Skupinový kurz

Príprava na maturitu
Matematika / Slovenčina / Angličtina / Nemčina

Korona: 
Online doučovanie

Od 12.10.2020 až do uvoľnenia opatrení učíme všetky individuálne doučovania z našej pobočky i prípravné kurzy online formou (kurzy označené ONLINE budú pokračovať v online výučbe aj po znovuotvorení nášho centra).

Na online doučovanie využívame Microsoft Teams, s ktorého spojazdnením vám veľmi radi pomôžeme.

Skupinový prípravný kurz pre žiakov 4. ročníka SŠ, ktorí sa pripravujú na písomné a ústne maturity.

O kurzoch pre maturantov

Prečítajte si, prečo by ste si mali vybrať kurz práve u nás.

Prípravné kurzy na písomné a ústne maturity prebiehajú v našich učebniach na Sládkovičovej 2 v bratislavskom Starom Meste.

S výnimkou prázdnin sa stretávame jedenkrát týždenne v trvaní 90 minút na jeden predmet.

Všetky učebne sú vybavené moderne, pri výučbe používame najnovšie didaktické a interaktívne pomôcky, čo zvyšuje kvalitu výučby. Príďte sa k nám pozrieť!

Malé skupinky do 6 žiakov

Prípravný kurz prebieha v skupinkách maximálne 6 žiakov, čo zabezpečuje individuálny prístup a dostatok pozornosti.

Ozajstný nácvik maturít

Počas kurzu žiaci absolvujú nácvik písomných (M, SJ) i ústnych maturít Spätnú väzbu aj odporúčania posielame rodičom.

Bohatá databáza testov

V rámci kurzov pracujeme s testami a zadaniami z rôznych zdrojov, čo zvyšuje šancu na úspešné zvládnutie maturít.

Vlastné osnovy a materiály

Na kurzoch postupujeme systematicky podľa osnov vytvorených vzdelávacím centrom Cielene a učiteľmi SŠ.

Kurz Maxi
(od októbra)

Najdlhší z ponúkaných kurzov (október – máj), v ktorom majú žiaci dostatok priestoru na opakovanie učiva SŠ, nácvik písania testov (M a SJ), ale i vlastné otázky týkajúce sa hoci aj doma robených zadaní. Účasť v tomto kurze s najvyšším počtom stretnutí jednoznačne zvyšuje šance na úspešné zvládnutie písomných i ústnych maturít.

Termíny Maxi

MMat.1 | Pondelky 16:15 – 17:45 | 349€
SJMat.1 | Utorky 16:15 – 17:45 | 349€

Termíny Maxi

AJMat.1 | Stredy 16:15 – 17:45 | 349€
NJMat.1 | Štvrtky 16:15 – 17:45 | 349€

Kurz Basic
(od januára)

Kurz Basic prebieha od januára až do prijímacích pohovorov v máji, a teda poskytuje žiakom štyri mesiace intenzívnej prípravy. V rámci kurzu žiaci preberú a zopakujú celé stredoškolské učivo daného predmetu, niekoľkokrát absolvujú cvičné maturity a taktiež sa naučia, ako riešiť najčastejšie problematické úlohy a typické maturitné chytáky vyskytujúce sa na testoch alebo ako otázka od prísnej maturitnej komisie.

Termíny Basic

MMat.2 | Štvrtky 16:15 – 17:45 | 239€
SJMat.2 | Stredy 16:15 – 17:45 | 239€

Termíny Basic

AJMat.2 | Utorky 16:15 – 17:45 | 239€
NJMat.2 | Pondelky 16:15 – 17:45 | 239€

Kurz Jarné prázdniny

Počas jarných prázdnin 17.2. (pondelok) – 21.2. (piatok) majú žiaci možnosť absolvovať intenzívny prípravný kurz s dotáciou 120 minút denne / 1 predmet, na ktorom precvičujeme len testy a zadania podobné maturitným z matematiky a slovenčiny z minulých rokov. Testy sa líšia od tých, ktoré sú preberané v kurzoch MMat / SJMat Maxi a MMat / SJMat Basic.

Termíny MMat.JP a SJMat.JP

MMat.JP | Každý deň 9:00 – 11:00 | 99€
SJMat.JP | Každý deň 11:15 – 13:15 | 99€

Čísla

V prípravných kurzoch na písomné a ústne maturity sme pripravovali už niekoľko desiatok žiakov a naši skúsení lektori odučili viac ako 500 kurzových hodín. Pozitívny prístup, radosť z učenia a trpezlivé vysvetľovanie – všetkými týmito vlastnosťami šikovní lektori Cielene disponujú a radi na prijímacie pohovory pripravia aj vaše dieťa.

  • Slovenský jazyk – 79,3%
  • Matematika – 82%
  • Anglický jazyk B2 – 86,3%

Kurzových hodín

úspešných maturantov

budúcich vysokoškolákov

Maturít v databáze

TERMÍN maturít: Písomné maturity zo slovenčiny sa v roku 2019 píšu v termíne 12. marca, z cudzích jazykov 13. marca a z matematiky 14. marca. Ústne maturity zvyčajne prebiehajú na prelome mesiacov máj a jún.

Iné možnosti doučovania

Pokiaľ vám príprava v malých skupinkách z akýchkoľvek dôvodov nevyhovuje, vyberte si z možností individuálneho alebo online doučovania.

Potrebujete pomôcť?
Napíšte nám!

Dohodnite si doučovanie ešte dnes.

× Potrebujete poradiť?