Dni otvorených dverí na gymnáziách a SŠ

Dni otvorených dverí na gymnáziách a SŠ

Pred podaním prihlášky na gymnázium alebo strednú školu je ideálne vidieť jej priestory, učiteľov, prístup a komunikáciu „naživo“. Preto každému záujemcovi o štúdium odporúčame zúčastniť sa na dni otvorených dverí. Jednotlivé gymnáziá a stredné školy organizujú DOD spravidla raz, niekedy aj dvakrát za školský rok. Nižšie vám prinášame prehľad dní otvorených dverí na školách, ktorých zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj. Školy, ktoré nespadajú pod BSK, zverejňujú termíny DOD na svojich webových stránkach.

Názov školyDátum
OA, Dudová 4, BA29.11.202322.2.2024 
OA, Račianska 107, BA24.10.202316.2.2024 
SPŠE, Hálova 16, BA24.10.202322.2.2024 
SOŠ pedagogická, Bullova 2, BA16.10.20235.2.2024 
OA, Nevädzová 3, BA25.10.20231.3.2024 
SPŠE, Karola Adlera 5, BA7.11.2023  
SPŠ dopravná, Kvačalova 20, BA15.11.202314.2.2024 
Spojená škola, Pankúchova 6, BA29.11.202314.2.2024 
Gymnázium Jána Papánka, Vazovova 6, BA 30.1.2024 
Gymnázium Alberta Einsteina, Einsteinova 35, BA6.12.2023  
SPŠ strojnícka, Fajnorovo nábr.5, BA9.11.20238.2.2024 
ŠUP Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, BA24.11.202322.3.2024 
ŠUP, Sklenárova 7, BA23.11.202315.2.2024 
SOŠ podnikania, Strečnianska 20, BA20.11.2023  
SOŠ pedagogická, Sokolská 6, Modra22.11.20237.2.2024 
SOŠ chemická, Vlčie hrdlo 50, BA18.10.20236.11.2023Tretí termín DOD 29.11.2024.
Od 28. 09. 2023 realizujeme aj online DOD – každý druhý štvrtok o 17:00 hod.
SZŠ, Záhradnícka 44, BA1.12.20239.2.2024 
Spojená škola, Ostredková 10, BA 7.2.2024 
Gymnázium Karola Štúra, Nám. slobody 5, Modra 1.2.2024 
SOŠ podnikania a služieb, Myslenická 1, Pezinok13.12.202315.2.2024 
Gymnázium Ivana Horvátha, Ivana Horvátha 14, BA7.12.2023  
Gymnázium, Hubeného 23, BA4.9.20235.12.2023 
Konzervatórium,Tolstého 11, BA11.11.202327.1.20246.4.2024
Gymnázium, Grösslingová 18, BA16.11.2023  
Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej, Gorazdova 20, BA 26.1.2024 
SPŠE, Zochova 9, BA21.11.2023  
Jazyková škola pri Gymnáziu Jána Papánka, Vazovova 6, BA 30.1.2024 
Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky 15.2.2024 
SZŠ, Strečnianska 20, BA15.11.202314.2.2024 
OA, Myslenická 1, Pezinok21.11.2023  
SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, Senec26.10.202314.12.20237.2.2024
SOŠ IT, Hlinícka 1, BA21.11.202320.2.2024 
Gymnázium, Senecká 2, Pezinok11.12.202314.2.2024 
SOŠ vinársko-ovocinárska, Kostolná 3, Modra 17.10.20239.11.2023 
ZŠ a Gymnázium s VJM, Dunajská 13, BA9.2.2024 DOD na ZŠ pre budúcich prvákov 5.4.2024
Spojená škola, Ul. SNP 30, Ivanka pri Dunaji18.10.202314.11.20238.12.2023, 09.12.2023, 01.02.2024, 22.02.2024
HA, Mikovíniho 1, BA7.12.2023  
SOŠ technológií a remesiel, Ivanská cesta 21, BA 21.11.202325.11.2023 
SOŠ beauty služieb, Račianska 105, BA5.12.20236.2.2024 
Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec23.11.202324.11.202323.11.2023 – pre žiakov 9. roč. ZŠ J.G. Tajovského Senec
24.11.2023 – pre žiakov 9. roč. ZŠ Mlynská, Kysucká a okolité školy
8.2.2024 – pre žiakov 5. roč. všetkých ZŠ, o 17:00 pre rodičov piatakov
SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, BA21.11.20236.2.2024 
SOŠ GaHS, Farského 9, BA6.12.202325.1.2024 
SOŠ kaderníctva a vizážistiky, Svätoplukova 2, BA23.11.202313.2.2024 
SOŠ technická, Vranovská 4, BA25.10.202330.11.202327.1.2024
SOŠ dopravná, Kvačalova 20, BA19.12.202330.1.2024 
SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA8.11.202313.2.2024 
SPŠ stavebná a geodetická, Drieňová 35, BA16.11.20237.2.2024 
Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, BA20.2.202419.3.2024 
Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, BA20.2.202419.3.2024DOD len virtuálne
Spojená škola, Tokajícka 24, BA15.11.202321.2.2024 
SOŠ polygrafická, Račianska 190, BA17.10.2023  

Zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
Foto: Garrett Sears on Unsplash

× Potrebujete poradiť?