Skupinové kurzy, Prijímačky nanečisto a domáca príprava pre deviatakov

Príprava na gymnázium / strednú školu
M / SJ

Deviatakov radi pripravíme na prijímacie pohovory na štvorročné gymnázium / strednú školu z matematiky & slovenčiny.
Všetky kurzy ponúkame osobne i online.

O prípravných kurzoch pre deviatakov

Prečítajte si, prečo by ste si mali vybrať kurz prípravy na štvorročné gymnázium / SŠ z matematiky a slovenčiny práve v Cielene.

Prípravné kurzy na štvorročné gymnáziá / stredné školy prebiehajú v našich učebniach na Sládkovičovej 2 v bratislavskom Starom Meste alebo ONLINE pre celé Slovensko.

S výnimkou prázdnin sa stretávame jedenkrát týždenne v trvaní 90 minút na jeden predmet.

Všetky naše učebne sú vybavené moderne, pri výučbe používame najnovšie didaktické a interaktívne pomôcky, čo zvyšuje kvalitu výučby. Príďte sa k nám pozrieť!

Malé skupinky do 6 žiakov

Prípravný kurz na gymnázium / SŠ prebieha v skupinkách maximálne 6 žiakov, čo zabezpečuje individuálny prístup a dostatok pozornosti.

Spätná väzba a Prijímačky nanečisto

Súčasťou kurzu je viacnásobný nácvik prijímačiek a jeden termín Prijímačiek nanečisto v cene kurzu. Rodičom posielame priebežnú spätnú väzbu o pokroku žiakov.

Bohatá databáza testov a prijímačkových zadaní

V rámci kurzov pracujeme s testami z konkrétnych gymnázií a SŠ, na ktoré sa žiaci hlásia, čo zvyšuje ich šance na prijatie.

Vlastné osnovy a materiály

Na kurzoch postupujeme systematicky podľa osnov vytvorených vzdelávacím centrom Cielene a učiteľmi ZŠ. Naši lektori používajú tiež mnohé autorské materiály.

Prijímačky nanečisto

Aké sú prijímačky na gymnázium alebo strednú školu naozaj? Aké je to písať ich s niekoľkými žiakmi v (ne)známej triede, pričom zvonku počuť štebot vtákov (je to sojka či vrabec?), dievča vedľa nahlas šťuká perom (och!) a chlapec v poslednej lavici nervózne škrípe zubami (len to nie!)? Našim klientom ponúkame skvelú možnosť vyskúšať si ich vopred.

Na Prijímačkách nanečisto pracujeme výlučne s vlastnými testami. Sú vytvorené odborníkmi z praxe a zohľadňujú najaktuálnejšie učebné štandardy a požiadavky.
Súčasťou vyhodnotenia sú podrobne rozpracované výsledky každého testu s postupom riešenia, grafické porovnanie s ostatnými účastníkmi Prijímačiek nanečisto a tiež fiktívna výsledková listina.

Termíny Prijímačiek nanečisto M9

M9.PN.1 | Nedeľa 26.9. 10:30 – 11:45 | 19€
M9.PN.2 | Nedeľa 24.10. 10:30 – 11:45 | 19€
M9.PN.3 | Nedeľa 28.11. 10:30 – 11:45 | 19€
M9.PN.4 | Nedeľa 23.1. 10:30 – 11:45 | 19€
M9.PN.5 | Nedeľa 13.2. 9:00 – 10:15 | 19€
M9.PN.6 | Nedeľa 13.3. 10:30 – 11:45 | 19€
M9.PN.7 | Nedeľa 24.4. 9:00 – 10:15 | 19€

M9.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 3.10. 14:30 – 15:45 | 19€
M9.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 7.11. 14:30 – 15:45 | 19€
M9.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 5.12. 14:30 – 15:45 | 19€
M9.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 30.1. 14:30 – 15:45 | 19€
M9.PN.O5 | ONLINE Nedeľa 20.2. 10:30 – 11:45 | 19€
M9.PN.O6 | ONLINE Nedeľa 20.3. 14:30 – 15:45 | 19€
M9.PN.O7 | ONLINE Nedeľa 24.4. 10:30 – 11:45 | 19€

