Skupinové kurzy, Prijímačky nanečisto a domáca príprava pre ôsmakov

Príprava na bilingválne gymnázium
M / SJ / VŠP & VJS / AJ

O kurzoch pre ôsmakov a deviatakov

Prečítajte si, prečo by ste si mali vybrať kurz prípravy na bilingválne gymnázium z matematiky, slovenčiny, všeobecných študijných predpokladov a jazykových schopností alebo angličtiny práve v Cielene.

Prípravné kurzy na bilingválne gymnáziá prebiehajú v našich učebniach na Sládkovičovej 2 v bratislavskom Starom Meste alebo ONLINE pre celé Slovensko.

S výnimkou prázdnin sa stretávame jedenkrát týždenne v trvaní 90 minút na jeden predmet.

Všetky naše učebne sú vybavené moderne, pri výučbe používame najnovšie didaktické a interaktívne pomôcky, čo zvyšuje kvalitu výučby. Príďte sa k nám pozrieť!

Malé skupinky do 6 žiakov

Prípravný kurz na bilingválne gymnáziá prebieha v skupinkách maximálne 6 žiakov, čo zabezpečuje individuálny prístup a dostatok pozornosti.

Spätná väzba a Prijímačky nanečisto

Súčasťou kurzu je viacnásobný nácvik prijímačiek a jeden termín Prijímačiek nanečisto v cene kurzu. Rodičom posielame priebežnú spätnú väzbu o pokroku žiakov.

Bohatá databáza testov a prijímačkových zadaní

V rámci kurzov pracujeme s testami z konkrétnych bilingválnych gymnázií, na ktoré sa žiaci hlásia, čo zvyšuje ich šance na prijatie.

Vlastné osnovy a materiály

Na kurzoch postupujeme systematicky podľa osnov vytvorených vzdelávacím centrom Cielene a učiteľmi ZŠ. Naši lektori používajú tiež mnohé autorské materiály.

Prijímačky na bilingválne gymnázium nanečisto

Aké sú prijímačky naozaj? Aké je to písať ich s niekoľkými žiakmi v (ne)známej triede, pričom zvonku počuť štebot vtákov (je to sojka či vrabec?), dievča vedľa nahlas šťuká perom (och!) a chlapec v poslednej lavici nervózne škrípe zubami (len to nie!)? Ponúkame ti skvelú možnosť vyskúšať si ich vopred.

Na Prijímačkách nanečisto pracujeme výlučne s vlastnými testami. Sú vytvorené odborníkmi z praxe a zohľadňujú najaktuálnejšie učebné štandardy. 
Súčasťou vyhodnotenia sú podrobne rozpracované výsledky každého testu, grafické porovnanie s ostatnými účastníkmi Prijímačiek nanečisto a tiež fiktívna výsledková listina.

Termíny Prijímačiek nanečisto M8

M8.PN.1 | Nedeľa 26.9. 9:00 – 10:15 | 19€
M8.PN.2 | Nedeľa 24.10. 9:00 – 10:15 | 19€
M8.PN.3 | Nedeľa 28.11. 9:00 – 10:15 | 19€

M8.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 3.10. 13:00 – 14:15 | 19€
M8.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 7.11. 13:00 – 14:15 | 19€
M8.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 5.12. 13:00 – 14:15 | 19€

Termíny Prijímačiek nanečisto SJ8

SJ8.PN.1 | Nedeľa 26.9. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ8.PN.2 | Nedeľa 24.10. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ8.PN.3 | Nedeľa 28.11. 10:30 – 11:45 | 19€

SJ8.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 3.10. 14:30 – 15:45 | 19€
SJ8.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 7.11. 14:30 – 15:45 | 19€
SJ8.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 5.12. 14:30 – 15:45 | 19€

Termíny Prijímačiek nanečisto VSJP8

VSJP8.PN.1 | Nedeľa 26.9. 12:00 – 13:15 | 19€
VSJP8.PN.2 | Nedeľa 24.10. 12:00 – 13:15| 19€
VSJP8.PN.3 | Nedeľa 28.11. 12:00 – 13:15 | 19€

VSJP8.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 3.10. 9:00 – 10:15 | 19€
VSJP8.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 7.11. 9:00 – 10:15 | 19€
VSJP8.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 5.12. 9:00 – 10:15 | 19€

Termíny Prijímačiek nanečisto AJ8

AJ8.PN.1 | Nedeľa 26.9. 13:30 – 14:45 | 19€
AJ8.PN.2 | Nedeľa 24.10. 13:30 – 14:45 | 19€
AJ8.PN.3 | Nedeľa 28.11. 13:30 – 14:45 | 19€

