Čo vás napadne ako prvé pri slove talent? Je to športové nadanie Petry Vlhovej či hudobná genialita mladého Mozarta? Je to schopnosť rýchlo a presne zlyžovať akúkoľvek zjazdovku či klásť prsty po klavírnych klávesoch? Áno, to všetko je talent: športový, hudobný, umelecký. No talent je aj schopnosť rýchlo a správne logicky uvažovať. 

Hudobne nadané dieťa zamieri do ktorejkoľvek najbližšej základnej umeleckej školy, to s pohybovým nadaním – častokrát vedené rodičmi už v útlom veku – zas do miestneho športového klubu. Kam ale nasmerovať dieťa, ktorému to myslí o poznanie rýchlejšie ako ostatným? Potrebuje vôbec pomoc či podporu spoločnosti?

 Raz prirodzene drzé, inokedy utiahnuté a citlivé, no predovšetkým neuveriteľne zvedavé – presne také sú deti s intelektovým nadaním, ktorým sa už 10 rokov venujú dobrovoľníci v projekte IQ Olympiáda. „Je škoda, pokiaľ si nadpriemerne inteligentný jedinec z detstva nesie pocit nepochopenia a nezáujmu o tento typ talentu,“ hovorí hlavná koordinátorka unikátnej súťaže pre žiakov 6. až 9. triedy ZŠ a prímy až kvarty osemročných gymnázií. My v Cielene sme radi, že aj v tomto roku môžeme nadaných žiakov podporiť formou partnerstva v IQ Olympiáde.

 Áno, aj nadpriemerná inteligencia je dar, talent, o ktorý sa však treba starať. S istou predispozíciou sa už narodíme, no to,  či ju dokážeme naplno využiť závisí nielen od výchovy a sociálneho prostredia, ale aj stimulu okolia – presne ako pri hociktorom inom nadaní. Kreatívne a umelecké činnosti, čítanie, logické úlohy, no aj hra na hudobný nástroj intelekt preukázateľne rozvíjajú, naopak pasivita, nuda, stres môžu inteligenčný kvocient znížiť aj o niekoľko bodov. 

IQ nesúvisí so vzdelaním, preto ani úlohy v IQ Olympiáde nie sú vedomostným testom. Úlohy sú zamerané na logiku, priestorovú predstavivosť, jazykové súvislosti, krátkodobú pamäť či praktickú inteligenciu. Výhodou súťaže je, že je určená aj pre „pasívnych“ géniov, ktorým sa práve kvôli časovej náročnosti nechce zapájať do iných súťaží či predmetových olympiád v škole. Aj týchto sa snažia organizátori IQ Olympiády povzbudiť a poskytnúť im pri minimálnej námahe chuť sa zlepšovať a intelektovo rásť.

„Dúfame, že tých približne 15 000 žiakov každoročne zapojených do IQ Olympiády krivdu z nezáujmu o ich intelektový talent pociťovať rozhodne nebude,“ zhodujú sa dobrovoľníci, ktorí už teraz naplno zarezávajú pri príprave aktuálneho ročníka.

 Poznáte nejaké šikovné dieťa vo svojom okolí? Je to vaša sčítaná neter, kamarátkin pubertálny syn či žiačka, ktorú učíte? Potom by ste o IQ Olympiáde mali vedieť:

  • Je zadarmo pre všetky deti a všetky kolá,
  • Ceny pre víťazov sú každoročne veľmi lákavé: notebook, tablety, smart hodinky, knihy, spoločenské hry, predplatné IT časopisov,
  • Školské kolo absolvuje dieťa v domácom prostredí v priebehu jedného týždňa v čase, kedy mu to vyhovuje, potom nasleduje regionálne kolo,
  • Finále sa uskutoční 1. júna 2021 na Bratislavskom hrade (ak to pandemická situácia dovolí),
  • Záštitu nad 10. ročníkom súťaže prevzala pani prezidentka SR Zuzana Čaputová.
  • A to najdôležitejšie: registrácia prebieha na iqolympiada.sk do 31.3.2021.

× Potrebujete poradiť?