Skupinové kurzy, Prijímačky nanečisto a domáca príprava pre ôsmakov

Príprava na bilingválne gymnázium
M / SJ / VŠP & VJS / AJ

O prípravných kurzoch pre ôsmakov & deviatakov

Prečítajte si, prečo by ste si mali vybrať kurz prípravy na bilingválne gymnázium z matematiky, slovenčiny, všeobecných študijných predpokladov a jazykových schopností alebo angličtiny práve v Cielene.

Prípravné kurzy na bilingválne gymnázium prebiehajú v našich učebniach na Sládkovičovej 2 v bratislavskom Starom Meste alebo ONLINE pre celé Slovensko.

S výnimkou prázdnin sa stretávame jedenkrát týždenne v trvaní 90 minút na jeden predmet.

Všetky naše učebne sú vybavené moderne, pri výučbe používame najnovšie didaktické a interaktívne pomôcky, čo zvyšuje kvalitu výučby. Príďte sa k nám pozrieť!

Maximálne 6 žiakov v skupine

Prípravný kurz na bilingválne gymnázium prebieha v skupinkách do 6 žiakov, čo zabezpečuje individuálny prístup a pozornosť.

Spätná väzba a Prijímačky nanečisto

Súčasťou kurzu je viacnásobný nácvik prijímačiek a jeden termín Prijímačiek nanečisto v cene kurzu. Rodičom posielame priebežnú spätnú väzbu o pokroku žiakov.

Bohatá databáza testov a prijímačkových zadaní

V rámci kurzov pracujeme s testami z konkrétnych bilingválnych gymnázií, na ktoré sa žiaci hlásia, čo zvyšuje ich šance na prijatie.

Vlastné osnovy a materiály

Na kurzoch postupujeme systematicky podľa osnov vytvorených vzdelávacím centrom Cielene a učiteľmi ZŠ. Naši lektori používajú tiež mnohé autorské materiály.

Prijímačky nanečisto

Aké sú prijímačky na bilingválne gymnázium naozaj? Aké je to písať ich s niekoľkými žiakmi v (ne)známej triede, pričom zvonku počuť štebot vtákov (je to sojka či vrabec?), dievča vedľa nahlas šťuká perom (och!) a chlapec v poslednej lavici nervózne škrípe zubami (len to nie!)? Našim klientom ponúkame skvelú možnosť vyskúšať si ich vopred.

Na Prijímačkách nanečisto pracujeme výlučne s vlastnými testami. Sú vytvorené odborníkmi z praxe a zohľadňujú najaktuálnejšie učebné štandardy a požiadavky. 
Súčasťou vyhodnotenia sú podrobne rozpracované výsledky každého testu s postupom riešenia, grafické porovnanie s ostatnými účastníkmi Prijímačiek nanečisto a tiež fiktívna výsledková listina.

Ako to funguje? Nádejní gymnazisti sa v deň Prijímačiek nanečisto stretnú u nás v učebni alebo online. Po vysvetlení priebehu fungovania a úvodných inštrukciách pracujú žiaci v časovom limite 60 minút. Po uplynutí stanoveného času test odovzdajú (alebo pošlú online). Do týždňa všetci zúčastnení dostanú výsledky. 
Pokiaľ sa z akýchkoľvek dôvodov live termínu nemôžete zúčastniť, máte možnosť poslať vypracovaný test v priebehu daného víkendu.

