Pre tých, ktorí sa nestíhajú pripravovať systematicky na prijímacie pohovory máme pripravené intenzívne kurzy Expres víkend. Každá príprava sa počíta a môže vám výrazne pomôcť v dosiahnutí lepších výsledkov na prijímacích pohovoroch.
Prípravný kurz Expres víkend je vhodný ako pre našich žiakov v prebiehajúcich kurzoch a doučovaniach, tak aj pre žiakov, ktorí u nás neabsolvujú žiadnu prípravu. Môže sa naň prihlásiť každý žiak, ktorý potrebuje precvičiť testy z prijímacích pohovorov a vysvetlenie k nim. Expres víkendy, ako je už z názvu zrejmé, prebiehajú počas víkendov a jeden predmet je v dĺžke 120 minút v sobotu i v nedeľu. Ako na každom našom prípravnom kurze na prijímacie pohovory, vždy pracujeme v malej skupine žiakov, maximálny počet je 6.

 


Prijímacie testy, prijímacie testy, prijímacie testy, …

Obsah expresného víkendového kurzu je zameraný výlučne na riešenie rôznych prijímačkových testov, rozdielnej záťaže a rôznych foriem. Štandardne sa počas jedného 120-minútového stretnutia teda vypracovávajú tri kvalitné testy z prijímacích pohovorov, ktoré pravidelne aktualizujeme. Počas kurzu lektor rieši úlohy spolu so žiakmi a vysvetľuje problémové úlohy. Teória na týchto kurzoch zaznie iba okrajovo, pri vysvetľovaní postupu riešenia úloh z testov z prijímacích skúšok. Taktiež sa žiaci oboznamujú so štruktúrou zadaní z prijímacích pohovorov, typmi úloh či rôznymi spôsobmi bodovania (jedna správna odpoveď, viac správnych odpovedí, hodnotenie postupu, hodnotenie len výsledku a pod.). Žiaci sú oboznámení aj s ,,chytákmi“, ktoré sa na testoch často vyskytujú.

Jeden víkend alebo aj všetky

Už po absolvovaní jedného víkendového kurzu žiaci nadobudnú dôležitú prax pri riešení prijímačkových testov a pripravia sa na problémové úlohy. Cena je 49 eur za jeden predmet a jeden víkend. Každý kurz Expres víkend je jedinečný, a preto sa dá prihlásiť aj na všetky zverejnené víkendy. Počas víkendov sa riešia iné testy, a tak sa môžete kvalitnejšie pripraviť na prijímacie pohovory. Zároveň však na seba jednotlivé víkendy nenadväzujú, preto ak vám to časové možnosti nedovoľujú, môžete si zvoliť i jediný Expres víkend.

Termíny Expres víkend-ov v roku 2022

Kurz s prijímacími testami na osemročné gymnázium
(matematika, slovenský jazyk a literatúra)

 • EV. 1 (16.-17. apríl)
 • EV. 2 (23.-24. apríl)
 • EV. 3 (30.4-1. máj)

 PREZENČNE

SJ5.EV.1, 2, 3 | Sobota & nedeľa 9:00 11:00 | 49€
M5.EV.1, 2, 3 | Sobota & nedeľa 11:15 – 13:15 | 49€

ONLINE

M5.EV.O1, 2, 3 | ONLINE Sobota & nedeľa 9:00 11:00 | 49€
SJ5.EV.O1, 2, 3 | ONLINE Sobota & nedeľa 11:15 13:15 | 49€

Kurz s prijímacími testami na bilingválne gymnázium
(matematika, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, všeobecné študijné a jazykové predpoklady )

 •  EV. 1 (5.-6. marec)
 • EV. 2 (12.-13. marec)
 • EV. 3 (19.-20. marec)

PREZENČNE

M8.EV.1, 2, 3 | Sobota & nedeľa 9:00 11:00 | 49€
SJ8.EV.1, 2, 3 | Sobota & nedeľa 11:15 13:15 | 49€
VSJP8.EV.1, 2, 3 | Sobota & nedeľa 14:15 16:15 | 49€
AJ8.EV.1, 2, 3 | Sobota & nedeľa 16:30 18:30 | 49€

 ONLINE

 VSJP8.EV.O1, 2, 3 | ONLINE Sobota & nedeľa 9:00 11:00 | 49€
AJ8.EV.O1, 2, 3 | ONLINE Sobota & nedeľa 11:15 13:15 | 49€
M8.EV.O1, 2, 3 | ONLINE Sobota & nedeľa 14:15 – 16:15 | 49€
SJ8.EV.O1, 2, 3 | ONLINE Sobota & nedeľa 16:30 – 18:30 | 49€

Kurz s prijímacími testami n štvorročné gymnázium a strednú školu
(matematika, slovenský jazyk a literatúra)

 •  EV. 1 (16.-17. apríl)
 • EV. 2 (23.-24. apríl)
 • EV. 3 (30.4-1. máj)

 PREZENČNE
 M9.EV.1, 2, 3 | Sobota & nedeľa 11:15 13:15 | 49€
SJ9.EV.1, 2, 3 | Sobota & nedeľa 9:00 11:00 | 49€

ONLINE
M9.EV.O1, 2, 3 | ONLINE Sobota & nedeľa 9:00 11:00 | 49€
SJ9.EV.O1, 2, 3 | ONLINE Sobota & nedeľa 11:15 13:15 | 49€

 

Zhrnutie kurzov Expres víkend

 • 2 x 120 minútové stretnutia za víkend
 • Výlučne riešenie zadaní z prijímacích pohovorov (3 testy za deň / 6 za víkend)
 • Riešenie testových ,,chytákov“
 • Malá skupinka (max. 6 žiakov)
 • Získanie praxe v riešení prijímacích testov
 • 49 eur za jeden predmet / 1 víkend
 • Široká ponuka termínov
 • Predmety: M, SJL, VŠP, VJS, AJ

 

 

 

 

 

 

 

× Potrebujete poradiť?