Termíny Prijímačiek nanečisto SJ9

SJ9.PN.1 | Nedeľa 26.9. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ9.PN.2 | Nedeľa 24.10. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ9.PN.3 | Nedeľa 28.11. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ9.PN.4 | Nedeľa 23.1. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ9.PN.5 | Nedeľa 13.2. 10:30 – 11:45 | 19€
SJ9.PN.6 | Nedeľa 13.3. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ9.PN.7 | Nedeľa 24.4. 10:30 – 11:45 | 19€

SJ9.PN.O1 | ONLINE Nedeľa 3.10. 13:00 – 14:15 | 19€
SJ9.PN.O2 | ONLINE Nedeľa 7.11. 13:00 – 14:15 | 19€
SJ9.PN.O3 | ONLINE Nedeľa 5.12. 13:00 – 14:15 | 19€
SJ9.PN.O4 | ONLINE Nedeľa 30.1. 13:00 – 14:15 | 19€
SJ9.PN.O5 | ONLINE Nedeľa 20.2. 9:00 – 10:15 | 19€
SJ9.PN.O6 | ONLINE Nedeľa 20.3. 13:00 – 14:15 | 19€
SJ9.PN.O7 | ONLINE Nedeľa 24.4. 9:00 – 10:15 | 19€

Kurz Maxi
(od októbra)

Najdlhší z ponúkaných kurzov pre deviatakov (začiatok októbra – začiatok mája), v ktorom majú žiaci dostatok priestoru na opakovanie učiva 5. – 9. ročníka ZŠ, nácvik písania prijímačkových testov, ale i vlastné otázky týkajúce sa hoci aj doma robených úloh a príkladov. Účasť v tomto kurze s najvyšším počtom stretnutí jednoznačne zvyšuje šance na prijatie na gymnázium / strednú školu podľa vlastného výberu.

V cene kurzu je zahrnutý jeden termín Prijímačiek nanečisto z daného predmetu.

Termíny kurzov M9 MAXI

M9.MAXI.3 | Utorky 16:15 – 17:45 | 319€
M9.MAXI.1 | Stredy 16:15 – 17:45 | 319€
M9.MAXI.4 | Piatky 15:45 – 17:15 | 319€
M9.MAXI.2 | Soboty 10:45 – 12:15 | 319€

M9.MAXI.O1 | ONLINE Utorky 16:15 – 17:45 | 319€
M9.MAXI.O2 | ONLINE Soboty 9:00 – 10:30 | 319€

Termíny kurzov SJ9 MAXI

SJ9.MAXI.3 | Utorky 14:30 – 16:00 | 319€
SJ9.MAXI.1 | Štvrtky 16:15 – 17:45 | 319€
SJ9.MAXI.4 | Piatky 14:00 – 15:30 | 319€
SJ9.MAXI.2 | Soboty 9:00 – 10:30 | 319€

SJ9.MAXI.O1 | ONLINE Pondelky 16:15 – 17:45 | 319€
SJ9.MAXI.O2 | ONLINE Soboty 10:45 – 12:15 | 319€

Kurz Basic
(od januára)

Prípravný kurz Basic pre deviatakov prebieha od začiatku januára až do prijímacích pohovorov v prvej polovici mája, a teda poskytuje žiakom viac ako štyri mesiace intenzívnej prípravy. V rámci kurzu žiaci preberú a zopakujú učivo 5. – 9. ročníka, precvičia si písanie testov z konkrétnych škôl, na ktoré sa hlásia, niekoľkokrát absolvujú cvičné prijímačky a taktiež sa naučia, ako riešiť najčastejšie problematické úlohy a typické prijímačkové chytáky.

V cene kurzu je zahrnutý jeden termín Prijímačiek nanečisto z daného predmetu.