Termíny Prijímačiek nanečisto M8

M8.PN.1 | Nedeľa 28.1. 9:00 – 10:15 | 19€
M8.PN.2 | Nedeľa 25.2. 9:00 – 10:15 | 19€
M8.PN.3 | Nedeľa 24.3. 9:00 – 10:15 | 19€
M8.PN.4 | Nedeľa 21.4. 9:00 – 10:15 | 19€

M8.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 21.1. 9:00 – 10:15 | 19€
M8.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 18.2. 9:00 – 10:15 | 19€
M8.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 17.3. 9:00 – 10:15 | 19€
M8.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 14.4. 9:00 – 10:15 | 19€

Termíny Prijímačiek nanečisto SJ8

SJ8.PN.1 | Nedeľa 28.1. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ8.PN.2 | Nedeľa 25.2. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ8.PN.3 | Nedeľa 24.3. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ8.PN.4 | Nedeľa 21.4. 10:30 – 11:45 | 19€

SJ8.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 21.1. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ8.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 18.2. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ8.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 17.3. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ8.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 14.4. 10:30 – 11:45 | 19€

Termíny Prijímačiek nanečisto VSJP8

VSJP8.PN.1 | Nedeľa 28.1. 12:30 – 13:45 | 19€
VSJP8.PN.2 | Nedeľa 25.2. 12:30 – 13:45 | 19€
VSJP8.PN.3 | Nedeľa 24.3. 12:30 – 13:45 | 19€
VSJP8.PN.4 | Nedeľa 21.4. 12:30 – 13:45 | 19€

VSJP8.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 21.1. 13:00 – 14:15 | 19€
VSJP8.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 18.2. 13:00 – 14:15 | 19€
VSJP8.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 17.3. 13:00 – 14:15 | 19€
VSJP8.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 14.4. 13:00 – 14:15 | 19€

Termíny Prijímačiek nanečisto AJ8

AJ8.PN.1 | Nedeľa 28.1. 14:00 – 15:15 | 19€
AJ8.PN.2 | Nedeľa 25.2. 14:00 – 15:15 | 19€
AJ8.PN.3 | Nedeľa 24.3. 14:00 – 15:15 | 19€
AJ8.PN.4 | Nedeľa 21.4. 14:00 – 15:15 | 19€

AJ8.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 21.1. 14:30 – 15:45 | 19€
AJ8.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 18.2. 14:30 – 15:45 | 19€
AJ8.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 17.3. 14:30 – 15:45 | 19€
AJ8.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 14.4. 14:30 – 15:45 | 19€

Video kurzy

Pre všetkých nádejných gymnazistov, ktorí z akýchkoľvek dôvodov nestíhajú pravidelný osobný alebo online termín našich kurzov, ponúkame video kurzy. Video kurz je rozplánovaný na 30 týždňov a príprava zaberie žiakovi cca 90 minút týždenne.  

 

Čo video kurz obsahuje?

 • rozpis plánovanej prípravy
 • 30 x interaktívne video s vysvetlením učiva 5. – 9. ročníka ZŠ a ukážkovými úlohami vyskytujúcimi sa na prijímacích pohovoroch
 • 30 x týždenný pracovný list preverujúci prebrané vedomosti
 • 30 x videovysvetlenie úloh z pracovného listu
 • 15 x prijímačkový test
 • 15 x videovysvetlenie prijímačkového testu
 • Odpoveďové hárky z každého videa a pracovného listu

Licencia

 • platnosť: do konca mája 2024
 • počet pozretí: neobmedzene
 • maximálny počet zariadení: 3

Termíny kurzov VIDEO

VSJP8.VIDEO | 1 x týždenne zverejnené materiály | 249€
SJ8.VIDEO | 1 x týždenne zverejnené materiály | 249€
M8.VIDEO | 1 x týždenne zverejnené materiály | 249€

Kurz Maxi
(od októbra 2023)

PRE VEĽKÝ ZÁUJEM PRIHLASOVANIE UŽ OTVORENÉ!
Najdlhší z ponúkaných kurzov (začíname v týždni po 2. októbri 2023 a končíme tesne pred májovými prijímačkami), v ktorom majú žiaci dostatok priestoru na opakovanie učiva 5. – 9. ročníka ZŠ, nácvik písania prijímačkových testov, ale i vlastné otázky týkajúce sa hoci aj doma robených úloh a príkladov. Účasť v tomto kurze s najvyšším počtom stretnutí jednoznačne zvyšuje šance na prijatie na bilingválne gymnázium podľa vlastného výberu.
Žiaci si zvyčajne vyberajú kombináciu dvoch zo štyroch ponúkaných kurzov (matematika / slovenčina / všeobecné študijné predpoklady a všeobecné jazykové schopnosti / angličtina) – zistite si požiadavky vášho zvoleného bilingválneho gymnázia.

