Skupinové kurzy, Prijímačky nanečisto a domáca príprava pre ôsmakov

Príprava na bilingválne gymnázium
M / SJ / VŠP & VJS / AJ

Žiakov hlásiacich sa na päťročné bilingválne gymnáziá (8. a 9. ročník ZŠ) pripravujeme zo štyroch oblastí – matematika, slovenčina, angličtina a všeobecné študijné predpoklady a všeobecné jazykové schopnosti.
Všetky kurzy ponúkame osobne i online.

O prípravných kurzoch pre ôsmakov

Prečítajte si, prečo by ste si mali vybrať kurz prípravy na bilingválne gymnázium z matematiky, slovenčiny, všeobecných študijných predpokladov a jazykových schopností alebo angličtiny práve v Cielene.

Prípravné kurzy na bilingválne gymnáziá prebiehajú v našich učebniach na Sládkovičovej 2 v bratislavskom Starom Meste alebo ONLINE pre celé Slovensko.

S výnimkou prázdnin sa stretávame jedenkrát týždenne v trvaní 90 minút na jeden predmet.

Všetky naše učebne sú vybavené moderne, pri výučbe používame najnovšie didaktické a interaktívne pomôcky, čo zvyšuje kvalitu výučby. Príďte sa k nám pozrieť!

Malé skupinky do 6 žiakov

Prípravný kurz na bilingválne gymnáziá prebieha v skupinkách maximálne 6 žiakov, čo zabezpečuje individuálny prístup a dostatok pozornosti.

Spätná väzba a Prijímačky nanečisto

Súčasťou kurzu je viacnásobný nácvik prijímačiek a jeden termín Prijímačiek nanečisto v cene kurzu. Rodičom posielame priebežnú spätnú väzbu o pokroku žiakov.

Bohatá databáza testov a prijímačkových zadaní

V rámci kurzov pracujeme s testami z konkrétnych bilingválnych gymnázií, na ktoré sa žiaci hlásia, čo zvyšuje ich šance na prijatie.

Vlastné osnovy a materiály

Na kurzoch postupujeme systematicky podľa osnov vytvorených vzdelávacím centrom Cielene a učiteľmi ZŠ. Naši lektori používajú tiež mnohé autorské materiály.

Prijímačky nanečisto

Aké sú prijímačky na bilingválne gymnázium naozaj? Aké je to písať ich s niekoľkými žiakmi v (ne)známej triede, pričom zvonku počuť štebot vtákov (je to sojka či vrabec?), dievča vedľa nahlas šťuká perom (och!) a chlapec v poslednej lavici nervózne škrípe zubami (len to nie!)? Našim klientom ponúkame skvelú možnosť vyskúšať si ich vopred.

Na Prijímačkách nanečisto pracujeme výlučne s vlastnými testami. Sú vytvorené odborníkmi z praxe a zohľadňujú najaktuálnejšie učebné štandardy a požiadavky. 
Súčasťou vyhodnotenia sú podrobne rozpracované výsledky každého testu s postupom riešenia, grafické porovnanie s ostatnými účastníkmi Prijímačiek nanečisto a tiež fiktívna výsledková listina.

Ako to funguje? Nádejní gymnazisti sa v deň Prijímačiek nanečisto stretnú u nás v učebni alebo online. Po vysvetlení priebehu fungovania a úvodných inštrukciách pracujú žiaci v časovom limite 60 minút. Po uplynutí stanoveného času test odovzdajú (alebo pošlú online). Do týždňa všetci zúčastnení dostanú výsledky. 
Pokiaľ sa z akýchkoľvek dôvodov live termínu nemôžete zúčastniť, máte možnosť poslať vypracovaný test v priebehu daného víkendu.

Termíny Prijímačiek nanečisto M8

M8.PN.1 | Nedeľa 26.9. 9:00 – 10:15 | 19€
M8.PN.2 | Nedeľa 24.10. 9:00 – 10:15 | 19€
M8.PN.3 | Nedeľa 28.11. 9:00 – 10:15 | 19€
M8.PN.4 | Nedeľa 23.1. 9:00 – 10:15 | 19€
M8.PN.5 | Nedeľa 13.2. 12:00 – 13:15 | 19€
M8.PN.6 | Nedeľa 13.3. 9:00 – 10:15 | 19€

