Skupinový kurz

Príprava na medicínu a lekárske fakulty
Chémia / BIOLÓGIA / FYZIKA

Skupinový prípravný kurz pre žiakov posledných ročníkov SŠ a absolventov, ktorí sa chystajú na prijímacie pohovory na medicínu, stomatológiu a lekárske fakulty.

Odbory

Všeobecné lekárstvo
Zubné lekárstvo / stomatológia
Fyzioterapia

O našich kurzoch

Prečítajte si, prečo by ste si mali vybrať kurz prípravy na medicínu práve u nás.

Prípravné kurzy na medicínu, stomatológiu a lekárske fakulty prebiehajú výlučne online formou. 

S výnimkou prázdnin sa stretávame od októbra do konca apríla jedenkrát týždenne v trvaní 120 minút na jeden predmet.

Prípravné kurzy sú šité na mieru potrebám žiakov.

 

Malé skupinky do 6 žiakov

Prípravný kurz prebieha v skupinkách maximálne 6 žiakov, čo zabezpečuje individuálny prístup a dostatok pozornosti.

Skúsení lektori

Profesionálne vyškolení a ústretoví lektori prevedú žiakov celým stredoškolským učivom, ktoré na prijímačkách môžu očakávať.

Bohatá databáza materiálov

V rámci kurzov pracujeme s kvalitnými prezentáciami a množstvom vlastných autorských materiálov, ktoré uľahčia prijímacie konanie.

Vlastné osnovy a materiály

Na kurzoch postupujeme systematicky podľa osnov vytvorených vzdelávacím centrom Cielene a učiteľmi / absolventmi LF.

Chémia na medicínu

Najpopulárnejším predmetom, ktorý doučujeme v prípravných kurzoch na lekárske fakulty, je jednoznačne chémia. Počas kurzu zopakujeme všetky oblasti stredoškolskej chémie, zameriame sa na logické súvislosti medzi jednotlivými kapitolami chémie a veľký dôraz je kladený na modelové otázky v rámci teoretickej prípravy, ako aj základné výpočty. Preberáme tie najväčšie chytáky, ale aj základné otázky, na ktoré sa možno hanbíte opýtať.

Termíny LF.CH

LF.CH.O1 | ONLINE Soboty 10:45 – 12:45 | 479€
LF.CHO2 | ONLINE Pondelky 18:30 – 20:30 | 479€

Obsah kurzu

 • Anorganická chémia (periodická tabuľka, atóm a kvantové čísla, chemická väzba a reakcia, chemická rovnováha, konetika, termochémia a termodynamika, zmesi a vlastnosti látok, deje na membráne),
 • Chemické výpočty,
 • Organická chémia a biochémia (uhľovodíky a ich deriváty, izoméria, heterocykly a vitamíny, sacharidy, lipidy a steroidné látky, bielkoviny, nukleové kyseliny, metabolizmus).

Fyzika na medicínu

Narozdiel od lekárskych fakúlt na Slovensku sa na prijímacích pohovoroch na české vysoké školy vyskytuje aj predmet navyše – milovaná i nenávidená fyzika. Nakoľko je pri jej pochopení mimoriadne dôležitá nadväznosť učebných celkov, jednotlivé kapitoly sú vysvetľované logicky po sebe. Na kurze si zdôrazníme, ktoré fyzikálne javy sú pri štúdiu medicíny najdôležitejšie, prechádzame modelové otázky a používame interaktívne animácie.

Termíny LF.F

LF.F.O1 | ONLINE Utorky 17:00 – 19:00 | 479€
LF.F.O2 | ONLINE Piatky 16:15 – 18:15 | 479€

Obsah kurzu

 • Úvod do fyziky, jednotky a ich prevody,
 • Mechanika (kinematika hmotného bodu, mechanická práca a energia, mechanika kvapalín),
 • Molekulová fyzika a termodynamika (teplota, teplo, vnútorná energia, štruktúra a vlastnosti pevných látok, kvapalín a plynov),
 • Mechanické kmitanie a vlnenie (mechanický oscilátor – pružina, kyvadlo, akustika),
 • Elektrina a magnetizmus (jednosmerný prúd, striedavý prúd, elektrický prúd v kovoch, kvapalinách a plynoch, magnetické pole, elektromagnetické kmitanie a vlnenie),
 • Optika,
 • Jadrová fyzika.