V cene kurzu je zahrnutý jeden osobný alebo online termín Prijímačiek nanečisto z daného predmetu (výber v prihláške).
Platbu je možné rozdeliť na dve splátky alebo uskutočniť poukážkou EDENRED (uviesť do poznámky).

Termíny kurzov M8 MAXI

M8.MAXI.1 | Pondelky 15:45 – 17:15 | 389€
M8.MAXI.6 | Pondelky 17:30 – 19:00 | 389€
M8.MAXI.3 | Stredy 17:30 – 19:00 | 389€
M8.MAXI.4 | Piatky 15:45 – 17:15 | 389€
M8.MAXI.5 | Soboty 10:45 – 12:15 | 389€

M8.MAXI.O1 | ONLINE Stredy 16:15 – 17:45 | 389€
M8.MAXI.O2 | ONLINE Štvrtky 14:30 – 16:00 | 389€
M8.MAXI.O3 | ONLINE Soboty 9:00 – 10:30 | 389€

Termíny kurzov SJ8 MAXI

SJ8.MAXI.1 | Pondelky 17:30 – 19:00 | 389€
SJ8.MAXI.6 | Stredy 14:00 – 15:30 | 389€
SJ8.MAXI.3 | Štvrtky 14:00 – 15:30 | 389€
SJ8.MAXI.4 | Piatky 17:30 – 19:00 | 389€
SJ8.MAXI.5 | Soboty 9:00 – 10:30 | 389€

SJ8.MAXI.O1 | ONLINE Pondelky 16:15 – 17:45 | 389€
SJ8.MAXI.O3 | ONLINE Soboty 10:45 – 12:15 | 389€

Termíny kurzov VSJP8 MAXI

VSJP8.MAXI.1 | Pondelky 14:00 – 15:30 | 389€
VSJP8.MAXI.10 | Utorky 14:00 – 15:30 | 389€
VSJP8.MAXI.2 | Utorky 17:30 – 19:00 | 389€
VSJP8.MAXI.3 | Stredy 14:00 – 15:30 | 389€
VSJP8.MAXI.8 | Stredy 15:45 – 17:15 | 389€
VSJP8.MAXI.9 | Štvrtky 14:00 – 15:30 | 389€
VSJP8.MAXI.4 | Štvrtky 15:45 – 17:15 | 389€
VSJP8.MAXI.5 | Štvrtky 17:30 – 19:00 | 389€
VSJP8.MAXI.6 | Soboty 12:30 – 14:00 | 389€

VSJP8.MAXI.O6 | ONLINE Pondelky 16:15 – 17:45 | 389€
VSJP8.MAXI.O5 | ONLINE Utorky 18:00 – 19:30 | 389€
VSJP8.MAXI.O2 | ONLINE Piatky 16:15 – 17:45 | 389€
VSJP8.MAXI.O3 | ONLINE Soboty 9:00 – 10:30 | 389€
VSJP8.MAXI.O4 | ONLINE Soboty 12:45 – 14:15 | 389€

Termíny kurzov AJ8 MAXI

AJ8.MAXI.4 | Utorky 14:00 – 15:30 | 389€
AJ8.MAXI.2 | Piatky 14:00 – 15:30 | 389€
AJ8.MAXI.3 | Soboty 14:15 – 15:45 | 389€

AJ8.MAXI.O1 | ONLINE Štvrtky 16:30 – 18:00 | 389€
AJ8.MAXI.O2 | ONLINE Soboty 10:45 – 12:15 | 389€

