Otestuj svoje vedomosti!

Prijímačky nanečisto
M / SJ / AJ / VŠP & VJS

Vyskúšaj si reálne testovacie podmienky ako na prijímačkách – prijímacie pohovory budú nanečisto s Cielene.

Prečo prijímačky nanečisto?

Predstav si, že na prijímacích pohovoroch nemáš len jeden pokus (pre úplnosť osemročné gymnáziá a stredné školy ponúkajú dva termíny prijímačiek, čiže dva pokusy) – môžeš si ich vyskúšať vopred nanečisto.
Prijímačky nanečisto prebiehajú buď online, alebo v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU (FCHPT STU) v Bratislave.

Premenu jednotiek, pravopis veľkých písmen či pravidlá zaokrúhľovania sa určite zvládneš naučiť na našich prípravných kurzoch alebo aj doma.

Aké sú však prijímačky naozaj? Aké je to písať ich s niekoľkými žiakmi v (ne)známom prostredí, pričom zvonku počuť štebot vtákov (je to sojka či vrabec?), dievča vedľa nahlas šťuká perom (och!) a chlapec v poslednej lavici nervózne škrípe zubami (len to nie!)? Ponúkame ti skvelú možnosť vyskúšať si ich vopred.

Viacero termínov

Každý prijímačkový predmet máš možnosť vyskúšať si viackrát – osobne s ostatnými žiakmi alebo online z pohodlia domova. Veď opakovanie je matkou múdrosti.

Nikdy nezverejnené testy a zadania

Na Prijímačkách nanečisto pracujeme výlučne s vlastnými autorskými testami. Sú vytvorené odborníkmi z praxe a zohľadňujú najaktuálnejšie učebné štandardy. 

Stratégia riešenia

Na prijímačkách sa stáva čokoľvek – zabudneš sa vrátiť k vynechanej otázke, odpovedať celou vetou či „len“ otočiť stranu. Lepšie, nech sa ti to stane u nás!

Výsledky a porovnanie s ostatnými

Súčasťou vyhodnotenia sú podrobne rozpracované riešenia každého testu, grafické porovnanie s ostatnými účastníkmi Prijímačiek nanečisto a tiež fiktívna výsledková listina.

Prijímačky nanečisto pre piatakov

Prijímačky na osemročné gymnázium nanečisto sú určené pre žiakov piatych ročníkov ZŠ. Obsahom prijímacích testov je učivo 3. – 5. ročníka ZŠ z matematiky a slovenského jazyka.

Testy na Prijímačkách nanečisto pre žiakov 5. ročníka ZŠ sú stavané rôzne, aby pokrývali celú škálu prijímacích testov z osemročných gymnázií – raz je prijímačkový test krúžkovací, niekedy sa dopisujú len odpovede / čísla, inokedy je prijímací test s viacnásobným výberom správnej odpovede, niekedy sa hodnotí len postup a inokedy zas zápis aj celé riešenie. V spolupráci s učiteľmi a odborníkmi z praxe sme pripravili testy, na ktorých si naozaj precvičíš aj najčastejšie problematické úlohy či chytáky.
Súčasťou termínu o 9:00 je okrem základných inštrukcií aj inštruktáž Stratégia riešenia testov

Termíny Prijímačiek nanečisto M5

M5.PN.1 | Nedeľa 26.1. 10:30 – 11:45 | 19€
M5.PN.2 | Nedeľa 16.2. 10:30 – 11:45 | 19€
M5.PN.3 | Nedeľa 23.3. 10:30 – 11:45 | 19€
M5.PN.4 | Nedeľa 13.4. 10:30 – 11:45 | 19€

M5.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 19.1. 10:30 – 11:45 | 19€
M5.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 9.2. 10:30 – 11:45 | 19€
M5.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 16.3. 10:30 – 11:45 | 19€
M5.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 6.4. 10:30 – 11:45 | 19€

Termíny Prijímačiek nanečisto SJ5

SJ5.PN.1 | Nedeľa 26.1. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ5.PN.2 | Nedeľa 16.2. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ5.PN.3 | Nedeľa 23.3. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ5.PN.4 | Nedeľa 13.4. 9:00 – 10:15 | 19€

SJ5.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 19.1. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ5.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 9.2. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ5.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 16.3. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ5.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 6.4. 9:00 – 10:15 | 19€

Prijímačky nanečisto pre ôsmakov a deviatakov

Prijímačky na bilingválne gymnázium nanečisto sú určené pre žiakov ôsmych i deviatych ročníkov ZŠ.
Prijímačky nanečisto pre ôsmakov ponúkame z matematiky, slovenského jazyka a literatúry,  VŠP a VJS a angličtiny.

