Skupinové kurzy, Prijímačky nanečisto a domáca príprava pre deviatakov

Príprava na gymnázium / strednú školu
M / SJ

Deviatakov pripravujeme na prijímacie pohovory na štvorročné gymnázium alebo inú strednú školu z matematiky & slovenčiny.
Všetky kurzy ponúkame osobne i online.

O prípravných kurzoch pre deviatakov

Prečítajte si, prečo by ste si mali vybrať kurz prípravy na štvorročné gymnázium / SŠ z matematiky a slovenčiny práve v Cielene.

Prípravné kurzy na štvorročné gymnáziá / stredné školy prebiehajú v našich učebniach na Sládkovičovej 2 v bratislavskom Starom Meste alebo ONLINE pre celé Slovensko.

S výnimkou prázdnin sa stretávame jedenkrát týždenne v trvaní 90 minút na jeden predmet.

Všetky naše učebne sú vybavené moderne, pri výučbe používame najnovšie didaktické a interaktívne pomôcky, čo zvyšuje kvalitu výučby. Príďte sa k nám pozrieť!

Maximálne 6 žiakov v skupine

Prípravný kurz na gymnázium / SŠ prebieha v mini skupinkách do 6 žiakov, čo zabezpečuje individuálny prístup a dostatok pozornosti.

Spätná väzba a Prijímačky nanečisto

Súčasťou kurzu je viacnásobný nácvik prijímačiek a jeden termín Prijímačiek nanečisto v cene kurzu. Rodičom posielame priebežnú spätnú väzbu o pokroku žiakov.

Bohatá databáza testov a prijímačkových zadaní

V rámci kurzov pracujeme s testami z konkrétnych gymnázií a SŠ, na ktoré sa žiaci hlásia, čo zvyšuje ich šance na prijatie.

Vlastné osnovy a materiály

Na kurzoch postupujeme systematicky podľa osnov vytvorených vzdelávacím centrom Cielene a učiteľmi ZŠ. Naši lektori používajú tiež mnohé autorské materiály.

Prijímačky nanečisto

Aké sú prijímačky na bilingválne gymnázium naozaj? Aké je to písať ich s niekoľkými žiakmi v (ne)známej triede, pričom zvonku počuť štebot vtákov (je to sojka či vrabec?), dievča vedľa nahlas šťuká perom (och!) a chlapec v poslednej lavici nervózne škrípe zubami (len to nie!)? Našim klientom ponúkame skvelú možnosť vyskúšať si ich vopred.

Na Prijímačkách nanečisto pracujeme výlučne s vlastnými testami. Sú vytvorené odborníkmi z praxe a zohľadňujú najaktuálnejšie učebné štandardy a požiadavky. 
Súčasťou vyhodnotenia sú podrobne rozpracované výsledky každého testu s postupom riešenia, grafické porovnanie s ostatnými účastníkmi Prijímačiek nanečisto a tiež fiktívna výsledková listina.

Ako to funguje? Nádejní gymnazisti sa v deň Prijímačiek nanečisto stretnú u nás v učebni alebo online. Po vysvetlení priebehu fungovania a úvodných inštrukciách pracujú žiaci v časovom limite 60 minút. Po uplynutí stanoveného času test odovzdajú (alebo pošlú online). Do týždňa všetci zúčastnení dostanú výsledky. 
Pokiaľ sa z akýchkoľvek dôvodov live termínu nemôžete zúčastniť, máte možnosť poslať vypracovaný test v priebehu daného víkendu.

Termíny Prijímačiek nanečisto M9

M9.PN.1 | Nedeľa 26.1. 10:30 – 11:45 | 19€
M9.PN.2 | Nedeľa 16.2. 10:30 – 11:45 | 19€
M9.PN.3 | Nedeľa 23.3. 10:30 – 11:45 | 19€
M9.PN.4 | Nedeľa 13.4. 10:30 – 11:45 | 19€

M9.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 19.1. 10:30 – 11:45 | 19€
M9.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 9.2. 10:30 – 11:45 | 19€
M9.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 16.3. 10:30 – 11:45 | 19€
M9.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 6.4. 10:30 – 11:45 | 19€