Kurz Basic
(od januára 2024)

Prípravný kurz Basic pre ôsmakov a deviatakov prebieha od začiatku januára až do prijímacích pohovorov na začiatku mája, a teda poskytuje žiakom štyri mesiace intenzívnej prípravy. V rámci kurzu žiaci preberú a zopakujú učivo 5. – 9. ročníka, precvičia si písanie testov z konkrétnych škôl, na ktoré sa hlásia, niekoľkokrát absolvujú cvičné prijímačky a taktiež sa naučia, ako riešiť najčastejšie problematické úlohy a typické prijímačkové chytáky. Začíname v týždni od 15. januára 2024.
Na bilingválne gymnáziá pripravujeme v kurzoch BASIC z matematiky, slovenčiny, všeobecných študijných predpokladov a všeobecných jazykových schopností a angličtiny.

V cene kurzu je zahrnutý jeden osobný alebo online termín Prijímačiek nanečisto z daného predmetu (výber v prihláške).
Platbu je možné rozdeliť na dve splátky alebo uskutočniť poukážkou EDENRED (uviesť do poznámky).

Termíny kurzov M8 BASIC

M8.BASIC.1 | Stredy 15:45 – 17:15 | 269€
M8.BASIC.2 | Štvrtky 14:00 – 15:30 | 269€
M8.BASIC.3 | Soboty 12:30 – 14:00 | 269€

M8.BASIC.O1 | ONLINE Stredy 16:15 – 17:45 | 269€
M8.BASIC.O2 | ONLINE Piatky 14:30 – 16:00 | 269€
M8.BASIC.O3 | ONLINE Soboty 9:00 – 10:30 | 269€

Termíny kurzov SJ8 BASIC

SJ8.BASIC.1 | Utorky 14:00 – 15:30 | 269€
SJ8.BASIC.2 | Piatky 15:45 – 17:15 | 269€
SJ8.BASIC.3 | Soboty 14:15 – 15:45 | 269€

SJ8.BASIC.O1 | ONLINE Pondelky 16:15 – 17:45 | 269€
SJ8.BASIC.O2 | ONLINE Utorky 14:30 – 16:00 | 269€
SJ8.BASIC.O3 | ONLINE Soboty 10:45 – 12:15 | 269€

Termíny kurzov VSJP8 BASIC

VSJP8.BASIC.1 | Pondelky 17:30 – 19:00 | 269€
VSJP8.BASIC.2 | Utorky 15:45 – 17:15 | 269€
VSJP8.BASIC.3 | Piatky 14:00 – 15:30 | 269€
VSJP8.BASIC.4 | Soboty 10:45 – 12:15 | 269€

VSJP8.BASIC.O1 | ONLINE Stredy 14:30 – 16:00 | 269€
VSJP8.BASIC.O2 | ONLINE Piatky 16:15 – 17:45 | 269€
VSJP8.BASIC.O3 | ONLINE Soboty 9:00 – 10:30 | 269€

Termíny kurzov AJ8 BASIC

AJ8.BASIC.1 | Pondelky 14:00 – 15:30 | 269€
AJ8.BASIC.2 | Stredy 17:30 – 19:00 | 269€
AJ8.BASIC.3 | Soboty 9:00 – 10:30 | 269€

AJ8.BASIC.O1 | ONLINE Štvrtky 16:15 – 17:45 | 269€
AJ8.BASIC.O2 | ONLINE Soboty 10:45 – 12:15 | 269€

Kurz Jarné prázdniny

Počas jarných prázdnin 2023/2024 majú žiaci možnosť absolvovať intenzívny prípravný kurz s dotáciou 120 minút denne / 1 predmet, na ktorom precvičujeme len testy z prijímacích pohovorov na bilingválne gymnázium z matematiky, slovenčiny, VŠP a VJS a angličtiny z minulých rokov.

