Ako si to zapamätám?

Ako si to zapamätám?

Metóda pamäťových ciest, pamäťových palácov, myšlienkových palácov alebo loci je technika, ktorá sa zrodila už pred vyše 2000 rokmi. Rovnako ako Gréci, používali ju aj Rimania, najčastejšie práve vtedy, keď si potrebovali zapamätať hlavné body svojho prejavu. Loci je odvodené od slova locus (miesto). Podstatou tejto metódy je vytvorenie takzvanej mentálnej cesty – radu za sebou logicky zvolených objektov v známom prostredí. K týmto objektom sa vizualizáciou pripoja informácie, ktoré je potrebné si zapamätať.

Prečo sa oplatí pamäťové paláce použiť?

 • Rýchlejšie učenie sa
 • Chronologické poradie
 • Mentálny denník
 • Dlhé prednesy
 • Akýkoľvek zoznam vecí
 • Okamžité zapamätanie si

Ako to funguje?

Metód Loci je založená na vytváraní pomocnej cesty. Najprv si vytvoríte cestu s jednotlivými zastávkami. Najjednoduchšiu cestu predstavuje byt alebo kancelária. V mysli si predstavíte napríklad byt. Otvoríte dvere, vojdete do predsiene, skontrolujete vešiak a skrine. Potom môžete pokračovať v kuchyni. Skontrolujete kuchynskú linku, chladničku, sporák, stôl. Ešte raz si premyslíte zastavenia na ceste:

 • dvere,
 • vešiak,
 • skriňa,
 • kuchynská linka,
 • chladnička,
 • sporák,
 • stôl.

Máte sedem stanovíšť. Dajme tomu, že si potrebujete zapamätať sedem slovenských spisovateľov z obdobia romantizmu:

 • Štúr,
 • Botto,
 • Kráľ,
 • Chalupka,
 • Sládkovič,
 • Kalinčiak,
 • Matuška.

Ku každému stanovišťu si môžeme priradiť jedno meno spisovateľa, pri čom si môžeme predstavovať ešte aj určité situácie. Dvere priradíte ku Štúrovi, pretože bol vodcom štúrovského hnutia a otváral dvere ďalším na ceste k múdrosti a k pravde. K vešiaku môžeme priradiť Janka Matúšku. Keď otvoríte skriňu, pozerá na vás Janko Kráľ, ktorý bol za svoje poburovanie ľudí často vo väzení. Tým, že ste otvorili skriňu, vyslobodili ste ho aspoň na chvíľu z väzenia. Každá chalupa a každý dom má svoju kuchynskú linku. Sama Chalupku teda môžete priradiť ku kuchynskej linke. Ján Kalinčiak napísal Reštavráciu. A keďže Reštavrácia je skoro ako reštaurácia, Jána Kalinčiaka môžete priradiť k chladničke. Prečo? No, preto, lebo v každej reštaurácii máme okrem iného aj chladničku. K Jánovi Bottovi priradíte sporák a k Sládkovičovi stôl. Veď práve na stôl dávate často sladké (Sládkovič) dobroty.

Vo všeobecnosti je metóda Loci založená na tom, že k nejakej dôverne známej skupine informácií priradíme nové informácie pomocou vizualizácie. Pri spomínaní je potom ľahšie spomenúť si na jednotlivé časti dôverne známeho reťazca ako len na nové informácie. Vďaka tejto metóde je možné si zapamätať veľké množstvo nových informácií. Chce to len tréning a pravidelné využívanie metódy.

 

 Výhody a nevýhody

Jasná výhoda tejto pamäťovej techniky je maximálna efektivita a možnosť zapamätať si veľmi veľa údajov vo veľmi krátkom čase. Možná nevýhoda je, že je treba pamäťové paláce trénovať, kým začnú byť naozaj efektívne vo všetkých oblastiach života.

Štvorročné gymnáziá v Bratislave

Ako vybrať tú správnu strednú školu? Rozhodli ste sa pre gymnázium, no ešte netušíte aké? Prinášame Vám zoznam gymnázií v Bratislave so štvorročným štúdiom. S prípravou na prijímacie testy na ktorékoľvek z týchto gymnázií Vám veľmi radi v Cielene pomôžeme. Naši lektori majú bohaté skúsenosti s prípravou na prijímacie testy, či už zo slovenčiny alebo matematiky.