Autorské testy vytvorené v spolupráci s odborníkmi sú stavané tak, aby pokryli celé spektrum prijímačkových úloh, a žiaci si tak nacvičili ich riešenie a na prijímačkách naživo ich už takmer nič neprekvapilo. Obzvlášť pri testoch všeobecných študijných predpokladov a všeobecných jazykových schopností platí, že nácvik riešenia jednotlivých typov úloh môže značne skrátiť čas ich riešenia v budúcnosti.
Odporúčame si zistiť na stránke bilingválneho gymnázia, na ktoré sa žiak hlási, či budú prijímacie pohovory z matematiky, slovenčiny, všeobecných študijných predpokladov a jazykových schopností alebo angličtiny (príp. ich kombinácie). 
Súčasťou termínu o 9:00 a 12:30 je okrem základných inštrukcií aj inštruktáž Stratégia riešenia testov.

Termíny Prijímačiek nanečisto M8

M8.PN.1 | Nedeľa 26.1. 9:00 – 10:15 | 19€
M8.PN.2 | Nedeľa 16.2. 9:00 – 10:15 | 19€
M8.PN.3 | Nedeľa 23.3. 9:00 – 10:15 | 19€
M8.PN.4 | Nedeľa 13.4. 9:00 – 10:15 | 19€

M8.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 19.1. 9:00 – 10:15 | 19€
M8.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 9.2. 9:00 – 10:15 | 19€
M8.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 16.3. 9:00 – 10:15 | 19€
M8.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 6.4. 9:00 – 10:15 | 19€

Termíny Prijímačiek nanečisto SJ8

SJ8.PN.1 | Nedeľa 26.1. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ8.PN.2 | Nedeľa 16.2. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ8.PN.3 | Nedeľa 23.3. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ8.PN.4 | Nedeľa 13.4. 10:30 – 11:45 | 19€

SJ8.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 19.1. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ8.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 9.2. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ8.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 16.3. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ8.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 6.4. 10:30 – 11:45 | 19€

Termíny Prijímačiek nanečisto VSJP8

VSJP8.PN.1 | Nedeľa 26.1. 12:30 – 13:45 | 19€
VSJP8.PN.2 | Nedeľa 16.2. 12:30 – 13:45 | 19€
VSJP8.PN.3 | Nedeľa 23.3. 12:30 – 13:45 | 19€
VSJP8.PN.4 | Nedeľa 13.4. 12:30 – 13:45 | 19€

VSJP8.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 19.1. 12:30 – 13:45 | 19€
VSJP8.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 9.2. 12:30 – 13:45 | 19€
VSJP8.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 16.3. 12:30 – 13:45 | 19€
VSJP8.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 6.4. 12:30 – 13:45 | 19€

Termíny Prijímačiek nanečisto AJ8

AJ8.PN.1 | Nedeľa 26.1. 14:00 – 15:00 | 19€
AJ8.PN.2 | Nedeľa 16.2. 14:00 – 15:00 | 19€
AJ8.PN.3 | Nedeľa 23.3. 14:00 – 15:00 | 19€
AJ8.PN.4 | Nedeľa 13.4. 14:00 – 15:00 | 19€

AJ8.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 19.1. 14:00 – 15:00 | 19€
AJ8.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 9.2. 14:00 – 15:00 | 19€
AJ8.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 16.3. 14:00 – 15:00 | 19€
AJ8.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 6.4. 14:00 – 15:00 | 19€

Prijímačky nanečisto pre deviatakov

Prijímačky nanečisto na stredné školy z matematiky a slovenčiny sú určené pre žiakov deviatych ročníkov ZŠ hlásiacich sa na stredné školy a gymnáziá. Ich absolvovanie odporúčame tiež žiakom, ktorí majú strach z Testovania 9 a radi by si podobnú záťažovú situáciu vyskúšali vopred u nás v Cielene / online.

