Nové termíny online kurzov na bilingválne gymnáziá

Nové termíny online kurzov na bilingválne gymnáziá

Mnohí ôsmaci a deviataci sa nepochybne tešili, že na konci marca (úspešne) absolvujú prijímacie pohovory na bilingválne gymnáziá. Žiaľ, pandémia COVID-19 spôsobila, že kvôli zatvoreným školám sa posúvajú aj termíny prijímačiek. Zatiaľ na neurčito, hoci by mali prebehnúť do dvoch týždňov po otvorení škôl. Sami sme v Cielene zvedaví, ako sa situácia vyvinie.

Naše skupinové prípravné kurzy na bilingválne gymnáziá skončili ku 31. marcu. Mnohí rodičia nás však kontaktovali s tým, či online kurzy neplánujeme predĺžiť, aby žiaci „nevyšli z cviku“. Vieme, že opakovanie je matkou múdrosti, preto sme vytvorili nové termíny. Mnohým žiakom to páli v doobedňajších hodinách viac, a teda učíme najnovšie nielen poobede, ale aj zrána.

Na doplňujúcich hodinách preberáme výlučne testy z prijímacích pohovorov z rôznych bratislavských i slovenských gymnázií.

V Cielene sme si vedomí, že koronavírus predstavuje poriadny škrt cez rozpočet pre mnohé rodiny, preto sme upravili aj ceny našich kurzov. Jedno 90-minútové stretnutie v tomto prípade vyjde na 5€ pre nových i pokračujúcich žiakov. S online vyučovaním v nových kurzoch sme začali v stredu 1. apríla 2020.

Online príprava na bilingválne gymnázium z matematiky

 • M8K.1 | Pondelky 16:15 – 17:45
 • M8K.2 | Utorky 9:00 – 10:30
 • M8K.3 | Stredy 13:30 – 15:00
 • M8K.4 | Štvrtky 16:15 – 17:45
 • M8K.5 | Soboty 10:45 – 12:15

Online príprava na bilingválne gymnázium zo slovenčiny

 • SJ8K.1 | Pondelky 16:15 – 17:45
 • SJ8K.2 | Utorky 16:15 – 17:45
 • SJ8K.3 | Stredy 16:15 – 17:45
 • SJ8K.4 | Štvrtky 9:00 – 10:30
 • SJ8K.5 | Soboty 09:00 – 10:30

Všetky naše online kurzy prebiehajú s kvalifikovanými, vyškolenými lektormi na platforme Microsoft Teams, ktorá takmer plnohodnotne nahradí reálnu výučbu v triede. Online doučovanie v tomto období využíva 100% našich žiakov v skupinových kurzoch (príprava na prijímacie pohovory na osemročné gymnáziá, stredné školy, maturity) a viac 70% študentov pokračuje v individuálnom doučovaní online formou.

V prípade záujmu o pripojenie sa do niektorého z nových online kurzov alebo o viac informácií k online vyučovaniu nás, prosím, kontaktujte e-mailom na doucovanie@cielene.sk alebo telefonicky na čísle 0902/939 902.

Ako funguje online doučovanie u nás?

Ako funguje online doučovanie u nás?

Školy sú zatvorené až do odvolania, písomné maturity úplne zrušené. Vyučovanie online na školách však pokračuje. Niektoré zvládajú výučbu po technickej stránke lepšie, u iných, žiaľ, priebeh hodín a preberanie učiva pokrivkáva a ťarcha vysvetľovania ostáva na pleciach rodičov. Tak či onak, kde sa učí, tam sa zvyčajne aj doučuje.

Používame Microsoft Teams

V Cielene doučujeme momentálne iba online. Skupinové kurzy prípravy na prijímacie pohovory či maturity (ústne), doučovania z matematiky, chémie či slovenčiny prebiehajú online. Ako funguje online vyučovanie u nás?
Na online výučbu používame šikovný softvér Microsoft Teams. Microsoft Teams je nástroj určený primárne na tímovú spoluprácu pracovníkov na rôznych projektoch, v pracovných skupinách a tímoch, ale aj na použitie pri naozaj veľkých videokonferenciách. Tím, to môže byť aj doučovateľ so žiakom alebo lektor so svojimi šiestimi žiakmi pripravujúcimi sa na prijímačky – ako je to na našich prípravných kurzoch.