Bratislava – Staré mesto

Gymnázium Grösslingová (GAMČA)

Grösslingová 18
811 09 Bratislava
02/529 630 97
riaditelstvo@gamca.sk
https://www.gamca.sk

Gymnázium Matky AlexiE

Jesenského 4/A
811 02 Bratislava
02/544 336 94
0948/680 951
gymnazium.alexia@gmail.com
riaditelka.gma@gmail.com
https://gma.edupage.org/

Gymnázium sv. Uršule

Nedbalova 6
811 01 Bratislava
02/544 302 50
0911/886 695
riaditel@gsurba.sk
https://www.gsurba.sk/

Gymnázium JÁNA PAPÁNKA (VAZKA)

Vazovova 6
Bratislava 811 07
02/577 898 11
https://vazka.sk/

PODUNAJSKÉ BISKUPICE a VrakuŇA

Súkromná stredná športová škola GAUDEAMUS

Dudvážska 6       
821 07 Bratislava
02/455 209 83
gaudeamus@dudva.sk
www.dudva.sk

Gymnázium FREDERICA GARCÍU Lorcu

Hronská 3
821 07 Bratislava
02/452 425 85
gymhron@gymhron.edu.sk
www.gymhron.sk

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM

Vážska 32
821 07 Bratislava
02/456 400 11
ssg@ssg.sk
www.ssg.sk

RUŽINOV

1. Súkromné gymnázium

Bajkalská 20
821 08 Bratislava
02/502 046 19
info@1sg.sk
www.1sg.sk

GYMNÁZIUM IVANA HORVÁTHA

Ivana Horvátha 14
821 03 Bratislava
02/434 130 69
skola@horvatha.sk
www.horvatha.edupage.org

Gymnázium Metodova

Metodova 2
821 08 Bratislava
02/501 024 12
office@gmet.sk
www.gmet.sk

GYMNÁZIUM JURA HRONCA

Novohradská 3
821 09 Bratislava
02/210 283 00
karacsonyova@gjh.sk
www.gjh.sk

ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM

Ostredková 10
821 02 Bratislava
02/434 203 05
sportgymba@sportgymba.sk
www.sportgymba.sk

GYMNÁZIUM LADISLAVA NOVOMESKÉHO

Tomášikova 2
827 29 Bratislava
02/432 926 21
norbert.kyndl@gln.sk
www.gln.sk

NOVÉ MESTO A RAČA

GYMNÁZIUM HUBENÉHO

Hubeného 23
834 08 Bratislava
02/448 841 41
ghubeneho@ghubba.edu.sk
www.ghubeneho.edupage.org

GyMnázium šk. bratov      

Čachtická 14
831 06 Bratislava
02/448 817 05
sekretariat@lasalle.sk
www.lasalle.sk

DÚBRAVKA A KARLOVÁ VES

GYMNÁZIUM BILÍKOVA

Bilíkova 24
844 19 Bratislava
02/602 975 59
gymbil@gymbilba.sk
www.gymbilba.sk

GyMNÁZIUM SV. FRANTIŠKA

Karloveská 32
841 04 Bratislava
02/65423686
tajomnicka@svfrantisek.sk
www.svfrantisek.sk

GYMNÁZIUM LADISLAVA SÁRU

Ladislava Sáru 1
841 04 Bratislava
02/654 294 48
tajomnik@gymls.edu.sk
www.gymls.edu.sk

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM

Majerníková 32
841 05 Bratislava
02/622 509 02
info@sgesprit.sk
www.sgesprit.sk

PETRŽALKA

GymnÁZIUM A. EINSTEINA

Einsteinova 35
852 03 Bratislava
02/634 531 93
gymnazium@einsteinova.sk
www.einsteinova.sk

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM

Kremnická 26
851 01 Bratislava
02/638 125 51
sekretariat@ipgymnazium.sk
www.ipgymnazium.sk

GYMNÁZIUM PANKÚCHOVÁ

Pankúchova 6
851 04 Bratislava
02/623 127 06
skola@gympaba.sk
www.gympaba.sk

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM MERCURY

Zadunajská cesta 27
851 01 Bratislava
02/622 500 07
sgm@sgm.sk
www.sgm.sk

× Potrebujete poradiť?