AJ8.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 3.10. 10:30 – 11:45 | 19€
AJ8.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 7.11. 10:30 – 11:45 | 19€
AJ8.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 5.12. 10:30 – 11:45 | 19€

Kurz Maxi
(od októbra)

Najdlhší z ponúkaných kurzov pre ôsmakov (október – marec), v ktorom majú žiaci dostatok priestoru na opakovanie učiva 5. – 9. ročníka ZŠ, nácvik písania prijímačkových testov, ale i vlastné otázky týkajúce sa hoci aj doma robených úloh a príkladov. Účasť v tomto kurze s najvyšším počtom stretnutí jednoznačne zvyšuje šance na prijatie na bilingválne gymnázium podľa vlastného výberu.
V cene kurzu je zahrnutý jeden termín Prijímačiek nanečisto z daného predmetu.

Termíny kurzov M8 MAXI

M8.MAXI.1 | Pondelky 16:15 – 17:45 | 279€
M8.MAXI.2 | Stredy 14:30 – 16:00 | 279€
M8.MAXI.3 | Štvrtky 16:15 – 17:45 | 279€
M8.MAXI.4 | Soboty 10:45 – 12:15 | 279€

M8.MAXI.O1 | ONLINE Stredy 16:15 – 16:45 | 279€
M8.MAXI.O2 | ONLINE Soboty 9:00 – 10:30 | 279€

Termíny kurzov SJ8 MAXI

SJ8.MAXI.1 | Utorky 16:15 – 17:45 | 279€
SJ8.MAXI.2 | Stredy 16:15 – 17:45 | 279€
SJ8.MAXI.3 | Štvrtky 14:30 – 16:00 | 279€
SJ8.MAXI.4 | Soboty 9:00 – 10:30 | 279€

SJ8.MAXI.O1 | ONLINE Pondelky 16:15 – 17:45 | 279€
SJ8.MAXI.O2 | ONLINE Soboty 10:45 – 12:15 | 279€

Termíny kurzov VSJP8 MAXI

VSJP8.MAXI.1 | Pondelky 14:30 – 17:45 | 279€
VSJP8.MAXI.2 | Utorky 16:15 – 17:45 | 279€
VSJP8.MAXI.3 | Piatky 14:00 – 15:30 | 279€
VSJP8.MAXI.4 | Soboty 12:30 – 14:00 | 279€

VSJP8.MAXI.O1 | ONLINE Štvrtky 16:15 – 16:45 | 279€
VSJP8.MAXI.O2 | ONLINE Soboty 9:00 – 10:30 | 279€

Termíny kurzov AJ8 MAXI

AJ8.MAXI.1 | Pondelky 16:15 – 17:45 | 279€
AJ8.MAXI.2 | Utorky 14:30 – 17:45 | 279€
AJ8.MAXI.3 | Piatky 15:45 – 17:15 | 279€

AJ8.MAXI.O1 | ONLINE Utorky 16:15 – 17:45 | 279€

Kurz Basic
(od januára)

Prípravný kurz Basic pre ôsmakov prebieha od januára až do prijímacích pohovorov (štandardne) koncom marca, a teda poskytuje žiakom tri mesiace intenzívnej prípravy. V rámci kurzu žiaci preberú a zopakujú učivo 5. – 9. ročníka, precvičia si písanie testov z konkrétnych škôl, na ktoré sa hlásia, niekoľkokrát absolvujú cvičné prijímačky a taktiež sa naučia, ako riešiť najčastejšie problematické úlohy a typické prijímačkové chytáky.
V cene kurzu je zahrnutý jeden termín Prijímačiek nanečisto z daného predmetu.

Termíny kurzov M8 BASIC

M8.BASIC.1 | Utorky 16:15 – 17:45 | 159€
M8.BASIC.2 | Stredy 16:15 – 17:45 | 159€
M8.BASIC.3 | Štvrtky 14:30 – 16:00 | 159€
M8.BASIC.4 | Soboty 12:30 – 14:00 | 159€
M8.BASIC.5 | Nedele 9:00 – 10:30 | 159€

M8.BASIC.O1 | ONLINE Pondelky 16:15 – 16:45 | 159€
M8.BASIC.O2 | ONLINE Soboty 10:45 – 12:15 | 159€