M8.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 3.10. 13:00 – 14:15 | 19€
M8.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 7.11. 13:00 – 14:15 | 19€
M8.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 5.12. 13:00 – 14:15 | 19€
M8.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 30.1. 13:00 – 14:15 | 19€
M8.PN.O5 | ONLINE Nedeľa 20.2. 9:00 – 10:15 | 19€
M8.PN.O6 | ONLINE Nedeľa 20.3. 13:00 – 14:15 | 19€

Termíny Prijímačiek nanečisto SJ8

SJ8.PN.1 | Nedeľa 26.9. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ8.PN.2 | Nedeľa 24.10. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ8.PN.3 | Nedeľa 28.11. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ8.PN.4 | Nedeľa 23.1. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ8.PN.5 | Nedeľa 13.2. 13:30 – 14:45 | 19€
SJ8.PN.6 | Nedeľa 13.3. 10:30 – 11:45 | 19€

SJ8.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 3.10. 14:30 – 15:45 | 19€
SJ8.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 7.11. 14:30 – 15:45 | 19€
SJ8.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 5.12. 14:30 – 15:45 | 19€
SJ8.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 30.1. 14:30 – 15:45 | 19€
SJ8.PN.O5 | ONLINE Nedeľa 20.2. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ8.PN.O6 | ONLINE Nedeľa 20.3. 14:30 – 15:45 | 19€

Termíny Prijímačiek nanečisto VSJP8

VSJP8.PN.1 | Nedeľa 26.9. 12:00 – 13:15 | 19€
VSJP8.PN.2 | Nedeľa 24.10. 12:00 – 13:15| 19€
VSJP8.PN.3 | Nedeľa 28.11. 12:00 – 13:15 | 19€
VSJP8.PN.4 | Nedeľa 23.1. 12:00 – 13:15 | 19€
VSJP8.PN.5 | Nedeľa 13.2. 9:00 – 10:15 | 19€
VSJP8.PN.6 | Nedeľa 13.3. 12:00 – 13:15 | 19€

VSJP8.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 3.10. 9:00 – 10:15 | 19€
VSJP8.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 7.11. 9:00 – 10:15 | 19€
VSJP8.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 5.12. 9:00 – 10:15 | 19€
VSJP8.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 30.1. 9:00 – 10:15 | 19€
VSJP8.PN.O5 | ONLINE Nedeľa 20.2. 13:00 – 14:15 | 19€
VSJP8.PN.O6 | ONLINE Nedeľa 20.3. 9:00 – 10:15 | 19€

Termíny Prijímačiek nanečisto AJ8

AJ8.PN.1 | Nedeľa 26.9. 13:30 – 14:45 | 19€
AJ8.PN.2 | Nedeľa 24.10. 13:30 – 14:45 | 19€
AJ8.PN.3 | Nedeľa 28.11. 13:30 – 14:45 | 19€
AJ8.PN.4 | Nedeľa 23.1. 13:30 – 14:45 | 19€
AJ8.PN.5 | Nedeľa 13.2. 10:30 – 11:45 | 19€
AJ8.PN.6 | Nedeľa 13.3. 13:30 – 14:45 | 19€

AJ8.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 3.10. 10:30 – 11:45 | 19€
AJ8.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 7.11. 10:30 – 11:45 | 19€
AJ8.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 5.12. 10:30 – 11:45 | 19€
AJ8.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 30.1. 10:30 – 11:45 | 19€
AJ8.PN.O5 | ONLINE Nedeľa 20.2. 14:30 – 15:45 | 19€
AJ8.PN.O6 | ONLINE Nedeľa 20.3. 10:30 – 11:45 | 19€

Kurz Maxi
(od októbra)

Najdlhší z ponúkaných kurzov pre ôsmakov (začiatok októbra – koniec marca), v ktorom majú žiaci dostatok priestoru na opakovanie učiva 5. – 9. ročníka ZŠ, nácvik písania prijímačkových testov, ale i vlastné otázky týkajúce sa hoci aj doma robených úloh a príkladov. Účasť v tomto kurze s najvyšším počtom stretnutí jednoznačne zvyšuje šance na prijatie na bilingválne gymnázium podľa vlastného výberu.
Žiaci si zvyčajne vyberajú kombináciu dvoch zo štyroch ponúkaných kurzov (matematika / slovenčina / všeobecné študijné predpoklady a všeobecné jazykové schopnosti / angličtina).

V cene kurzu je zahrnutý jeden termín Prijímačiek nanečisto z daného predmetu.

