Skupinový kurz

Príprava na medicínu a lekárske fakulty
Chémia / BIOLÓGIA / FYZIKA

Korona: 
Online doučovanie

Od 12.10.2020 až do uvoľnenia opatrení učíme všetky individuálne doučovania z našej pobočky i prípravné kurzy online formou (kurzy označené ONLINE budú pokračovať v online výučbe aj po znovuotvorení nášho centra).

Na online doučovanie využívame Microsoft Teams, s ktorého spojazdnením vám veľmi radi pomôžeme.

Skupinový prípravný kurz pre žiakov posledných ročníkov SŠ a absolventov, ktorí sa chystajú na prijímacie pohovory na medicínu, stomatológiu a lekárske fakulty.

Odbory

Všeobecné lekárstvo
Zubné lekárstvo / stomatológia
Fyzioterapia

O našich kurzoch

Prečítajte si, prečo by ste si mali vybrať kurz prípravy na medicínu práve u nás.

Prípravné kurzy na medicínu, stomatológiu a lekárske fakulty prebiehajú v našich učebniach na Sládkovičovej 2 v bratislavskom Starom Meste.

S výnimkou prázdnin sa stretávame od októbra do začiatku mája jedenkrát týždenne v trvaní 120 minút na jeden predmet.

Všetky učebne sú vybavené moderne, pri výučbe používame najnovšie didaktické a interaktívne pomôcky, čo zvyšuje kvalitu výučby. Príďte sa k nám pozrieť!

Malé skupinky do 6 žiakov

Prípravný kurz prebieha v skupinkách maximálne 6 žiakov, čo zabezpečuje individuálny prístup a dostatok pozornosti.

Ozajstný nácvik prijímačiek

Počas kurzu žiaci dvakrát absolvujú nácvik prijímacích pohovorov, čo poskytuje cennú spätnú väzbu a možnosť porovnania.

Bohatá databáza materiálov

V rámci kurzov pracujeme s testami z konkrétnych škôl, ale aj množstvom vlastných materiálov, ktoré uľahčia prijímacie konanie.

Vlastné osnovy a materiály

Na kurzoch postupujeme systematicky podľa osnov vytvorených vzdelávacím centrom Cielene a učiteľmi / absolventmi LF.

Chémia na medicínu

Najpopulárnejším predmetom, ktorý doučujeme v prípravných kurzoch na lekárske fakulty, je jednoznačne chémia. Počas kurzu zopakujeme všetky oblasti stredoškolskej chémie, zameriame sa na logické súvislosti medzi jednotlivými kapitolami chémie a veľký dôraz je kladený na modelové otázky v rámci teoretickej prípravy, ako aj základné výpočty. Preberáme tie najväčšie chytáky, ale aj základné otázky, na ktoré sa možno hanbíte opýtať.

Termíny LF.CH

LF.CH1 | Utorky 16:15 – 18:15 | 399€
LF.CH2 | Štvrtky 16:15 – 18:15 | 399€
LF.CH3 | Soboty 12:30 – 14:30 | 399€
LF.CHO | ONLINE Pondelky 17:00 – 18:30 | 399€

Obsah kurzu

 • Anorganická chémia (periodická tabuľka, atóm a kvantové čísla, chemická väzba a reakcia, chemická rovnováha, konetika, termochémia a termodynamika, zmesi a vlastnosti látok, deje na membráne),
 • Chemické výpočty,
 • Organická chémia a biochémia (uhľovodíky a ich deriváty, izoméria, heterocykly a vitamíny, sacharidy, lipidy a steroidné látky, bielkoviny, nukleové kyseliny, metabolizmus).

Fyzika na medicínu

Narozdiel od lekárskych fakúlt na Slovensku sa na prijímacích pohovoroch na české vysoké školy vyskytuje aj predmet navyše – milovaná i nenávidená fyzika. Nakoľko je pri jej pochopení mimoriadne dôležitá nadväznosť učebných celkov, jednotlivé kapitoly sú vysvetľované logicky po sebe. Na kurze si zdôrazníme, ktoré fyzikálne javy sú pri štúdiu medicíny najdôležitejšie, prechádzame modelové otázky a používame interaktívne animácie.

