Osemročné gymnáziá v Bratislave

Osemročné gymnáziá v Bratislave

Nie je jednoduché rozhodnúť sa, ktoré osemročné gymnázium vybrať pre svojho piataka/piatačku. Každý žiak si podáva jednu prihlášku na štúdium na osemročnom gymnáziu – na maximálne dva talentové (napr. matematický na Gamči) a dva netalentové odbory.
Prijímacie pohovory na osemročné gymnáziá sa konajú štandardne v prvej polovici mája – v školskom roku 2022/2023 je termín prijímačiek 4. a 9. máj 2023. Či už sa na prijímacie pohovory na osemročné gymnázium z matematiky a slovenčiny pripravujete sami doma, s babkou, pani učiteľkou z vybranej školy alebo ste sa rozhodli pre individuálnu prípravu alebo skupinový prípravný kurz Maxi, Basic alebo cez jarné prázdniny u nás v Cielene, je dobré byť v obraze. Preto máme pre našich žiakov a rodičov pripravený jednoduchý prehľad osemročných gymnázií v Bratislave.

Zoznam bratislavských osemročných gymnázií je rozčlenený podľa lokality, a teda aj dostupnosti v rámci nášho hlavného mesta.
Kritériá pre konkrétne osemročné gymnázium nájdete po kliknutí na odkaz.
Informáciu, ako si podať prihlášku na osemročné gymnázium tiež nájdete na našom blogu: https://cielene.sk/prijimacky-2023-prihlasky-terminy-otazky/.

STARÉ MESTO

Gymnázium Grösslingová (GAMČA)

Podmienky prijatia na osemročné Gymnázium Grösslingová pre školský rok 2023/2024 – talentový odbor.
Podmienky prijatia na osemročné Gymnázium Grösslingová pre školský rok 2023/2024 – netalentový odbor.

Grösslingová 18
811 09 Bratislava
02/529 630 97
riaditelstvo@gamca.sk
https://www.gamca.sk/

Gymnázium Matky Alexie (GMA)

Podmienky prijatia na osemročné Gymnázium Matky Alexie pre školský rok 2023/2024.

Jesenského 4/A
811 02 Bratislava
02/544 336 94
0948/680 951
gymnazium.alexia@gmail.com
riaditelka.gma@gmail.com
https://gma.edupage.org/

Gymnázium sv. Uršule

Podmienky prijatia na osemročné Gymnázium sv. Uršule pre školský rok 2023/2024.

Nedbalova 6
811 01 Bratislava
02/544 302 50
0911/886 695
riaditel@gsurba.sk
https://www.gsurba.sk/

Gymnázium Jána Papánka (Vazka)

Podmienky prijatia na osemročné Gymnázium Vazovova pre školský rok 2023/2024.

Vazovova 6
811 07 Bratislava
02/577 898 11
https://vazka.sk/

PODUNAJSKÉ BISKUPICE A RUŽINOV

Gymnázium Frederica Garcíu Lorcu

Podmienky prijatia na osemročné Gymnázium Hronská pre školský rok 2023/2024.

Hronská 3
821 07 Bratislava
02/452 425 85
gymhron@gymhron.edu.sk
www.gymhron.sk

Spojená škola sv. Vincenta de Paul

Bachová 4
821 03 Bratislava
02/434 274 53
riaditelstvo@vdp.sk
www.vdp.sk

1. súkromné gymnázium

Podmienky prijatia na osemročné Gymnázium Bajkalská pre školský rok 2023/2024.

Bajkalská 20
821 08 Bratislava
02/502 046 19
info@1sg.sk
www.1sg.sk

Gymnázium Metodova

Podmienky prijatia na osemročné Gymnázium Metodova pre školský rok 2023/2024.

Metodova 2
821 08 Bratislava
02/501 024 12
office@gmet.sk
https://gmet.edupage.org/

Gymnázium Jura Hronca (GJH)

Podmienky prijatia na osemročné Gymnázium Jura Hronca pre školský rok 2023/2024.
Info pre záujemcov o štúdium na osemročnom Gymnáziu Jura Hronca pre školský rok 2023/2024.

Novohradská 3
821 09 Bratislava
02/210 283 00
karacsonyova@gjh.sk
www.gjh.sk

Gymnázium Ladislava Novomeského (GLN)

Podmienky prijatia na osemročné Gymnázium Tomášikova pre školský rok 2023/2024.

Tomášikova 2
827 29 Bratislava
02/432 926 21
norbert.kyndl@gln.sk
www.gln.sk

NOVÉ MESTO A RAČA

ŠKOLA PRE MIMORIADNE NADANÉ DETI A GYMNÁZIUM (ŠPMNDaG)

Podmienky prijatia na osemročné ŠPMNDaG pre školský rok 2023/2024.

Teplická 7
831 02 Bratislava
02/446 412 14
gymnazium@spmndag.sk
https://www.spmndag.sk/

Gymnázium Hubeného

Podmienky prijatia na osemročné Gymnázium Hubeného pre školský rok 2023/2024.

Hubeného 23
834 08 Bratislava
02/448 841 41
ghubeneho@ghubba.edu.sk
www.ghubeneho.edupage.org

Gymnázium školských bratov (de la Salle)

Podmienky prijatia na osemročné Gymnázium Čachtická pre školský rok 2023/2024.

Čachtická 14
831 06 Bratislava
02/448 817 05
sekretariat@lasalle.sk
www.lasalle.sk

Súkromné gymnázium Deutsche Schule

Podmienky prijatia na osemročné Gymnázium Deutsche Schule pre školský rok 2023/2024.

Bárdošova 33
831 03 Bratislava
02/204 228 11
info@deutscheschule.sk
www.deutscheschule.sk

DÚBRAVKA A KARLOVA VES

Gymnázium Bilíkova

Podmienky prijatia na osemročné Gymnázium Bilíkova pre školský rok 2023/2024.

Bilíkova 24
844 19 Bratislava
02/602 975 59
gymbil@gymbilba.sk
www.gymbilba.sk

Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA

Podmienky prijatia na osemročné SG CENADA pre školský rok 2023/2024.

Majerníkova 60
841 05 Bratislava
0905/509 239
centrumnadania@centrumnadania.sk
www.centrumnadania.sk

Gymnázium Ladislava Sáru (GLS)

Podmienky prijatia na osemročné Gymnázium Ladislava Sáru pre školský rok 2023/2024.

Ladislava Sáru 1
841 04 Bratislava
02/654 294 48
tajomnik@gymls.edu.sk
www.gymls.edu.sk

Gymnázium Tilgnerova

Podmienky prijatia na osemročné Gymnázium Tilgnerova pre školský rok 2023/2024.

Tilgnerova 14
841 05 Bratislava
02/654 225 45
vedenie@tilgnerka.edu.sk
www.tilgnerka.edupage.org

PETRŽALKA

Gymnázium svätej Rodiny

Podmienky prijatia na osemročné Gymnázium Gercenova pre školský rok 2023/2024.

Gercenova 10
851 01 Bratislava
02/634 516 22
skolasvr@gmail.com
www.skolasvr.edupage.org

Gymnázium Pankúchova

Podmienky prijatia na osemročné Gymnázium Pankúchova pre školský rok 2023/2024.

Pankúchova 6
851 04 Bratislava
02/623 127 06
skola@gympaba.sk
www.gympaba.sk

 

× Potrebujete poradiť?