Termíny kurzov SJ8 BASIC

SJ8.BASIC.1 | Pondelky 16:15 – 17:45 | 159€
SJ8.BASIC.2 | Utorky 14:30 – 16:00 | 159€
SJ8.BASIC.3 | Štvrtky 16:15 – 17:45 | 159€
SJ8.BASIC.4 | Soboty 14:15 – 15:45 | 159€
SJ8.BASIC.5 | Nedele 10:45 – 12:15 | 159€

SJ8.BASIC.O1 | ONLINE Stredy 16:15 – 17:45 | 159€
SJ8.BASIC.O2 | ONLINE Soboty 9:00 – 10:45 | 159€

Termíny kurzov VSJP8 BASIC

VSJP8.BASIC.1 | Pondelky 14:30 – 17:45 | 159€
VSJP8.BASIC.2 | Stredy 14:30 – 16:00 | 159€
VSJP8.BASIC.3 | Štvrtky 16:15 – 17:45 | 159€
VSJP8.BASIC.4 | Soboty 9:00 – 10:30 | 159€

VSJP8.BASIC.O1 | ONLINE Utorky 16:15 – 16:45 | 279€
VSJP8.BASIC.O2 | ONLINE Soboty 10:45 – 12:15 | 279€

Termíny kurzov AJ8 BASIC

AJ8.BASIC.1 | Stredy 16:15 – 17:45 | 159€
AJ8.BASIC.2 | Štvrtky 14:30 – 16:00 | 159€

AJ8.BASIC.O1 | ONLINE Štvrtky 16:15 – 17:45 | 159€

Kurz Jarné prázdniny

Počas jarných prázdnin 28.2. (pondelok) – 4.3. (piatok) 2022 majú žiaci možnosť absolvovať intenzívny prípravný kurz s dotáciou 120 minút denne / 1 predmet, na ktorom precvičujeme len testy z prijímacích pohovorov na bilingválne gymnáziá z matematiky, slovenčiny, VŠP a VJP a angličtiny z minulých rokov.
Testy sa líšia od tých, ktoré sú preberané v ôsmackych kurzoch MAXI a BASIC.

Termíny kurzov JP (28. február - 4. marec)

M8.JP.1 | Každý deň 9:00 – 11:00 | 99€
SJ8.JP.1 | Každý deň 11:15 – 13:15 | 99€
VSJP8.JP.1 | Každý deň 14:15 – 16:15 | 99€
AJ8.JP.1 | Každý deň 16:30 – 18:30 | 99€

M8.JP.O1 | ONLINE Každý deň 14:15 – 16:15 | 99€
SJ8.JP.O1 | ONLINE Každý deň 16:30 – 18:30 | 99€
VSJP8.JP.O1 | ONLINE Každý deň 9:00 – 11:00 | 99€
AJ8.JP.O1 | ONLINE Každý deň 11:15 – 13:15 | 99€

Kurz Expres VÍkend

Vieme, že nie všetci žiaci stíhajú pravidelnú prípravu. Práve pre nich sú určené expresné kurzy len s testami z bilingválnych gymnázií, ktoré prebiehajú počas troch víkendov pred prijímacími pohovormi (dátumy budeme aktualizovať).
Expres prípravu na bilingválne gymnázium ponúkame zo všeobecných študijných predpokladov a jazykových schopností, angličtiny, matematiky a slovenčiny.
Preberané testy v konkrétnych víkendoch nie sú rovnaké, preto môžu žiaci v prípade záujmu absolvovať prípravu počas všetkých troch Expres víkendov.
Uvedená cena je za 1 predmet počas 1 víkendu (2 x 120 min).

Termíny kurzov EV 1, 2, 3 (dátumy aktualizujeme)

M8.EV.1, 2, 3 | Sobota & nedeľa 9:00 – 11:00 | 49€
SJ8.EV.1, 2, 3 | Sobota & nedeľa 11:15 – 13:15 | 49€
VSJP8.EV.1, 2, 3 | Sobota & nedeľa 14:15 – 16:15 | 49€
AJ8.EV.1, 2, 3 | Sobota & nedeľa 16:30 – 18:30 | 49€

M8.EV.O1, 2, 3 | Sobota & nedeľa 14:15 – 16:15 | 49€
SJ8.EV.O1, 2, 3 | Sobota & nedeľa 16:30 – 18:30 | 49€
VSJP8.EV.O1, 2, 3 | Sobota & nedeľa 9:00 – 11:00 | 49€
AJ8.EV.O1, 2, 3 | Sobota & nedeľa 11:15 – 13:15 | 49€

Čísla

V prípravných kurzoch na bilingválne gymnázium sme pripravovali už niekoľko desiatok žiakov a naši skúsení lektori odučili viac ako 900 kurzových hodín prípravy z matematiky, slovenčiny, angličtiny i VŠP a VJS. Pozitívny prístup, radosť z učenia a trpezlivé vysvetľovanie – všetkými týmito vlastnosťami šikovní lektori Cielene disponujú a radi na prijímacie pohovory pripravia aj vaše dieťa.

