Jednou z najväčších obáv našich rodičov pri objednávaní skupinových prípravných kurzov a prezenčných individuálnych doučovaní je to, ako sa budeme v Cielene učiť v závislosti od epidemiologickej situácie. Keďže ako vzdelávacie centrum sa charakterom svojich služieb a formou kurzov najviac ponášame na jazykové školy, v aktuálnom COVID automate sa riadime nariadeniami pre jazykové školy.

  • V zelenej fáze sa bude u nás učiť bez odmedzení .
  • V oranžovej a červenej fáze bude jedinou podmienkou k vstupu preukázanie sa vyplneným dokumentom vyhlasenie o bezpriznakovosti navstevnika.
  • V bordovej fáze budú možné prezenčne všetky individuálne hodiny s lektorom a všetky skupinové kurzy, v ktorých budú žiaci spadať do kategórie OTP (do 20 žiakov, čo prevyšuje kapúacitu na našich kurzoch 1 lektor + maximum 6 žiakov). Žiaci, ktorí nespadajú do OTP, budú musieť prejsť na dištančnú výučbu –  v Cielene učíme online cez Microsoft Teams. V prípade, že by sa v kurze stretli OTP a ne-OTP žiaci, dôjde k ich prerozdeleniu do prezenčných a online skupín.
  • – V čiernej fáze (ktorá by ale v Bratislave nemala nastať vzhľadom na vysoký počet zaočkovaných) budú možné prezenčne len individuálne hodiny s lektorom. Všetky skupinové prípravné kurzy budú musieť prebiehať dištančnou formou.

V tabuľke nižšie nájdete aktualizovaný COVID automat a vyznačené podmienky pre školy, jazykové školy a ostatné školské zariadenia s vyznačením pre Cielene klientov.

× Potrebujete poradiť?