Test Všeobecné študijné predpoklady a všeobecné jazykové schopnosti 1

3,90

Test Všeobecných študijných predpokladov a Všeobecných jazykových schopností z autorskej dielne Cielene s riešeniami.

Vhodný pri príprave na prijímacie pohovory na bilingválne gymnázium (napr. C. S. Lewisa, Bilíkovu, GLS, Metodovu).

Rozsah: 20 otázok.
Čas vypracovania: 60 minút.

Kategórie:

Zadanie a riešenie testu Všeobecných študijných predpokladov a Všeobecných jazykových schopností (VŠP a VJS). Test obsahuje 20 nikdy nezverejnených otázok s možnosťou výberu odpovede. Test je vhodný ako súčasť prípravy na prijímacie pohovory na bilingválne gymnázium pre ôsmakov a deviatakov.

× Potrebujete poradiť?