Skupinové kurzy, Prijímačky nanečisto a domáca príprava pre deviatakov

Príprava na gymnázium / strednú školu
M / SJ

Deviatakov pripravujeme na prijímacie pohovory na štvorročné gymnázium alebo inú strednú školu z matematiky & slovenčiny.
Všetky kurzy ponúkame osobne i online.

O prípravných kurzoch pre deviatakov

Prečítajte si, prečo by ste si mali vybrať kurz prípravy na štvorročné gymnázium / SŠ z matematiky a slovenčiny práve v Cielene.

Prípravné kurzy na štvorročné gymnáziá / stredné školy prebiehajú v našich učebniach na Sládkovičovej 2 v bratislavskom Starom Meste alebo ONLINE pre celé Slovensko.

S výnimkou prázdnin sa stretávame jedenkrát týždenne v trvaní 90 minút na jeden predmet.

Všetky naše učebne sú vybavené moderne, pri výučbe používame najnovšie didaktické a interaktívne pomôcky, čo zvyšuje kvalitu výučby. Príďte sa k nám pozrieť!

Maximálne 6 žiakov v skupine

Prípravný kurz na gymnázium / SŠ prebieha v mini skupinkách do 6 žiakov, čo zabezpečuje individuálny prístup a dostatok pozornosti.

Spätná väzba a Prijímačky nanečisto

Súčasťou kurzu je viacnásobný nácvik prijímačiek a jeden termín Prijímačiek nanečisto v cene kurzu. Rodičom posielame priebežnú spätnú väzbu o pokroku žiakov.

Bohatá databáza testov a prijímačkových zadaní

V rámci kurzov pracujeme s testami z konkrétnych gymnázií a SŠ, na ktoré sa žiaci hlásia, čo zvyšuje ich šance na prijatie.

Vlastné osnovy a materiály

Na kurzoch postupujeme systematicky podľa osnov vytvorených vzdelávacím centrom Cielene a učiteľmi ZŠ. Naši lektori používajú tiež mnohé autorské materiály.

Prijímačky nanečisto

Aké sú prijímačky na bilingválne gymnázium naozaj? Aké je to písať ich s niekoľkými žiakmi v (ne)známej triede, pričom zvonku počuť štebot vtákov (je to sojka či vrabec?), dievča vedľa nahlas šťuká perom (och!) a chlapec v poslednej lavici nervózne škrípe zubami (len to nie!)? Našim klientom ponúkame skvelú možnosť vyskúšať si ich vopred.

Na Prijímačkách nanečisto pracujeme výlučne s vlastnými testami. Sú vytvorené odborníkmi z praxe a zohľadňujú najaktuálnejšie učebné štandardy a požiadavky. 
Súčasťou vyhodnotenia sú podrobne rozpracované výsledky každého testu s postupom riešenia, grafické porovnanie s ostatnými účastníkmi Prijímačiek nanečisto a tiež fiktívna výsledková listina.

Ako to funguje? Nádejní gymnazisti sa v deň Prijímačiek nanečisto stretnú u nás v učebni alebo online. Po vysvetlení priebehu fungovania a úvodných inštrukciách pracujú žiaci v časovom limite 60 minút. Po uplynutí stanoveného času test odovzdajú (alebo pošlú online). Do týždňa všetci zúčastnení dostanú výsledky. 
Pokiaľ sa z akýchkoľvek dôvodov live termínu nemôžete zúčastniť, máte možnosť poslať vypracovaný test v priebehu daného víkendu.

Termíny Prijímačiek nanečisto M9

M9.PN.4 | Nedeľa 23.4. 9:00 - 10:15 | 19€

M9.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 16.4. 10:30 - 11:45 | 19€

Termíny Prijímačiek nanečisto SJ9

SJ9.PN.4 | Nedeľa 23.4. 10:30 - 11:45 | 19€

SJ9.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 16.4. 9:00 - 10:15 | 19€

Kurz Maxi
(od októbra 2023)

PRE VEĽKÝ ZÁUJEM PRIHLASOVANIE UŽ OTVORENÉ!
Najdlhší z ponúkaných kurzov pre deviatakov (začíname v týždni po 2. októbri a končíme tesne pred májovými prijímačkami), v ktorom majú žiaci dostatok priestoru na opakovanie učiva 5. – 9. ročníka ZŠ, nácvik písania prijímačkových testov, ale i vlastné otázky týkajúce sa hoci aj doma robených úloh a príkladov. Účasť v tomto kurze s najvyšším počtom stretnutí jednoznačne zvyšuje šance na prijatie na gymnázium / strednú školu podľa vlastného výberu.