Termíny Prijímačiek nanečisto SJ9

SJ9.PN.1 | Nedeľa 26.1. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ9.PN.2 | Nedeľa 16.2. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ9.PN.3 | Nedeľa 23.3. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ9.PN.4 | Nedeľa 13.4. 9:00 – 10:15 | 19€

SJ9.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 19.1. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ9.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 9.2. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ9.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 16.3. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ9.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 6.4. 9:00 – 10:15 | 19€

Kurz Maxi
(od októbra 2024)

Najdlhší z ponúkaných kurzov pre deviatakov (začíname v týždni po 7. októbri 2024 a končíme tesne pred májovými prijímačkami), v ktorom majú žiaci dostatok priestoru na opakovanie učiva 5. – 9. ročníka ZŠ, nácvik písania prijímačkových testov, ale i vlastné otázky týkajúce sa hoci aj doma robených úloh a príkladov. Účasť v tomto kurze s najvyšším počtom stretnutí jednoznačne zvyšuje šance na prijatie na gymnázium / strednú školu podľa vlastného výberu.
Kurz MAXI je skupinový s maximálne 6 účastníkmi v jednom termíne. Pre záujemcov o individuálnu prípravu odporúčame kurz MAXI SINGLE.

V cene kurzu je zahrnutý osobný (26.1.2025) alebo online (9.2.2025) termín Prijímačiek nanečisto z daného predmetu (výber v prihláške).
Platbu je možné rozdeliť na dve splátky alebo uskutočniť poukážkou Edenred alebo Benefit Plus (uviesť do poznámky).

 

Termíny kurzov M9 MAXI (matematika)

M9.MAXI.1 | Pondelky 15:45 – 17:15 | 389€
M9.MAXI.2 | Utorky 15:45 – 17:15 | 389€
M9.MAXI.3 | Stredy 17:30 – 19:00 | 389€
M9.MAXI.4 | Štvrtky 14:00 – 15:30 | 389€
M9.MAXI.5 | Piatky 15:45 – 17:15 | 389€
M9.MAXI.6 | Soboty 10:45 – 12:15 | 389€
M9.MAXI.SINGLE | individuálny termín | 699€

M9.MAXI.O1 | ONLINE Pondelky 14:30 – 16:00 | 389€
M9.MAXI.O2 | ONLINE Utorky 16:15 – 17:45 | 389€
M9.MAXI.O3 | ONLINE Štvrtky 18:00 – 19:30 | 389€
M9.MAXI.O4 | ONLINE Soboty 9:00 – 10:30 | 389€
M9.MAXI.OSINGLE | ONLINE individuálny termín | 699€

 

Termíny kurzov SJ9 MAXI (slovenčina)

SJ9.MAXI.1 | Pondelky 17:30 – 19:00 | 389€
SJ9.MAXI.2 | Utorky 14:00 – 15:30 | 389€
SJ9.MAXI.3 | Stredy 15:45 – 17:15 | 389€
SJ9.MAXI.4 | Štvrtky 15:45 – 17:15 | 389€
SJ9.MAXI.5 | Piatky 14:00 – 15:30 | 389€
SJ9.MAXI.6 | Soboty 9:00 – 10:30 | 389€
SJ9.MAXI.SINGLE | individuálny termín | 699€

SJ9.MAXI.O1 | ONLINE Utorky 18:00 – 19:30 | 389€
SJ9.MAXI.O2 | ONLINE Stredy 16:15 – 17:45 | 389€
SJ9.MAXI.O3 | ONLINE Štvrtky 14:30 – 16:00 | 389€
SJ9.MAXI.O4 | ONLINE Soboty 10:45 – 12:15 | 389€
SJ9.MAXI.OSINGLE | ONLINE individuálny termín | 699€

 

Kurz Basic
(od januára 2025)

Prípravný kurz Basic pre deviatakov prebieha od začiatku januára až do prijímacích pohovorov začiatkom mája, a teda poskytuje žiakom takmer štyri mesiace intenzívnej prípravy. V rámci kurzu žiaci preberú a zopakujú učivo 5. – 9. ročníka, precvičia si písanie testov z konkrétnych škôl, na ktoré sa hlásia, niekoľkokrát absolvujú cvičné prijímačky a taktiež sa naučia, ako riešiť najčastejšie problematické úlohy a typické prijímačkové chytáky.
Začíname v týždni od 20. januára 2025.

