Otestuj svoje vedomosti!

Prijímačky nanečisto
M / SJ / AJ / VŠP & VJS

Vyskúšaj si reálne testovacie podmienky ako na prijímačkách – prijímacie pohovory budú nanečisto s Cielene.

Prečo prijímačky nanečisto?

Predstav si, že na prijímacích pohovoroch nemáš len jeden pokus (pre úplnosť osemročné gymnáziá a stredné školy ponúkajú dva termíny prijímačiek, čiže dva pokusy) – môžeš si ich vyskúšať vopred nanečisto.
Prijímačky nanečisto prebiehajú buď online, alebo v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU (FCHPT STU) v Bratislave.

Premenu jednotiek, pravopis veľkých písmen či pravidlá zaokrúhľovania sa určite zvládneš naučiť na našich prípravných kurzoch alebo aj doma.

Aké sú však prijímačky naozaj? Aké je to písať ich s niekoľkými žiakmi v (ne)známom prostredí, pričom zvonku počuť štebot vtákov (je to sojka či vrabec?), dievča vedľa nahlas šťuká perom (och!) a chlapec v poslednej lavici nervózne škrípe zubami (len to nie!)? Ponúkame ti skvelú možnosť vyskúšať si ich vopred.

Viacero termínov

Každý prijímačkový predmet máš možnosť vyskúšať si viackrát – osobne s ostatnými žiakmi alebo online z pohodlia domova. Veď opakovanie je matkou múdrosti.

Nikdy nezverejnené testy a zadania

Na Prijímačkách nanečisto pracujeme výlučne s vlastnými testami. Sú vytvorené odborníkmi z praxe a zohľadňujú najaktuálnejšie učebné štandardy. 

Stratégia riešenia

Na prijímačkách sa stáva čokoľvek – zabudneš sa vrátiť k vynechanej otázke, odpovedať celou vetou či „len“ otočiť stranu. Lepšie, nech sa ti to stane u nás!

Výsledky a porovnanie s ostatnými

Súčasťou vyhodnotenia sú podrobne rozpracované riešenia každého testu, grafické porovnanie s ostatnými účastníkmi Prijímačiek nanečisto a tiež fiktívna výsledková listina.

Prijímačky nanečisto pre piatakov

Prijímačky na osemročné gymnázium nanečisto sú určené pre žiakov piatych ročníkov ZŠ. Obsahom prijímacích testov je učivo 3. – 5. ročníka ZŠ z matematiky a slovenského jazyka.

Testy na Prijímačkách nanečisto pre žiakov 5. ročníka ZŠ sú stavané rôzne, aby pokrývali celú škálu prijímacích testov z osemročných gymnázií – raz je prijímačkový test krúžkovací, inokedy s viacnásobným výberom správnej odpovede, niekedy sa hodnotí len postup a inokedy zas zápis aj celé riešenie. V spolupráci s učiteľmi a odborníkmi z praxe sme pripravili testy, na ktorých si naozaj precvičíš aj najčastejšie problematické úlohy či chytáky.

Termíny Prijímačiek nanečisto M5

M5.PN.2 | Nedeľa 25.2. 10:30 – 11:45 | 19€
M5.PN.3 | Nedeľa 24.3. 10:30 – 11:45 | 19€
M5.PN.4 | Nedeľa 21.4. 10:30 – 11:45 | 19€

M5.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 17.3. 10:30 – 11:45 | 19€
M5.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 14.4. 10:30 – 11:45 | 19€

Zvýhodnený balík 6 termínov z matematiky za 99€ kúpite tu.

Termíny Prijímačiek nanečisto SJ5

SJ5.PN.2 | Nedeľa 25.2. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ5.PN.3 | Nedeľa 24.3. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ5.PN.4 | Nedeľa 21.4. 9:00 – 10:15 | 19€

SJ5.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 17.3. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ5.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 14.4. 9:00 – 10:15 | 19€

Zvýhodnený balík 6 termínov zo slovenčiny za 99€ kúpite tu.

