Skupinový kurz

Príprava na Testovanie 9 a prijímačky 
Matematika / Slovenčina

Skupinový prípravný kurz pre žiakov 9. ročníka ZŠ, ktorí sa chcú pripraviť na Testovanie 9 a prijímacie pohovory na stredné školy.

O našich kurzoch pre deviatakov

Prečítajte si, prečo by ste si mali vybrať kurz práve u nás.

Prípravné kurzy na Testovanie 9 a prijímačky prebiehajú v našich učebniach na Sládkovičovej 2 v bratislavskom Starom Meste.

S výnimkou prázdnin sa stretávame jedenkrát týždenne v trvaní 90 minút na jeden predmet.

Všetky učebne sú vybavené moderne, pri výučbe používame najnovšie didaktické a interaktívne pomôcky, čo zvyšuje kvalitu výučby. Príďte sa k nám pozrieť!

Malé skupinky do 6 žiakov

Prípravný kurz prebieha v skupinkách maximálne 6 žiakov, čo zabezpečuje individuálny prístup a dostatok pozornosti.

Ozajstný nácvik T9 a prijímačiek

Počas kurzu žiaci absolvujú nácvik prijímacích pohovorov. Spätnú väzbu aj odporúčania posielame rodičom.

Bohatá databáza testov

V rámci kurzov pracujeme s testami z konkrétnych škôl, na ktoré sa žiaci hlásia, čo zvyšuje ich šance na prijatie.

Vlastné osnovy a materiály

Na kurzoch postupujeme systematicky podľa osnov vytvorených vzdelávacím centrom Cielene a učiteľmi ZŠ.

Kurz Maxi
(od októbra)

Najdlhší z ponúkaných kurzov (október – máj), v ktorom majú žiaci dostatok priestoru na opakovanie učiva ZŠ, nácvik písania testov, ale i vlastné otázky týkajúce sa hoci aj doma robených testov. Účasť v tomto kurze s najvyšším počtom stretnutí jednoznačne zvyšuje šance na úspešné zvládnutie Testovanie 9 a prijatie na strednú školu podľa vlastného výberu. 

Termíny M9 Maxi

M9.1 | Stredy 16:15 – 17:45 | 309€
M9.2 | Soboty 10:45 – 12:15 | 309€

Termíny SJ9 Maxi

SJ9.1 | Štvrtky 16:15 – 17:45 | 309€
SJ9.2 | Soboty 9:00 – 10:30 | 309€

Kurz Basic
(od januára)

Kurz Basic prebieha od januára až do prijímacích pohovorov v máji, a teda poskytuje žiakom štyri mesiace intenzívnej prípravy. V rámci kurzu žiaci preberú a zopakujú učivo 5. – 9. ročníka, precvičia si písanie testov z konkrétnych škôl, na ktoré sa hlásia, niekoľkokrát absolvujú cvičné Testovanie 9 a taktiež sa naučia, ako riešiť najčastejšie problematické úlohy a typické prijímačkové chytáky.

Termíny M9 Basic

M9.3 | Pondelky 16:15 – 17:45 | 189€
M9.4 | Piatky 15:45 – 17:15 | 189€

Termíny SJ9 Basic

SJ9.3 | Utorky 16:15 – 17:45 | 189€
SJ9.4 | Piatky 17:30 – 19:00 | 189€

Kurz Jarné prázdniny

Počas jarných prázdnin 17.2. (pondelok) – 21.2. (piatok) majú deviataci možnosť absolvovať intenzívny prípravný kurz s dotáciou 120 minút denne / 1 predmet, na ktorom precvičujeme len testy z prijímacích pohovorov na stredné školy z matematiky a slovenčiny z minulých rokov. Testy sa líšia od tých, ktoré sú preberané v kurzoch M9 / SJ9 Maxi a M9 / SJ9 Basic.

Termíny M9.JP a SJ9.JP

M9.JP | Každý deň 11:15 – 13:15 | 99€
SJ9.JP | Každý deň 9:00 – 11:00 | 99€

Čísla

V prípravných kurzoch na Testovanie 9 sme pripravovali už niekoľko desiatok žiakov a naši skúsení lektori odučili viac ako 500 kurzových hodín. Pozitívny prístup, radosť z učenia a trpezlivé vysvetľovanie – všetkými týmito vlastnosťami šikovní lektori Cielene disponujú a radi na prijímacie pohovory pripravia aj vaše dieťa.

  • Priemerná úspešnosť z matematiky – 79,1%
  • Priemerná úspešnosť zo slovenčiny – 83,9%
  • Prijatých žiakov na SŠ – 100%

Kurzových hodín

žiakov na kurzoch

nových gymnazistov

Prijímačiek v databáze

TERMÍN T9 A PRIJÍMACÍCH POHOVOROV: Testovanie 9 sa v roku 2019 uskutoční v termíne 3. apríl (streda). Prijímacie pohovory na štvorročné gymnáziá a stredné školy boli v školskom roku 2017/2018 v dňoch 14. a 17. mája 2018 (pondelok a štvrtok).

Iné možnosti doučovania

Pokiaľ vám príprava v malých skupinkách z akýchkoľvek dôvodov nevyhovuje, vyberte si z možností individuálneho alebo online doučovania.

Potrebujete pomôcť?
Napíšte nám!

Dohodnite si doučovanie ešte dnes.

× Potrebujete poradiť?