Testy na Prijímačkách nanečisto pre žiakov 9. ročníka ZŠ sú stavané tak, aby pokrývali celú škálu prijímacích testov z gymnázií a SŠ – raz je prijímačkový test krúžkovací alebo zaškrtávací, inokedy s viacnásobným výberom správnej odpovede, niekedy sa hodnotí len výsledok a inokedy zas postup aj celé riešenie. V spolupráci s učiteľmi matematiky a slovenského jazyka a literatúry ZŠ sme pripravili testy, na ktorých si naozaj precvičíš aj najčastejšie problematické úlohy či chytáky.
Súčasťou termínu o 9:00 je okrem základných inštrukcií aj inštruktáž Stratégia riešenia testov

Termíny Prijímačiek nanečisto M9

M9.PN.1 | Nedeľa 26.1. 10:30 – 11:45 | 19€
M9.PN.2 | Nedeľa 16.2. 10:30 – 11:45 | 19€
M9.PN.3 | Nedeľa 23.3. 10:30 – 11:45 | 19€
M9.PN.4 | Nedeľa 13.4. 10:30 – 11:45 | 19€

M9.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 19.1. 10:30 – 11:45 | 19€
M9.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 9.2. 10:30 – 11:45 | 19€
M9.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 16.3. 10:30 – 11:45 | 19€
M9.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 6.4. 10:30 – 11:45 | 19€

Termíny Prijímačiek nanečisto SJ9

SJ9.PN.1 | Nedeľa 26.1. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ9.PN.2 | Nedeľa 16.2. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ9.PN.3 | Nedeľa 23.3. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ9.PN.4 | Nedeľa 13.4. 9:00 – 10:15 | 19€

SJ9.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 19.1. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ9.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 9.2. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ9.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 16.3. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ9.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 6.4. 9:00 – 10:15 | 19€

Čísla

Prjímacie pohovory sa každoročne týkajú niekoľkých desiatok tisíc študentov, ktorí si môžu vyskúšať testovacie podmienky ako na prijímacích pohovoroch, ibaže nanečisto.

  • „Cítim sa lepšie pripravený na prijímačky“ – 93%
  • „Naučil som sa niečo nové“ – 98%

predmety Prijímačiek nanečisto

Termínov prijímačiek v šk. r. 2024/2025

unikátnych úloh vytvorených pre PN každý rok

Pretestovaných žiakov za 3 roky

„Každé opakovanie je matkou múdrosti – s výnimkou opakovania hlúpostí.“

Stano Radič

Vybrali ste si?
Napíšte nám!

 

Rezervujte si miesto v našich prípravných kurzoch alebo na Prijímačkách nanečisto.
Prihlasovanie na školský rok 2024/2025 už otvorené!

 

Vyberte si, o čo máte záujem

Ročník

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z chémie

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z fyziky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z biológie

Vyberte si termín(y) kurzov MAXI na maturitu (začiatok október 2023, koniec máj 2024)

Vyberte si termín(y) kurzov BASIC pre maturantov (začiatok január 2024, koniec máj 2024)

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na bilingválne gymnázium

Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY pre maturantov (20. - 24. február 2023)

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na osemročné gymnázium

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na gymnázium / SŠ

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z VŠP & VJS

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z angličtiny

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z matematiky (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z VŠP & VJS (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

ANGLIČTINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z anglického jazyka (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z matematiky (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z matematiky (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z matematiky (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z VŠP & VJS (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

ANGLIČTINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z anglického jazyka (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z matematiky (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z matematiky (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (február/marec 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenčiny (február/marec 2024)

ANGLIČTINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z anglického jazyka (február/marec 2024)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z VŠP & VJS (február/marec 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (február/marec 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka a literatúry (február/marec 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka a literatúry (február/marec 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (február/marec 2024)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES zo slovenského jazyka

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES zo slovenského jazyka

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z angličtiny

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z VŠP & VJS

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

VŠP & VJS: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z VŠP & VJS

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z angličtiny

Služby navyše

Služby navyše

Služby navyše

× Potrebujete poradiť?