Osemročné gymnáziá v Bratislave

Osemročné gymnáziá v Bratislave

Nie je jednoduché rozhodnúť sa, ktoré gymnázium vybrať pre svojho piataka/piatačku. Každý žiak si môže podať prihlášku na dve vybrané školy a v máji počas jedného týždňa (štandardne v pondelok a vo štvrtok) absolvovať dlho očakávané prijímačky. Či už sa na prijímacie pohovory na osemročné gymnázium z matematiky a slovenčiny pripravujete sami doma, s babkou, pani učiteľkou z vybranej školy alebo ste sa rozhodli pre individuálnu prípravu alebo skupinový prípravný kurz Maxi, Basic alebo cez jarné prázdniny u nás v Cielene, je dobré byť v obraze. Preto máme pre Vás aspoň jednoduchý prehľad osemročných gymnázií v Bratislave.

Zoznam bratislavských osemročných gymnázií je rozčlenený podľa lokality, a teda aj dostupnosti v rámci nášho hlavného mesta.

STARÉ MESTO

Gymnázium Grösslingová (GAMČA)

Grösslingová 18
811 09 Bratislava
02/529 630 97
riaditelstvo@gamca.sk
https://www.gamca.sk

Gymnázium Matky Alexie

Jesenského 4/A
811 02 Bratislava
02/544 336 94
0948/680 951
gymnazium.alexia@gmail.com
riaditelka.gma@gmail.com
https://gma.edupage.org/

Gymnázium sv. Uršule

Nedbalova 6
811 01 Bratislava
02/544 302 50
0911/886 695
riaditel@gsurba.sk
https://www.gsurba.sk/

Evanjelické lýceum v Bratislave

Palisády 740/57
811 06 Bratislava
02/529 673 89
zakladna.skola@evlyceum.sk
http://www.evlyceum.sk/

Gymnázium Jána Papánka (VAZKA)

Vazovova 6
Bratislava 811 07
02/577 898 11
https://vazka.sk/

PODUNAJSKÉ BISKUPICE A RUŽINOV

Gymnázium Frederica Garcíu Lorcu

Hronská 3
821 07 Bratislava
02/452 425 85
gymhron@gymhron.edu.sk
www.gymhron.sk

Spojená škola sv. Vincenta de Paul v Bratislave

Bachová 4
821 03 Bratislava
02/434 274 53
riaditelstvo@vdp.sk
www.vdp.sk

1. súkromné gymnázium

Bajkalská 20
821 08 Bratislava
02/502 046 19
info@1sg.sk
www.1sg.sk

Gymnázium Metodova

Metodova 2
821 08 Bratislava
02/501 024 12
office@gmet.sk
www.gmet.sk

Gymnázium Jura Hronca

Novohradská 3
821 09 Bratislava
02/210 283 00
karacsonyova@gjh.sk
www.gjh.sk

Gymnázium Ladislava Novomeského

Tomášikova 2
827 29 Bratislava
02/432 926 21
norbert.kyndl@gln.sk
www.gln.sk

NOVÉ MESTO A RAČA

Súkromné gymnázium Česká        

Česká 10
831 03 Bratislava
02/444 507 33
riaditel@gymnaziumceska.sk
www.gymnaziumceska.sk

ŠKOLA PRE MIMORIADNE NADANÉ DETI A GYMNÁZIUM

Teplická 7
831 02 Bratislava
02/446 412 14
gymnazium@spmndag.sk
https://www.spmndag.sk/

Gymnázium Hubeného

Hubeného 23
834 08 Bratislava
02/448 841 41
ghubeneho@ghubba.edu.sk
www.ghubeneho.edupage.org

Gymnázium šk. bratov      

Čachtická 14
831 06 Bratislava
02/448 817 05
sekretariat@lasalle.sk
www.lasalle.sk

DÚBRAVKA A KARLOVA VES

Gymnázium Bilíkova

Bilíkova 24
844 19 Bratislava
02/602 975 59
gymbil@gymbilba.sk
www.gymbilba.sk

Gymnázium Ladislava Sáru

Ladislava Sáru 1
841 04 Bratislava
02/654 294 48
tajomnik@gymls.edu.sk
www.gymls.edu.sk

Gymnázium Tilgnerova

Tilgnerova 14
841 05 Bratislava
02/654 225 45
vedenie@tilgnerka.edu.sk
www.tilgnerka.edupage.org

PETRŽALKA

Gymnázium svätej rodiny

Gercenova 10
851 01 Bratislava
02/634 516 22
skolasvr@gmail.com
www.skolasvr.edupage.org

Gymnázium Pankúchova

Pankúchova 6
851 04 Bratislava
02/623 127 06
skola@gympaba.sk
www.gympaba.sk

Súkromné gymnázium Mercury

Zadunajská cesta 27
851 01 Bratislava
02/622 500 07
sgm@sgm.sk
www.sgm.sk

× Potrebujete poradiť?