Aplikácia

Microsoft Teams je dostupný priamo na webe na stránke www.teams.microsoft.com alebo si môžete stiahnuť aplikáciu do počítača, notebooku, tabletu či mobilného telefónu. Funguje na operačnom systéme Windows aj MAC. Z našich skúseností najmä pri nižšom pokrytí však funguje aplikácia Teams spoľahlivejšie.

Každý z našich skupinových kurzov MAXI alebo BASIC v Microsoft Teams predstavuje jeden tím (čiže jeden žiak navštevujúci napríklad kurzy SJ9.1 a M9.3 sa po registrácii stane súčasťou dvoch tímov). Podobne je to aj pri individuálnom online doučovaní jedného lektora s jedným žiakom.

Na online hodinách je možné v závislosti od práve preberaného učiva alebo aktivity používať videohovor alebo len mikrofón, zdieľať učebné materiály, riešiť testy alebo písať po virtuálnej tabuli. Online doučovanie takto využívajú žiaci základných i stredných škôl na matematiku, fyziku, chémiu, slovenčinu či angličtinu.

Čo potrebujeme

Od žiaka, ktorý má online doučovanie absolvovať, potrebujeme len jeho emailovú adresu (alebo adresu rodiča, babky, strýka). Naši pracovníci mu pošlú pozvánku do tímu, ktorá ho po registrácii prepojí priamo do skupiny. V dohodnutom čase (napríklad štvrtok 16.15) sa prihlási lektor, ktorý online kurz/ hodinu vedie, vytvorí míting (čiže začne online vyučovanie) a žiak/ žiaci sa kliknutím na tlačidlo k online vyučovaniu pridajú.

Školami overený systém

Na základe informácií od našich žiakov a rodičov vieme, že práve Microsoft Teams využívajú mnohé školy na zabezpečenie online výučby. My sme po prvých týždňoch používania s Microsoft Teams nadmieru spokojní a veríme, že takáto forma online vyučovania takmer plnohodnotne nahradí osobný kontakt.

Tak ostaňte doma a učte sa online! #ostandoma #ucsaonline

Motivácia ako základná podmienka školskej úspešnosti

Motivácia ako základná podmienka školskej úspešnosti

Téma motivácie je dnes skôr niečo ako klišé. Na jej dôležitosť by sme však nemali zabúdať a nemali by sme ju podceňovať. Správne  zdravé množstvo motivácie totiž dokáže zvýšiť školský výkon, zlepšiť známky a zabezpečiť tak spokojnosť žiakov, učiteľov aj rodičov.

Motivácia a učenie sú úzko prepojené a navzájom sa ovplyvňujú. Môžeme tu hovoriť o pozitívne začarovanom kruhu, kde naša motivácia k učeniu zvyšuje úspešnosť v škole a tá opätovne zvyšuje motiváciu k učeniu. Prostredníctvom motivácie k učeniu je teda možné zvýšiť učebné výkony žiakov. Čo však robiť, keď začarovaný kruh funguje opačne?

Hlavnými cieľmi škôl by mala byť snaha dosiahnuť túžbu po poznaní. Táto však nie je samozrejmosťou. Motivácia a túžba po bádaní sa neobjavuje samovoľne a samozrejme. Motiváciu je potrebné vytvoriť tak, aby sa spočiatku ľahostajné informácie stali významnými. Súhrn vonkajších a vnútorných faktorov aktívujú a dodajú energiu ľudskému konaniu.

Motivácia žiakov k učeniu je vlastne vnútorný psychický stav, ktorý stimuluje aktivitu žiaka zameranú na dosiahnutie dobrého výkonu v učení. Zvyšuje efektivitu učenia sa a dosahovania učebných cieľov.

Ako vieme zlepšiť motiváciu k učeniu?