V cene kurzu je zahrnutý jeden osobný alebo online termín Prijímačiek nanečisto z daného predmetu.
Platbu je možné rozdeliť na dve splátky alebo uskutočniť poukážkou EDENRED (uviesť do poznámky).

Termíny kurzov M9 MAXI

M9.MAXI.1 | Pondelky 15:45 – 17:15 | 339€
M9.MAXI.2 | Utorky 15:45 – 17:15 | 339€
M9.MAXI.3 | Stredy 17:30 – 19:00 | 339€
M9.MAXI.4 | Štvrtky 14:00 – 15:30 | 339€
M9.MAXI.5 | Piatky 15:45 – 17:15 | 339€
M9.MAXI.6 | Soboty 10:45 – 12:15 | 339€

M9.MAXI.O1 | ONLINE Pondelky 14:30 – 16:00 | 339€
M9.MAXI.O2 | ONLINE Utorky 16:15 – 17:45 | 339€
M9.MAXI.O3 | ONLINE Soboty 9:00 – 10:30 | 339€

Termíny kurzov SJ9 MAXI

SJ9.MAXI.1 | Pondelky 17:30 – 19:00 | 339€
SJ9.MAXI.2 | Utorky 14:00 – 15:30 | 339€
SJ9.MAXI.3 | Stredy 15:45 – 17:15 | 339€
SJ9.MAXI.4 | Štvrtky 15:45 – 17:15 | 339€
SJ9.MAXI.5 | Piatky 14:00 – 15:30 | 339€
SJ9.MAXI.6 | Soboty 9:00 – 10:30 | 339€

SJ9.MAXI.O1 | ONLINE Stredy 16:15 – 17:45 | 339€
SJ9.MAXI.O2 | ONLINE Štvrtky 14:30 – 16:00 | 339€
SJ9.MAXI.O3 | ONLINE Soboty 10:45 – 12:15 | 339€

Kurz Expres deň

Príprava na prijímacie pohovory na gymnáziá a SŠ spočíva z veľkej časti aj v nácviku riešenia prijímacích zadaní a testov. Práve tým je venovaný kurz Expres deň.
Preberané prijímacie testy (3 prijímačkové testy každý deň) sa líšia v každom Expres dni a tiež od testov preberaných v ostatných kurzoch na stredné školy.
Uvedená cena je za 1 predmet počas 1 dňa (1 x 120 min).

Termíny kurzov M9 EXPRES DEŇ

M9.ED.8 | Utorok 21.3. 18:00 – 20:00 | 27€
M9.ED.6 | Nedeľa 2.4. 11:15 – 13:15 | 27€
M9.ED.9 | Utorok 3.4. 18:00 – 20:00 | 27€
M9.ED.10 | Štvrtok 6.4. 11:15 – 13:15 | 27€

M9.ED.O7 | ONLINE Pondelok 20.3. 18:00 – 20:00 | 27€
M9.ED.O6 | ONLINE Sobota 1.4. 9:00 – 11:00 | 27€
M9.ED.O8 | ONLINE Utorok 11.4. 9:00 – 11:00 | 27€

Termíny kurzov SJ9 EXPRES DEŇ

SJ9.ED.8 | Pondelok 20.3. 18:00 – 20:00 | 27€
SJ9.ED.6 | Nedeľa 2.4. 9:00 – 11:00 | 27€
SJ9.ED.9 | Pondelok 3.4. 18:00 – 20:00 | 27€
SJ9.ED.10 | Štvrtok 6.4. 9:00 – 11:00 | 27€

SJ9.ED.O7 | ONLINE Utorok 21.3. 18:00 – 20:00 | 27€
SJ9.ED.O6 | ONLINE Sobota 1.4. 11:15 – 13:15 | 27€
SJ9.ED.O8 | ONLINE Utorok 11.4. 11:15 – 13:15 | 27€

Múdre Predplatné: pravidelná príprava na doma

Chcete sa so svojím dieťaťom pripravovať na prijímacie pohovory na strednú školu (aj) v pohodlí domova? Potom práve pre Vás je určené Múdre predplatné: Pravidelná príprava na doma vo forme autorských zadaní a reálnych testov z prijímacích pohovorov s riešeniami.

Profesionálny učebný plán

Príprava na SŠ s Múdrym predplatným je rozplánovaná našimi odborníkmi na dlhšie obdobie tak, aby bola ucelená a žiak sa vyhol zbytočnému stresu z nestíhania.

Na žiadnu tému nezabudnete

Základné učivo, najčastejšie problematické úlohy aj klasické deviatacke prijímačkové chytáky si pri domácej príprave preopakujete alebo doplníte.

