Skupinové kurzy, Prijímačky nanečisto a domáca príprava pre piatakov

Príprava na osemročné gymnázium
M / SJ

Šikovných piatakov radi pripravíme na prijímacie pohovory na osemročné gymnázium z matematiky & slovenčiny.
Všetky kurzy ponúkame osobne i online.

O prípravných kurzoch pre piatakov

Prečítajte si, prečo by ste si mali vybrať kurz prípravy na osemročné gymnázium z matematiky a slovenčiny práve v Cielene.

Prípravné kurzy na osemročné gymnáziá prebiehajú v našich učebniach na Sládkovičovej 2 v bratislavskom Starom Meste alebo ONLINE pre celé Slovensko.

S výnimkou prázdnin sa stretávame jedenkrát týždenne v trvaní 90 minút na jeden predmet.

Všetky naše učebne sú vybavené moderne, pri výučbe používame najnovšie didaktické a interaktívne pomôcky, čo zvyšuje kvalitu výučby. Príďte sa k nám pozrieť!

Malé skupinky do 6 žiakov

Prípravný kurz na osemročné gymnáziá prebieha v skupinkách maximálne 6 žiakov, čo zabezpečuje individuálny prístup a dostatok pozornosti.

Spätná väzba a Prijímačky nanečisto

Súčasťou kurzu je viacnásobný nácvik prijímačiek a jeden termín Prijímačiek nanečisto v cene kurzu. Rodičom posielame priebežnú spätnú väzbu o pokroku žiakov.

Bohatá databáza testov a prijímačkových zadaní

V rámci kurzov pracujeme s testami z konkrétnych osemročných gymnázií, na ktoré sa žiaci hlásia, čo zvyšuje ich šance na prijatie.

Vlastné osnovy a materiály

Na kurzoch postupujeme systematicky podľa osnov vytvorených vzdelávacím centrom Cielene a učiteľmi ZŠ. Naši lektori používajú tiež mnohé autorské materiály.

Prijímačky nanečisto

Aké sú prijímačky na osemročné gymnázium naozaj? Aké je to písať ich s niekoľkými žiakmi v (ne)známej triede, pričom zvonku počuť štebot vtákov (je to sojka či vrabec?), dievča vedľa nahlas šťuká perom (och!) a chlapec v poslednej lavici nervózne škrípe zubami (len to nie!)? Našim klientom ponúkame skvelú možnosť vyskúšať si ich vopred.

Na Prijímačkách nanečisto pracujeme výlučne s vlastnými testami. Sú vytvorené odborníkmi z praxe a zohľadňujú najaktuálnejšie učebné štandardy a požiadavky. 
Súčasťou vyhodnotenia sú podrobne rozpracované výsledky každého testu s postupom riešenia, grafické porovnanie s ostatnými účastníkmi Prijímačiek nanečisto a tiež fiktívna výsledková listina.

Termíny Prijímačiek nanečisto M5

M5.PN.1 | Nedeľa 26.9. 9:00 – 10:15 | 19€
M5.PN.2 | Nedeľa 24.10. 9:00 – 10:15 | 19€
M5.PN.3 | Nedeľa 28.11. 13:00 – 14:15 | 19€
M5.PN.4 | Nedeľa 23.1. 9:00 – 10:15 | 19€
M5.PN.5 | Nedeľa 13.2. 10:30 – 11:45 | 19€
M5.PN.6 | Nedeľa 13.3. 9:00 – 10:15 | 19€
M5.PN.7 | Nedeľa 24.4. 10:30 – 11:45 | 19€

M5.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 3.10. 13:00 – 14:15 | 19€
M5.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 7.11. 13:00 – 14:15 | 19€
M5.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 5.12. 9:00 – 10:15 | 19€
M5.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 30.1. 13:00 – 14:15 | 19€
M5.PN.O5 | ONLINE Nedeľa 20.2. 9:00 – 10:15 | 19€
M5.PN.O6 | ONLINE Nedeľa 20.3. 13:00 – 14:15 | 19€
M5.PN.O7 | ONLINE Nedeľa 24.4. 9:00 – 10:15 | 19€

