Domškoláci

Podpora

Didakticko-metodologická podpora pre rodičov

Rodičom domškolákov poskytujeme podporu vo forme konzultácií s odborníkmi, oboznámenie sa s podmienkami domáceho vzdelávania (homeschoolingu), prierez učebnými osnovami, ale aj možnosť prediskutovania zadaní a požiadaviek od učiteľov či riaditeľov ZŠ. Domškoláci a ich rodičia nájdu v Cielene podporu, ktorú potrebujú.

Materiály

Zabezpečenie (personalizovaných) vzdelávacích materiálov podľa záujmov žiaka

Mnohí rodičia pri prechode na homeschooling alebo pri istom predmete v konkrétnom ročníku môžu tápať v tom, čo by žiak na domácom vzdelávaní mal vedieť. Máme prehľad o najaktuálnejších učebniciach, moderných vzdelávacích materiáloch, ale rovnako ich pre vás vieme vytvoriť – zbierky úloh, pracovné listy či zadania šité na mieru tomu, čo domškoláka zaujíma.

Testovanie

Pretestovanie žiakov pred testami s možnosťou spätnej väzby

Pred pravidelným pretestovaním / preverením vedomostí na kmeňovej ZŠ môžu domškoláci aj ich rodičia tápať v tom, čo je potrebné vedieť. Či už ide o štvrťročné učivo, koncoročnú previerku, alebo aj konkrétnu oblasť – ako napríklad zlomky, žiakom vieme vytvoriť na mieru šité testy a previerky. Výsledkom je hodnotenie a konštruktívna spätná väzba pre žiaka i rodiča. Pri Prijímačkách nanečisto získa domškolák aj porovnanie s ostatnými žiakmi v jeho ročníku.

Priestory

Miesto na výučbu v našich priestoroch

Žiak na domácom vzdelávaní tiež potrebuje priestor na socializáciu, často v skupine s inými domškolákmi. Priestory vieme poskytnúť na vyučovanie samotným rodičom, zvolenej osobe alebo našim lektorom v dohodnutom čase. Naše učebne sú vybavené moderne, s vizuálne atraktívnymi prvkami a vzdelávaním all-around, poskytujeme projektor, tabule, iné výchovno-vzdelávacie pomôcky. Možnosť zábavne strávených prestávok (napr. pri Scrabble tabuli) a občerstvenia.

Potrebujete pomôcť?
Napíšte nám!

Poraďte sa, naplánujte si stretnutie, konzultáciu alebo prenájom priestorov ešte dnes.

× Potrebujete poradiť?