Skupinové kurzy, Prijímačky nanečisto a domáca príprava pre piatakov

Príprava na osemročné gymnázium
M / SJ

Žiakov 5. ročníka ZŠ pripravujeme na prijímacie pohovory na osemročné gymnázium z matematiky & slovenčiny.
Všetky kurzy ponúkame osobne i online.

O prípravných kurzoch pre piatakov

Prečítajte si, prečo by ste si mali vybrať kurz prípravy na osemročné gymnázium z matematiky a slovenčiny práve v Cielene.

Prípravné kurzy na osemročné gymnáziá prebiehajú v našich učebniach na Sládkovičovej 2 v bratislavskom Starom Meste alebo ONLINE pre celé Slovensko.

S výnimkou prázdnin sa stretávame jedenkrát týždenne v trvaní 90 minút na jeden predmet.

Všetky naše učebne sú vybavené moderne, pri výučbe používame najnovšie didaktické a interaktívne pomôcky, čo zvyšuje kvalitu výučby. Príďte sa k nám pozrieť!

Maximálne 6 žiakov v skupine

Prípravný kurz na osemročné gymnáziá prebieha v skupinkách do  6 žiakov, čo zabezpečuje individuálny prístup a dostatok pozornosti.

Spätná väzba a Prijímačky nanečisto

Súčasťou kurzu je viacnásobný nácvik prijímačiek a jeden termín Prijímačiek nanečisto v cene kurzu. Rodičom posielame priebežnú spätnú väzbu o pokroku žiakov.

Bohatá databáza testov a prijímačkových zadaní

V rámci kurzov pracujeme s testami z konkrétnych osemročných gymnázií, na ktoré sa žiaci hlásia, čo zvyšuje ich šance na prijatie.

Vlastné osnovy a materiály

Na kurzoch postupujeme systematicky podľa osnov vytvorených vzdelávacím centrom Cielene a učiteľmi ZŠ. Naši lektori používajú tiež mnohé autorské materiály.

Prijímačky nanečisto

Aké sú prijímačky na osemročné gymnázium naozaj? Aké je to písať ich s niekoľkými žiakmi v (ne)známej triede, pričom zvonku počuť štebot vtákov (je to sojka či vrabec?), dievča vedľa nahlas šťuká perom (och!) a chlapec v poslednej lavici nervózne škrípe zubami (len to nie!)? Našim žiakom ponúkame skvelú možnosť vyskúšať si ich vopred.

Na Prijímačkách nanečisto pracujeme výlučne s vlastnými testami. Sú vytvorené odborníkmi z praxe a zohľadňujú najaktuálnejšie učebné štandardy a požiadavky. 
Súčasťou vyhodnotenia sú podrobne rozpracované výsledky každého testu s postupom riešenia, grafické porovnanie s ostatnými účastníkmi Prijímačiek nanečisto a tiež fiktívna výsledková listina.

Ako to funguje? Nádejní gymnazisti sa v deň Prijímačiek nanečisto stretnú u nás v učebni alebo online. Po vysvetlení priebehu fungovania a úvodných inštrukciách pracujú žiaci v časovom limite 60 minút. Po uplynutí stanoveného času test odovzdajú (alebo pošlú online). Do týždňa všetci zúčastnení dostanú výsledky. 
Pokiaľ sa z akýchkoľvek dôvodov live termínu nemôžete zúčastniť, máte možnosť poslať vypracovaný test v priebehu daného víkendu.

Termíny Prijímačiek nanečisto M5

M5.PN.4 | Nedeľa 23.4. 10:30 – 11:45 | 19€

M5.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 16.4. 9:00 - 10:15 | 19€

Termíny Prijímačiek nanečisto SJ5

SJ5.PN.4 | Nedeľa 23.4. 9:00 - 10:15 | 19€

SJ5.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 16.4. 10:30 – 11:45 | 19€

Video kurzy

Novinka roku 2022! Pre všetkých nádejných gymnazistov, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nestíhajú pravidelný osobný alebo online termín našich kurzov, ponúkame video kurzy. Video kurz je rozplánovaný na 30 týždňov a príprava zaberie žiakovi cca 90 minút týždenne.  

 

Čo video kurz obsahuje?