Termíny Prijímačiek nanečisto SJ5

SJ5.PN.1 | Nedeľa 26.9. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ5.PN.2 | Nedeľa 24.10. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ5.PN.3 | Nedeľa 28.11. 14:30 – 15:45 | 19€
SJ5.PN.4 | Nedeľa 23.1. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ5.PN.5 | Nedeľa 13.2. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ5.PN.6 | Nedeľa 13.3. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ5.PN.7 | Nedeľa 24.4. 9:00 – 10:15 | 19€

SJ5.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 3.10. 14:30 – 15:45 | 19€
SJ5.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 7.11. 14:30 – 15:45 | 19€
SJ5.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 5.12. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ5.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 30.1. 14:30 – 15:45 | 19€
SJ5.PN.O5 | ONLINE Nedeľa 20.2. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ5.PN.O6 | ONLINE Nedeľa 20.3. 14:30 – 15:45 | 19€
SJ5.PN.O7 | ONLINE Nedeľa 24.4. 10:30 – 11:45 | 19€

Kurz Maxi
(od októbra)

Najdlhší z ponúkaných kurzov pre piatakov (začiatok októbra – začiatok mája), v ktorom majú žiaci dostatok priestoru na opakovanie učiva 3. – 5. ročníka ZŠ, nácvik písania prijímačkových testov, ale i vlastné otázky týkajúce sa hoci aj doma robených úloh a príkladov. Účasť v tomto kurze s najvyšším počtom stretnutí jednoznačne zvyšuje šance na prijatie na osemročné gymnázium podľa vlastného výberu.

V cene kurzu je zahrnutý jeden termín Prijímačiek nanečisto z daného predmetu.

Termíny kurzov M5 MAXI

M5.MAXI.1 | Pondelky 14:30 – 16:00 | 319€
M5.MAXI.2 | Stredy 16:15 – 17:45 | 319€
M5.MAXI.3 | Štvrtky 14:30 – 16:00 | 319€
M5.MAXI.4 | Piatky 14:00 – 15:30 | 319€
M5.MAXI.5 | Soboty 9:00 – 10:30 | 319€
M5.MAXI.6 | Soboty 12:45 – 14:15 | 319€

M5.MAXI.O1 | ONLINE Utorky 14:30 – 16:00 | 319€
M5.MAXI.O2 | ONLINE Soboty 10:45 – 12:15 | 319€

Termíny kurzov SJ5 MAXI

SJ5.MAXI.1 | Utorky 14:30 – 16:00 | 319€
SJ5.MAXI.2 | Stredy 14:30 – 16:00 | 319€
SJ5.MAXI.3 | Štvrtky 16:15 – 17:45 | 319€
SJ5.MAXI.4 | Piatky 15:45 – 17:15 | 319€
SJ5.MAXI.5 | Soboty 10:45 – 12:15 | 319€
SJ5.MAXI.6 | Soboty 14:30 – 16:00 | 319€

SJ5.MAXI.O1 | ONLINE Pondelky 14:30 – 16:00 | 319€
SJ5.MAXI.O2 | ONLINE Soboty 9:00 – 10:30 | 319€

Kurz Basic
(od januára)

Prípravný kurz Basic pre piatakov prebieha od začiatku januára až do prijímacích pohovorov v prvej polovici mája, a teda poskytuje žiakom viac ako štyri mesiace intenzívnej prípravy. V rámci kurzu žiaci preberú a zopakujú učivo 3. – 5. ročníka, precvičia si písanie testov z konkrétnych škôl, na ktoré sa hlásia, niekoľkokrát absolvujú cvičné prijímačky a taktiež sa naučia, ako riešiť najčastejšie problematické úlohy a typické prijímačkové chytáky.

V cene kurzu je zahrnutý jeden termín Prijímačiek nanečisto z daného predmetu.

