Počas školského roka trávia deti väčšinu dňa v škole. V čase letných prázdnin dostávajú priestor na oddych od školy a vlastné aktivity, na ktoré pri vyučovaní a množstve krúžkov často nezostáva veľa priestoru. Počas leta je však dôležité nezaháľať a nájsť deťom vhodnú aktivitu, pri ktorej si oddýchnu, načerpajú nové sily, ale zároveň dostanú príležitosť prirodzene sa rozvíjať a vykonávať pestrú škálu aktivít. Denný tábor v Cielene rozhodne takú príležitosť predstavuje. Čo sú teda hlavné dôvody, prečo prihlásiť dieťa do letného tábora?

I. Socializácia

Podľa Aristotela je človek zoon politikon – spoločenský tvor. Celý náš život je úplne závislý od našich vzťahov, kamarátov, rodiny a celkovo ľudí okolo nás. Pre deti je čas strávený v kolektíve detského tábora mimoriadne prínosný z emocionálneho hľadiska – nadväzovanie nových kamarátstiev, sociálneho hľadiska – učenie sa sociálnym normám v kolektíve, ale aj osobného hľadiska – utváranie seba prostredníctvom druhých. Je nevyhnutnou súčasťou detského vývinu, na ktorú by sme pri voľbe denného tábora nemali zabúdať.

II. Celkový rozvoj

V detskom tábore majú deti možnosť rozvíjať svoje fyzické, sociálne a ďalšie zručnosti. Veríme, že pokiaľ deťom poskytneme možnosti rozvoja, dokážu z nich načerpať presne to, čo potrebujú. Či už ide o lezenie, skákanie, komunikáciu, rešpekt či talent, deti majú možnosť si vybrať, čo sa im páči. Aj preto denné tábory poskytujú širokú škálu aktivít, pri ktorých sa účastníčky a účastníci nestihnú nudiť.

III. Pohyb a šport

V letnom tábore dbáme na prirodzený pohyb na čerstvom vzduchu, pretože vieme, že tento spôsob trávenia času je pre deti najprínosnejší.

IV. Denný režim

Vstávanie do školy je výzvou ako pre rodičov, tak aj pre deti. Denný letný tábor je dokonalá príležitosť pre zachovanie režimu vstávania, pripravovania sa a cestovania do kolektívu, v ktorom prebieha celodenný program. Práve preto odporúčame voliť termíny denného tábora aj ku koncu prázdnin, kedy má dieťa za sebou už bohatý program s rodinu, babkami a kamarátmi, a potrebuje trošku nakopnúť v rámci organizácie dňa.

V. Sebarealizácia

Deti dostávajú v dennom tábore priestor na vlastnú činnosť, v ktorej môžu prejaviť a rozvíjať svoje silné stránky. Toto všetko je účastníkom denného tábora poskytnuté bez aspektu hodnotenia. To znamená, že aktivity, ktoré vykonávajú, v sebe nezahŕňajú aspekt stresu či pocit, že musia podať výkon alebo že spĺňajú / nespĺňajú isté požiadavky, čo im umožňuje prirodzene rásť.

VI. Nové záujmy

Vzhľadom na to, že v tematických denných táboroch ponúkame deťom pestrú škálu aktivít a hier, vzniká tu priestor pre nachádzanie nového a doposiaľ neprebádaného. Deti tak majú možnosť prostredníctvom táborového programu spoznávať nové miesta, hry, hračky a techniky, ktoré im rozširujú obzory.

VII. Samostatnosť

Deti vstupujú do letného tábora sami za seba. Teda rodičia ich iba odprevádzajú na neznáme miesto, kde sú aj iné, častokrát úplne neznáme deti. Tento faktor buduje u detí nezávislosť a samostatnosť v kolektíve a umožňuje im nadobúdať pocit vlastnej schopnosti. Deti taktiež dostávajú príležitosť samostatne myslieť a prejaviť sa, čo môže zvyšovať dôveru medzi rodičom a dieťaťom.

V Cielene veríme, že keď deťom prejavíme dôveru a poskytneme im možnosti, deti budú schopné rásť a nadobúdať zručnosti dôležité pre život. Denný tábor s našimi šikovnými lektorkami a lektormi je tou správnou príležitosťou. Ponuku našich denných táborov nájdete tu.

× Potrebujete poradiť?