Skupinový kurz

Príprava na medicínu a lekárske fakulty
Chémia / BIOLÓGIA / FYZIKA

Skupinový prípravný kurz pre žiakov posledných ročníkov SŠ a absolventov, ktorí sa chystajú na prijímacie pohovory na medicínu, stomatológiu a lekárske fakulty.

Odbory

Všeobecné lekárstvo
Zubné lekárstvo / stomatológia
Fyzioterapia

O našich kurzoch

Prečítajte si, prečo by ste si mali vybrať kurz prípravy na medicínu práve u nás.

Prípravné kurzy na medicínu, stomatológiu a lekárske fakulty prebiehajú v našich učebniach na Sládkovičovej 2 v bratislavskom Starom Meste.

S výnimkou prázdnin sa stretávame od októbra do začiatku mája jedenkrát týždenne v trvaní 120 minút na jeden predmet.

Všetky učebne sú vybavené moderne, pri výučbe používame najnovšie didaktické a interaktívne pomôcky, čo zvyšuje kvalitu výučby. Príďte sa k nám pozrieť!

Malé skupinky do 6 žiakov

Prípravný kurz prebieha v skupinkách maximálne 6 žiakov, čo zabezpečuje individuálny prístup a dostatok pozornosti.

Ozajstný nácvik prijímačiek

Počas kurzu žiaci dvakrát absolvujú nácvik prijímacích pohovorov, čo poskytuje cennú spätnú väzbu a možnosť porovnania.

Bohatá databáza materiálov

V rámci kurzov pracujeme s testami z konkrétnych škôl, ale aj množstvom vlastných materiálov, ktoré uľahčia prijímacie konanie.

Vlastné osnovy a materiály

Na kurzoch postupujeme systematicky podľa osnov vytvorených vzdelávacím centrom Cielene a učiteľmi / absolventmi LF.

Chémia na medicínu

Najpopulárnejším predmetom, ktorý doučujeme v prípravných kurzoch na lekárske fakulty, je jednoznačne chémia. Počas kurzu zopakujeme všetky oblasti stredoškolskej chémie, zameriame sa na logické súvislosti medzi jednotlivými kapitolami chémie a veľký dôraz je kladený na modelové otázky v rámci teoretickej prípravy, ako aj základné výpočty. Preberáme tie najväčšie chytáky, ale aj základné otázky, na ktoré sa možno hanbíte opýtať.

Termíny LF.CH

LF.CH1 | Soboty 10:30 – 12:30 | 399€
LF.CHO | ONLINE Pondelky 18:30 – 20:30 | 399€

Obsah kurzu

 • Anorganická chémia (periodická tabuľka, atóm a kvantové čísla, chemická väzba a reakcia, chemická rovnováha, konetika, termochémia a termodynamika, zmesi a vlastnosti látok, deje na membráne),
 • Chemické výpočty,
 • Organická chémia a biochémia (uhľovodíky a ich deriváty, izoméria, heterocykly a vitamíny, sacharidy, lipidy a steroidné látky, bielkoviny, nukleové kyseliny, metabolizmus).

Fyzika na medicínu

Narozdiel od lekárskych fakúlt na Slovensku sa na prijímacích pohovoroch na české vysoké školy vyskytuje aj predmet navyše – milovaná i nenávidená fyzika. Nakoľko je pri jej pochopení mimoriadne dôležitá nadväznosť učebných celkov, jednotlivé kapitoly sú vysvetľované logicky po sebe. Na kurze si zdôrazníme, ktoré fyzikálne javy sú pri štúdiu medicíny najdôležitejšie, prechádzame modelové otázky a používame interaktívne animácie.

Termíny LF.F

LF.F1 | Stredy 16:15 – 18:15 | 399€
LF.F2 | Piatky 16:15 – 18:15 | 399€
LF.F3 | Soboty 13:15 – 15:15 | 399€
LF.FO | ONLINE Utorky 17:00 – 19:00 | 399€

Obsah kurzu

 • Úvod do fyziky, jednotky a ich prevody,
 • Mechanika (kinematika hmotného bodu, mechanická práca a energia, mechanika kvapalín),
 • Molekulová fyzika a termodynamika (teplota, teplo, vnútorná energia, štruktúra a vlastnosti pevných látok, kvapalín a plynov),
 • Mechanické kmitanie a vlnenie (mechanický oscilátor – pružina, kyvadlo, akustika),
 • Elektrina a magnetizmus (jednosmerný prúd, striedavý prúd, elektrický prúd v kovoch, kvapalinách a plynoch, magnetické pole, elektromagnetické kmitanie a vlnenie),
 • Optika,
 • Jadrová fyzika.

Biológia na medicínu

Biológia je neoddeliteľnou súčasťou každých prijímačiek na všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo či fyzioterapiu. Kurz sa venuje pre budúcich medikov najpodstatnejším oblastiam stredoškolskej biológie a ich nadstavbe. Budeme počítať príklady, ktoré umožnia pochopiť princípy genetiky, zameriame sa na najťažšie prijímačkové otázky biológie človeka, ale nevynecháme ani často problematické oblasti napríklad bunky, v ktorých mávajú žiaci veľké medzery.

