stá sp,, úlohy ,Chystáš sa na prijímacie pohovory na osemročné gymnázium, strednú školu alebo napríklad bilingválne gymnázium? Okrem samotnej prípravy pred prijímacími testami je dôležitá aj stratégia riešenia testu. Ako teda postupovať a riešiť úlohy na prijímacích testoch?

Zisti ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O TESTE

Na úvodnej strane testu na prijímačkách zvyčajne nájdeš pokyny, prípadne Ti ich povedia dozorujúci učitelia pred testom. Dávaj pozor! Dôležité sú informácie o bodovaní – koľko bodov je za ktoré úlohy, či sa za zlú odpoveď strhávajú body alebo nie. Pokiaľ sa zlú odpoveď body nestrhávajú, tipni si, ak aj nevieš odpoveď. Nemáš čo stratiť. Takisto dávaj pozor, koľko je času na vypracovanie testu, aby si si ho vedel správne rozdeliť medzi jednotlivé úlohy.

NACVIČ SI TYPY ÚLOH

Ešte predtým, ako prídeš na „prijímačky“, nacvič si typy úloh, aké sa vyskytujú na testoch. Pokiaľ budeš príliš dlho rozmýšľať nad samotným zadaním úlohy, stratíš drahocenný čas potrebný na riešenie úloh.

Riešenie úloh

Vždy si prečítaj CELÉ zadanie úlohy či príkladu, a to naozaj DÔKLADNE. Najčastejšie chyby sú práve tie z nepozornosti (napr. odpoveď mala byť v centimetroch a Ty si ju napísal v decimetroch, alebo si mal vypísať slová kde sa neuplatňuje zákon o rytmickom krátení a Ty si vypísal tie kde sa uplatňuje).

Pokiaľ sa jedná o úlohy s výberom jednej správnej odpovede, často je riešenie úloh jednoduchšie vylučovacou metódou. Niekedy skôr prídeš na to, čo to byť nemôže, ako na to, čo je tá hľadaná odpoveď.

Pokiaľ uvidíš na teste dlhé zadanie, nenechaj sa odradiť. Stále platí to isté – prečítaj zadanie celé a poriadne. Často sa stáva, že takéto úlohy sú jednoduchšie ako tie s krátkym zadaním, hoci to tak na prvý pohľad vôbec nevyzerá.

Čas je vzácny

Prijímacie testy sú robené tak, aby ich niektorí žiaci nestihli celé. Pamätaj si, že úlohu, ktorú nevieš, radšej preskoč a venuj sa tým, ktoré vieš. Pokiaľ ti ostane čas, vráť sa k tým, ktoré si nevedel. Aj keby ti už na ne čas neostal, nevadí. Vždy lepšie ako by si ich nezvládol a ešte aj premrhal čas, za ktorý by si mohol vyriešiť úlohy, ktoré vieš.

Toto všetko a mnoho ďalšieho Ťa naučíme na našich prípravných kurzoch pre piatakov, ôsmakov, deviatakov i maturantov!

× Potrebujete poradiť?