Termíny kurzov M5 BASIC

M5.BASIC.1 | Pondelky 16:15 – 17:45 | 209€
M5.BASIC.2 | Utorky 14:30 – 16:00 | 209€
M5.BASIC.3 | Štvrtky 14:30 – 16:00 | 209€
M5.BASIC.4 | Piatky 15:45 – 17:15 | 209€
M5.BASIC.5 | Soboty 10:45 – 12:15 | 209€

M5.BASIC.O1 | ONLINE Stredy 14:30 – 16:00 | 209€
M5.BASIC.O2 | ONLINE Soboty 9:00 – 10:30 | 209€

Termíny kurzov SJ5 BASIC

SJ5.BASIC.1 | Pondelky 14:30 – 16:00 | 209€
SJ5.BASIC.2 | Utorky 16:15 – 17:45 | 209€
SJ5.BASIC.3 | Stredy 14:30 – 16:00 | 209€
SJ5.BASIC.4 | Piatky 14:00 – 15:30 | 209€
SJ5.BASIC.5 | Soboty 9:00 – 10:30 | 209€

SJ5.BASIC.O1 | ONLINE Štvrtky 14:30 – 16:00 | 209€
SJ5.BASIC.O2 | ONLINE Soboty 10:45 – 12:15 | 209€

Kurz Jarné prázdniny

Počas jarných prázdnin 28.2. (pondelok) – 4.3. (piatok) 2022 majú žiaci možnosť absolvovať intenzívny prípravný kurz s dotáciou 120 minút denne / 1 predmet, na ktorom precvičujeme len testy z prijímacích pohovorov na osemročné gymnáziá z matematiky a slovenčiny z minulých rokov.
Testy sa líšia od tých, ktoré sú preberané v piatackých kurzoch MAXI a BASIC.

Termíny kurzov JP (28. február - 4. marec)

M5.JP.1 | Každý deň 11:15 – 13:15 | 99€
SJ5.JP.1 | Každý deň 9:00 – 11:00 | 99€

M5.JP.O1 | ONLINE Každý deň 9:00 – 11:00 | 99€
SJ5.JP.O1 | ONLINE Každý deň 11:15 – 13:15 | 99€

Kurz Expres VÍkend

Vieme, že nie všetci žiaci stíhajú pravidelnú prípravu. Práve pre nich sú určené expresné kurzy len s testami z osemročných gymnázií, ktoré prebiehajú počas troch víkendov pred prijímacími pohovormi (dátumy budeme aktualizovať).
Expres prípravu na osemročné gymnázium ponúkame z matematiky a slovenčiny.
Preberané testy v konkrétnych víkendoch nie sú rovnaké, preto môžu žiaci v prípade záujmu absolvovať prípravu počas všetkých troch Expres víkendov.
Uvedená cena je za 1 predmet počas 1 víkendu (2 x 120 min).

Termíny kurzov EV 1, 2, 3 (dátumy aktualizujeme)

M5.EV.1, 2, 3 | Sobota & nedeľa 11:15 – 13:15 | 49€
SJ5.EV.1, 2, 3 | Sobota & nedeľa 9:00 – 11:00 | 49€

M5.EV.O1, 2, 3 | ONLINE Sobota & nedeľa 9:00 – 11:00 | 49€
SJ5.EV.O1, 2, 3 | ONLINE Sobota & nedeľa 11:15 – 13:15 | 49€

Múdre Predplatné: pravidelná príprava na doma

Chcete sa so svojím dieťaťom pripravovať na prijímacie pohovory na osemročné gymnázium (aj) v pohodlí domova? Potom práve pre Vás je určené Múdre predplatné: Pravidelná príprava na doma vo forme autorských zadaní a reálnych testov z prijímacích pohovorov s riešeniami.

Profesionálny učebný plán

Príprava na osemročné gymnázium s Múdrym predplatným je rozplánovaná našimi odborníkmi na dlhšie obdobie tak, aby bola ucelená a žiak sa vyhol zbytočnému stresu z nestíhania.

Na žiadnu tému nezabudnete

Základné učivo, najčastejšie problematické úlohy aj klasické piatacke prijímačkové chytáky si pri domácej príprave preopakujete alebo doplníte.

Cena

Múdre predplatné si môžete objednať (a platiť) na mesačnej báze za 35€ / mesiac / 1 predmet. Pre osemročné gymnázíá je cena 209€ / 7 mesiacov (október – apríl) na jeden predmet.