Termíny kurzov M9 BASIC

M9.BASIC.1 | Pondelky 16:15 – 17:45 | 209€
M9.BASIC.2 | Piatky 15:45 – 17:15 | 209€
M9.BASIC.3 | Soboty 9:00 – 10:30 | 209€

M9.BASIC.O1 | ONLINE Štvrtky 16:15 – 17:45 | 209€
M9.BASIC.O2 | ONLINE Soboty 10:45 – 12:15 | 209€

Termíny kurzov SJ9 BASIC

SJ9.BASIC.1 | Utorky 16:15 – 17:45 | 209€
SJ9.BASIC.2 | Piatky 14:00 – 15:30 | 209€
SJ9.BASIC.3 | Soboty 10:45 – 12:15 | 209€

SJ9.BASIC.O1 | ONLINE Štvrtky 14:30 – 16:00 | 209€
SJ9.BASIC.O2 | ONLINE Soboty 9:00 – 10:30 | 209€

Kurz Jarné prázdniny

Počas jarných prázdnin 28.2. (pondelok) – 4.3. (piatok) 2022 majú žiaci možnosť absolvovať intenzívny prípravný kurz s dotáciou 120 minút denne / 1 predmet, na ktorom precvičujeme len testy z prijímacích pohovorov na štvorročné gymnáziá a SŠ z matematiky a slovenčiny z minulých rokov.
Testy sa líšia od tých, ktoré sú preberané v deviatackých kurzoch MAXI a BASIC.

Termíny kurzov JP (28. február - 4. marec)

M9.JP.1 | Každý deň 11:15 – 13:15 | 99€
SJ9.JP.1 | Každý deň 9:00 – 11:00 | 99€

M9.JP.O1 | ONLINE Každý deň 9:00 – 11:00 | 99€
SJ9.JP.O1 | ONLINE Každý deň 11:15 – 13:15 | 99€

Kurz Expres VÍkend

Vieme, že nie všetci žiaci stíhajú pravidelnú prípravu. Práve pre nich sú určené expresné kurzy len s testami z gymnázií a SŠ, ktoré prebiehajú počas troch víkendov pred prijímacími pohovormi (EV1: 16. a 17. apríl, EV2: 23. a 24. apríl, EV3: 30. apríl a 1. máj 2022).
Expres prípravu na štvorročné gymnázium a strednú školu ponúkame z matematiky a slovenčiny.
Preberané testy v konkrétnych víkendoch nie sú rovnaké, preto môžu žiaci v prípade záujmu absolvovať prípravu počas všetkých troch Expres víkendov.
Uvedená cena je za 1 predmet počas 1 víkendu (2 x 120 min).

Termíny kurzov EXPRES VÍKEND

M9.EV.1, 2, 3 | Sobota & nedeľa 11:15 – 13:15 | 49€
SJ9.EV.1, 2, 3 | Sobota & nedeľa 9:00 – 11:00 | 49€

M9.EV.O1, 2, 3 | ONLINE Sobota & nedeľa 9:00 – 11:00 | 49€
SJ9.EV.O1, 2, 3 | ONLINE Sobota & nedeľa 11:15 – 13:15 | 49€

Múdre Predplatné: pravidelná príprava na doma

Chcete sa so svojím dieťaťom pripravovať na prijímacie pohovory na strednú školu (aj) v pohodlí domova? Potom práve pre Vás je určené Múdre predplatné: Pravidelná príprava na doma vo forme autorských zadaní a reálnych testov z prijímacích pohovorov s riešeniami.

Profesionálny učebný plán

Príprava na SŠ s Múdrym predplatným je rozplánovaná našimi odborníkmi na dlhšie obdobie tak, aby bola ucelená a žiak sa vyhol zbytočnému stresu z nestíhania.

Na žiadnu tému nezabudnete

Základné učivo, najčastejšie problematické úlohy aj klasické deviatacke prijímačkové chytáky si pri domácej príprave preopakujete alebo doplníte.

Cena

Múdre predplatné si môžete objednať (a platiť) na mesačnej báze za 35€ / mesiac / 1 predmet. Pre stredné školy je cena 209€ / 7 mesiacov (október – apríl) na jeden predmet.

