Rozšírenie vedomostí zo stredoškolskej matematiky pred nástupom na VŠ

Letná škola
matematiky

Unikátny dvojtýždenný program prípravy a opakovania stredoškolskej matematiky pred nástupom na vysokú školu technického alebo ekonomického smeru. 

Kurzy Letnej školy matematiky

Kurz I – stredoškolská matematika
Kurz II – základy VŠ matematiky

ako prebieha letná škola matematiky?

Prečítajte si, ako prebieha letná škola matematiky pre budúcich vysokoškolákov. 

Prípravné kurzy Letnej školy matematiky prebiehajú v našich učebniach na Sládkovičovej 2 v bratislavskom Starom Meste alebo ONLINE pre celé Slovensko.

Počas jedného kurzu sa stretneme počas jedného týždňa celkovo päťkrát v dĺžke 120 minút. 

 

Dva kurzy

Letná škola matematiky je rozdelená do dvoch kurzov tak, aby najprv zopakovala dôležité SŠ učivo a následne uviedla základy VŠ matiky. 

Malé skupinky

Pracujeme v skupinkách do 6 žiakov, čo umožňuje individuálny prístup a diskusiu presne o tých témach, ktorým žiaci nerozumejú. 

Skúsení lektori

Lektori, ktorí vedú kurzy, majú bohaté skúsenosti priamo s výučbou žiakov úvodných ročníkov VŠ alebo s doučovaním VŠ matematiky. 

Vlastné osnovy

Na kurzoch postupujeme systematicky podľa osnov vytvorených vzdelávacím centrom Cielene. Naši lektori používajú tiež mnohé autorské materiály.

Pre koho je letná škola matematiky určená?

Letná škola matematiky je určená pre všetkých budúcich vysokoškolákov, ktorí si potrebujú preopakovať / doplniť / rozšíriť učivo stredoškolskej matematiky. Vhodná je ako pre absolventov gymnázií, tak aj technických stredných škôl a obchodných akadémií. 

Budúci študenti Slovenskej technickej univerzity

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Fakulta informatiky a informačných technológií STU
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stavebná fakulta STU

Budúci študenti Univerzity Komenského

Fakulta manažmentu UK
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
Prírodovedecká fakulta UK

Budúci študenti Ekonomickej univerzity

Fakulta aplikovaných jazykov EUBA
Fakulta hospodárskej informatiky EUBA
Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA
Fakulta podnikového manažmentu EUBA
Národohospodárska fakulta EUBA
Obchodná fakulta EUBA
Podnikovohospodárska fakulta EUBA

Úprava zlomkov, výrazov

Základne úpravy zlomkov, úprava na spoločného menovateľa, rovnice, nerovnice, ekvivalentné úprávy.

Funkcie

Priebeh funkcií, grafy, minimum a maximum funkcie, definičné obory, párnosť / nepárnosť.

Postupnosti & rady

Monotónnosť, ohraničenosť, aritmetická a geometrická postupnosť.

Analytická geometria & trigonometria

Vektory, skalárny a vektorový súčin, priamky a roviny.

Limity, derivácie, integrály

Základy k učivu preberanému na vysokoškolskej matematike, vysvetlenie dôležitých pojmov a konceptov.

Príroda je napísaná matematickým jazykom.
Galileo Galilei

Prečo letná škola matematiky?

Mnohé slovenské univerzity a odbory technického alebo ekonomického smeru dnes prijímajú žiakov bez prijímacích pohovorov. Nutnou podmienkou prijatia častokrát nie je ani maturita z matematiky. To je dôvodom, prečo mnohí študenti v prvých semestroch na vysokej škole doslova bojujú so základnou matematikou, úpravami výrazov či funkciami a to im znemožňuje venovať sa iným oblastiam štúdia a pochopiť náročnejšie koncepty vysokoškolského štúdia.  

Termíny & ceny

Kurz I – SŠ matematika

LŠ.S.1 | 22. – 26. júl 10:00 – 12:00 | 129€
LŠ.S.2 | 2. – 6. september 10:00 – 12:00 | 129€

LŠ.S.O1 | ONLINE 29. júl – 2. august 10:00 – 12:00 | 129€
LŠ.S.O2 | ONLINE 2. – 6. september 10:00 – 12:00 | 129€

 

Kurz II – Základy VŠ matematiky

LŠ.V.1 | 29. júl – 2. august 10:00 – 12:00 | 129€
LŠ.V.2 | 9. – 13. september 10:00 – 12:00 | 129€

LŠ.V.O1 | ONLINE 5. – 9. august 10:00 – 12:00 | 129€
LŠ.V.O2 | ONLINE 9. – 13. september 10:00 – 12:00 | 129€

 

  • Spokojnosť s kurzom – 93%
  • Žiakov absolvuje oba kurzy – 77%
  • Vidí výrazne zlepšenie vedomostí z matematiky – 85%

študentov v skupinke

hodín matematiky v jednom kurze

Príkladov a úloh na precvičenie

Ideš na VŠ?
Poď do letnej školy.

Nenechaj prvý semester na náhodu a priprav sa na učivo, ktoré ťa na matematike čaká. Vyplň prihlášku a budeme ťa kontaktovať.

Kurz(y), o ktoré máš záujem

× Potrebujete poradiť?