Ako vybrať tú správnu strednú školu? Rozhodli ste sa pre gymnázium, no ešte netušíte aké? Prinášame Vám zoznam gymnázií v Bratislave so štvorročným štúdiom. S prípravou na prijímacie testy na ktorékoľvek z týchto gymnázií Vám veľmi radi v Cielene pomôžeme. Naši lektori majú bohaté skúsenosti s prípravou na prijímacie testy, či už zo slovenčiny alebo matematiky.

Bratislava – Staré mesto

Gymnázium Grösslingová (GAMČA)

Grösslingová 18
811 09 Bratislava
02/529 630 97
riaditelstvo@gamca.sk
https://www.gamca.sk

Gymnázium Matky AlexiE

Jesenského 4/A
811 02 Bratislava
02/544 336 94
0948/680 951
gymnazium.alexia@gmail.com
riaditelka.gma@gmail.com
https://gma.edupage.org/

Gymnázium sv. Uršule

Nedbalova 6
811 01 Bratislava
02/544 302 50
0911/886 695
riaditel@gsurba.sk
https://www.gsurba.sk/

Gymnázium JÁNA PAPÁNKA (VAZKA)

Vazovova 6
Bratislava 811 07
02/577 898 11
https://vazka.sk/

PODUNAJSKÉ BISKUPICE a VrakuŇA

Súkromná stredná športová škola GAUDEAMUS

Dudvážska 6       
821 07 Bratislava
02/455 209 83
gaudeamus@dudva.sk
www.dudva.sk

Gymnázium FREDERICA GARCÍU Lorcu

Hronská 3
821 07 Bratislava
02/452 425 85
gymhron@gymhron.edu.sk
www.gymhron.sk

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM

Vážska 32
821 07 Bratislava
02/456 400 11
ssg@ssg.sk
www.ssg.sk

RUŽINOV

1. Súkromné gymnázium

Bajkalská 20
821 08 Bratislava
02/502 046 19
info@1sg.sk
www.1sg.sk

GYMNÁZIUM IVANA HORVÁTHA

Ivana Horvátha 14
821 03 Bratislava
02/434 130 69
skola@horvatha.sk
www.horvatha.edupage.org

Gymnázium Metodova

Metodova 2
821 08 Bratislava
02/501 024 12
office@gmet.sk
www.gmet.sk

GYMNÁZIUM JURA HRONCA

Novohradská 3
821 09 Bratislava
02/210 283 00
karacsonyova@gjh.sk
www.gjh.sk

ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM

Ostredková 10
821 02 Bratislava
02/434 203 05
sportgymba@sportgymba.sk
www.sportgymba.sk

GYMNÁZIUM LADISLAVA NOVOMESKÉHO

Tomášikova 2
827 29 Bratislava
02/432 926 21
norbert.kyndl@gln.sk
www.gln.sk

NOVÉ MESTO A RAČA

GYMNÁZIUM HUBENÉHO

Hubeného 23
834 08 Bratislava
02/448 841 41
ghubeneho@ghubba.edu.sk
www.ghubeneho.edupage.org

GyMnázium šk. bratov      

Čachtická 14
831 06 Bratislava
02/448 817 05
sekretariat@lasalle.sk
www.lasalle.sk

DÚBRAVKA A KARLOVÁ VES

GYMNÁZIUM BILÍKOVA

Bilíkova 24
844 19 Bratislava
02/602 975 59
gymbil@gymbilba.sk
www.gymbilba.sk

GyMNÁZIUM SV. FRANTIŠKA

Karloveská 32
841 04 Bratislava
02/65423686
tajomnicka@svfrantisek.sk
www.svfrantisek.sk

GYMNÁZIUM LADISLAVA SÁRU

Ladislava Sáru 1
841 04 Bratislava
02/654 294 48
tajomnik@gymls.edu.sk
www.gymls.edu.sk

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM

Majerníková 32
841 05 Bratislava
02/622 509 02
info@sgesprit.sk
www.sgesprit.sk

PETRŽALKA

GymnÁZIUM A. EINSTEINA

Einsteinova 35
852 03 Bratislava
02/634 531 93
gymnazium@einsteinova.sk
www.einsteinova.sk

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM

Kremnická 26
851 01 Bratislava
02/638 125 51
sekretariat@ipgymnazium.sk
www.ipgymnazium.sk

GYMNÁZIUM PANKÚCHOVÁ

Pankúchova 6
851 04 Bratislava
02/623 127 06
skola@gympaba.sk
www.gympaba.sk

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM MERCURY

Zadunajská cesta 27
851 01 Bratislava
02/622 500 07
sgm@sgm.sk
www.sgm.sk

× Potrebujete poradiť?