Skupinový kurz

Príprava na bilingválne gymnázium
Matematika / Slovenčina

Skupinový prípravný kurz pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ, ktorí sa hlásia na bilingválne gymnázium.

O kurzoch pre ôsmakov a deviatakov

Prečítajte si, prečo by ste si mali vybrať kurz práve u nás.

Prípravné kurzy na bilingválne gymnáziá prebiehajú v našich učebniach na Sládkovičovej 2 v bratislavskom Starom Meste.

S výnimkou prázdnin sa stretávame jedenkrát týždenne v trvaní 90 minút na jeden predmet.

Všetky učebne sú vybavené moderne, pri výučbe používame najnovšie didaktické a interaktívne pomôcky, čo zvyšuje kvalitu výučby. Príďte sa k nám pozrieť!

Malé skupinky do 6 žiakov

Prípravný kurz prebieha v skupinkách maximálne 6 žiakov, čo zabezpečuje individuálny prístup a dostatok pozornosti.

Ozajstný nácvik prijímačiek

Počas kurzu žiaci absolvujú nácvik prijímacích pohovorov. Spätnú väzbu aj odporúčania posielame rodičom.

Bohatá databáza testov

V rámci kurzov pracujeme s testami z konkrétnych škôl, na ktoré sa žiaci hlásia, čo zvyšuje ich šance na prijatie.

Vlastné osnovy a materiály

Na kurzoch postupujeme systematicky podľa osnov vytvorených vzdelávacím centrom Cielene a učiteľmi ZŠ.

Kurz Maxi
(od októbra)

Najdlhší z ponúkaných kurzov (október – marec), v ktorom majú žiaci dostatok priestoru na opakovanie učiva 5. – 9. ročníka ZŠ, nácvik písania testov, ale i vlastné otázky týkajúce sa hoci aj doma robených testov. Účasť v tomto kurze s najvyšším počtom stretnutí jednoznačne zvyšuje šance na prijatie na bilingválne gymnázium podľa vlastného výberu. 

Termíny M8 Maxi

M8.1 | Pondelky 16:15 – 17:45 | 259€
M8.2 | Štvrtky 16:15 – 17:45 | 259€
M8.3 | Soboty 10:45 – 12:15 | 259€

Termíny SJ8 Maxi

SJ8.1 | Utorky 16:15 – 17:45 | 259€
SJ8.2 | Stredy 16:15 – 17:45 | 259€
SJ8.3 | Soboty 9:00 – 10:30 | 259€

Kurz Basic
(od januára)

Kurz Basic prebieha od januára až do prijímacích pohovorov koncom marca, a teda poskytuje žiakom tri mesiace intenzívnej prípravy. V rámci kurzu žiaci preberú a zopakujú učivo 5. – 9. ročníka, precvičia si písanie testov z konkrétnych škôl, na ktoré sa hlásia, niekoľkokrát absolvujú cvičné prijímačky a taktiež sa naučia, ako riešiť najčastejšie problematické úlohy a typické prijímačkové chytáky.

Termíny M8 Basic

M8.4 | Utorky 16:15 – 17:45 | 139€
M8.5 | Stredy 16:15 – 17:45 | 139€
M8.6 | Stredy 18:00 – 19:30 | 139€
M8.7 | Soboty 9:00 – 10:30 | 139€

Termíny SJ8 Basic

SJ8.4 | Pondelky 16:15 – 17:45 | 139€
SJ8.5 | Utorky 16:15 – 17:45 | 139€
SJ8.6 | Utorky 18:00 – 19:30 | 139€
SJ8.7 | Soboty 10:45 – 12:15 | 139€

Kurz Jarné prázdniny

Počas jarných prázdnin 17.2. (pondelok) – 21.2. (piatok) majú žiaci možnosť absolvovať intenzívny prípravný kurz s dotáciou 120 minút denne / 1 predmet, na ktorom precvičujeme len testy z prijímacích pohovorov na bilingválne gymnáziá z matematiky a slovenčiny z minulých rokov. Testy sa líšia od tých, ktoré sú preberané v kurzoch M8 / SJ8 Maxi a M8 / SJ8 Basic.

Termíny M8.JP a SJ8.JP

M8.JP | Každý deň 11:15 – 13:15 | 99€
SJ8.JP | Každý deň 9:00 – 11:00 | 99€

Čísla

V prípravných kurzoch na bilingválne gymnázium sme pripravovali už niekoľko desiatok žiakov a naši skúsení lektori odučili viac ako 400 kurzových hodín. Pozitívny prístup, radosť z učenia a trpezlivé vysvetľovanie – všetkými týmito vlastnosťami šikovní lektori Cielene disponujú a radi na prijímacie pohovory pripravia aj vaše dieťa.

  • Gymnázium Česká – 21%
  • Gymnázium Ladislava Sáru – 13%
  • Gymnázium Bilíkova – 11%

Kurzových hodín

žiakov na kurzoch

nových gymnazistov

Prijímačiek v databáze

TERMÍN PRIJÍMACÍCH POHOVOROV: Prijímacie pohovory na bilingválne gymnáziá boli v školskom roku 2018/2019 koncom marca/ začiatkom apríla.

Iné možnosti doučovania

Pokiaľ vám príprava v malých skupinkách z akýchkoľvek dôvodov nevyhovuje, vyberte si z možností individuálneho alebo online doučovania.

Potrebujete pomôcť?
Napíšte nám!

Dohodnite si doučovanie ešte dnes.

× Potrebujete poradiť?