 • Zážitok z úspechu
 • Posnažte sa zažiť malý úspech, motivácia sa dostaví sama. Najlepší úspech je však neočakávaný, preto si ho netreba vynucovať a vyžadovať. Príde sám, v správnu chvíľu.
 • Očakávaný štandard
 • Zamyslite sa nad tým, čo od seba očakávate a pokúste sa prehodnotiť, či Váš štandardný výkon nie je nad, alebo naopak pod hranicu Vašich možností.
 • Postoj k úspechu/neúspechu v škole
 • Aký postoj máte k Vášmu úspechu? Glorifikujete ho, alebo naopak sa ho pokúšate bagatelizovať? Kľučové je vedieť sa za svoj výkon adekvátne pochváliť. Či už príde ocenenie zo strany učiteľa, rodiča, alebo aj žiaka samého. Nemali by sme zabúdať ani na malé úspechy, avšak mali by sme sa poučiť z našich neúspechov.
 • Čomu pripisujete Vaše úspechy a neúspechy?
 • Ideálne by ste to mali byť práve Vy sami, ktorí sú zodpovední za svoje úspechy. Na druhú stranu, naše neúspechy občas môžeme „zhodiť“ aj na externé príčiny. A teda: „Dokázal som to, pretože som šikovný.“ „Nepodarilo sa mi to, bolo to dosť náročné.“
 • Školské schopnosti a inteligencia priamo nemusia súvisieť.
 • Žiadne zlyhanie neznamená, že nie ste intelingentní. Je to zhoda náhod, pri ktorej sa nemožno ohrazdovať svojou nízkou inteligenciou.
 • Učme sa pozitívnemu a kvalitnému životu – rozvíjajte seba samého.
 • Majme sa radi. Pre naše učenie je oveľa dôležitejšie pozitívne sebahodnotenie, než faktory inteligencie. Nízke sebahodnotenie a sebadôvera sú základným stavebným kameňom pre nedostatok motivácie. Žiaci s nízkym sebahodnotením pracujú často hlboho pod svoje možnosti, čo ako sme už vyššie spomínali, opäť spúšťa začarovaný kruh súvislosti motivácie s učením.

V kocke: majme sa radi, pochváľme sa, odmeňme sa, motivujme sa a učme sa.
S učením Vám radi pomôžeme v Cielene prostredníctvom individuálnych hodín alebo kurzov.

Zdroj: Koláčková. J., Motivácia k učeniu sa žiakov primárneho vzdelávania. Naša škola (3-4) 2017/18. Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Online doučovanie – čo by ste o ňom mali vedieť

Online doučovanie – čo by ste o ňom mali vedieť

Online doučovanie pre nás nie je žiadna novinka. S online vyučovaním máme totiž skúsenosti už vyše piatich rokov. Pravdou však je, že udalosti posledných dní dokázali za necelý týždeň prekopať našu zabehnutú prax a distančné vzdelávanie dostalo zelenú aj u tých najväčších skeptikov. Lebo ostať doma nie je hanba, ale zodpovednosť. No učiť sa chceme aj tak!

Online doučovanie – pred koronou

Vzdelávanie, resp. doučovanie cez internet bolo v našej praxi donedávna primárne určené tým žiakom, ktorí z časových či lokalitných dôvodov nestíhali doučovanie v štandardnom režime v našich priestoroch alebo u seba doma – prevažnú väčšinu klientov tvorili mladí športovci alebo žiaci žijúci mimo väčších miest (či už v satelitných mestečkách a dedinkách v okolí Bratislavy, kedy výučbu komplikuje poobedná doprava, alebo v rôznych častiach Slovenska, kde aj v najbližšom meste doučovanie nefunguje), či mladí Slováci na výmenných pobytoch v zahraničí. Online doučovanie bolo vo forme prípravy do školy, precvičovania úloh na Testovanie 9, prípravy na prijímačky na osemročné gymnázium alebo konverzácií z angličtiny.

Viacerí zo žiakmi obľúbených lektorov sa po skončení vysokoškolského štúdia presunuli bližšie k rodnému mestu alebo sa sťahovali za prácou. Viacerí rodičia však potvrdia, že prísť o šikovného douočovateľa, ktorý dokázal z trojkára urobiť jednotkára, je ako prísť o nohu. Preto mnohí z našich doučovateľov teraz pokračujú so svojimi predtým „live“ žiakmi formou online doučovania.

Podobne sme takto doučovaním cez internet víkendovo zachraňovali vysokoškolákov pred zápočtami či skúškami. Online doučovanie matematiky alebo online doučovanie chémie si u nás vyskúšalo niekoľko desiatok žiakov. No a na tú najťažšiu vysokoškolskú fyziku máme úžasného lektora v Prešove – čiže pokiaľ nie ste z okolia tretieho najväčšieho slovenského mesta a potrebovali ste pomôcť s učivom, do ktorého sa ani matfyzákom nechcelo, pravdpodobne ste online lekcie mali s ním.