Prijímačky nanečisto pre ôsmakov

Prijímačky na bilingválne gymnázium nanečisto sú určené pre žiakov ôsmych i deviatych ročníkov ZŠ.
Prijímačky nanečisto pre ôsmakov ponúkame z matematiky, slovenského jazyka a literatúry,  VŠP a VJS a angličtiny.

Naše autorské testy vytvorené v spolupráci s odborníkmi sú stavané tak, aby pokryli celé spektrum prijímačkových úloh, a žiaci si tak nacvičili ich riešenie a na prijímačkách naživo ich už takmer nič neprekvapilo. Obzvlášť pri testoch všeobecných študijných predpokladov a všeobecných jazykových schopností platí, že nácvik riešenia jednotlivých typov úloh môže značne skrátiť čas ich riešenia.
Odporúčame si zistiť na stránke bilingválneho gymnázia, na ktoré sa žiak hlási, či budú prijímacie pohovory z matematiky, slovenčiny, všeobecných študijných predpokladov a jazykových schopností alebo angličtiny (príp. ich kombinácie).  

Termíny Prijímačiek nanečisto M8

M8.PN.2 | Nedeľa 25.2. 9:00 – 10:15 | 19€
M8.PN.3 | Nedeľa 24.3. 9:00 – 10:15 | 19€
M8.PN.4 | Nedeľa 21.4. 9:00 – 10:15 | 19€

M8.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 17.3. 9:00 – 10:15 | 19€
M8.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 14.4. 9:00 – 10:15 | 19€

Zvýhodnený balík 6 termínov z matematiky za 99€ kúpite tu.

Termíny Prijímačiek nanečisto SJ8

SJ8.PN.2 | Nedeľa 25.2. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ8.PN.3 | Nedeľa 24.3. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ8.PN.4 | Nedeľa 21.4. 10:30 – 11:45 | 19€

SJ8.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 17.3. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ8.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 14.4. 10:30 – 11:45 | 19€

Zvýhodnený balík 6 termínov zo slovenčiny za 99€ kúpite tu.

Termíny Prijímačiek nanečisto VSJP8

VSJP8.PN.2 | Nedeľa 25.2. 12:30 – 13:45 | 19€
VSJP8.PN.3 | Nedeľa 24.3. 12:30 – 13:45 | 19€
VSJP8.PN.4 | Nedeľa 21.4. 12:30 – 13:45 | 19€

VSJP8.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 17.3. 13:00 – 14:15 | 19€
VSJP8.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 14.4. 13:00 – 14:15 | 19€

Zvýhodnený balík 6 termínov z VŠP & VJS za 99€ kúpite tu.

Termíny Prijímačiek nanečisto AJ8

AJ8.PN.2 | Nedeľa 25.2. 14:00 – 15:15 | 19€
AJ8.PN.3 | Nedeľa 24.3. 14:00 – 15:15 | 19€
AJ8.PN.4 | Nedeľa 21.4. 14:00 – 15:15 | 19€

AJ8.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 17.3. 14:30 – 15:45 | 19€
AJ8.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 14.4. 14:30 – 15:45 | 19€

Zvýhodnený balík 6 termínov z angličtiny za 99€ kúpite tu.

Prijímačky nanečisto pre deviatakov

Prijímačky nanečisto na stredné školy z matematiky a slovenčiny sú určené pre žiakov deviatych ročníkov ZŠ hlásiacich sa na stredné školy a gymnáziá. Ich absolvovanie odporúčame tiež žiakom, ktorí majú strach z Testovania 9 a radi by si podobnú záťažovú situáciu vyskúšali vopred u nás v Cielene / online.