  • Gymnázium C. S. Lewisa – 19%
  • Gymnázium Ladislava Sáru – 13%
  • Gymnázium Bilíkova – 11%

Kurzových hodín

žiakov na kurzoch

nových gymnazistov

Prijímačiek v databáze

TERMÍN PRIJÍMACÍCH POHOVOROV: Prijímacie pohovory na bilingválne gymnáziá bývajú štandardne koncom marca.

Referencie z prípravy na bilingválne gymnázium

Adama vzali na Bilíkovu. Ďakujem.

Luboš B. | 06/2020

prípravný kurz na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny, 8. ročník ZŠ

Dobrý deň, tak ako som sľúbil. Peťo bol prijatý na bilingválne Vranovská 2 - AJ. Podľa známok bol v polovici prijatých. Na Metodku sa nedostal, lebo zo 60 prijatých bolo 45 prijatých, čo malo čisté jednotky a prijímačky neboli. Vieme, že úroveň ZŠ je rôzna. Bolo to vidieť na bilingválne Lewisa, kde boli testy a niektorí jednotkári neprešli. Vaše doučovanie pomohlo, lebo na polroku mal z matematiky aj slovenského jazyku jednotky. Ďakujeme za spoluprácu, určite Vás odporučím známym, ak budú chcieť pripraviť na prijímačky. Ďakujem za spoluprácu.
(O týždeň neskôr): Dobrý deň, Peťo sa na odvolanie dostal na Metodovu. Ďakujem.

Ivan V. | 05/2020

prípravný kurz na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny, 8. ročník ZŠ

Dobrý deň, chcela by som týmto poďakovať za výdatnú pomoc lektorom, ktorí doučovali dcéru. Mali sme podanú prihlášku na dve bilingválne gymnáziá. V jednom prípade nebola prijatá z dôvodu nedostatočnej kapacity, ale umiestnila sa na desiatom mieste pod čiarou.
V druhom prípade bola prijatá a umiestnila sa 18-ta v poradí. Celému kolektívu veľké ďakujeme. 🙂

Slávka B. | 04/2019

príprava na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny, 8. ročník ZŠ

Dobrý deň prajem, chcela som sa iba podeliť o radosť z toho, že Simonu prijali na obidve gymnáziá, na ktorých robila prijímačky, tj. aj na L. Sáru (bilingválne talianske) aj na Garcia Lorcu (španielske bilingválne). Týmto chcem poďakovať obidvom doučovateľkám, matematiky aj
slovenčiny 🙂

Anna R. | 04/2017

príprava na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny, 8. ročník ZŠ

Dobrý deň, dnes mal syn prijímačky na bilingválne gymnázium a zobrali ho, takže už ďalšie doučovanie nie je potrebné. Chcem sa vám predovšetkým poďakovať, pretože doučovanie bolo pre syna veľkým prínosom.

Ľubica L. | 04/2016

príprava na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny, 8. ročník ZŠ

Dobrý deň prajem, Viktor robil prijímačky na gymnázium Česká. A bol úspešný, z čoho sa veľmi tešíme. Pokiaľ ide o doučovanie u Vás, boli sme naozaj veľmi spokojní. Pokiaľ sa ma niekto bude pýtať, určite odporučím.

Katarína P. | 06/2020

prípravný kurz na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny, 8. ročník ZŠ

Dobrý deň, Lucka bola úspešná na oboch školách - Bilíkova (len na základe vysvedčení) - tam bude aj ďalej študovať, Bilgym C. S. Lewisa - úspešne absolvovala prijímačky, ale rozhodla sa pre nemeckú verziu bilingválu, preto Bilíkova. Doučovanie bolo dobré na zopakovanie niektorých tém, ktoré v škole nepreberali veľmi detailne, napr. literárne diela boli takou témou pre Lucku. Pre moju dcéru hlavný význam doučovania bol psychologický - nastaviť tempo a fokusovanie myslenia na to, že ju čakajú prijímačky a sústredila svoje aktivity práve na to. Takisto jej pozdvihlo sebavedomie, keď mala kontrolné testy a odpovede správne, resp. vedela správne odpovedať na veci, ktoré sa pýtal lektor. Lektori boli skvelí, Lucke sa s nimi dobre pracovalo. Prajeme Vám veľa úspechov v práci a veľa spokojných doučených detičiek.