V cene kurzu je zahrnutý jeden osobný (16.2.2025) alebo online (16.3.2025) termín Prijímačiek nanečisto z daného predmetu (výber v prihláške).
Platbu je možné rozdeliť na dve splátky alebo uskutočniť poukážkou EDENRED (uviesť do poznámky).

Termíny kurzov M9 BASIC (matematika)

M9.BASIC.1 | Pondelky 15:45 – 17:15 | 269€
M9.BASIC.2 | Utorky 17:30 – 19:00 | 269€
M9.BASIC.3 | Stredy 14:00 – 15:30 | 269€
M9.BASIC.4 | Piatky 17:30 – 19:00 | 269€
M9.BASIC.5 | Soboty 12:30 – 14:00 | 269€
M9.BASIC.SINGLE | individuálny termín | 479€

M9.BASIC.O1 | ONLINE Pondelky 18:00 – 19:30 | 269€
M9.BASIC.O2 | ONLINE Štvrtky 14:30 – 16:00 | 269€
M9.BASIC.O3 | ONLINE Soboty 13:00 – 14:30 | 269€
M9.BASIC.OSINGLE | ONLINE individuálny termín | 479€

Termíny kurzov SJ9 BASIC (slovenčina)

SJ9.BASIC.1 | Pondelky 14:00 – 15:30 | 269€
SJ9.BASIC.2 | Stredy 17:30 – 19:00 | 269€
SJ9.BASIC.3 | Štvrtky 17:30 – 19:00 | 269€
SJ9.BASIC.4 | Piatky 15:45 – 17:15 | 269€
SJ9.BASIC.5 | Soboty 14:15 – 15:45 | 269€
SJ9.BASIC.SINGLE | individuálny termín | 479€

SJ9.BASIC.O1 | ONLINE Pondelky 16:15 – 17:45 | 269€
SJ9.BASIC.O2 | ONLINE Stredy 18:00 – 19:30 | 269€
SJ9.BASIC.O3 | ONLINE Soboty 14:45 – 16:15 | 269€
SJ9.BASIC.OSINGLE | ONLINE individuálny termín | 479€

Kurz Jarné prázdniny

Počas jarných prázdnin 2024/2025 majú žiaci možnosť absolvovať intenzívny prípravný kurz s dotáciou 120 minút denne / 1 predmet, na ktorom precvičujeme len testy z prijímacích pohovorov na štvorročné gymnáziá a SŠ z matematiky a slovenčiny z minulých rokov.

Testy sa líšia od tých, ktoré sú preberané v kurzoch MAXI a BASIC.

Termíny kurzov Jarné prázdniny BA, NR, TT kraj 24.-28.2.2025

M9.JP.1 | Každý deň 9:00 – 11:00 | 119€
SJ9.JP.1 | Každý deň 11:15 – 13:15 | 119€

M9.JP.O1 | ONLINE Každý deň 11:15 – 13:15 | 119€
SJ9.JP.O1 | ONLINE Každý deň 9:00 – 11:00 | 119€

Termíny kurzov Jarné prázdniny BB, ZA, TN kraj 3.-7.3.2025

M9.JP.O2 | ONLINE Každý deň 11:15 – 13:15 | 119€
SJ9.JP.O2 | ONLINE Každý deň 9:00 – 11:00 | 119€

Termíny kurzov Jarné prázdniny KE, PO kraj 17.2.-21.2.2025

M9.JP.O3 | ONLINE Každý deň 11:15 – 13:15 | 119€
SJ9.JP.O3 | ONLINE Každý deň 9:00 – 11:00 | 119€

Múdre Predplatné: pravidelná príprava na doma

Chcete sa so svojím dieťaťom pripravovať na prijímacie pohovory na strednú školu (aj) v pohodlí domova? Potom práve pre Vás je určené Múdre predplatné: Pravidelná príprava na doma vo forme autorských zadaní a reálnych testov z prijímacích pohovorov s riešeniami.

Profesionálny učebný plán

Príprava na SŠ s Múdrym predplatným je rozplánovaná našimi odborníkmi na dlhšie obdobie tak, aby bola ucelená a žiak sa vyhol zbytočnému stresu z nestíhania.

