O nás
& hodnoty cielene

VZNIK

Cielene je rodinná firma založená bývalými spolužiakmi z Matfyzu, dnes manželmi Matúšom a Lindou Metesovcami.  Naše vzdelávacie centrum vzniklo v roku 2012 ako malý projekt určený na doučovanie matematiky v Bratislave – primárne pre žiakov VŠ, keďže vysokoškolská matematika bola a stále je našou srdcovkou. Na doučovanie sa nám postupne prihlasovali aj žiaci ZŠ a SŠ a s nárastom objednávok sme prijímali aj prvých doučovateľov mimo Lindy a Matúša.
V roku 2014 sme začali doučovať aj slovenský jazyk a prekročili sme počet 40 doučovateľov. Po ukončení štúdia Ekonomickej a finančnej matematiky sme sa teda vôbec nevrhli do sveta financií a bankovníctva, ale naplno sme sa zamerali na vzdelávanie, ktoré nás stále veľmi baví.
Naše služby sme rozšírili o skupinové prípravné kurzy na prijímacie pohovory v roku 2015 – učíme piatakov, ôsmakov i deviatakov, ale aj maturantov a pripravujeme na medicínu. Už v roku 2016 sme začali s online doučovaním, ale až pandémia COVID-19 túto vetvu naplno rozvinula.
Od roku 2019 sídlime v krásnych priestoroch na bratislavských Palisádach, kde učíme v 8 moderných učebniach. Stovky spokojných referencií od našich žiakov (a ich rodičov) na prípravné kurzy, osobné a online doučovania nás tešia a motivujú k ďalšej práci.

i

Pomoc s úlohami

Pravidelná priebežná príprava, vysvetľovanie učiva, kontrola nad vykonaním domácich úloh.

Ozrejmenie SŠ učiva

Pri vrátení sa do školských lavíc môžete zistiť, že si nie všetko pamätáte. Pomôžeme!

Príprava na skúšky

Pravidelná alebo aj jednorazové expresná príprava pred skúškami na vysokej škole.

Príprava na prijímačky

Piataci, ôsmaci, deviataci aj maturanti pri prijímačkách na vysoké školy sú u nás vítaní.

Doučovanie po chorobe

Vynechali ste niekoľko hodín, dní či dokonca týždňov v škole? Doučíme vás všetko! 

Prestup na novú školu

Pri prestupe môžete objaviť nečakané medzery v niektorom predmete, ktoré radi doplníme.

Počty & štatistiky

Fakty o Cielene, ktoré ste (ne)potrebovali vedieť.

Žiakov od roku 2012

šikovných lektorov

kníh visiacich zo stropu

stoličiek pre žiakov

kľučiek

veľkých tabúľ

Cielene tím

Popri vyše 80 doučovateľoch má náš hlavný organizačný tím 3 pracovníkov.

Matúš Metes

Matúš Metes

CEO & Komunikácia s klientmi

Linda Metesová

Linda Metesová

Stratégia & Produkty

Erika Nemcová

Erika Nemcová

Psychologička & Lektorka

Naše hodnoty

Celistvosť

Veríme v synergický efekt a to, že celok je niekedy viac než len suma častí. Poznatky, s ktorými žiaci na doučovanie prichádzajú, sú často veľmi roztrieštené. Preto je dôležité, aby boli ich vedomosti integrované do celej sústavy – celku.

Individuálny prístup

Pripraviť doučovanie ,,šité na mieru‘‘ nie je jednoduché. Naši lektori venujú pozornosť individuálnym potrebám žiakov a pracujú tak, aby tieto potreby a činnosť lektora do seba zapadli ako puzzle. Vieme, že každý žiak je iný a má aj rôzne požiadavky vo vzdelávaní. Lektori Cielene aktívne a empaticky počúvajú a snažia sa najprv porozumieť tomu, čo žiak potrebuje a čo si želá.

Efektivita

Naším cieľom je, aby doučovanie splnilo svoj účel. Každý lektor si so žiakom stanoví cieľ, ktorý sa spolu pokúšajú naplniť. Je pre nás dôležité, aby čas strávený doučovaním alebo účasťou na kurze bol zmysluplne využitý a aby z neho žiaci dokázali vyťažiť presne to, čo potrebujú.

Lektor = partner

Naši lektori sa ku žiakom správajú partnersky, často si tykajú, sú otvorení a využívajú kooperatívny prístup k učeniu. Priebeh doučovaní u nás v Cielene je tak odlišný od klasického frontálneho vyučovania a líši sa hlavne v prístupe ku žiakovi. Žiaci a lektori sú tak rovnocennými partnermi, ktorí kooperujú a navzájom sa rešpektujú.

Edukácia

Žiak je u nás súčasťou procesu, aktívne sa podieľa na priebehu doučovania a nie je len pasívny prijímateľ informácií. Dbáme na vlastnú aktivitu žiaka a snažíme sa ju podporovať, aby tak naši žiaci nadobúdali adekvátne sebavedomie a našli si vlastný prístup k učeniu a učeniu sa. Pre našich lektorov je dôležité, aby žiaci cítili, že učenie sa je proces, ktorý môžu kedykoľvek uchopiť a prispôsobovať si ho.

Nepoznané poznaným

V Cielene vieme, že nie je dôležité ovládať bezchybne každé učivo, ale osvojiť si vlastný spôsob poznávania. Veríme, že ak naučíme žiakov učiť sa, pomôžeme v podobe mnemotechnických pomôcok alebo informácií o vlastnej pamäti, dokážu ich užitočne premeniť vo vlastný prospech. Naši lektori ochotne pomáhajú žiakom osvojiť si nové stratégie učenia či nájsť najvhodnejší spôsob a čas, ako sa učiť.

Emócie

Elementárnym predpokladom pre učenie sa a vybudovanie si kladného vzťahu k predmetu sú práve pozitívne emócie. Poznatky, ktoré žiakom sprostredkujeme, sa vždy snažíme podať príjemným, zaujímavým či humorným spôsobom, aby mali žiaci s učivom pozitívne skúsenosti. Naši lektori sa pokúšajú odbúrať všetky emócie, ktoré sú pri učení nažiaduce – strach, stres, odpor či hnev sa snažíme premeniť na radosť, chuť, zápal a vždy potrebný humor.

Potrebujete pomôcť?
Napíšte nám!

Poraďte sa, naplánujte si doučovanie alebo sa pridajte do kurzu ešte dnes.

× Potrebujete poradiť?