Biológia na medicínu

Biológia je neoddeliteľnou súčasťou každých prijímačiek na všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo či fyzioterapiu. Kurz sa venuje pre budúcich medikov najpodstatnejším oblastiam stredoškolskej biológie a ich nadstavbe. Budeme počítať príklady, ktoré umožnia pochopiť princípy genetiky, zameriame sa na najťažšie prijímačkové otázky biológie človeka, ale nevynecháme ani často problematické oblasti napríklad bunky, v ktorých mávajú žiaci veľké medzery.

Termíny LF.BI

LF.BI.O1 | ONLINE Štvrtky 18:00 – 20:00 | 479€
LF.BI.O2 | ONLINE Soboty 13:30 – 15:30 | 479€

Obsah kurzu

 • Genetika (pojmy, molekulárna genetika, cytogenetika, mendelizmus, pohlavná dedičnosť, mutácie, populačná genetika),
 • Človek (krv, obehová a dýchacia sústava, metabolizmus, tráviaca a vylučovacia sústava, nervová sústava a zmysly, pohybový aparát, endokrinný systém),
 • Bunky, rastliny, mikróby, zvieratá a vírusy.

Čísla

V prípravných kurzoch na lekárske fakulty každoročne pripravujeme niekoľko desiatok žiakov a ich počet sa neustále zvyšuje. Naši lektori sú šikovní a motivovaní mladí ľudia, talentovaní študenti medicíny či jednotlivých odborov (biológia, chémia, fyzika) alebo absolventi. Vysvetľujeme trpezlivo a so zápalom pre daný predmet.

 • Lekárska fakulta UK v Bratislave – 89%
 • Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine – 73%
 • Lekárska fakulta MU v Brne – 69%

Kurzových hodín

žiakov na kurzoch

budúcich lekárov

Testových otázok v databáze

TERMÍN PRIJÍMACÍCH POHOVOROV: Prijímacie pohovory na Lekársku fakultu UK sa konajú v školskom roku 2023/2024 v dňoch 12. až 20. júna 2023.

Vybrali ste si?
Napíšte nám!

 

Rezervujte si miesto v našich prípravných kurzoch alebo na Prijímačkách nanečisto.
Prihlasovanie na školský rok 2024/2025 už otvorené!

 

Vyberte si, o čo máte záujem

Ročník

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z chémie

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z fyziky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z biológie

Vyberte si termín(y) kurzov MAXI na maturitu (začiatok október 2023, koniec máj 2024)

Vyberte si termín(y) kurzov BASIC pre maturantov (začiatok január 2024, koniec máj 2024)

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na bilingválne gymnázium

Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY pre maturantov (20. - 24. február 2023)

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na osemročné gymnázium

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na gymnázium / SŠ

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2024, koniec apríl 2025 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2024, koniec apríl 2025 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2024, koniec apríl 2025 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2024, koniec apríl 2025 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2024, koniec apríl 2025 - alebo priebežne)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z VŠP & VJS

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z angličtiny

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z matematiky (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z VŠP & VJS (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

ANGLIČTINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z anglického jazyka (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z matematiky (začiatok v týždni po 20. januári 2025, koniec máj 2025)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z matematiky (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z matematiky (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z VŠP & VJS (začiatok v týždni po 20. januári 2025, koniec máj 2025)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 20. januári 2025, koniec máj 2025)

ANGLIČTINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z anglického jazyka (začiatok v týždni po 20. januári 2025, koniec máj 2025)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z matematiky (začiatok v týždni po 20. januári 2025, koniec máj 2025)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z matematiky (začiatok v týždni po 20. januári 2025, koniec máj 2025)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 20. januári 2025, koniec máj 2025)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (február/marec 2025)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 20. januári 2025, koniec máj 2025)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenčiny (február/marec 2025)

ANGLIČTINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z anglického jazyka (február/marec 2025)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z VŠP & VJS (február/marec 2025)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (február/marec 2025)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka a literatúry (február/marec 2025)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka a literatúry (február/marec 2025)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (február/marec 2025)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES zo slovenského jazyka

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES zo slovenského jazyka

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z angličtiny

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z VŠP & VJS

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

VŠP & VJS: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z VŠP & VJS

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z angličtiny

Služby navyše

Služby navyše

Služby navyše

× Potrebujete poradiť?