiny, 8. ročník ZŠ

Jonáš sa dostal na bilingválne gymnázium na Českej, matematiku tam spravil na 100%, AJ na 88%. Na Adlerku – technické lýceum sa nedostal, ale len kvôli horšiemu priemeru z vysvedčení, aj tam napísal prijímačky výborne. Mat na 90%, všeobecne študijné predpoklady na 75%. celkovo tam získal z testov 85%.

Iveta Z. | 05/2023

prípravný kurz na bilingválne gymnázium z matematiky a angličtiny, 8. ročník ZŠ

Dcéra bola s prípravnými kurzami veľmi spokojná. Lektorka bola perfektná. Aj napriek tomu , že kurz bol v sobotu ráno, na každú hodinu sa tešila, aj na lektorku aj na „spolužiakov“. Skúšky urobila na obe školy, na ktoré sa prihlásila. Dokonca sa umiestnila v prvej desiatke. Nakoniec sa rozhodla pre bilingválne gymnázium Metodova, kam aj od septembra nastúpi. Dcéra jednoznačne zhodnotila, že kto vie či by to bez prípravného kurzu vôbec zvládla. 

Marcela Š. | 05/2022

prípravný kurz na bilingválne gymnázium z VŠP & VJS, 8. ročník ZŠ

Vybrali ste si?
Napíšte nám!

 

Rezervujte si miesto v našich prípravných kurzoch alebo na Prijímačkách nanečisto.
Prihlasovanie na školský rok 2024/2025 už otvorené!

 

Vyberte si, o čo máte záujem

Ročník

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z chémie

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z fyziky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z biológie

Vyberte si termín(y) kurzov MAXI na maturitu (začiatok október 2023, koniec máj 2024)

Vyberte si termín(y) kurzov BASIC pre maturantov (začiatok január 2024, koniec máj 2024)

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na bilingválne gymnázium

Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY pre maturantov (20. - 24. február 2023)

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na osemročné gymnázium

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na gymnázium / SŠ

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2024, koniec apríl 2025 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2024, koniec apríl 2025 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2024, koniec apríl 2025 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2024, koniec apríl 2025 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2024, koniec apríl 2025 - alebo priebežne)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z VŠP & VJS

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z angličtiny

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z matematiky (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z VŠP & VJS (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

ANGLIČTINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z anglického jazyka (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z matematiky (začiatok v týždni po 20. januári 2025, koniec máj 2025)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z matematiky (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z matematiky (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z VŠP & VJS (začiatok v týždni po 20. januári 2025, koniec máj 2025)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 20. januári 2025, koniec máj 2025)

ANGLIČTINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z anglického jazyka (začiatok v týždni po 20. januári 2025, koniec máj 2025)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z matematiky (začiatok v týždni po 20. januári 2025, koniec máj 2025)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z matematiky (začiatok v týždni po 20. januári 2025, koniec máj 2025)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 20. januári 2025, koniec máj 2025)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (február/marec 2025)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 20. januári 2025, koniec máj 2025)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenčiny (február/marec 2025)

ANGLIČTINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z anglického jazyka (február/marec 2025)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z VŠP & VJS (február/marec 2025)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (február/marec 2025)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka a literatúry (február/marec 2025)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka a literatúry (február/marec 2025)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (február/marec 2025)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES zo slovenského jazyka

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES zo slovenského jazyka

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z angličtiny

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z VŠP & VJS

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

VŠP & VJS: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z VŠP & VJS

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z angličtiny

Služby navyše

Služby navyše

Služby navyše

× Potrebujete poradiť?