Si ôsmak/ deviatak a hlásiš sa na bilingválne gymnázium? Popri klasických prijímačkách z matematiky a slovenského jazyka sa na prijímacích pohovoroch na bilingválne gymnáziá čoraz častejšie vyskytujú aj dve trojice písmen – VŠP a VJS. O čo presne sa v týchto testoch jedná? V Cielene to vieme a radi vám to vysvetlíme.

Test VŠP – test všeobecných študijných predpokladov

Testy VŠP prinášajú nový prístup k prijímacím pohovorom na päťročné gymnázium – namiesto merania tradičných vedomostí získaných v škole, častokrát nabifľovaných a po prijímačkách okamžite zabudnutých, hodnotia tieto prijímacie testy „schopnosť učiť sa“. Aby sme boli presní, testy VŠP merajú práve tie kognitívne schopnosti, ktoré sa využívajú v teoreticky a akademicky zameranom školskom vzdelávaní (čiže presne v tom našom školskom systéme). Sú to:

 • verbálne schopnosti,
 • práca s textom,
 • čítanie s porozumením,
 • práca s abstraktnými pojmami,
 • analytické myslenie,
 • logické myslenie,
 • práca s informáciami,
 • kvantitatívne uvažovanie,
 • pamäť.

Svetovo asi najznámejším testom typu VŠP je americký SAT Reasoning Test, príp. český SCIO test VŠP – oba testy sú však primárne určené pre žiakov končiacich ročníkov stredných škôl, ktorí sa hlásia na vysokú školu.

 

Aké typy úloh môže žiak v teste všeobecných študijných predpokladov očakávať?

Pri testoch VŠP sa zvyčajne jedná o otázky s výberom jednej správnej odpovede zo 4 alebo 5 možností. Úlohy na testoch všeobecných študijných predpokladov teda testujú:

 

Verbálne schopnosti

 • vzťahy medzi slovami,
 • významové odtiene slov,
 • synonymá / antonymá,
 • dopĺňanie chýbajúcich slov do viet,
 • vyvodzovanie z krátkych textov,
 • porozumenie textu,
 • logické koherencie (napr. ktorá časť do textu nepatrí).

 

Analytické a kvantitatívne schopnosti

 • fiktívne pravidlá a stratégie (napr. zaheslovanie slov),
 • verbalizácia (prevod matematického zápisu do slovného opisu a naopak),
 • zebry (úlohy s podmienkami),
 • čítanie grafov,
 • analýza diagramov.

 

Test VJS – test všeobecných jazykových schopností

Štúdium na päťročnom bilingválnom gymnáziu zahŕňa intenzívnu výučbu cudzieho jazyka. Nie všetci sa ale učíme cudzí jazyk rovnako ľahko a predchádzajúca znalosť jazyka by nemala byť rozhodujúcim faktorom na prijímačkách na strednú školu (keďže sa cudzí jazyk v nultom ročníku zvyčajne učí od základov). Test všeobecných jazykových schopností preto meria schopnosť učiť sa cudzie jazyky bez toho, aby bol konkrétny jazyk v prijímacom teste použitý.

 

Aké typy úloh môže žiak v teste všeobecných jazykových schopností očakávať?

Testy VJP zvyčajne taktiež obsahujú otázky s výberom jednej správnej odpovede zo 4 alebo 5 možností. Úlohy testujú:

 • Vnímavosť na cudzie jazyky a schopnosť analyzovať neznámy jazyk (jednoduché preklady nápisov či citátov),
 • Sluchová dispozícia na učenie sa jazykov (rozpoznávanie a rozlišovanie rytmu slov),
 • Verbálne myslenie (doplňovačky, prešmyčky),
 • Slovná zásoba v rodnom jazyku.

 

Zoznam bilingválnych gymnázií s prijímačkami zO VŠP a VJS

Niektoré bilingválne gymnáziá v Bratislave, ktoré momentálne prijímajú žiakov na bilingválne gymnázium na základe testov všeobecných študijných a jazykových predpokladov (VŠP a VJP), príp. v kombinácii s matematikou či jazykom:

 

GYMNÁZIUM GRÖSSLINGOVÁ (GAMČA) 

www.gamca.sk 

GYMNÁZIUM JURA HRONCA 

www.gjh.sk 

GYMNÁZIUM BILÍKOVA 

www.gymbilba.edupage.org

GYMNÁZIUM PANKÚCHOVÁ 

www.gympaba.sk 

BILGYM C. S. LEWISA

www.bilgym.sk   

GYMNÁZIUM METODOVA 

www.gmet.sk 

GYMNÁZIUM LADISLAVA SÁRU 

www.gymls.edu.sk 

 

Príprava na testy VŠP & VJS v Cielene 2022/2023

Popri prípravných kurzoch z matematiky a slovenského jazyka a literatúry ponúkame našim žiakom aj prípravu na testy všeobecných študijných predpokladov a všeobecných jazykových schopností. V aktuálnom školskom roku 2022/2023  ponúkame pre nádejných študentov bilingválnych gymnázií tieto možnosti online prípravy:

Video kurz

Prepracovaný video kurz s video vysvetlením teórie (v 30 učebných celkoch) k testom VŠP a VJS, bohatými pracovnými listami a 15 testami na precvičenie, tiež s interatktívnym videoriešením.
Cena: 249€ / kurz

Múdre predplatné 

Obsiahle učebné materiály k teórii všeobecných študijných predpokladov a všeobecných jazykových schopností – rozdelené do 6 balíčkov. Každý balíček obsahuje 2x teóriu, 2 x úlohy na precvičenie, 2 x test z reálnych gymnázií a v neposlednom rade aj 2 autorské testy z dielne Cielene.
Cena: 189€ / kurz

Prijímačky nanečisto

Nácvik prijímacích pohovor s výsledkovou listinou, opraveným testom a spôsobom riešenia:

VSJP8.PN.3 | Nedeľa 19.3. 12:30 – 13:45 | 19€
VSJP8.PN.4 | Nedeľa 23.4. 9:00 – 10:15 | 19€

VSJP8.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 12.3. 9:00 – 10:15 | 19€
VSJP8.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 16.4. 12:30 – 13:45 | 19€

Expres dni

V príprave počas Expres dní riešime len testy – žiaci spoznajú jednotlivé typy úloh, spôsob rozmýšľania a uvažovania nad konkrétnymi možnosťami, stratégiu pri riešení testu VŠP a VJP a v neposlednom rade získajú istotu pred samotnými prijímacími pohovormi na bilingválne gymnázium.

VSJP8.ED.O5 | ONLINE Sobota 4.3. 14:15 – 16:15 | 27€
VSJP8.ED.5 | Nedeľa 5.3. 11:15 – 13:15 | 27€

VSJP8.ED.O6 | ONLINE Sobota 1.4. 11:15 – 13:15 | 27€
VSJP8.ED.6 | Nedeľa 2.4. 14:00 – 16:00 | 27€

Individuálne doučovanie

Individuálne doučovanie prispôsobené na mieru potrebám žiaka – dňom, časom i preberaným učivom.

0A čo vy? Ktorý typ prijímačiek na bilingválne gymnázium by ste absolvovali radšej?

× Potrebujete poradiť?