Termíny kurzov M8 MAXI

M8.MAXI.1 | Pondelky 16:15 – 17:45 | 279€
M8.MAXI.2 | Stredy 14:30 – 16:00 | 279€
M8.MAXI.3 | Štvrtky 16:15 – 17:45 | 279€
M8.MAXI.4 | Soboty 10:45 – 12:15 | 279€
M8.MAXI.5 | Soboty 14:30 – 16:00 | 279€

M8.MAXI.O1 | ONLINE Stredy 16:15 – 17:45 | 279€
M8.MAXI.O2 | ONLINE Soboty 9:00 – 10:30 | 279€

Termíny kurzov SJ8 MAXI

SJ8.MAXI.1 | Utorky 16:15 – 17:45 | 279€
SJ8.MAXI.2 | Stredy 16:15 – 17:45 | 279€
SJ8.MAXI.3 | Štvrtky 14:30 – 16:00 | 279€
SJ8.MAXI.4 | Soboty 9:00 – 10:30 | 279€
SJ8.MAXI.5 | Soboty 12:45 – 14:15 | 279€

SJ8.MAXI.O1 | ONLINE Pondelky 16:15 – 17:45 | 279€
SJ8.MAXI.O2 | ONLINE Soboty 10:45 – 12:15 | 279€

Termíny kurzov VSJP8 MAXI

VSJP8.MAXI.1 | Pondelky 16:15 – 17:45 | 279€
VSJP8.MAXI.2 | Utorky 16:15 – 17:45 | 279€
VSJP8.MAXI.3 | Piatky 14:40 – 16:10 | 279€
VSJP8.MAXI.4 | Soboty 12:30 – 14:00 | 279€

VSJP8.MAXI.O1 | ONLINE Štvrtky 16:15 – 17:45 | 279€
VSJP8.MAXI.O2 | ONLINE Piatky 15:45 – 17:15 | 279€
VSJP8.MAXI.O3 | ONLINE Soboty 9:00 – 10:30 | 279€

Termíny kurzov AJ8 MAXI

AJ8.MAXI.1 | Pondelky 16:15 – 17:45 | 279€
AJ8.MAXI.2 | Utorky 14:30 – 16:00 | 279€
AJ8.MAXI.3 | Piatky 15:45 – 17:15 | 279€
AJ8.MAXI.4 | Soboty 14:15 – 15:45 | 279€

AJ8.MAXI.O1 | ONLINE Utorky 16:15 – 17:45 | 279€
AJ8.MAXI.O2 | ONLINE Piatky 14:00 – 15:30 | 279€
AJ8.MAXI.O3 | ONLINE Soboty 10:45 – 12:15 | 279€

Kurz Basic
(od januára)

Prípravný kurz Basic pre ôsmakov prebieha od začiatku januára až do prijímacích pohovorov (štandardne) koncom marca, a teda poskytuje žiakom tri mesiace intenzívnej prípravy. V rámci kurzu žiaci preberú a zopakujú učivo 5. – 9. ročníka, precvičia si písanie testov z konkrétnych škôl, na ktoré sa hlásia, niekoľkokrát absolvujú cvičné prijímačky a taktiež sa naučia, ako riešiť najčastejšie problematické úlohy a typické prijímačkové chytáky.
Na bilingválne gymnáziá pripravujeme v kurzoch BASIC z matematiky, slovenčiny, všeobecných študijných predpokladov a všeobecných jazykových schopností a angličtiny.

V cene kurzu je zahrnutý jeden termín Prijímačiek nanečisto z daného predmetu.

Termíny kurzov M8 BASIC

M8.BASIC.1 | Utorky 16:15 – 17:45 | 159€
M8.BASIC.2 | Stredy 16:15 – 17:45 | 159€
M8.BASIC.3 | Štvrtky 14:30 – 16:00 | 159€
M8.BASIC.4 | Soboty 12:30 – 14:00 | 159€
M8.BASIC.5 | Nedele 9:00 – 10:30 | 159€

M8.BASIC.O1 | ONLINE Pondelky 16:15 – 17:45 | 159€
M8.BASIC.O2 | ONLINE Soboty 10:45 – 12:15 | 159€

Termíny kurzov SJ8 BASIC

SJ8.BASIC.1 | Pondelky 16:15 – 17:45 | 159€
SJ8.BASIC.2 | Utorky 14:30 – 16:00 | 159€
SJ8.BASIC.3 | Štvrtky 16:15 – 17:45 | 159€
SJ8.BASIC.4 | Soboty 14:15 – 15:45 | 159€
SJ8.BASIC.5 | Nedele 10:45 – 12:15 | 159€

