Skupinový kurz

Príprava na Testovanie 9
a prijímačky 
Matematika / Slovenčina

Skupinový prípravný kurz pre žiakov 9. ročníka ZŠ, ktorí sa chcú pripraviť na Testovanie 9 a prijímacie pohovory na stredné školy.

O našich kurzoch pre deviatakov

Prečítajte si, prečo by ste si mali vybrať prípravný kurz pre deviatakov na Testovanie 9 a prijímacie pohovory na SŠ z matematiky a slovenčiny práve u nás.

Prípravné kurzy na Testovanie 9 a prijímačky prebiehajú v našich učebniach na Sládkovičovej 2 v bratislavskom Starom Meste.

S výnimkou prázdnin sa stretávame jedenkrát týždenne v trvaní 90 minút na jeden predmet.

Všetky učebne sú vybavené moderne, pri výučbe používame najnovšie didaktické a interaktívne pomôcky, čo zvyšuje kvalitu výučby. Príďte sa k nám pozrieť!

Malé skupinky do 6 žiakov

Prípravný kurz prebieha v skupinkách maximálne 6 žiakov, čo zabezpečuje individuálny prístup a dostatok pozornosti.

Ozajstný nácvik T9 a prijímačiek

Počas kurzu žiaci absolvujú nácvik Testovanie 9 i prijímacích pohovorov. Spätnú väzbu aj odporúčania posielame rodičom.

Bohatá databáza testov

V rámci kurzov pracujeme s prijímačkovými testami z konkrétnych stredných škôl, na ktoré sa žiaci hlásia, čo zvyšuje ich šance na prijatie.

Vlastné osnovy a materiály

Na kurzoch postupujeme systematicky podľa osnov vytvorených vzdelávacím centrom Cielene a učiteľmi ZŠ.

Kurz pre deviatakov Maxi
(od októbra)

Najdlhší z ponúkaných kurzov (október – máj), v ktorom majú žiaci dostatok priestoru na opakovanie učiva ZŠ, nácvik písania Testovania 9 i prijímacích testov, ale i vlastné otázky týkajúce sa hoci aj doma robených úloh. Účasť v tomto kurze s najvyšším počtom stretnutí jednoznačne zvyšuje šance na úspešné zvládnutie Testovanie 9 a prijatie na strednú školu podľa vlastného výberu. 

Termíny M9 Maxi

M9.1 | Stredy 16:15 – 17:45 | 309€
M9.2 | Soboty 10:45 – 12:15 | 309€
M9.O1 | ONLINE Utorky 15:15 – 16:45 | 299€

Termíny SJ9 Maxi

SJ9.1 | Štvrtky 16:15 – 17:45 | 309€
SJ9.2 | Soboty 9:00 – 10:30 | 309€
SJ9.O1 | ONLINE Pondelky 15:15 – 16:45 | 299€

Kurz pre deviatakov Basic
(od januára)

Kurz Basic prebieha od januára až do Testovania 9 a následne prijímacích pohovorov v máji, a teda poskytuje žiakom štyri mesiace intenzívnej prípravy. V rámci kurzu žiaci preberú a zopakujú učivo 5. – 9. ročníka, precvičia si písanie testov z konkrétnych stredných škôl a gymnázií, na ktoré sa hlásia, niekoľkokrát absolvujú cvičné Testovanie 9 a taktiež sa naučia, ako riešiť najčastejšie problematické úlohy a typické prijímačkové chytáky.

Termíny M9 Basic

M9.3 | Pondelky 16:15 – 17:45 | 189€
M9.4 | Piatky 15:45 – 17:15 | 189€
M9.O2 | ONLINE Štvrtky 15:15 – 16:45 | 179€

Termíny SJ9 Basic

SJ9.3 | Utorky 16:15 – 17:45 | 189€
SJ9.4 | Piatky 17:30 – 19:00 | 189€
SJ9.O2 | ONLINE Stredy 15:15 – 16:45 | 179€

Kurz Jarné prázdniny

Počas jarných prázdnin 1.3. (pondelok) – 5.3. (piatok) 2021 majú deviataci možnosť absolvovať intenzívny prípravný kurz s dotáciou 120 minút denne / 1 predmet, na ktorom precvičujeme len testy z prijímacích pohovorov na stredné školy z matematiky a slovenčiny z minulých rokov.
Testy sa líšia od tých, ktoré sú preberané v kurzoch M9 / SJ9 Maxi a M9 / SJ9 Basic.

Termíny M9.JP a SJ9.JP

JARNÉ PRÁZDNINY (1. – 5. marca 2021)
M9.JP | Každý deň 11:15 – 13:15 | 99€
SJ9.JP | Každý deň 9:00 – 11:00 | 99€

Kurz Expres VÍkend

Vieme, že nie všetci žiaci stíhajú pravidelnú prípravu. Práve pre nich sú určené expresné kurzy len s testami, ktoré prebiehajú počas dvoch víkendov pred prijímacími pohovormi (prvý: aktualizujeme / druhý: aktualizujeme).
Ponúkame možnosť absolvovať aj oba víkendy, keďže preberané testy nie sú rovnaké.
Uvedená cena je za 1 predmet počas 1 víkendu (2 x 120 min).

Termíny M9.EV a SJ9.EV

VÍKEND 1 (aktualizujeme priebežne)
M9.EV.1 | Sobota & nedeľa 11:15 – 13:15 | 49€
SJ9.EV.1 | Sobota & nedeľa 9:00 – 11:00 | 49€

VÍKEND 2 (aktualizujeme priebežne)
M9.EV.2 | Sobota & nedeľa 11:15 – 13:15| 49€
SJ9.EV.2 | Sobota & nedeľa 9:00 – 11:00 | 49€

Čísla

V prípravných kurzoch na Testovanie 9 sme pripravovali už niekoľko desiatok žiakov a naši skúsení lektori odučili viac ako 700 kurzových hodín. Pozitívny prístup, radosť z učenia a trpezlivé vysvetľovanie – všetkými týmito vlastnosťami šikovní lektori Cielene disponujú a radi na prijímacie pohovory pripravia aj vaše dieťa.

  • Priemerná úspešnosť z matematiky – 79,1%
  • Priemerná úspešnosť zo slovenčiny – 83,9%
  • Prijatých žiakov na SŠ – 100%

Kurzových hodín

žiakov na kurzoch

nových gymnazistov

Prijímačiek v databáze

TERMÍN T9 A PRIJÍMACÍCH POHOVOROV: Testovanie 9 sa koná štandardne začiatkom apríla.
Prijímacie pohovory na štvorročné gymnáziá a stredné školy sa konajú štandardne v prvej polovici mája (pondelok a štvrtok).
PRIHLÁŠKA: Prihláška sa podáva na ZŠ, ktorú dieťa navštevuje, štandardne do polovice apríla.

Iné možnosti doučovania

Pokiaľ vám príprava v malých skupinkách z akýchkoľvek dôvodov nevyhovuje, vyberte si z možností individuálneho alebo online doučovania.

Vybrali ste si?
Napíšte nám!

 

Rezervujte si miesto v našom kurze ešte dnes.

 

Kurz, o ktorý máte záujem

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z matematiky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z chémie

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z fyziky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z biológie

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z matematiky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z matematiky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) zo slovenčiny

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) zo slovenčiny

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) zo slovenčiny

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y)

× Potrebujete poradiť?