Obsah Múdreho predplatného

  • Podrobný učebný plán prípravy na osemročné gymnázium s rozpisom preberaných tém na každý mesiac
  • Učebné celky vyskytujúce sa na prijímacích pohovoroch s vysvetlením + vzorové príklady a príklady na domáce riešenie
  • Každý mesiac zásielka testov z reálnych osemročných gymnázií s riešeniami (poštou / elektronicky)
  • Každý mesiac sada autorských testov Cielene (poštou / elektronicky)
  • Zakladač pre poriadok v učebných materiáloch
  • Cielene tričko s citátom, ktorý zabaví a naučí 🙂

Čísla

V prípravných kurzoch na osemročné gymnázium sme pripravovali už niekoľko desiatok žiakov a naši skúsení lektori odučili viac ako 1200 kurzových hodín prípravy z matematiky a slovenčiny. Pozitívny prístup, radosť z učenia a trpezlivé vysvetľovanie – všetkými týmito vlastnosťami šikovní lektori Cielene disponujú a radi na prijímacie pohovory pripravia aj vaše dieťa.

  • Gymnázium Metodova – 27%
  • Gymnázium Jura Hronca – 29%
  • Gymnázium Tomášikova – 19%

Kurzových hodín

žiakov na kurzoch

nových gymnazistov

Prijímačiek v databáze

TERMÍN PRIJÍMACÍCH POHOVOROV 2021/2022: Prijímacie pohovory na osemročné gymnáziá a stredné školy bývajú štandardne v prvej polovici mája (vždy pondelok a štvrtok).

Referencie z prípravy na Osemročné gymnázium

Ešte viac recenzií od našich žiakov a rodičov si prečítajte tu.

Veľmi pekne ďakujeme za prípravu na prijímačky. Aj keď sme absolvovali iba krátke doučovanie a na poslednú chvíľu, veľmi to dcére pomohlo. Prijímačky nanečisto jej pomohli zorientovať sa v čase, uvedomila si, ako je nesmierne dôležitá rýchlosť pri riešení úloh, na Expresvíkende si pretrénovala otázky a ich charakter a  osobitná vďaka patrí pani lektorke Nikolette, ktorá s dcérou za pár hodín doučovania prebrala všetko „zameškané“ učivo zo slovenského jazyka. A skutočne do bolo „cielené“ doučovanie, nakoľko s množstvom vecí, ktoré sa u vás naučila, sa stretla aj na prijímacích skúškach. céra bola prijatá na Gymnázium Metodova, výsledky z druhej školy ešte nevieme, ale sme nesmierne spokojní, že za tak krátky čas ste dokázali takmer nemožné. Ďakujem.

Kinga T. | 05/2021

Expres víkend z matematiky a slovenčiny, Prijímačky nanečisto, 5. ročník ZŠ

Dobrý deň prajem, chcem sa veľmi pekne poďakovať za skvelú organizáciu kurzov pre prípravu na 8-ročné gymnázium. Lucka bola na základe prijímacích skúšok prijatá na Bajkalskú a na odvolanie aj na Metodovu, kam v septembri nastúpi. Osobitne chcem vyzvihnúť rýchle zabezpečenie prechodu na online vyučovanie a následné predĺženie výučby počas koronakrízy za naozaj symbolickú cenu. Nesmierne oceňujem aj spätnú väzbu a hodnotenie, ktoré ste v januári posielali na každého žiaka. Neľutujeme ani jeden piatok strávený doučovaním v CIELENE. Ešte raz sa Vám chcem zo srdca poďakovať a prajem veľa úspešných študentov.