SJ8.BASIC.O1 | ONLINE Stredy 16:15 – 17:45 | 159€
SJ8.BASIC.O2 | ONLINE Soboty 9:00 – 10:30 | 159€

Termíny kurzov VSJP8 BASIC

VSJP8.BASIC.1 | Pondelky 14:30 – 16:00 | 159€
VSJP8.BASIC.2 | Stredy 14:30 – 16:00 | 159€
VSJP8.BASIC.3 | Štvrtky 16:15 – 17:45 | 159€
VSJP8.BASIC.4 | Soboty 9:00 – 10:30 | 159€

VSJP8.BASIC.O1 | ONLINE Utorky 16:15 – 17:45 | 159€
VSJP8.BASIC.O2 | ONLINE Soboty 10:45 – 12:15 | 159€

Termíny kurzov AJ8 BASIC

AJ8.BASIC.1 | Stredy 16:15 – 17:45 | 159€
AJ8.BASIC.2 | Štvrtky 14:30 – 16:00 | 159€

AJ8.BASIC.O1 | ONLINE Štvrtky 16:15 – 17:45 | 159€

Kurz Jarné prázdniny

Počas jarných prázdnin 28.2. (pondelok) – 4.3. (piatok) 2022 majú žiaci možnosť absolvovať intenzívny prípravný kurz s dotáciou 120 minút denne / 1 predmet, na ktorom precvičujeme len testy z prijímacích pohovorov na bilingválne gymnáziá z matematiky, slovenčiny, VŠP a VJP a angličtiny z minulých rokov.
Testy sa líšia od tých, ktoré sú preberané v ôsmackych kurzoch MAXI a BASIC.

Termíny kurzov JP (28. február - 4. marec)

M8.JP.1 | Každý deň 9:00 – 11:00 | 99€
SJ8.JP.1 | Každý deň 11:15 – 13:15 | 99€
VSJP8.JP.1 | Každý deň 14:15 – 16:15 | 99€
AJ8.JP.1 | Každý deň 16:30 – 18:30 | 99€

M8.JP.O1 | ONLINE Každý deň 14:15 – 16:15 | 99€
SJ8.JP.O1 | ONLINE Každý deň 16:30 – 18:30 | 99€
VSJP8.JP.O1 | ONLINE Každý deň 9:00 – 11:00 | 99€
AJ8.JP.O1 | ONLINE Každý deň 11:15 – 13:15 | 99€

Kurz Expres VÍkend

Vieme, že nie všetci žiaci stíhajú pravidelnú prípravu. Práve pre nich sú určené expresné kurzy len s testami z bilingválnych gymnázií, ktoré prebiehajú počas troch víkendov pred prijímacími pohovormi (dátumy budeme aktualizovať).
Expres prípravu na bilingválne gymnázium ponúkame zo všeobecných študijných predpokladov a jazykových schopností, angličtiny, matematiky a slovenčiny.
Preberané testy v konkrétnych víkendoch nie sú rovnaké, preto môžu žiaci v prípade záujmu absolvovať prípravu počas všetkých troch Expres víkendov.
Uvedená cena je za 1 predmet počas 1 víkendu (2 x 120 min).

Termíny kurzov EV 1, 2, 3 (dátumy aktualizujeme)

M8.EV.1, 2, 3 | Sobota & nedeľa 9:00 – 11:00 | 49€
SJ8.EV.1, 2, 3 | Sobota & nedeľa 11:15 – 13:15 | 49€
VSJP8.EV.1, 2, 3 | Sobota & nedeľa 14:15 – 16:15 | 49€
AJ8.EV.1, 2, 3 | Sobota & nedeľa 16:30 – 18:30 | 49€

M8.EV.O1, 2, 3 | ONLINE Sobota & nedeľa 14:15 – 16:15 | 49€
SJ8.EV.O1, 2, 3 | ONLINE Sobota & nedeľa 16:30 – 18:30 | 49€
VSJP8.EV.O1, 2, 3 | ONLINE Sobota & nedeľa 9:00 – 11:00 | 49€
AJ8.EV.O1, 2, 3 | ONLINE Sobota & nedeľa 11:15 – 13:15 | 49€

Múdre Predplatné: pravidelná príprava na doma

Chcete sa so svojím dieťaťom pripravovať na prijímacie pohovory na bilingválne gymnázium (aj) v pohodlí domova? Potom práve pre Vás je určené Múdre predplatné: Pravidelná príprava na doma vo forme autorských zadaní a reálnych testov z prijímacích pohovorov s riešeniami.

