Skupinový kurz

Príprava na maturitu
M / SJ / AJ / NJ

Skupinový prípravný kurz pre žiakov posledného ročníka strednej školy, ktorí sa pripravujú na písomné a ústne maturity.

Matematika

Angličtina

Slovenčina

Nemčina

O kurzoch pre maturantov

Prečítajte si, prečo by ste si mali vybrať kurz prípravy na maturitu práve u nás.

Prípravné kurzy na písomné a ústne maturity prebiehajú v našich učebniach na Sládkovičovej 2 v bratislavskom Starom Meste.

S výnimkou prázdnin sa stretávame jedenkrát týždenne v trvaní 90 minút na jeden predmet.

Všetky učebne sú vybavené moderne, pri výučbe používame najnovšie didaktické a interaktívne pomôcky, čo zvyšuje kvalitu výučby. Príďte sa k nám pozrieť!

Malé skupinky do 6 žiakov

Prípravný kurz prebieha v skupinkách maximálne 6 žiakov, čo zabezpečuje individuálny prístup a dostatok pozornosti.

Ozajstný nácvik maturít

Počas kurzu žiaci absolvujú nácvik písomných (M, SJ) i ústnych maturít Spätnú väzbu aj odporúčania posielame rodičom.

Bohatá databáza testov

V rámci kurzov pracujeme s maturitnými testami a zadaniami z rôznych zdrojov, čo zvyšuje šancu na úspešné zvládnutie maturít.

Vlastné osnovy a materiály

Na kurzoch postupujeme systematicky podľa overených osnov vytvorených vzdelávacím centrom Cielene a učiteľmi SŠ.

Kurz Maxi
(od októbra)

Najdlhší z ponúkaných kurzov (október – apríl), v ktorom majú žiaci dostatok priestoru na opakovanie učiva SŠ, nácvik písania testov (M a SJ), ale i vlastné otázky týkajúce sa hoci aj doma robených úloh a príkladov.
Účasť v tomto kurze s najvyšším počtom stretnutí jednoznačne zvyšuje šance na úspešné zvládnutie písomných i ústnych maturít.

Platbu je možné rozdeliť na dve splátky (uviesť do poznámky).

Termíny kurzov MAXI

Matematika

M.SŠ.1 | Pondelky 15:45 – 17:15 | 389€

Slovenčina

SJ.SŠ.1 | Utorky 15:45 – 17:15 | 389€

Termíny kurzov MAXI

Angličtina

AJ.SŠ.O1 | ONLINE Stredy 17:00 – 18:30 | 389€

Nemčina

NJ.SŠ.1 | Štvrtky 16:15 – 17:45 | 389€

Kurz Basic
(od januára)

Kurz Basic prebieha od januára až do konca apríla, a teda poskytuje žiakom štyri mesiace intenzívnej prípravy. V rámci kurzu žiaci preberú a zopakujú celé stredoškolské učivo daného predmetu, niekoľkokrát absolvujú cvičné maturity a taktiež sa naučia, ako riešiť najčastejšie problematické úlohy a typické maturitné chytáky vyskytujúce sa na testoch alebo ako otázka od prísnej maturitnej komisie.

Platbu je možné rozdeliť na dve splátky (uviesť do poznámky).

Termíny kurzov BASIC

Matematika

M.SŠ.2 | Štvrtky 16:15 – 17:45 | 269€

Slovenčina

SJ.SŠ.2 | Stredy 16:15 – 17:45 | 269€

Termíny kurzov BASIC

Angličtina

AJ.SŠ.2 | Pondelky 16:15 – 17:45 | 269€

Nemčina

NJ.SŠ.2 | Utorky 16:15 – 17:45 | 269€

Kurz Jarné prázdniny

Počas jarných prázdnin 20.2. (pondelok) – 24.2. (piatok) 2023 majú žiaci možnosť absolvovať intenzívny prípravný kurz s dotáciou 120 minút denne / 1 predmet, na ktorom precvičujeme len testy a zadania podobné maturitným z matematiky a slovenčiny z minulých rokov.
Testy sa líšia od tých, ktoré sú preberané v kurzoch MMat / SJMat Maxi a MMat / SJMat Basic.