 • rozpis plánovanej prípravy
 • 30 x interaktívne video s vysvetlením učiva SJ 3. – 5. ročníka ZŠ a ukážkovými úlohami vyskytujúcimi sa na prijímacích pohovoroch
 • 30 x týždenný pracovný list preverujúci prebrané vedomosti
 • 30 x videovysvetlenie úloh z pracovného listu
 • 15 x prijímačkový test
 • 15 x videovysvetlenie prijímačkového testu
 • Odpoveďové hárky z každého videa a pracovného listu

Licencia

 • platnosť: do konca mája 2023
 • počet pozretí: neobmedzene
 • maximálny počet zariadení: 3

Termíny kurzov VIDEO

M5.VIDEO | 1 x týždenne zverejnené materiály | 249€
SJ5.VIDEO | 1 x týždenne zverejnené materiály | 249€

Kurz Maxi
(od októbra 2023)

PRE VEĽKÝ ZÁUJEM PRIHLASOVANIE UŽ OTVORENÉ!
Najdlhší z ponúkaných kurzov pre piatakov (začíname v týždni po 2. októbri a končíme tesne pred májovými prijímačkami), v ktorom majú žiaci dostatok priestoru na opakovanie učiva 3. – 5. ročníka ZŠ, nácvik písania prijímačkových testov, ale i vlastné otázky týkajúce sa hoci aj doma robených úloh a príkladov. Účasť v tomto kurze s najvyšším počtom stretnutí jednoznačne zvyšuje šance na prijatie na osemročné gymnázium podľa vlastného výberu.

V cene kurzu je zahrnutý jeden osobný alebo online termín Prijímačiek nanečisto z daného predmetu.
Platbu je možné rozdeliť na dve splátky alebo uskutočniť poukážkou EDENRED (uviesť do poznámky).

Termíny kurzov M5 MAXI

M5.MAXI.1 | Pondelky 14:00 – 15:30 | 339€
M5.MAXI.2 | Utorky 17:30 – 19:00 | 339€
M5.MAXI.3 | Stredy 15:45 – 17:15 | 339€
M5.MAXI.4 | Štvrtky 15:45 – 17:15 | 339€
M5.MAXI.5 | Piatky 14:00 – 15:30 | 339€
M5.MAXI.6 | Soboty 9:00 – 10:30 | 339€

M5.MAXI.O1 | ONLINE Utorky 14:30 – 16:00 | 339€
M5.MAXI.O2 | ONLINE Stredy 16:15 – 17:45 | 339€
M5.MAXI.O3 | ONLINE Soboty 10:45 – 12:15 | 339€

Termíny kurzov SJ5 MAXI

SJ5.MAXI.1 | Pondelky 15:45 – 17:15 | 339€
SJ5.MAXI.2 | Utorky 15:45 – 17:15 | 339€
SJ5.MAXI.3 | Stredy 17:30 – 19:00 | 339€
SJ5.MAXI.4 | Štvrtky 14:00 – 15:30 | 339€
SJ5.MAXI.5 | Piatky 15:45 – 17:15 | 339€
SJ5.MAXI.6 | Soboty 10:45 – 12:15 | 339€

SJ5.MAXI.O1 | ONLINE Pondelky 16:15 – 17:45 | 339€
SJ5.MAXI.O2 | ONLINE Štvrtky 14:30 – 16:00 | 339€
SJ5.MAXI.O3 | ONLINE Soboty 9:00 – 10:30 | 339€

Kurz Expres deň

Príprava na prijímacie pohovory na osemročné gymnáziá spočíva z veľkej časti aj v nácviku riešenia prijímacích zadaní a testov. Práve tým je venovaný kurz Expres deň.
Preberané prijímacie testy (3 prijímačkové testy každý deň) sa líšia v každom Expres dni a tiež od testov preberaných v ostatných kurzoch na osemročné gymnázium.
Uvedená cena je za 1 predmet počas 1 dňa (1 x 120 min) –  v ponuke je testová príprava z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

Termíny kurzov M5 EXPRES DEŇ

M5.ED.8 | Streda 22.3. 18:00 – 20:00 | 27€
M5.ED.6 | Nedeľa 2.4. 9:00 – 11:00 | 27€
M5.ED.9 | Pondelok 3.4. 18:00 – 20:00 | 27€
M5.ED.10 | Štvrtok 6.4. 9:00 – 11:00 | 27€

M5.ED.O7 | ONLINE Štvrtok 23.3. 18:00 – 20:00 | 27€
M5.ED.O6 | ONLINE Sobota 1.4. 11:15 – 13:15 | 27€
M5.ED.O8 | ONLINE Utorok 11.4. 11:15 – 13:15 | 27€

Termíny kurzov SJ5 EXPRES DEŇ

SJ5.ED.8 | Štvrtok 23.3. 18:00 – 20:00 | 27€
SJ5.ED.6 | Nedeľa 2.4. 11:15 – 13:15 | 27€
SJ5.ED.9 | Utorok 4.4. 18:00 – 20:00 | 27€
SJ5.ED.10 | Štvrtok 6.4. 11:15 – 13:15 | 27€

SJ5.ED.O7 | ONLINE Streda 22.3. 18:00 – 20:00 | 27€
SJ5.ED.O6 | ONLINE Sobota 1.4. 9:00 – 11:00 | 27€
SJ5.ED.O8 | ONLINE Utorok 11.4. 9:00 – 11:00 | 27€

Múdre Predplatné: pravidelná príprava na doma

Chcete sa so svojím dieťaťom pripravovať na prijímacie pohovory na osemročné gymnázium (aj) v pohodlí domova? Potom práve pre Vás je určené Múdre predplatné: Pravidelná príprava na doma vo forme autorských zadaní a reálnych testov z prijímacích pohovorov s riešeniami.

