Skupinový kurz

Príprava na maturitu
M / SJ / AJ / NJ

Korona: Učíme osobne aj online!

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu ponúkame individuálne doučovania & hodiny u nás v Cielene a naši lektori radi prídu aj ku klientom domov. Pre všetkých záujemcov však naďalej ponúkame aj online výučbu.

Na online doučovanie využívame Microsoft Teams, s ktorého spojazdnením vám veľmi radi pomôžeme.

Skupinový prípravný kurz pre žiakov 4. ročníka SŠ, ktorí sa pripravujú na písomné a ústne maturity.

O kurzoch pre maturantov

Prečítajte si, prečo by ste si mali vybrať kurz práve u nás.

Prípravné kurzy na písomné a ústne maturity prebiehajú v našich učebniach na Sládkovičovej 2 v bratislavskom Starom Meste.

S výnimkou prázdnin sa stretávame jedenkrát týždenne v trvaní 90 minút na jeden predmet.

Všetky učebne sú vybavené moderne, pri výučbe používame najnovšie didaktické a interaktívne pomôcky, čo zvyšuje kvalitu výučby. Príďte sa k nám pozrieť!

Malé skupinky do 6 žiakov

Prípravný kurz prebieha v skupinkách maximálne 6 žiakov, čo zabezpečuje individuálny prístup a dostatok pozornosti.

Ozajstný nácvik maturít

Počas kurzu žiaci absolvujú nácvik písomných (M, SJ) i ústnych maturít Spätnú väzbu aj odporúčania posielame rodičom.

Bohatá databáza testov

V rámci kurzov pracujeme s testami a zadaniami z rôznych zdrojov, čo zvyšuje šancu na úspešné zvládnutie maturít.

Vlastné osnovy a materiály

Na kurzoch postupujeme systematicky podľa osnov vytvorených vzdelávacím centrom Cielene a učiteľmi SŠ.

Kurz Maxi
(od októbra)

Najdlhší z ponúkaných kurzov (október – máj), v ktorom majú žiaci dostatok priestoru na opakovanie učiva SŠ, nácvik písania testov (M a SJ), ale i vlastné otázky týkajúce sa hoci aj doma robených zadaní. Účasť v tomto kurze s najvyšším počtom stretnutí jednoznačne zvyšuje šance na úspešné zvládnutie písomných i ústnych maturít.

Termíny Maxi

MMat.1 | Pondelky 16:15 – 17:45 | 349€
SJMat.1 | Utorky 16:15 – 17:45 | 349€

Termíny Maxi

AJMat.1 | Stredy 16:15 – 17:45 | 349€
NJMat.1 | Štvrtky 16:15 – 17:45 | 349€

Kurz Basic
(od januára)

Kurz Basic prebieha od januára až do prijímacích pohovorov v máji, a teda poskytuje žiakom štyri mesiace intenzívnej prípravy. V rámci kurzu žiaci preberú a zopakujú celé stredoškolské učivo daného predmetu, niekoľkokrát absolvujú cvičné maturity a taktiež sa naučia, ako riešiť najčastejšie problematické úlohy a typické maturitné chytáky vyskytujúce sa na testoch alebo ako otázka od prísnej maturitnej komisie.

Termíny Basic

MMat.2 | Štvrtky 16:15 – 17:45 | 239€
SJMat.2 | Stredy 16:15 – 17:45 | 239€

Termíny Basic

AJMat.2 | Utorky 16:15 – 17:45 | 239€
NJMat.2 | Pondelky 16:15 – 17:45 | 239€

Kurz Jarné prázdniny

Počas jarných prázdnin 1.3. (pondelok) – 5.3. (piatok) 2021 majú žiaci možnosť absolvovať intenzívny prípravný kurz s dotáciou 120 minút denne / 1 predmet, na ktorom precvičujeme len testy a zadania podobné maturitným z matematiky a slovenčiny z minulých rokov. Testy sa líšia od tých, ktoré sú preberané v kurzoch MMat / SJMat Maxi a MMat / SJMat Basic.

Termíny MMat.JP a SJMat.JP

JARNÉ PRÁZDNINY (1. – 5. marec 2021)
MMat.JP | Každý deň 9:00 – 11:00 | 99€
SJMat.JP | Každý deň 11:15 – 13:15 | 99€

MMat.JPO | ONLINE Každý deň 11:15 – 13:15 | 99€
SJMat.JPO | ONLINE Každý deň 9:00 – 11:00 | 99€

Čísla

V prípravných kurzoch na písomné a ústne maturity sme pripravovali už niekoľko desiatok žiakov a naši skúsení lektori odučili viac ako 500 kurzových hodín. Pozitívny prístup, radosť z učenia a trpezlivé vysvetľovanie – všetkými týmito vlastnosťami šikovní lektori Cielene disponujú a radi na prijímacie pohovory pripravia aj vaše dieťa.

  • Slovenský jazyk – 79,3%
  • Matematika – 82%
  • Anglický jazyk B2 – 86,3%

Kurzových hodín

úspešných maturantov

budúcich vysokoškolákov

Maturít v databáze

TERMÍN maturít: Písomné maturity sa (s výnimkou slohov) v roku 2021 nebudú konať. Ústne maturity budú v tomto roku prebiehať po 17. máji 2021 (presný termín bude ešte stanovený).

Pokiaľ vám príprava v malých skupinkách z akýchkoľvek dôvodov nevyhovuje, vyberte si z možností individuálneho alebo online doučovania.

Vybrali ste si?
Napíšte nám!

 

Rezervujte si miesto v našich prípravných kurzoch alebo na Prijímačkách nanečisto
v školskom roku 2021/2022 ešte dnes.

 

Vyberte si, o čo máte záujem

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z chémie

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z fyziky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z biológie

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z matematiky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenčiny

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) zo slovenčiny

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y)

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na bilingválne gymnázium

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na osemročné gymnázium

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z VŠP & VJS

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z angličtiny

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu MAXI z matematiky (začiatok október 2021, koniec marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu MAXI z matematiky (začiatok október 2021, koniec máj 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu MAXI zo slovenského jazyka (začiatok október 2021, koniec máj 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu MAXI zo slovenského jazyka (začiatok október 2021, koniec marec 2022)

VŠP & VJS: Vyberte si termín kurzu MAXI z VŠP & VJS (začiatok október 2021, koniec marec 2022)

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu MAXI z angličtiny (začiatok október 2021, koniec marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu BASIC z matematiky (začiatok január 2022, koniec marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu BASIC z matematiky (začiatok január 2022, koniec máj 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu BASIC zo slovenského jazyka (začiatok január 2022, koniec marec 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu BASIC zo slovenského jazyka (začiatok január 2022, koniec máj2022)

VŠP & VJS: Vyberte si termín kurzu BASIC z VŠP & VJS (začiatok január 2022, koniec marec 2022)

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu BASIC z angličtiny (začiatok január 2022, koniec marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (28. február - 4. marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (28. február - 4. marec 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka (28. február - 4. marec 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka (28. február - 4. marec 2022)

VŠP & VJS: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY z VŠP & VJS (28. február - 4. marec 2022)

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY z angličtiny (28. február - 4. marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND z matematiky (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND z matematiky (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND zo slovenského jazyka (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND zo slovenského jazyka (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND z VŠP & VJS (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND z angličtiny (dátumy upresníme podľa presného termínu prijímačiek)

× Potrebujete poradiť?