Pre koho je vhodné štúdium na bilingválnom gymnáziu? Aké sú rozdiely oproti klasickému, štvorročnému gymnáziu?