Testy sa líšia od tých, ktoré sú preberané v kurzoch MAXI a BASIC.

Termíny kurzov Jarné prázdniny BA, NR, TT kraj 4.-8.3.2024

M8.JP.1 | Každý deň 9:00 – 11:00 | 99€
SJ8.JP.1 | Každý deň 11:15 – 13:15 | 99€
VSJP8.JP.1 | Každý deň 14:15 – 16:15 | 99€
AJ8.JP.1 | Každý deň 16:30 – 18:30 | 99€

M8.JP.O1 | ONLINE Každý deň 14:15 – 16:15 | 99€
SJ8.JP.O1 | ONLINE Každý deň 16:30 – 18:30 | 99€
VSJP8.JP.O1 | ONLINE Každý deň 9:00 – 11:00 | 99€
AJ8.JP.O1 | ONLINE Každý deň 11:15 – 13:15 | 99€

Termíny kurzov Jarné prázdniny BB, ZA, TN kraj 19.-23.2.2024

M8.JP.O2 | ONLINE Každý deň 9:00 – 11:00 | 99€
SJ8.JP.O2 | ONLINE Každý deň 11:15 – 13:15 | 99€
VSJP8.JP.O2 | ONLINE Každý deň 14:15 – 16:15 | 99€
AJ8.JP.O2 | ONLINE Každý deň 16:30 – 18:30 | 99€

Termíny kurzov Jarné prázdniny KE, PO kraj 26.2.-1.3.2024

M8.JP.O3 | ONLINE Každý deň 9:00 – 11:00 | 99€
SJ8.JP.O3 | ONLINE Každý deň 11:15 – 13:15 | 99€
VSJP8.JP.O3 | ONLINE Každý deň 14:15 – 16:15 | 99€
AJ8.JP.O3 | ONLINE Každý deň 16:30 – 18:30 | 99€

Múdre Predplatné: pravidelná príprava na doma

Chcete sa so svojím dieťaťom pripravovať na prijímacie pohovory na bilingválne gymnázium (aj) v pohodlí domova? Potom práve pre Vás je určené Múdre predplatné: Pravidelná príprava na doma vo forme autorských zadaní a reálnych testov z prijímacích pohovorov s riešeniami.

Profesionálny učebný plán

Príprava s Múdrym predplatným je rozplánovaná našimi odborníkmi na dlhšie obdobie tak, aby bola ucelená a žiak sa vyhol zbytočnému stresu z nestíhania.

Na žiadnu tému nezabudnete

Učivo vyskytujúce sa na prijímačkách, najčastejšie problematické úlohy aj klasické prijímačkové chytáky si pri domácej príprave preopakujete alebo doplníte.

Cena

Múdre predplatné si môžete objednať (a platiť) na mesačnej báze za 35€ / mesiac / 1 predmet. Pre bilingválne gymnáziá je cena 189€ / 6 mesiacov (október – marec) na jeden predmet.

Obsah Múdreho predplatného

 • Podrobný učebný plán prípravy na bilingválne gymnázium s rozpisom preberaných tém na každý mesiac
 • 6 x interaktívny rozpis tém, úloh a testov na každý mesiac 
 • 12 x učebné celky vyskytujúce sa na prijímacích pohovoroch s vysvetlením
 • 12 x vzorové úlohy a príklady na domáce vypracovanie s vysvetľujúcimi riešeniami
 • 12 testov z reálnych bilingválnych gymnázií s riešeniami
 • 12 autorských testov Cielene s riešeniami
 • Zakladač pre poriadok v učebných materiáloch

Doručenie

Múdre predplatné je doručené poštou do schránky vždy koncom mesiaca alebo ho posielame elektronicky.

Čísla

V prípravných kurzoch na bilingválne gymnázium sme pripravovali už niekoľko desiatok žiakov a naši skúsení lektori odučili viac ako 2300 kurzových hodín prípravy z matematiky, slovenčiny, angličtiny i VŠP a VJS. Pozitívny prístup, radosť z učenia a trpezlivé vysvetľovanie – všetkými týmito vlastnosťami šikovní lektori Cielene disponujú a radi na prijímacie pohovory pripravia aj vaše dieťa.