Termíny LF.F

LF.F1 | Stredy 16:15 – 18:15 | 399€
LF.F2 | Piatky 16:15 – 18:15 | 399€
LF.F3 | Soboty 13:15 – 15:15 | 399€
LF.FO | ONLINE Utorky 17:00 – 18:30 | 399€

Obsah kurzu

 • Úvod do fyziky, jednotky a ich prevody,
 • Mechanika (kinematika hmotného bodu, mechanická práca a energia, mechanika kvapalín),
 • Molekulová fyzika a termodynamika (teplota, teplo, vnútorná energia, štruktúra a vlastnosti pevných látok, kvapalín a plynov),
 • Mechanické kmitanie a vlnenie (mechanický oscilátor – pružina, kyvadlo, akustika),
 • Elektrina a magnetizmus (jednosmerný prúd, striedavý prúd, elektrický prúd v kovoch, kvapalinách a plynoch, magnetické pole, elektromagnetické kmitanie a vlnenie),
 • Optika,
 • Jadrová fyzika.

Biológia na medicínu

Biológia je neoddeliteľnou súčasťou každých prijímačiek na všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo či fyzioterapiu. Kurz sa venuje pre budúcich medikov najpodstatnejším oblastiam stredoškolskej biológie a ich nadstavbe. Budeme počítať príklady, ktoré umožnia pochopiť princípy genetiky, zameriame sa na najťažšie prijímačkové otázky biológie človeka, ale nevynecháme ani často problematické oblasti napríklad bunky, v ktorých mávajú žiaci veľké medzery.

Termíny LF.BI

LF.BI1 | Pondelky 16:15 – 18:15 | 399€
LF.BI2 | Štvrtky 18:30 – 20:30 | 399€
LF.BI3 | Soboty 10:15 – 12:15 | 399€
LF.BIO | ONLINE Stredy 17:00 – 18:30 | 399€

Obsah kurzu

 • Genetika (pojmy, molekulárna genetika, cytogenetika, mendelizmus, pohlavná dedičnosť, mutácie, populačná genetika),
 • Človek (krv, obehová a dýchacia sústava, metabolizmus, tráviaca a vylučovacia sústava, nervová sústava a zmysly, pohybový aparát, endokrinný systém),
 • Bunky, rastliny, mikróby, zvieratá a vírusy.

Čísla

V prípravných kurzoch na lekárske fakulty každoročne pripravujeme niekoľko desiatok žiakov a ich počet sa neustále zvyšuje. Naši lektori sú šikovní a motivovaní mladí ľudia, talentovaní študenti medicíny či jednotlivých odborov (biológia, chémia, fyzika) alebo absolventi. Vysvetľujeme trpezlivo a so zápalom pre daný predmet.

 • Lekárska fakulta UK v Bratislave – 89%
 • Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine – 73%
 • Lekárska fakulta MU v Brne – 69%

Kurzových hodín

žiakov na kurzoch

budúcich lekárov

Testových otázok v databáze

TERMÍN PRIJÍMACÍCH POHOVOROV: Prijímacie pohovory na Lekársku fakultu UK sa konajú v školskom roku 2018/2019 v dňoch 10. až 20. júna 2019.

Iné možnosti doučovania

Pokiaľ vám príprava v malých skupinkách z akýchkoľvek dôvodov nevyhovuje, vyberte si z možností individuálneho alebo online doučovania.

Vybrali ste si?
Napíšte nám!

 

Rezervujte si miesto v našom kurze ešte dnes.

 

Kurz, o ktorý máte záujem

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z matematiky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenčiny

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z chémie

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z fyziky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z biológie

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z matematiky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenčiny

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z matematiky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) zo všeobecných študijných a jazykových predpokladov

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenčiny

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) Prijímačiek nanečisto zo všeobecných študijných predpokladov a jazykových schopností

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) Prijímačiek nanečisto z angličtiny

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) zo slovenčiny

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z angličtiny

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) zo slovenčiny

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) zo slovenčiny

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y)

× Potrebujete poradiť?