0902/939 902, 0910/902 315 doucovanie@cielene.sk

Skupinový kurz

Príprava na osemročné gymnázium 
Matematika / Slovenčina

Skupinový prípravný kurz pre žiakov 5. ročníka ZŠ, ktorí sa hlásia na osemročné gymnázium.

O našich kurzoch

Prečítajte si, prečo by ste si mali vybrať kurz práve u nás.

Prípravné kurzy na osemročné gymnáziá prebiehajú v našich učebniach na Štefanovičovej 8 v bratislavskom Starom Meste.

S výnimkou prázdnin sa stretávame jedenkrát týždenne v trvaní 90 minút na jeden predmet.

Všetky učebne sú vybavené moderne, pri výučbe používame najnovšie didaktické a interaktívne pomôcky, čo zvyšuje kvalitu výučby. Príďte sa k nám pozrieť!

Malé skupinky do 6 žiakov

Prípravný kurz prebieha v skupinkách maximálne 6 žiakov, čo zabezpečuje individuálny prístup a dostatok pozornosti.

Ozajstný nácvik prijímačiek

Počas kurzu žiaci absolvujú nácvik prijímacích pohovorov. Spätnú väzbu aj odporúčania posielame rodičom.

Bohatá databáza testov

V rámci kurzov pracujeme s testami z konkrétnych škôl, na ktoré sa žiaci hlásia, čo zvyšuje ich šance na prijatie.

Vlastné osnovy a materiály

Na kurzoch postupujeme systematicky podľa osnov vytvorených vzdelávacím centrom Cielene a učiteľmi ZŠ.

Kurz Maxi
(od októbra)

Najdlhší z ponúkaných kurzov (október – máj), v ktorom majú žiaci dostatok priestoru na opakovanie učiva ZŠ, nácvik písania testov, ale i vlastné otázky týkajúce sa hoci aj doma robených testov. Účasť v tomto kurze s najvyšším počtom stretnutí jednoznačne zvyšuje šance na prijatie na osemročné gymnázium podľa vlastného výberu. 

Termíny M5 Maxi

M5.1 | Pondelky 14:30 – 16:00 | 309€
M5.2 | Stredy 14:30 – 16:00 | 309€
M5.3 | Štvrtky 16:15 – 17:45 | 309€
M5.4 | Piatky 14:00 – 15:30 | 309€
M5.5 | Soboty 9:00 – 10:30 | 309€

Termíny SJ5 Maxi

SJ5.1 | Utorky 14:30 – 16:00 | 309€
SJ5.2 | Stredy 16:15 – 17:45 | 309€
SJ5.3 | Štvrtky 14:30 – 16:00 | 309€
SJ5.4 | Piatky 15:45 – 17:15 | 309€
SJ5.5 | Soboty 10:45 – 12:15 | 309€

Kurz Basic
(od januára)

Kurz Basic prebieha od januára až do prijímacích pohovorov v máji, a teda poskytuje žiakom štyri mesiace intenzívnej prípravy. V rámci kurzu žiaci preberú a zopakujú učivo 3. – 5. ročníka, precvičia si písanie testov z konkrétnych škôl, na ktoré sa hlásia, niekoľkokrát absolvujú cvičné prijímačky a taktiež sa naučia, ako riešiť najčastejšie problematické úlohy a typické prijímačkové chytáky.

Termíny M5 Basic

M5.6 | Pondelky 16:15 – 17:45 | 189€
M5.7 | Utorky 14:30 – 16:00 | 189€
M5.8 | Štvrtky 14:30 – 16:00 | 189€
M5.9 | Piatky 14:00 – 15:30 | 189€
M5.10 | Soboty 10:45 – 12:15 | 189€

Termíny SJ5 Basic

SJ5.6 | Pondelky 14:30 – 16:00 | 189€
SJ5.7 | Utorky 16:15 – 17:45 | 189€
SJ5.8 | Stredy 14:30 – 16:00 | 189€
SJ5.9 | Piatky 15:45 – 17:15 | 189€
SJ5.10 | Soboty 9:00 – 10:30 | 189€

Kurz Jarné prázdniny

Počas jarných prázdnin 25.2. (pondelok) – 1.3. (piatok) majú žiaci možnosť absolvovať intenzívny prípravný kurz s dotáciou 120 minút denne / 1 predmet, na ktorom precvičujeme len testy z prijímacích pohovorov na osemročné gymnáziá z matematiky a slovenčiny z minulých rokov. Testy sa líšia od tých, ktoré sú preberané v kurzoch M5 / SJ5 Maxi a M5 / SJ5 Basic.

Termíny M5.JP a SJ5.JP

M5.JP | Každý deň 9:00 – 11:00 | 99€
SJ5.JP | Každý deň 11:15 – 13:15 | 99€

Čísla

V prípravných kurzoch na osemročné gymnázium sme pripravovali už niekoľko desiatok žiakov a naši skúsení lektori odučili viac ako 700 kurzových hodín. Pozitívny prístup, radosť z učenia a trpezlivé vysvetľovanie – všetkými týmito vlastnosťami šikovní lektori Cielene disponujú a radi na prijímacie pohovory pripravia aj vaše dieťa.

  • Gymnázium Jura Hronca – 29%
  • Gymnázium Metodova – 24%
  • Gymnázium Tomášikova – 19%

Kurzových hodín

žiakov na kurzoch

nových gymnazistov

Prijímačiek v databáze

TERMÍN PRIJÍMACÍCH POHOVOROV: Prijímacie pohovory na osemročné gymnáziá a stredné školy boli v školskom roku 2018/2019 v dňoch 13. a 16. mája 2019 (pondelok a štvrtok).

Iné možnosti doučovania

Pokiaľ vám príprava v malých skupinkách z akýchkoľvek dôvodov nevyhovuje, vyberte si z možností individuálneho alebo online doučovania.

Potrebujete pomôcť?
Napíšte nám!

Dohodnite si doučovanie ešte dnes.