Hovorí sa, že na vysokú školu na Slovensku je ľahké sa dostať a náročné sa tam udržať. Chceme podporiť budúcich vysokoškolákov a zabezpečiť im hladký priebeh ich štúdia na univerzite. Študenti po maturite, ktorí pokračujú v štúdiu na vysokej škole, majú častokrát problémy najmä v prvom ročníku vysokej školy. Podľa informácií z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU po prvom ročníku na škole zostáva približne 20% študentov z celkového množstva nastúpených. Dôvodom tejto skutočnosti býva často práve vysokoškolská matematika.

Veríme, že adekvátnou prípravou v období po maturite a pred nástupom na vysokú školu je práve Letná škola matematiky. Ide o unikátny dvojtýždenný program prípravy a opakovania stredoškolskej matematiky pred nástupom na vysokú školu technického alebo ekonomického smeru. Jej koncept vychádza zo skúseností učiteľov a lektorov vzdelávacieho centra Cielene, ktorí opakovane žiakov doučujú v prvých ročníkoch VŠ – pričom témy z matematiky, ktoré robia žiakom najväčšie problémy, sa kontinuálne opakujú.

Ako prebieha Letná škola matematiky?

Naša letná škola prebieha ako príprava na VŠ z matematiky. Kurzy sa konajú v našich učebniach na Sládkovičovej 2 v bratislavskom Starom Meste alebo ONLINE pre celé Slovensko. Počas jedného kurzu sa stretneme počas jedného týždňa celkovo päťkrát v dĺžke 120 minút. Naši skúsení lektori – absolventi matematiky a študenti doktorandského štúdia (súčasní inžinieri) sa venujú skupine maximálne 6 nastávajúcich vysokoškolákov a majú priestor diskutovať tie témy, ktorým študenti nerozumejú.

Čo je obsahom Letnej školy matematiky?

Obsahom je príprava na VŠ z matematiky. Venujeme sa témam stredoškolského (a v príprade potreby i základoškolského:)) učiva, ktoré sú nevyhnutné pre zvládnutie náročnejších tém vysokoškolskej matematiky. Po zvládnutí prvých tém načneme aj základy toho, čo sa vyučuje v prvých týždňoch na VŠ.

Úprava zlomkov, výrazov

Základne úpravy zlomkov, úprava na spoločného menovateľa, rovnice, nerovnice, ekvivalentné úprávy.

Funkcie

Priebeh funkcií, grafy, minimum a maximum funkcie, definičné obory, párnosť / nepárnosť.

Postupnosti & rady

Monotónnosť, ohraničenosť, aritmetická a geometrická postupnosť.

Analytická geometria & trigonometria

Vektory, skalárny a vektorový súčin, priamky a roviny.

Limity, derivácie, integrály

Základy k učivu preberanému na vysokoškolskej matematike, vysvetlenie dôležitých pojmov a konceptov.

Ako prebieha kurz?

Letná škola matematiky prebieha v dvoch nadväzujúcich kurzoch, z ktorých si môžu naši študenti vybrať iba jeden, prípadne zmeniť názor v jeho priebehu. Pre každý kurz máme stanovené dva termíny:

Kurz I – SŠ matematika 17. – 21. júl 10:00 – 12:00 | 129€

Kurz I – SŠ matematika | 7. – 11. august 10:00 – 12:00 | 129€

Kurz II – základy VŠ matematiky | 24. – 28. júl 10:00 – 12:00 | 129€

Kurz II – základy VŠ matematiky | 14. – 18. august 10:00 – 12:00 | 129€

Vieme, že ide o mnoho titulov a mnoho splnených snov, ktoré chceme podporiť. Niektoré univerzity prijímajú žiakov bez prijímacích skúšok a podmienkou prijatia nie je maturita z matematiky. Chceme, aby študenti nemuseli bojovať o svoje  miesto na vysokej škole so základnými úpravami výrazov a funkciami, keďže majú schopnosti a rozum určite zvládnuť aj náročnejšie koncepty.

Komu je určená Letná škola matematiky?

Naše služby primárne adresujeme budúcim študentom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Univerzity Komenského v Bratislave a Ekonomickej univerzity v Bratislave. Radi privítame aj budúcich študentov iných škôl s technickým a ekonomickým zameraním, na Slovensku, v Čechách alebo inde v zahraničí. Príprava na VŠ z matematiky je určená všetkým, ktorí sa s predmetom Matematika stretnú pri štúdiu svojho odboru na vysokej škole.

Tešíme sa na budúcich študentov akýchkoľvek odborov z fakúlt:

 • Fakulta elektrotechniky a informatiky (FEI) STU
 • Fakulta informatiky a informačných technológií (FIIT) STU
 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) STU
 • Stavebná fakulta (SvF) STU
 • Fakulta managementu (FM) UK
 • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky (FMFI) UK
 • Fakulta sociálnych a ekonomických vied (FSEV) UK
 • Prírodovedecká fakulta (PRIF) UK
 • Fakulta aplikovaných jazykov EUBA
 • Fakulta hospodárskej informatiky EUBA
 • Fakulta medzinárodných vzťahov EUBA
 • Fakulta podnikového manažmentu EUBA
 • Národohospodárska fakulta EUBA
 • Obchodná fakulta EUBA
 • Podnikovohospodárska fakulta EUBA

Ak máte ako budúci vysokoškolák alebo rodič k Letnej škole matematiky a príprave na VŠ z matematiky akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať telefonicky, mailom alebo na Whatsappe a radi Vám zodpovieme prípadné otázky.

× Potrebujete poradiť?