Ani sa nenazdáme a prijímacie pohovory z matematiky a slovenského jazyka a literatúry sú tu! (Prijímačky v školskom roku 2022/2023 sa konajú v termíne 2. a 11. mája 2023, resp. 4. a 9. mája 2023). Prijímačky z matematiky sa týkajú nielen žiakov hlásiacich sa na strednú školu z deviateho ročníka. Rovnako tiež príklady z matematiky čakajú na šikovných piatakov, ktorí sa chystajú na osemročné gymnázium, a aj niektorých ôsmakov hlásiacich sa na vysnívané bilingválne gymnázium.

Na prípravných kurzoch M5, M8 a M9 v Cielene sa žiakov snažíme čo najlepšie pripraviť na prijímací test z matematiky nielen z vedomostného hľadiska. Popri opakovaní úpravy zlomkov, premeny jednotiek, priamej úmery či obsahov telies trénujeme aj prácu pod stresom. Prijímačkový pocit si žiaci vyskúšajú nielen vo vlastnej kurzovej skupinke 6 žiakov prostredníctvom nácviku prijímačiek, ale aj pri Prijímačkách nanečisto, kde prijímací test píšu s niekoľkými desiatkami žiakov súčasne. No a práve pri opravovaní týchto testov identifikovali naše šikovné lektorky a lektori niekoľko pravidelne sa opakujúcich chýb „z nepozornosti“. Jedná sa teda o chyby, kde nie je problém neznalosť potrebnej matematickej teórie, ale skôr nedôsledné prečítanie zadania. Vy si ich teda zoznam chýb prečítajte poriadne a myslite na ne, keď budete prijímací test z matematiky písať.

Chyby v prijímacích testoch z matematiky

Zradné jednotky

Premena jednotiek
Jedna z najčastejších chýb na testoch z matematiky piatakmi počnúc a maturantami končiac. Nezabudni si všetky hodnoty v zadaní premeniť na rovnaké jednotky a pracuj s nimi. Ideálne nech sú to rovno tie, na ktoré sa otázka pýta.
Napr. Koľko metrov má plot? Koľko centimetrov meria lampa?

Desatinné miesta

Priebežné zaokrúhľovanie
Ak má príklad viacero častí, cez ktoré sa máš postupne dopracovať k výsledku, čísla priebežne nezaokrúhľuj. Výsledok zaokrúhli až na konci.

Správne používanie hodnoty pí
Príklady majú často uvedené v zadaní, akú hodnotu pí máš použiť (najčastejšie klasických 3,14). Ak je teda uvedené tak, nepoužívaj hodnotu pí z kalkulačky ani zlomok 22/7.

Zaokrúhľovanie na jedno / dve desatinné miesta
V zadaní sa častokrát píše, na koľko desatinných miest máš výsledok zaokrúhliť. Napriek tomu to žiaci často prehliadnu alebo „urobia po svojom“.
Ak sú tam dve desatinné miesta, uveď 34,30, aj keby si mal(a) tendenciu to zaokrúhliť.

Pravdepodobnosť v percentách
Ak sa otázka pýta, aká je percentuálna pravdepodobnosť (napr. že na hracej kocke hodíš 3-krát za sebou hodnotu 6), nepíš výsledok ako zlomok (1/216) či desatinné číslo (0,00462…), ale ako percentá – 0,46%.

Znamienka a kontrola

Otočenie znamienka nerovnosti
Ak násobíš/delíš nerovnicu záporným číslom, nezabudni otočiť znamienko nerovnosti. Vždy.

Mínus pred zátvorkou otáča znamienko vnútri
Na tento fakt si daj pozor pri úprave výrazov a najmä keď si riešenie kontroluješ.
Napr. – (3x – 4) = – 3x +4.

Kontrola správnosti
Vyšla ti nejaká hodnota x, na ktorú sa otázka pýta? Najjednoduchšie, čo môžeš urobiť, je dosadiť ju do výrazu a overiť si rovnosť ľavej a pravej strany. Môžeš si byť istý, že máš úlohu správne a vôbec sa k nej nemusíš vracať.

Spoločná práca, maľovanie, kombinácie

Maľovanie stropu
Ak máš dané rozmery kvádra ako miestnosti, dobre sa zamysli, či maliar maľuje aj podlahu (zväčša nie😊) a nezabudni na maľovanie stropu.

Priama a nepriama úmera
Úlohy o spoločnej práci napr. 5 kamiónov alebo 8 pekárov sa často pýtajú koľko kamiónov, pekárov je potrebných, aby sa práca stihla vykonať za určitý čas. Rovnako sa ale môžu pýtať, že koľko kamiónov ešte treba. Pri písaní testu z matematiky pravidelne približne polovica žiakov pohorí práve na tom, že uvedie finálny počet a nie ten, na ktorý sa otázka pýta.

Kombinácie s dvojicami
Časté zadanie na kombinačné úlohy s dvojicami je napr. otázka, koľko zápasov odohralo 5 mužstiev, ak hral každý s každým. Príp. sa pýtajú, koľko zápasov odohralo 10 šachistov na šachovom turnaji. Nezabudni, že ak hrá tím A s tímom B a tím B s tímom A, jedná sa o ten istý zápas. Pri piatich mužstvách tak máme 10 zápasov každý s každým. Podobne, šachová hra Miška s Tomáškom je presne tá istá, ako hra Tomáška s Miškom. Pri 10 šachistoch máme 45 hier každý s každým.

Všeobecné pravidlá pri riešení prijímacích testov z matematiky

Pravda / nepravda
Pozor na negatívne formulované otázky alebo otázky o (ne)pravdivosti tvrdení. Čítaj s porozumením a postupne vyškrtávaj možnosti, ktoré nie sú v súlade so zadaním.

Dosádzanie možností
Niekedy nemusíš príklad na prijímacom teste z matematiky vlastne ani počítať. Pokiaľ sú k dispozícii možnosti A – D, zamysli sa, či nestačí overiť si jednotlivé riešenia. Niekedy napr. stačí dosadiť hodnotu x, ak sa úloha pýta na riešenie rovnice). Tento spôsob dokáže ušetriť množstvo času.

Žiadne okienko prázdne – ak sa na prijímacom teste nestrhávajú body za nesprávne odpovede, vždy tipuj! Pri úlohách so 4 možnosťami výberu máš 25% šancu na úspech. Štatistická pikoška: najčastejšie správne odpovede sú C-čka, tak ak sa ti jej možnosť nezdá ako úplná hlúposť, tipuj C!

Ako sa chybám na prijímacích testoch z matematiky vyvarovať?

Vieme, že opakovanie je matkou múdrosti. Máme tým na mysli opakovanie matematiky. Chyby majú špecifickú vlastnosť v tom, že ak ich spravíte na dôležitom teste, je vysoko pravdepodobné, že ju už nezopakujete. Preto odporúčame čo najviac testov s externou kontrolou – čiže nech si ich žiak neopravuje sám. Na opravovanie testu z matematiky stačí aj mama, akčný dedko alebo šikovný lektor. Pre ostatných ponúkame Prijímačky nanečisto s ozajstrným nácvikom prijímačkovej atmosféry.

× Potrebujete poradiť?