Cena

Múdre predplatné si môžete objednať (a platiť) na mesačnej báze za 35€ / mesiac / 1 predmet. Pre stredné školy je cena 189€ / 6 mesiacov (október – marec) na jeden predmet.

Obsah Múdreho predplatného

  • Podrobný učebný plán prípravy na strednú školu s rozpisom preberaných tém na každý mesiac
  • 6 x interaktívny rozpis tém, úloh a testov na každý mesiac 
  • 12 x učebné celky vyskytujúce sa na prijímacích pohovoroch s vysvetlením
  • 12 x sada úloh na domáce vypracovanie s vysvetľujúcimi riešeniami
  • 12 testov z reálnych gymnázií a SŠ s riešeniami
  • 12 autorských testov Cielene s riešeniami

Doručenie

Múdre predplatné je doručené poštou do schránky vždy koncom mesiaca alebo ho posielame elektronicky.

Čísla

V prípravných kurzoch na gymnázium / strednú školu sme pripravovali už niekoľko stoviek žiakov a naši skúsení lektori odučili viac ako 1500 kurzových hodín prípravy z matematiky a slovenčiny. Pozitívny prístup, radosť z učenia a trpezlivé vysvetľovanie – všetkými týmito vlastnosťami šikovní lektori Cielene disponujú a radi na prijímacie pohovory pripravia aj vaše dieťa.

  • Podiel žiakov prijatých na vybranú SŠ – 99,7%
  • Podiel žiakov, ktorí sa na kurze naučili niečo nové – 98,3%
  • Podiel žiakov, ktorí by kurz odporučili svojim známym – 91,6%

Kurzových hodín

žiakov na kurzoch

zadaní Testovania 9

Prijímačiek v databáze

TERMÍN PRIJÍMACÍCH POHOVOROV: Prijímacie pohovory na stredné školy na akademický rok 2023/2024 sa budú konať
4. a 9. mája 2023.

Referencie z prípravy na gymnázium / SŠ

Ešte viac recenzií od našich žiakov a rodičov si prečítajte tu.

Dobrý deň, syna Mateja zobrali na tri zo štyroch gymnázií (2 boli bilingválne). Chceme sa veľmi pekne poďakovať, online hodiny boli super! Pozdravujeme všetkých lektorov. 

Elena S. | 06/2020

doučovanie na gymnázium z matematiky a slovenčiny, 9. ročník ZŠ

Dobrý deň, ďakujeme za záujem ako dopadli naše deti. Tomáša prijali na obe školy :). Ďakujeme za prístup a pomoc v čase dlhodobej absencii kvôli zlomenej nohe.

Andrea S. | 05/2019

prípravný kurz na stresnú školu z matematiky a slovenčiny, 9. ročník ZŠ

Dobrý deň, s Vašou prácou som bola spokojná. Doučovanie splnilo moje očakávanie. Uvítala som, že ste preberali aj také témy, ktoré neboli prebraté v škole. Na druhej strane je zvláštne, že prebraté učivo v školách nie je rovnaké (rozdiel aj medzi ZŠ). Doučovanie donútilo môjho lenivca Mateja sa pravidelne pripravovať. Podával si prihlášku na SPŠE Zochova, kde ho prijali a bol na 13. mieste. Matematiku urobil na 13 bodov z 15 bodov a slovenčinu na 11 bodov z 15 bodov. Druhú prihlášku si dával na gymnázium Vazovova. Spravil ich, ale je 4. pod čiarou, matematiku dal na 20 bodov z 30 bodov a slovenčinu na 20,75 z 30b. Včera na rodičovskom sme rozoberali tieto prijímacie pohovory a rodičia konštatovali, že bol neskutočný nepomer náročnosti medzi napr. Vazovovou a Einsteinovou.  Bolo to nad rámec učiva 9. ročníka. Bez dodatočného pripravovania tu bola veľmi malá šanca prijatia.
Nakoniec sa Matej rozhodol pre SPŠE.