Profesionálny učebný plán

Príprava na osemročné gymnázium s Múdrym predplatným je rozplánovaná našimi odborníkmi na dlhšie obdobie tak, aby bola ucelená a žiak sa vyhol zbytočnému stresu z nestíhania.

Na žiadnu tému nezabudnete

Základné učivo, najčastejšie problematické úlohy aj klasické piatacke prijímačkové chytáky si pri domácej príprave preopakujete alebo doplníte.

Cena

Múdre predplatné si môžete objednať (a platiť) na mesačnej báze za 35€ / mesiac / 1 predmet. Pre osemročné gymnázíá je cena 209€ / 7 mesiacov (október – apríl) na jeden predmet.

Obsah Múdreho predplatného

 • Podrobný učebný plán prípravy na osemročné gymnázium s rozpisom preberaných tém na každý mesiac
 • 7 x interaktívny rozpis tém, úloh a testov na každý mesiac
 • 14 x učebné celky vyskytujúce sa na prijímacích pohovoroch s vysvetlením
 • 14 x sada úloh na domáce vypracovanie s vysvetľujúcimi riešeniami
 • 14 testov z reálnych gymnázií a SŠ s riešeniami
 • 14 autorských testov Cielene s riešeniami

Doručenie

Múdre predplatné je doručené poštou do schránky vždy koncom mesiaca alebo ho posielame elektronicky.

Čísla

V prípravných kurzoch na osemročné gymnázium sme pripravovali už niekoľko stoviek žiakov a naši skúsení lektori odučili viac ako 1900 kurzových hodín prípravy z matematiky a slovenčiny. Pozitívny prístup, radosť z učenia a trpezlivé vysvetľovanie – všetkými týmito vlastnosťami šikovní lektori Cielene disponujú a radi na prijímacie pohovory pripravia aj vaše dieťa.

 • Gymnázium Metodova – 27%
 • Gymnázium Jura Hronca – 29%
 • Gymnázium Tomášikova – 19%

Kurzových hodín

žiakov na kurzoch

nových gymnazistov

Prijímačiek v databáze

TERMÍN PRIJÍMACÍCH POHOVOROV: Prijímacie pohovory na osemročné gymnáziá na akademický rok 2023/2024 sa budú konať
4. a 9. mája 2023.

Referencie z prípravy na Osemročné gymnázium

Ešte viac recenzií od našich žiakov a rodičov si prečítajte tu.

Veľmi pekne ďakujeme za prípravu na prijímačky. Aj keď sme absolvovali iba krátke doučovanie a na poslednú chvíľu, veľmi to dcére pomohlo. Prijímačky nanečisto jej pomohli zorientovať sa v čase, uvedomila si, ako je nesmierne dôležitá rýchlosť pri riešení úloh, na Expresvíkende si pretrénovala otázky a ich charakter a  osobitná vďaka patrí pani lektorke Nikolette, ktorá s dcérou za pár hodín doučovania prebrala všetko „zameškané“ učivo zo slovenského jazyka. A skutočne do bolo „cielené“ doučovanie, nakoľko s množstvom vecí, ktoré sa u vás naučila, sa stretla aj na prijímacích skúškach. céra bola prijatá na Gymnázium Metodova, výsledky z druhej školy ešte nevieme, ale sme nesmierne spokojní, že za tak krátky čas ste dokázali takmer nemožné. Ďakujem.

Kinga T. | 05/2021

Expres víkend z matematiky a slovenčiny, Prijímačky nanečisto, 5. ročník ZŠ

Dobrý deň prajem, chcem sa veľmi pekne poďakovať za skvelú organizáciu kurzov pre prípravu na 8-ročné gymnázium. Lucka bola na základe prijímacích skúšok prijatá na Bajkalskú a na odvolanie aj na Metodovu, kam v septembri nastúpi. Osobitne chcem vyzvihnúť rýchle zabezpečenie prechodu na online vyučovanie a následné predĺženie výučby počas koronakrízy za naozaj symbolickú cenu. Nesmierne oceňujem aj spätnú väzbu a hodnotenie, ktoré ste v januári posielali na každého žiaka. Neľutujeme ani jeden piatok strávený doučovaním v CIELENE. Ešte raz sa Vám chcem zo srdca poďakovať a prajem veľa úspešných študentov.