Nataša H. | 06/2020

príprava na osemročné gymnázium z matematiky a slovenčiny, 5. ročník ZŠ

Dobrý deň, Žofku prijali na školu, ktorú sme si vybrali, t.j. 1.súkromné gymnázium na Bajkalskej. Obe lektorky, Judita aj Dagmar, ktoré ste nám doporučili boli výborné. Hlavne chcem vyzdvihnúť lektorku Dagmar za schopnosť povzbudiť Žofku aj po psychickej stránke. Súčasťou prípravy na prijímačky by mala byť aj lekcia ako zvládnuť stres, aby decká mohli podať čo najlepší výkon.
Neskôr:
Naša Žofia, nie len, že skončila ako 12-ta úspešná na Bajkalskej, ale na Metodovej ako 11-ta zo 437 uchádzačov.
Ešte raz ďakujeme za výbornú prípravu  a pozdravujeme Dašku a Juditku.

Karin T. | 05/2019

prípravný kurz na osemročné gymnázium z matematiky a slovenčiny, 8. ročník ZŠ

Program IQ LAB

V spolupráci s neziskovou organizáciou IQ LAB sme v Cielene pripravili program pre talentovaných žiakov 5., 8. a 9. ročníka ZŠ a maturantov.

V každom kurze máme preto vyhradené jedno miesto pre šikovnú žiačku(ka), ktorej(ému) finančná situácia nedovoľuje si prípravný kurz v Cielene zaplatiť. Mladým talentom chceme tak pomôcť dostať sa na školy, ktoré umožnia plný rozvoj ich akademického potenciálu.

Dajte nám o nej (ňom) vedieť

Pokiaľ takého žiaka poznáte – či už ako rodič, známy či učiteľ, neváhajte nám o nej(ňom) napísať pár slov mailom na info@cielene.sk aj s kontaktnými údajmi.

Uzávierka prihlášok

Koncom septembra vyberieme niekoľko žiakov, ktorým ponúkneme bezplatnú účasť v našich kurzoch MAXI.

Vybrali ste si?
Napíšte nám!

 

Rezervujte si miesto v našich prípravných kurzoch alebo na Prijímačkách nanečisto
v školskom roku 2021/2022 ešte dnes.

 

Vyberte si, o čo máte záujem

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z chémie

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z fyziky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z biológie

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y)

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na bilingválne gymnázium

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na osemročné gymnázium

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na gymnázium / SŠ

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z VŠP & VJS

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z angličtiny

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu MAXI z matematiky (začiatok október 2021, koniec marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu MAXI z matematiky (začiatok október 2021, koniec máj 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu MAXI z matematiky (začiatok október 2021, koniec máj 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu MAXI zo slovenského jazyka (začiatok október 2021, koniec marec 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu MAXI zo slovenského jazyka (začiatok október 2021, koniec máj 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu MAXI zo slovenského jazyka (začiatok október 2021, koniec máj 2022)

VŠP & VJS: Vyberte si termín kurzu MAXI z VŠP & VJS (začiatok október 2021, koniec marec 2022)

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu MAXI z angličtiny (začiatok október 2021, koniec marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu BASIC z matematiky (začiatok január 2022, koniec marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu BASIC z matematiky (začiatok január 2022, koniec máj 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu BASIC z matematiky (začiatok január 2022, koniec máj 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu BASIC zo slovenského jazyka (začiatok január 2022, koniec marec 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu BASIC zo slovenského jazyka (začiatok január 2022, koniec máj 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu BASIC zo slovenského jazyka (začiatok január 2022, koniec máj 2022)

VŠP & VJS: Vyberte si termín kurzu BASIC z VŠP & VJS (začiatok január 2022, koniec marec 2022)

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu BASIC z angličtiny (začiatok január 2022, koniec marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (28. február - 4. marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (28. február - 4. marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (28. február - 4. marec 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka (28. február - 4. marec 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka (28. február - 4. marec 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka (28. február - 4. marec 2022)

VŠP & VJS: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY z VŠP & VJS (28. február - 4. marec 2022)

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY z angličtiny (28. február - 4. marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND z matematiky (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND z matematiky (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND z matematiky (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND zo slovenského jazyka (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND zo slovenského jazyka (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND zo slovenského jazyka (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND z angličtiny (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND z VŠP & VJS (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

VŠP & VJS: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z VŠP & VJS

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z angličtiny

× Potrebujete poradiť?