Svetlana H. | 06/2020

prípravný kurz na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny, 8. ročník ZŠ

Dobrý deň prajem, Jakubka vzali aj na Bilgym. Ďakujeme za pomoc pri príprave.

Lucia S. | 05/2020

prípravný kurz na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny, 8. ročník ZŠ

Dobrý deň, ďakujem pekne za hodnotenie. Teodor na doučovanie v Cielene chodí rád, najmä pochvaľuje učiteľky. Dokonca povedal, že by ho aj škola viac bavila, keby sa podobala na hodiny, ktoré u Vás má. Dúfam, že prijímačky dopadnú dobre.

Nadja M. | 03/2019

prípravný kurz na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny, 8. ročník ZŠ

Dobrý deň, ďakujeme za doučovanie. Máme výsledky z prvých prijímačiek a syn skončil na 10. mieste z 252, čiže je prijatý 🙂

Juraj P. | 03/2017

príprava na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny, 8. ročník ZŠ

S doučovateľkou Katkou sme s dcérou maximálne spokojné. Dcéra zvládla prijímačky z matematiky, naozaj vďaka Katke. Ďakujem.

Zita V. | 04/2016

príprava na bilingválne gymnázium z matematiky, 8. ročník ZŠ

Dobrý deň, chcem sa Vám ešte raz poďakovať za Váš prístup, precíznosť a informovanosť. Máte vo všetkom systém a poriadok a to sa mi veľmi páči 🙂.

Sonka P. | 11/2020

príprava na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny, 8. ročník ZŠ

Zuzka robila prijímačky na Bilgym C. S. Lewisa. Nevzali ju, lebo všeobecné študijné predpoklady neurobila úspešne. Avšak dostala sa na gymnázium Pankúchovu. 

Ľubomíra Š. | 06/2020

prípravný kurz bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny, 8. ročník ZŠ

Dobrý deň prajem, moja dcéra Miška bola prijatá na Gamču na základe študijných výsledkov a robila prijímačky na Bilgym – Gymnázium C. S. Lewisa, kde bola tiež prijatá. Vybrala si Gymnázium C. S. Lewisa. Ďakujem za Vašu spoluprácu a prajem všetko dobré do budúcna.

Gabriela V. | 06/2020

prípravný kurz bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny, 8. ročník ZŠ

Dobrý deň, chcem sa Vám veľmi pekne poďakovať za polročné doučovanie a trpezlivosť Vašich dievčat. Syn úspešne absolvoval prijímacie pohovory na obidve gymnáziá, kde skončil medzi najlepšími a to aj vašou zásluhou. Budem odporúčať aj ďalej… A v prípade, že budeme potrebovať znova trochu dopomôcť, sa ozvem. Ďakujem a prajem veľa spokojných zákazníkov.

Katarína Z. | 04/2018

prípravný kurz na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny, 8. ročník ZŠ

Dobré ráno, chcem sa poďakovať za výbornú spoluprácu. Peťku na odvolanie prijali na vytúžené gymnázium. Ak Vás budeme
potrebovať, určite sa ozveme. Ďakujem.

Jana K. | 05/2016

doučovanie na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny, 8. ročník ZŠ

Dobrý deň, ďakujem vám a hlavne Jozefovi za perfektné doučovanie slovenčiny. Samka prijali na gymnázium.

Jana D. | 04/2016

príprava na bilingválne gymnázium zo slovenčiny, 8. ročník ZŠ

Iné možnosti doučovania

Pokiaľ vám príprava v malých skupinkách z akýchkoľvek dôvodov nevyhovuje, vyberte si z možností individuálneho alebo online doučovania.

Vybrali ste si?
Napíšte nám!

 

Rezervujte si miesto v našich prípravných kurzoch
v školskom roku 2021/2022 ešte dnes.

 

Vyberte si, o čo máte záujem

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z matematiky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenčiny

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z chémie

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z fyziky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z biológie

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z matematiky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenčiny

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z matematiky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) zo všeobecných študijných a jazykových predpokladov

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenčiny

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) Prijímačiek nanečisto zo všeobecných študijných predpokladov a jazykových schopností

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) Prijímačiek nanečisto z angličtiny

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) zo slovenčiny

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z angličtiny

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) zo slovenčiny

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) zo slovenčiny

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y)

× Potrebujete poradiť?