Nataša H. | 06/2020

príprava na osemročné gymnázium z matematiky a slovenčiny, 5. ročník ZŠ

Dobrý deň, Žofku prijali na školu, ktorú sme si vybrali, t.j. 1.súkromné gymnázium na Bajkalskej. Obe lektorky, Judita aj Dagmar, ktoré ste nám doporučili boli výborné. Hlavne chcem vyzdvihnúť lektorku Dagmar za schopnosť povzbudiť Žofku aj po psychickej stránke. Súčasťou prípravy na prijímačky by mala byť aj lekcia ako zvládnuť stres, aby decká mohli podať čo najlepší výkon.
Neskôr:
Naša Žofia, nie len, že skončila ako 12-ta úspešná na Bajkalskej, ale na Metodovej ako 11-ta zo 437 uchádzačov.
Ešte raz ďakujeme za výbornú prípravu  a pozdravujeme Dašku a Juditku.

Karin T. | 05/2019

prípravný kurz na osemročné gymnázium z matematiky a slovenčiny, 8. ročník ZŠ

Program IQ LAB

V spolupráci s neziskovou organizáciou IQ LAB sme v Cielene pripravili program pre talentovaných žiakov 5., 8. a 9. ročníka ZŠ a maturantov.

V každom kurze máme preto vyhradené jedno miesto pre šikovnú žiačku(ka), ktorej(ému) finančná situácia nedovoľuje si prípravný kurz v Cielene zaplatiť. Mladým talentom chceme tak pomôcť dostať sa na školy, ktoré umožnia plný rozvoj ich akademického potenciálu.

Dajte nám o nej (ňom) vedieť

Pokiaľ takého žiaka poznáte – či už ako rodič, známy či učiteľ, neváhajte nám o nej(ňom) napísať pár slov mailom na info@cielene.sk aj s kontaktnými údajmi.

Uzávierka prihlášok

Koncom septembra vyberieme niekoľko žiakov, ktorým ponúkneme bezplatnú účasť v našich kurzoch MAXI.

Vybrali ste si?
Napíšte nám!

 

Rezervujte si miesto v našich prípravných kurzoch alebo na Prijímačkách nanečisto
v školskom roku 2022/2023 ešte dnes.
Prihlasovanie otvorené aj na kurzy MAXI v školskom roku 2023/2024!

 

Vyberte si, o čo máte záujem

Ročník

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z chémie

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z fyziky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z biológie

Vyberte si termín(y) kurzov MAXI na maturitu (začiatok október 2022, koniec apríl 2023)

Vyberte si termín(y) kurzov BASIC pre maturantov (začiatok január 2023, koniec apríl 2023)

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na bilingválne gymnázium

Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY pre maturantov (20. - 24. február 2023)

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na osemročné gymnázium

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na gymnázium / SŠ

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z angličtiny

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z VŠP & VJS

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z matematiky (začiatok v týždni po 2. októbri 2023, koniec máj 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 2. októbri 2023, koniec máj 2024)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z VŠP & VJS (začiatok v týždni po 2. októbri 2023, koniec máj 2024)

ANGLIČTINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z anglického jazyka (začiatok v týždni po 2. októbri 2023, koniec máj 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 2. októbri 2023, koniec máj 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z matematiky (začiatok v týždni po 2. októbri 2023, koniec máj 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z matematiky (začiatok v týždni po 2. októbri 2023, koniec máj 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 2. októbri 2023, koniec máj 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z matematiky (začiatok január 2023, koniec apríl 2023)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z VŠP & VJS (začiatok január 2023, koniec apríl 2023)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok január 2023, koniec apríl 2023)

ANGLIČTINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z anglického jazyka (začiatok január 2023, koniec apríl 2023)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z matematiky (začiatok január 2023, koniec apríl 2023)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok január 2023, koniec apríl 2023)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z matematiky (začiatok január 2023, koniec apríl 2023)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok január 2023, koniec apríl 2023)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (20. - 24. február 2023)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenčiny (20. - 24. február 2023)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z VŠP & VJS (20. - 24. február 2023)

ANGLIČTINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z anglického jazyka (20. - 24. február 2023)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (20. - 24. február 2023)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka a literatúry (20. - 24. február 2023)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka a literatúry (20. - 24. február 2023)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (20. - 24. február 2023)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES zo slovenského jazyka

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z angličtiny

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z VŠP & VJS

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

VŠP & VJS: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z VŠP & VJS

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z angličtiny

× Potrebujete poradiť?