Profesionálny učebný plán

Príprava s Múdrym predplatným je rozplánovaná našimi odborníkmi na dlhšie obdobie tak, aby bola ucelená a žiak sa vyhol zbytočnému stresu z nestíhania.

Na žiadnu tému nezabudnete

Základné učivo, najčastejšie problematické úlohy aj klasické prijímačkové chytáky si pri domácej príprave preopakujete alebo doplníte.

Cena

Múdre predplatné si môžete objednať (a platiť) na mesačnej báze za 35€ / mesiac / 1 predmet. Pre bilingválne gymnázíá je cena 189€ / 6 mesiacov (október – marec) na jeden predmet.

Obsah Múdreho predplatného

  • Podrobný učebný plán prípravy na bilingválne gymnázium s rozpisom preberaných tém na každý mesiac
  • Učebné celky vyskytujúce sa na prijímacích pohovoroch s vysvetlením + vzorové príklady a príklady na domáce riešenie
  • Každý mesiac zásielka testov z reálnych bilingválnych gymnázií s riešeniami (poštou / elektronicky)
  • Každý mesiac sada autorských testov Cielene (poštou / elektronicky)
  • Zakladač pre poriadok v učebných materiáloch
  • Cielene tričko s citátom, ktorý zabaví a naučí 🙂

Čísla

V prípravných kurzoch na bilingválne gymnázium sme pripravovali už niekoľko desiatok žiakov a naši skúsení lektori odučili viac ako 900 kurzových hodín prípravy z matematiky, slovenčiny, angličtiny i VŠP a VJS. Pozitívny prístup, radosť z učenia a trpezlivé vysvetľovanie – všetkými týmito vlastnosťami šikovní lektori Cielene disponujú a radi na prijímacie pohovory pripravia aj vaše dieťa.

  • Gymnázium C. S. Lewisa – 19%
  • Gymnázium Ladislava Sáru – 13%
  • Gymnázium Bilíkova – 11%

Kurzových hodín

žiakov na kurzoch

nových gymnazistov

Prijímačiek v databáze

TERMÍN PRIJÍMACÍCH POHOVOROV: Prijímacie pohovory na bilingválne gymnáziá bývajú štandardne koncom marca.

Referencie z prípravy na bilingválne gymnázium

Ešte viac recenzií od našich žiakov a rodičov si prečítajte tu.

Prípravku na bilingválne päťročné gymnázium Cielene hodnotím ako rodič pozitívne – komunikácia zo strany Cielene bola včasná a úplná, skupina detí na jedného lektora malá a naberanie vedomostí intenzívne. Syn sa bez problémov dostal ako ôsmak na Bilgym – Gymnázium C. S. Lewisa, svoju preferovanú školu. Odporúčam skôr dlhší kurz, kvôli zníženiu stresu a záťaže na dieťa. Rozhodne skúste aj ponúkané Prijímačky nanečisto, pripravia deti na formát a typ testovacích otázok.

Lucia S. | 05/2021

prípravný kurz na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny, Prijímačky nanečisto, 8. ročník ZŠ

Dobrý deň, veľmi pekne ďakujeme za Vašu prácu a prácu Eriky. Vedenie prípravného kurzu Mati veľmi vyhovovalo – cítila sa v prvom rade veľmi dobre a cítila, že kurz jej pomáha niektorým aspektom angličtiny lepšie porozumieť, niektoré si zopakovať a upevniť a zároveň sa naučila mnoho nového, čo by ju mohlo prekvapiť na testoch. Oceňujeme priateľský prístup, otvorenosť a dobrú atmosféru na hodinách (online stretnutiach). Rovnako sa nám páčila možnosť detí byť v skupine adekvátnej veľkosti, aby zafungovalo rovesnícke učenie, ale aby sa každý aktívne dostal k slovu.
Mati urobila prijímačky, dokonca na obidve školy, na ktoré sa hlásila – aj na Bilgym C. S Lewisa, aj na Gamču. 
Prajeme všetko dobré a už sme Vás odporučili aj ďalším, ktorých čakajú prijímačky o rok a o dva 🙂