Termíny kurzov JP

M.SŠ.JP | Každý deň 9:00 – 11:00 | 99€
SJ.SŠ.JP | Každý deň 11:15 – 13:15 | 99€

M.SŠ.JPO | ONLINE Každý deň 11:15 – 13:15 | 99€
SJ.SŠ.JPO | ONLINE Každý deň 9:00 – 11:00 | 99€

Čísla

V prípravných kurzoch na písomné a ústne maturity sme pripravovali už niekoľko desiatok žiakov a naši skúsení lektori odučili viac ako 500 kurzových hodín. Pozitívny prístup, radosť z učenia a trpezlivé vysvetľovanie – všetkými týmito vlastnosťami šikovní lektori Cielene disponujú a radi na prijímacie pohovory pripravia aj vaše dieťa.

  • Slovenský jazyk – 79,3%
  • Matematika – 82%
  • Anglický jazyk B2 – 86,3%

Kurzových hodín

úspešných maturantov

budúcich vysokoškolákov

Maturít v databáze

TERMÍN maturít 2023/ 2024: Písomné maturity sa budú konať v termíne 12. – 15. marca 2024. Ústne maturity budú prebiehať na prelome mája a júna.

Program IQ LAB

V spolupráci s neziskovou organizáciou IQ LAB sme v Cielene pripravili program pre talentovaných žiakov 5., 8. a 9. ročníka ZŠ a maturantov.

V každom kurze máme preto vyhradené jedno miesto pre šikovnú žiačku(ka), ktorej(ému) finančná situácia nedovoľuje si prípravný kurz v Cielene zaplatiť. Mladým talentom chceme tak pomôcť dostať sa na školy, ktoré umožnia plný rozvoj ich akademického potenciálu.

Dajte nám o nej (ňom) vedieť

Pokiaľ takého žiaka poznáte – či už ako rodič, známy či učiteľ, neváhajte nám o nej(ňom) napísať pár slov mailom na info@cielene.sk aj s kontaktnými údajmi.

Uzávierka prihlášok

Koncom septembra vyberieme niekoľko žiakov, ktorým ponúkneme bezplatnú účasť v našich kurzoch MAXI.

Vybrali ste si?
Napíšte nám!

 

Rezervujte si miesto v našich prípravných kurzoch alebo na Prijímačkách nanečisto.
Prihlasovanie na školský rok 2024/2025 už otvorené!

 

Vyberte si, o čo máte záujem

Ročník

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z chémie

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z fyziky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z biológie

Vyberte si termín(y) kurzov MAXI na maturitu (začiatok október 2023, koniec máj 2024)

Vyberte si termín(y) kurzov BASIC pre maturantov (začiatok január 2024, koniec máj 2024)

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na bilingválne gymnázium

Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY pre maturantov (20. - 24. február 2023)

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na osemročné gymnázium

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na gymnázium / SŠ

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

Vyberte si VIDEO KURZ (začiatok október 2022, koniec apríl 2023 - alebo priebežne)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z VŠP & VJS

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z angličtiny

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z matematiky (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z VŠP & VJS (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 2. októbri 2023, koniec máj 2024)

ANGLIČTINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z anglického jazyka (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z matematiky (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z matematiky (začiatok v týždni po 2. októbri 2023, koniec máj 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI z matematiky (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov MAXI zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 7. októbri 2024, koniec máj 2025)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z VŠP & VJS (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

ANGLIČTINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z anglického jazyka (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z matematiky (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC z matematiky (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (február/marec 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov BASIC zo slovenského jazyka a literatúry (začiatok v týždni po 15. januári 2024, koniec máj 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenčiny (február/marec 2024)

ANGLIČTINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z anglického jazyka (február/marec 2024)

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z VŠP & VJS (február/marec 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (február/marec 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka a literatúry (február/marec 2024)

SLOVENČINA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka a literatúry (február/marec 2024)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (február/marec 2024)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES zo slovenského jazyka

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES zo slovenského jazyka

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z angličtiny

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES z VŠP & VJS

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

VŠP & VJS: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z VŠP & VJS

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z angličtiny

Služby navyše

× Potrebujete poradiť?