 • Učivo preberané na kurze mi pomohlo v škole – 82%
 • Som veľmi spokojná/ý s lektormi v Cielene – 93%
 • Cítim sa lepšie pripravená/ý na prijímačky – 95%

Kurzových hodín

žiakov na kurzoch

nových gymnazistov

Prijímačiek v databáze

TERMÍN PRIJÍMACÍCH POHOVOROV: Prijímacie pohovory na bilingválne gymnáziá na akademický rok 2024/2025 sa budú konať pravdepodobne v prvej polovici mája
(v roku 2023 to bolo 2. a 11. mája).

Referencie z prípravy na bilingválne gymnázium

Recenzie z prípravy na bilingválne gymnázium z minulého školského roku 2022/2023 nájdete tu. Staršie recenzie od našich žiakov a rodičov si prečítate tu. Alebo sa začítajte do 125+ reviews na Google.

S doučovaním u vás sme boli veľmi spokojní. Za prospešné určite považujeme aj Prijímačky nanečisto, ktoré Matejovi taktiež určite v príprave pomohli.
Matej bol prijatý na obe gymnáziá, na ktoré sa hlásil – Gymnázium Grosslingová aj Bilíková, vybral si samozrejme Gamču 😊 .
Ďakujeme za pomoc pri príprave na prijímačky a určite sa na vás radi obrátime v prípade potreby doučovania.

Agáta N. | 05/2023

prípravný kurz na bilingválne gymnázium z VŠP & VJS, 8. ročník ZŠ

Prípravku na bilingválne päťročné gymnázium Cielene hodnotím ako rodič pozitívne – komunikácia zo strany Cielene bola včasná a úplná, skupina detí na jedného lektora malá a naberanie vedomostí intenzívne. Syn sa bez problémov dostal ako ôsmak na Bilgym – Gymnázium C. S. Lewisa, svoju preferovanú školu. Odporúčam skôr dlhší kurz, kvôli zníženiu stresu a záťaže na dieťa. Rozhodne skúste aj ponúkané Prijímačky nanečisto, pripravia deti na formát a typ testovacích otázok.

Lucia S. | 05/2021

prípravný kurz na bilingválne gymnázium z matematiky a slovenčiny, Prijímačky nanečisto, 8. ročník ZŠ

Dobrý deň, veľmi pekne ďakujeme za Vašu prácu a prácu Eriky. Vedenie prípravného kurzu Mati veľmi vyhovovalo – cítila sa v prvom rade veľmi dobre a cítila, že kurz jej pomáha niektorým aspektom angličtiny lepšie porozumieť, niektoré si zopakovať a upevniť a zároveň sa naučila mnoho nového, čo by ju mohlo prekvapiť na testoch. Oceňujeme priateľský prístup, otvorenosť a dobrú atmosféru na hodinách (online stretnutiach). Rovnako sa nám páčila možnosť detí byť v skupine adekvátnej veľkosti, aby zafungovalo rovesnícke učenie, ale aby sa každý aktívne dostal k slovu.
Mati urobila prijímačky, dokonca na obidve školy, na ktoré sa hlásila – aj na Bilgym C. S Lewisa, aj na Gamču. 
Prajeme všetko dobré a už sme Vás odporučili aj ďalším, ktorých čakajú prijímačky o rok a o dva 🙂

Lucia B. | 05/2021

prípravný kurz na bilingválne gymnázium z angličtiny, 8. ročník ZŠ

Jonáš sa dostal na bilingválne gymnázium na Českej, matematiku tam spravil na 100%, AJ na 88%. Na Adlerku – technické lýceum sa nedostal, ale len kvôli horšiemu priemeru z vysvedčení, aj tam napísal prijímačky výborne. Mat na 90%, všeobecne študijné predpoklady na 75%. celkovo tam získal z testov 85%.