Na žiadnu tému nezabudnete

Základné učivo, najčastejšie problematické úlohy aj klasické deviatacke prijímačkové chytáky si pri domácej príprave preopakujete alebo doplníte.

Cena

Múdre predplatné si môžete objednať (a platiť) na mesačnej báze za 35€ / mesiac / 1 predmet. Pre stredné školy je cena 189€ / 6 mesiacov (október – marec) na jeden predmet.

Obsah Múdreho predplatného

  • Podrobný učebný plán prípravy na strednú školu s rozpisom preberaných tém na každý mesiac
  • 6 x interaktívny rozpis tém, úloh a testov na každý mesiac 
  • 12 x učebné celky vyskytujúce sa na prijímacích pohovoroch s vysvetlením
  • 12 x sada úloh na domáce vypracovanie s vysvetľujúcimi riešeniami
  • 12 testov z reálnych gymnázií a SŠ s riešeniami
  • 12 autorských testov Cielene s riešeniami

Doručenie

Múdre predplatné je doručené poštou do schránky vždy koncom mesiaca alebo ho posielame elektronicky.
Objednávka elektronickej verzie je možná tu, tlačenú verziu objednáte v prihláške na spodku stránky.

Čísla

V prípravných kurzoch na gymnázium / strednú školu sme pripravovali už niekoľko stoviek žiakov a naši skúsení lektori odučili viac ako 1500 kurzových hodín prípravy z matematiky a slovenčiny. Pozitívny prístup, radosť z učenia a trpezlivé vysvetľovanie – všetkými týmito vlastnosťami šikovní lektori Cielene disponujú a radi na prijímacie pohovory pripravia aj vaše dieťa.

  • Podiel žiakov prijatých na vybranú SŠ – 99,7%
  • Podiel žiakov, ktorí sa na kurze naučili niečo nové – 98,3%
  • Podiel žiakov, ktorí by kurz odporučili svojim známym – 91,6%

Kurzových hodín

žiakov na kurzoch

zadaní Testovania 9

Prijímačiek v databáze

TERMÍN PRIJÍMACÍCH POHOVOROV: Prijímacie pohovory na štvorročné gymnáziá a stredné školy na akademický rok 2025/2026 sa budú konať 30.4. (streda) a 5.5. (pondelok) 2025.

Referencie z prípravy na gymnázium / SŠ

Recenzie z prípravy na štvorročné gymnázium a SŠ z minulého školského roku 2022/2023 nájdete tu. Staršie recenzie od našich žiakov a rodičov si prečítate tu. Alebo sa začítajte do 200+ reviews na Google.

Dobrý deň, syna Mateja zobrali na tri zo štyroch gymnázií (2 boli bilingválne). Chceme sa veľmi pekne poďakovať, online hodiny boli super! Pozdravujeme všetkých lektorov. 

Elena S. | 06/2020

doučovanie na gymnázium z matematiky a slovenčiny, 9. ročník ZŠ

Dobrý deň, ďakujeme za záujem ako dopadli naše deti. Tomáša prijali na obe školy :). Ďakujeme za prístup a pomoc v čase dlhodobej absencii kvôli zlomenej nohe.

Andrea S. | 05/2019

prípravný kurz na stresnú školu z matematiky a slovenčiny, 9. ročník ZŠ

Už máme výsledky z prijímacích pohovorov a Mišku prijali na všetky gymnáziá, na ktoré sa hlásila, takže sa veľmi tešíme.
Prijali ju na Gymnázium Vazovova, Gymnázium Ivana Horvátha a Gymnázium Bilíkova.
Chcem sa Vám veľmi poďakovať za prípravu a určite Vás odporúčam! Dcéra bola veľmi spokojná a tešila sa na hodiny. Ďakujem pekne!

Edita P. | 05/2023

prípravný kurz na SŠ z matematiky a slovenčiny, 9. ročník ZŠ

Vážený tím Vzdelávacieho centra Cielene, náš syn sa zúčastnil Vášho prípravného kurzu a aj vďaka tomu dosiahol v testovaní deviatakov výsledok 93,3%, a na gymnázium bol prijatý bez prijímacích pohovorov. Chceli by sme sa Vám touto cestou poďakovať za kvalitne zrealizované kurzy, na ktorých sa nielen veľa naučil, ale ako nám povedal, poslucháči pod vedením lektorov vytvorili dobrý kolektív a na hodinách bola skvelá atmosféra. Aj preto rád dokončil navštevovanie Vašich hodín aj potom, ako sa dozvedel, že je prijatý.