Online príprava teraz

Za ostatný týždeň sa toho zmenilo neúrekom. Ešte v priebehu víkendu ako prvú zatvorili staromestskú Cambridge International School, odkiaľ pochádza nemálo našich pravidelných žiakov. V nedeľu bolo zrejmé, že bratislavskí stredoškoláci do školy nepôjdu. V priebehu týždňa sa k nim pridali aj žiaci základných škôl. Niektoré naše doučovania sa zrušili úplne, časť bola presunutá do domáceho prostredia a približne 70% plánovaných hodín prešlo na online vyučovanie a zadávanie úloh. Online doučovanie matematiky, slovenčiny, fyziky, chémie, angličtiny, to všetko sme stihli mimo štandardných online lekcií prebiehajúcich aj doteraz.

Dnes je prvý deň, kedy do školy nejde naozaj nikto. Keďže sa situácia javí ako dlhodobejšia a naozaj nik netuší, ako to bude s obyčajným vysvedčením, maturitami či prijímacími pohovormi, väčšina klientov v doučovaniach pokračuje online formou. Mnohé školy pokračujú so žiakmi v online vyučovaní, takže je zrejmé, že napríklad taká pomoc s vysvetlením učiva bude potrebná aj naďalej. Ibaže online, vo virtuálnej triede jedného žiaka a jedného lektora.

Všetky naše skupinové prípravné kurzy sú odteraz online – v pravidelných časoch ako u nás na pobočke sa budú lektori so žiakmi stretávať na online kurze. Piataci, ôsmaci či deviataci pripravujúci sa na prijímacie pohovory a rovnako končiaci stredoškoláci, ktorí mali pôvodne už tento týždeň písať externé maturity, tí všetci sa v najbližších dňoch pripoja do online triedy. Snažíme sa tak o zachovanie kontinuity vyučovania a zachovanie bezpečnosti ako žiakov, tak aj našich učiteľov.

Ako online doučovanie prebieha?

Nami používaný softvér je intuitívny a mimoriadne prehľadný aj pre nových používateľov. Profesionálne vedené hodiny s použitím webkamery, zdieľania dokumentov, aj skupinového chatu plnohodnotne nahradia výučbu v priestoroch Cielene. Žiaci potrebujú na pripojenie len stolový počítač, laptop, tablet alebo v núdzových situáciách postačí aj smartfón (veľkosť obrazovky a menší text môže žiaka pri vypracovaní úloh znevýhodňovať). A internet. Ale to je pri online doučovaní asi jasné.

Máte záujem o online doučovanie alebo prípravný kurz?

Ak ste u nás doučovanie ešte nemali – ani osobne, ani online, a mali by ste záujem o online doučovanie či prípravu z niektorého predmetu, príp. ste chceli pristúpiť do skupinového kurzu, kontaktujte nás telefonicky na 0902/939 902 alebo emailom na doucovanie@cielene.sk. Naši pracovníci Vám vo vybranom termíne potvrdia lektora a následne na Váš mail dostanete link na prihlásenie do online triedy na dohodnutý deň a čas.

Veríme, že koniec školského roka sa posúvať nebude, preto neváhajte a poďte do toho!

Prerušenie vyučovania v našich priestoroch

Vážení žiaci a rodičia,

vzhľadom na vývoj situácie s koronavírusom a zatvorením všetkých škôl aj vzdelávacie centrum Cielene prerušuje prezenčnú výučbu v priestoroch na Sládkovičovej 2 až do odvolania (minimálne však do 27.3.2020).

Skupinové kurzy MAXI a BASIC budú pokračovať v pôvodných termínoch formou ONLINE VYUČOVANIA. Lektor bude viesť hodinu vo virtuálnej triede a študenti sa v čase vyučovania prihlásia prostredníctvom linku, ktorý Vám pošleme na mail.
Individuálne hodiny budú prebiehať buď online alebo ich na žiadosť klientov vieme zrušiť a prípadné platby presunúť do ďalšieho obdobia.

Vzdelávacie centrum Cielene takto reaguje na výnimočnú situáciu. Snažíme sa o zachovanie kontinuity vyučovania a zároveň bezpečnosť našich študentov a učiteľov. Online hodiny budú vedené profesionálne a budú plnohodnotnou náhradou prezenčných hodín.

Online doučovanie je možné absolvovať cez PC, laptop, tablet, príp. smartfón.
Potrebujete mať prístup na internet a mikrofón.

Prosíme Vás, sledujte svoj mail, kam všetkým našim žiakom a ich rodičom priebežne posielame aktuálne informácie. V prípade nedoručenia týchto mailov alebo akýchkoľvek nejasností nás kontaktujte telefonicky na 0902/939 902 alebo mailom na doucovanie@cielene.sk.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Tím Cielene

× Potrebujete poradiť?