Termíny LF.BI

LF.BI1 | Štvrtky 18:00 – 20:00 | 399€
LF.BIO | ONLINE Soboty 13:30 – 15:30 | 399€

Obsah kurzu

 • Genetika (pojmy, molekulárna genetika, cytogenetika, mendelizmus, pohlavná dedičnosť, mutácie, populačná genetika),
 • Človek (krv, obehová a dýchacia sústava, metabolizmus, tráviaca a vylučovacia sústava, nervová sústava a zmysly, pohybový aparát, endokrinný systém),
 • Bunky, rastliny, mikróby, zvieratá a vírusy.

Čísla

V prípravných kurzoch na lekárske fakulty každoročne pripravujeme niekoľko desiatok žiakov a ich počet sa neustále zvyšuje. Naši lektori sú šikovní a motivovaní mladí ľudia, talentovaní študenti medicíny či jednotlivých odborov (biológia, chémia, fyzika) alebo absolventi. Vysvetľujeme trpezlivo a so zápalom pre daný predmet.

 • Lekárska fakulta UK v Bratislave – 89%
 • Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine – 73%
 • Lekárska fakulta MU v Brne – 69%

Kurzových hodín

žiakov na kurzoch

budúcich lekárov

Testových otázok v databáze

TERMÍN PRIJÍMACÍCH POHOVOROV: Prijímacie pohovory na Lekársku fakultu UK sa konajú v školskom roku 2018/2019 v dňoch 10. až 20. júna 2019.

Program IQ LAB

V spolupráci s neziskovou organizáciou IQ LAB sme v Cielene pripravili program pre talentovaných žiakov 5., 8. a 9. ročníka ZŠ a maturantov.

V každom kurze máme preto vyhradené jedno miesto pre šikovnú žiačku(ka), ktorej(ému) finančná situácia nedovoľuje si prípravný kurz v Cielene zaplatiť. Mladým talentom chceme tak pomôcť dostať sa na školy, ktoré umožnia plný rozvoj ich akademického potenciálu.

Dajte nám o nej (ňom) vedieť

Pokiaľ takého žiaka poznáte – či už ako rodič, známy či učiteľ, neváhajte nám o nej(ňom) napísať pár slov mailom na info@cielene.sk aj s kontaktnými údajmi.

Uzávierka prihlášok

Koncom septembra vyberieme niekoľko žiakov, ktorým ponúkneme bezplatnú účasť v našich kurzoch MAXI.

Vybrali ste si?
Napíšte nám!

 

Rezervujte si miesto v našich prípravných kurzoch alebo na Prijímačkách nanečisto
v školskom roku 2021/2022 ešte dnes.

 

Vyberte si, o čo máte záujem

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z chémie

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z fyziky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z biológie

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y)

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na bilingválne gymnázium

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na osemročné gymnázium

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na gymnázium / SŠ

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z VŠP & VJS

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z angličtiny

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu MAXI z matematiky (začiatok október 2021, koniec marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu MAXI z matematiky (začiatok október 2021, koniec máj 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu MAXI z matematiky (začiatok október 2021, koniec máj 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu MAXI zo slovenského jazyka (začiatok október 2021, koniec marec 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu MAXI zo slovenského jazyka (začiatok október 2021, koniec máj 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu MAXI zo slovenského jazyka (začiatok október 2021, koniec máj 2022)

VŠP & VJS: Vyberte si termín kurzu MAXI z VŠP & VJS (začiatok október 2021, koniec marec 2022)

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu MAXI z angličtiny (začiatok október 2021, koniec marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu BASIC z matematiky (začiatok január 2022, koniec marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu BASIC z matematiky (začiatok január 2022, koniec máj 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu BASIC z matematiky (začiatok január 2022, koniec máj 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu BASIC zo slovenského jazyka (začiatok január 2022, koniec marec 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu BASIC zo slovenského jazyka (začiatok január 2022, koniec máj 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu BASIC zo slovenského jazyka (začiatok január 2022, koniec máj 2022)

VŠP & VJS: Vyberte si termín kurzu BASIC z VŠP & VJS (začiatok január 2022, koniec marec 2022)

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu BASIC z angličtiny (začiatok január 2022, koniec marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (28. február - 4. marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (28. február - 4. marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (28. február - 4. marec 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka (28. február - 4. marec 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka (28. február - 4. marec 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka (28. február - 4. marec 2022)

VŠP & VJS: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY z VŠP & VJS (28. február - 4. marec 2022)

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY z angličtiny (28. február - 4. marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND z matematiky (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND z matematiky (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND z matematiky (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND zo slovenského jazyka (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND zo slovenského jazyka (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND zo slovenského jazyka (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND z angličtiny (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND z VŠP & VJS (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

VŠP & VJS: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z VŠP & VJS

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z angličtiny

× Potrebujete poradiť?