Ondrej N. | 05/2022

prípravný kurz na SŠ z matematiky a slovenčiny, 9. ročník ZŠ

Dobrý deň, troška s oneskorením, ale predsa :). Chcela by som vás touto cestou informovať ohľadom výsledkov prijímacích skúšok a zároveň vám poďakovať za skvelo vykonanú prácu ;). Maťo sa dostal na 3 gymnáziá – na bilingválne štúdium (Metodka), i na dve vybraté štvorročné gymnáziá. Touto cestou si vám dovoľujem poďakovať za Váš čas a trpezlivosť, ktorú ste mali s deckami, neviem, ako
boli úspešní ostatní v ich skupine, každopádne za nás si myslím, že je to do veľkej miery i Vaša zásluha.
Konkrétne ďakujeme Maťovi (MAT) a Miške (SJ), ktorých si Maťo veľmi obľúbil a napriek tomu, že mali veľmi kamarátsky prístup, mal voči nim rešpekt. Rád ku vám chodil a vyzerá, že to pravidelné chodenie prinieslo aj svoje ovocie ;).
Špeciálne veľmi pekne ďakujeme Maťovi (MAT) – aj podľa slov nášho Maťa, znovu za posledný rok vďaka nemu objavil čaro matematiky a začal ju mať rád ? /za posledné roky ho, žiaľ, tá chuť v škole akosi prešla :(/. Tak ešte raz veľmi pekne za všetko ďakujeme… A možno od októbra opäť u vás s dcérou ;). Odovzdajte, prosím, od nás pozdravy lektorom.

Mária S. | 07/2018

prípravný kurz na štvorročné gymnázium /SŠ z matematiky a slovenčiny, 9. ročník ZŠ

Vybrali ste si?
Napíšte nám!

 

Rezervujte si miesto v našich prípravných kurzoch alebo na Prijímačkách nanečisto.
Prihlasovanie na školský rok 2024/2025 už otvorené!

 

Vyberte si, o čo máte záujem

Ročník

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z chémie

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z fyziky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z biológie

Vyberte si termín(y) kurzov MAXI na maturitu (začiatok október 2023, koniec máj 2024)

Vyberte si termín(y) kurzov BASIC pre maturantov (začiatok január 2024, koniec máj 2024)

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na bilingválne gymnázium

Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY pre maturantov (20. - 24. február 2023)

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na osemročné gymnázium

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na gymnázium / SŠ

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2024, koniec apríl 2025 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2024, koniec apríl 2025 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2024, koniec apríl 2025 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2024, koniec apríl 2025 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2024, koniec apríl 2025 - alebo priebežne)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z VŠP & VJS

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z angličtiny

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z matematiky (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z VŠP & VJS (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

ANGLIČTINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z anglického jazyka (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z matematiky (začiatok v týždni po 20. januári 2025, koniec máj 2025)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z matematiky (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z matematiky (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z VŠP & VJS (začiatok v týždni po 20. januári 2025, koniec máj 2025)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 20. januári 2025, koniec máj 2025)

ANGLIČTINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z anglického jazyka (začiatok v týždni po 20. januári 2025, koniec máj 2025)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z matematiky (začiatok v týždni po 20. januári 2025, koniec máj 2025)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z matematiky (začiatok v týždni po 20. januári 2025, koniec máj 2025)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 20. januári 2025, koniec máj 2025)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (február/marec 2025)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 20. januári 2025, koniec máj 2025)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenčiny (február/marec 2025)

ANGLIČTINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z anglického jazyka (február/marec 2025)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z VŠP & VJS (február/marec 2025)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (február/marec 2025)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka a literatúry (február/marec 2025)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka a literatúry (február/marec 2025)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (február/marec 2025)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES zo slovenského jazyka

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES zo slovenského jazyka

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z angličtiny

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z VŠP & VJS

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

VŠP & VJS: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z VŠP & VJS

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z angličtiny

Služby navyše

Služby navyše

Služby navyše

× Potrebujete poradiť?