Iveta Z. | 05/2023

prípravný kurz na bilingválne gymnázium z matematiky a angličtiny, 8. ročník ZŠ

Dcéra bola s prípravnými kurzami veľmi spokojná. Lektorka bola perfektná. Aj napriek tomu , že kurz bol v sobotu ráno, na každú hodinu sa tešila, aj na lektorku aj na „spolužiakov“. Skúšky urobila na obe školy, na ktoré sa prihlásila. Dokonca sa umiestnila v prvej desiatke. Nakoniec sa rozhodla pre bilingválne gymnázium Metodova, kam aj od septembra nastúpi. Dcéra jednoznačne zhodnotila, že kto vie či by to bez prípravného kurzu vôbec zvládla. 

Marcela Š. | 05/2022

prípravný kurz na bilingválne gymnázium z VŠP & VJS, 8. ročník ZŠ

Program IQ LAB

V spolupráci s neziskovou organizáciou IQ LAB sme v Cielene pripravili program pre talentovaných žiakov 5., 8. a 9. ročníka ZŠ a maturantov.

V každom kurze máme preto vyhradené jedno miesto pre šikovnú žiačku(ka), ktorej(ému) finančná situácia nedovoľuje si prípravný kurz v Cielene zaplatiť. Mladým talentom chceme tak pomôcť dostať sa na školy, ktoré umožnia plný rozvoj ich akademického potenciálu.

Dajte nám o nej (ňom) vedieť

Pokiaľ takého žiaka poznáte - či už ako rodič, známy či učiteľ, neváhajte nám o nej(ňom) napísať pár slov mailom na info@cielene.sk aj s kontaktnými údajmi.

Uzávierka prihlášok

Koncom septembra vyberieme niekoľko žiakov, ktorým ponúkneme bezplatnú účasť v našich kurzoch MAXI.

Vybrali ste si?
Napíšte nám!

 

Rezervujte si miesto v našich prípravných kurzoch alebo na Prijímačkách nanečisto v školskom roku 2023/2024 ešte dnes.

 

Vyberte si, o čo máte záujem

Ročník

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z chémie

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z fyziky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z biológie

Vyberte si termín(y) kurzov MAXI na maturitu (začiatok október 2023, koniec máj 2024)

Vyberte si termín(y) kurzov BASIC pre maturantov (začiatok január 2024, koniec máj 2024)

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na bilingválne gymnázium

Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY pre maturantov (20. - 24. február 2023)

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na osemročné gymnázium

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na gymnázium / SŠ

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z angličtiny

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z VŠP & VJS

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z matematiky (začiatok v týždni po 2. októbri 2023, koniec máj 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 2. októbri 2023, koniec máj 2024)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z VŠP & VJS (začiatok v týždni po 2. októbri 2023, koniec máj 2024)

ANGLIČTINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z anglického jazyka (začiatok v týždni po 2. októbri 2023, koniec máj 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 2. októbri 2023, koniec máj 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z matematiky (začiatok v týždni po 2. októbri 2023, koniec máj 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z matematiky (začiatok v týždni po 2. októbri 2023, koniec máj 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 2. októbri 2023, koniec máj 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z matematiky (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z VŠP & VJS (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

ANGLIČTINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z anglického jazyka (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z matematiky (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z matematiky (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (február/marec 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenčiny (február/marec 2024)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z VŠP & VJS (február/marec 2024)

ANGLIČTINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z anglického jazyka (február/marec 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (február/marec 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka a literatúry (február/marec 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka a literatúry (február/marec 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (február/marec 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES zo slovenského jazyka

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z VŠP & VJS

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z angličtiny

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

VŠP & VJS: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z VŠP & VJS

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z angličtiny

× Potrebujete poradiť?