Barbora M. | 05/2019

prípravný kurz na SŠ z matematiky a slovenčiny, 9. ročník ZŠ

Dobrý deň, troška s oneskorením, ale predsa :). Chcela by som vás touto cestou informovať ohľadom výsledkov prijímacích skúšok a zároveň vám poďakovať za skvelo vykonanú prácu ;). Maťo sa dostal na 3 gymnáziá – na bilingválne štúdium (Metodka), i na dve vybraté štvorročné gymnáziá. Touto cestou si vám dovoľujem poďakovať za Váš čas a trpezlivosť, ktorú ste mali s deckami, neviem, ako
boli úspešní ostatní v ich skupine, každopádne za nás si myslím, že je to do veľkej miery i Vaša zásluha.
Konkrétne ďakujeme Maťovi (MAT) a Miške (SJ), ktorých si Maťo veľmi obľúbil a napriek tomu, že mali veľmi kamarátsky prístup, mal voči nim rešpekt. Rád ku vám chodil a vyzerá, že to pravidelné chodenie prinieslo aj svoje ovocie ;).
Špeciálne veľmi pekne ďakujeme Maťovi (MAT) – aj podľa slov nášho Maťa, znovu za posledný rok vďaka nemu objavil čaro matematiky a začal ju mať rád ? /za posledné roky ho, žiaľ, tá chuť v škole akosi prešla :(/. Tak ešte raz veľmi pekne za všetko ďakujeme… A možno od októbra opäť u vás s dcérou ;). Odovzdajte, prosím, od nás pozdravy lektorom.

Mária S. | 07/2018

prípravný kurz na štvorročné gymnázium /SŠ z matematiky a slovenčiny, 9. ročník ZŠ

Program IQ LAB

V spolupráci s neziskovou organizáciou IQ LAB sme v Cielene pripravili program pre talentovaných žiakov 5., 8. a 9. ročníka ZŠ a maturantov.

V každom kurze máme preto vyhradené jedno miesto pre šikovnú žiačku(ka), ktorej(ému) finančná situácia nedovoľuje si prípravný kurz v Cielene zaplatiť. Mladým talentom chceme tak pomôcť dostať sa na školy, ktoré umožnia plný rozvoj ich akademického potenciálu.

Dajte nám o nej (ňom) vedieť

Pokiaľ takého žiaka poznáte – či už ako rodič, známy či učiteľ, neváhajte nám o nej(ňom) napísať pár slov mailom na info@cielene.sk aj s kontaktnými údajmi.

Uzávierka prihlášok

Koncom septembra vyberieme niekoľko žiakov, ktorým ponúkneme bezplatnú účasť v našich kurzoch MAXI.

Vybrali ste si?
Napíšte nám!

 

Rezervujte si miesto v našich prípravných kurzoch alebo na Prijímačkách nanečisto
v školskom roku 2022/2023 ešte dnes.
Prihlasovanie otvorené aj na kurzy MAXI v školskom roku 2023/2024!

 

Vyberte si, o čo máte záujem

Ročník

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z chémie

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z fyziky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z biológie

Vyberte si termín(y) kurzov MAXI na maturitu (začiatok október 2022, koniec apríl 2023)

Vyberte si termín(y) kurzov BASIC pre maturantov (začiatok január 2023, koniec apríl 2023)

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na bilingválne gymnázium

Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY pre maturantov (20. - 24. február 2023)

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na osemročné gymnázium

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na gymnázium / SŠ

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z angličtiny

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z VŠP & VJS

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z matematiky (začiatok v týždni po 2. októbri 2023, koniec máj 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 2. októbri 2023, koniec máj 2024)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z VŠP & VJS (začiatok v týždni po 2. októbri 2023, koniec máj 2024)

ANGLIČTINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z anglického jazyka (začiatok v týždni po 2. októbri 2023, koniec máj 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 2. októbri 2023, koniec máj 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z matematiky (začiatok v týždni po 2. októbri 2023, koniec máj 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z matematiky (začiatok v týždni po 2. októbri 2023, koniec máj 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 2. októbri 2023, koniec máj 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z matematiky (začiatok január 2023, koniec apríl 2023)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z VŠP & VJS (začiatok január 2023, koniec apríl 2023)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok január 2023, koniec apríl 2023)

ANGLIČTINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z anglického jazyka (začiatok január 2023, koniec apríl 2023)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z matematiky (začiatok január 2023, koniec apríl 2023)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok január 2023, koniec apríl 2023)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z matematiky (začiatok január 2023, koniec apríl 2023)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok január 2023, koniec apríl 2023)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (20. - 24. február 2023)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenčiny (20. - 24. február 2023)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z VŠP & VJS (20. - 24. február 2023)

ANGLIČTINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z anglického jazyka (20. - 24. február 2023)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (20. - 24. február 2023)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka a literatúry (20. - 24. február 2023)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka a literatúry (20. - 24. február 2023)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (20. - 24. február 2023)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES zo slovenského jazyka

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z angličtiny

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z VŠP & VJS

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

VŠP & VJS: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z VŠP & VJS

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z angličtiny

× Potrebujete poradiť?