Testy na Prijímačkách nanečisto pre žiakov 9. ročníka ZŠ sú stavané tak, aby pokrývali celú škálu prijímacích testov z gymnázií a SŠ – raz je prijímačkový test krúžkovací, inokedy s viacnásobným výberom správnej odpovede, niekedy sa hodnotí len výsledok a inokedy zas postup aj celé riešenie. V spolupráci s učiteľmi matematiky a slovenského jazyka a literatúry ZŠ sme pripravili testy, na ktorých si naozaj precvičíš aj najčastejšie problematické úlohy či chytáky.

Termíny Prijímačiek nanečisto M9

M9.PN.2 | Nedeľa 25.2. 10:30 – 11:45 | 19€
M9.PN.3 | Nedeľa 24.3. 10:30 – 11:45 | 19€
M9.PN.4 | Nedeľa 21.4. 10:30 – 11:45 | 19€

M9.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 17.3. 10:30 – 11:45 | 19€
M9.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 14.4. 10:30 – 11:45 | 19€

Zvýhodnený balík 6 termínov z matematiky za 99€ kúpite tu.

Termíny Prijímačiek nanečisto SJ9

SJ9.PN.2 | Nedeľa 25.2. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ9.PN.3 | Nedeľa 24.3. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ9.PN.4 | Nedeľa 21.4. 9:00 – 10:15 | 19€

SJ9.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 17.3. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ9.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 14.4. 9:00 – 10:15 | 19€

Zvýhodnený balík 6 termínov zo slovenčiny za 99€ kúpite tu.

Čísla

Prjímacie pohovory sa každoročne týkajú niekoľkých desiatok tisíc študentov, ktorí si môžu vyskúšať reálne testovacie podmienky ako na prijímacích pohovoroch, ibaže nanečisto.

  • „Cítim sa lepšie pripravený na prijímačky“ – 93%
  • „Naučil som sa niečo nové“ – 98%

predmety

Termínov prijímačiek v šk. r. 2023/2024

unikátnych úloh vytvorených pre PN

testovaných žiakov

„Každé opakovanie je matkou múdrosti – s výnimkou opakovania hlúpostí.“

Stano Radič

Vybrali ste si?
Napíšte nám!

 

Rezervujte si miesto v našich prípravných kurzoch alebo na Prijímačkách nanečisto v školskom roku 2023/2024 ešte dnes.

 

Vyberte si, o čo máte záujem

Služby navyše

Ročník

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z chémie

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z fyziky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z biológie

Vyberte si termín(y) kurzov MAXI na maturitu (začiatok október 2023, koniec máj 2024)

Vyberte si termín(y) kurzov BASIC pre maturantov (začiatok január 2024, koniec máj 2024)

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na bilingválne gymnázium

Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY pre maturantov (20. - 24. február 2023)

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na osemročné gymnázium

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na gymnázium / SŠ

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z angličtiny

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z VŠP & VJS

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z matematiky (začiatok v týždni po 2. októbri 2023, koniec máj 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 2. októbri 2023, koniec máj 2024)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z VŠP & VJS (začiatok v týždni po 2. októbri 2023, koniec máj 2024)

ANGLIČTINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z anglického jazyka (začiatok v týždni po 2. októbri 2023, koniec máj 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 2. októbri 2023, koniec máj 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z matematiky (začiatok v týždni po 2. októbri 2023, koniec máj 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z matematiky (začiatok v týždni po 2. októbri 2023, koniec máj 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 2. októbri 2023, koniec máj 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z matematiky (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z VŠP & VJS (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

ANGLIČTINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z anglického jazyka (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z matematiky (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z matematiky (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (február/marec 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenčiny (február/marec 2024)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z VŠP & VJS (február/marec 2024)

ANGLIČTINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z anglického jazyka (február/marec 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (február/marec 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka a literatúry (február/marec 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka a literatúry (február/marec 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (február/marec 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES zo slovenského jazyka

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z VŠP & VJS

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z angličtiny

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

VŠP & VJS: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z VŠP & VJS

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z angličtiny

× Potrebujete poradiť?