Lucia B. | 05/2021

prípravný kurz na bilingválne gymnázium z angličtiny, 8. ročník ZŠ

Dobrý deň, tak ako som sľúbil. Peťo bol prijatý na bilingválne Vranovská 2 – AJ. Podľa známok bol v polovici prijatých. Na Metodku sa nedostal, lebo zo 60 prijatých bolo 45 prijatých, čo malo čisté jednotky a prijímačky neboli. Vieme, že úroveň ZŠ je rôzna. Bolo to vidieť na bilingválne Lewisa, kde boli testy a niektorí jednotkári neprešli. Vaše doučovanie pomohlo, lebo na polroku mal z matematiky aj slovenského jazyku jednotky. Ďakujeme za spoluprácu, určite Vás odporučím známym, ak budú chcieť pripraviť na prijímačky. Ďakujem za spoluprácu.
(O týždeň neskôr): Dobrý deň, Peťo sa na odvolanie dostal na Metodovu. Ďakujem.

Ivan V. | 05/2020

prípravný kurz na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny, 8. ročník ZŠ

Program IQ LAB

V spolupráci s neziskovou organizáciou IQ LAB sme v Cielene pripravili program pre talentovaných žiakov 5., 8. a 9. ročníka ZŠ a maturantov.

V každom kurze máme preto vyhradené jedno miesto pre šikovnú žiačku(ka), ktorej(ému) finančná situácia nedovoľuje si prípravný kurz v Cielene zaplatiť. Mladým talentom chceme tak pomôcť dostať sa na školy, ktoré umožnia plný rozvoj ich akademického potenciálu.

Dajte nám o nej (ňom) vedieť

Pokiaľ takého žiaka poznáte - či už ako rodič, známy či učiteľ, neváhajte nám o nej(ňom) napísať pár slov mailom na info@cielene.sk aj s kontaktnými údajmi.

Uzávierka prihlášok

Koncom septembra vyberieme niekoľko žiakov, ktorým ponúkneme bezplatnú účasť v našich kurzoch MAXI.

Vybrali ste si?
Napíšte nám!

 

Rezervujte si miesto v našich prípravných kurzoch alebo na Prijímačkách nanečisto
v školskom roku 2021/2022 ešte dnes.

 

Vyberte si, o čo máte záujem

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z chémie

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z fyziky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z biológie

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y)

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na bilingválne gymnázium

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na osemročné gymnázium

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na gymnázium / SŠ

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z VŠP & VJS

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z angličtiny

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu MAXI z matematiky (začiatok október 2021, koniec marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu MAXI z matematiky (začiatok október 2021, koniec máj 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu MAXI z matematiky (začiatok október 2021, koniec máj 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu MAXI zo slovenského jazyka (začiatok október 2021, koniec marec 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu MAXI zo slovenského jazyka (začiatok október 2021, koniec máj 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu MAXI zo slovenského jazyka (začiatok október 2021, koniec máj 2022)

VŠP & VJS: Vyberte si termín kurzu MAXI z VŠP & VJS (začiatok október 2021, koniec marec 2022)

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu MAXI z angličtiny (začiatok október 2021, koniec marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu BASIC z matematiky (začiatok január 2022, koniec marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu BASIC z matematiky (začiatok január 2022, koniec máj 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu BASIC z matematiky (začiatok január 2022, koniec máj 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu BASIC zo slovenského jazyka (začiatok január 2022, koniec marec 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu BASIC zo slovenského jazyka (začiatok január 2022, koniec máj 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu BASIC zo slovenského jazyka (začiatok január 2022, koniec máj 2022)

VŠP & VJS: Vyberte si termín kurzu BASIC z VŠP & VJS (začiatok január 2022, koniec marec 2022)

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu BASIC z angličtiny (začiatok január 2022, koniec marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (28. február - 4. marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (28. február - 4. marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (28. február - 4. marec 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka (28. február - 4. marec 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka (28. február - 4. marec 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka (28. február - 4. marec 2022)

VŠP & VJS: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY z VŠP & VJS (28. február - 4. marec 2022)

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY z angličtiny (28. február - 4. marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND z matematiky (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND z matematiky (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND z matematiky (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND zo slovenského jazyka (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND zo slovenského jazyka (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND zo slovenského jazyka (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND z angličtiny (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND z VŠP & VJS (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

VŠP & VJS: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z VŠP & VJS

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z angličtiny

× Potrebujete poradiť?