Obsah Múdreho predplatného

  • Podrobný učebný plán prípravy na strednú školu s rozpisom preberaných tém na každý mesiac
  • Učebné celky vyskytujúce sa na prijímacích pohovoroch s vysvetlením + vzorové príklady a príklady na domáce riešenie
  • Každý mesiac zásielka testov z reálnych stredných škôl / gymnázií s riešeniami (poštou / elektronicky)
  • Každý mesiac sada autorských testov Cielene (poštou / elektronicky)
  • Zakladač pre poriadok v učebných materiáloch
  • Cielene tričko s citátom, ktorý zabaví a naučí 🙂

Čísla

V prípravných kurzoch na gymnázium / strednú školu sme pripravovali už niekoľko desiatok žiakov a naši skúsení lektori odučili viac ako 1000 kurzových hodín prípravy z matematiky a slovenčiny. Pozitívny prístup, radosť z učenia a trpezlivé vysvetľovanie – všetkými týmito vlastnosťami šikovní lektori Cielene disponujú a radi na prijímacie pohovory pripravia aj vaše dieťa.

  • Podiel žiakov prijatých na vybranú SŠ – 99,7%
  • Podiel žiakov, ktorí sa na kurze naučili niečo nové – 98,3%
  • Podiel žiakov, ktorí by kurz odporučili svojim známym – 91,6%

Kurzových hodín

žiakov na kurzoch

zadaní Testovania 9

Prijímačiek v databáze

TERMÍN PRIJÍMACÍCH POHOVOROV: Prijímacie pohovory na štvorročné gymnáziá a stredné školy bývajú štandardne v prvej polovici mája (vždy pondelok a štvrtok).

Referencie z prípravy na gymnázium / SŠ

Ešte viac recenzií od našich žiakov a rodičov si prečítajte tu.

Dobrý deň, syna Mateja zobrali na tri zo štyroch gymnázií (2 boli bilingválne). Chceme sa veľmi pekne poďakovať, online hodiny boli super! Pozdravujeme všetkých lektorov. 

Elena S. | 06/2020

doučovanie na gymnázium z matematiky a slovenčiny, 9. ročník ZŠ

Dobrý deň, ďakujeme za záujem ako dopadli naše deti. Tomáša prijali na obe školy :). Ďakujeme za prístup a pomoc v čase dlhodobej absencii kvôli zlomenej nohe.

Andrea S. | 05/2019

prípravný kurz na stresnú školu z matematiky a slovenčiny, 9. ročník ZŠ

Dobrý deň, s Vašou prácou som bola spokojná. Doučovanie splnilo moje očakávanie. Uvítala som, že ste preberali aj také témy, ktoré neboli prebraté v škole. Na druhej strane je zvláštne, že prebraté učivo v školách nie je rovnaké (rozdiel aj medzi ZŠ). Doučovanie donútilo môjho lenivca Mateja sa pravidelne pripravovať. Podával si prihlášku na SPŠE Zochova, kde ho prijali a bol na 13. mieste. Matematiku urobil na 13 bodov z 15 bodov a slovenčinu na 11 bodov z 15 bodov. Druhú prihlášku si dával na gymnázium Vazovova. Spravil ich, ale je 4. pod čiarou, matematiku dal na 20 bodov z 30 bodov a slovenčinu na 20,75 z 30b. Včera na rodičovskom sme rozoberali tieto prijímacie pohovory a rodičia konštatovali, že bol neskutočný nepomer náročnosti medzi napr. Vazovovou a Einsteinovou.  Bolo to nad rámec učiva 9. ročníka. Bez dodatočného pripravovania tu bola veľmi malá šanca prijatia.
Nakoniec sa Matej rozhodol pre SPŠE.

Barbora M. | 05/2019

prípravný kurz na SŠ z matematiky a slovenčiny, 9. ročník ZŠ

Dobrý deň, troška s oneskorením, ale predsa :). Chcela by som vás touto cestou informovať ohľadom výsledkov prijímacích skúšok a zároveň vám poďakovať za skvelo vykonanú prácu ;). Maťo sa dostal na 3 gymnáziá – na bilingválne štúdium (Metodka), i na dve vybraté štvorročné gymnáziá. Touto cestou si vám dovoľujem poďakovať za Váš čas a trpezlivosť, ktorú ste mali s deckami, neviem, ako
boli úspešní ostatní v ich skupine, každopádne za nás si myslím, že je to do veľkej miery i Vaša zásluha.
Konkrétne ďakujeme Maťovi (MAT) a Miške (SJ), ktorých si Maťo veľmi obľúbil a napriek tomu, že mali veľmi kamarátsky prístup, mal voči nim rešpekt. Rád ku vám chodil a vyzerá, že to pravidelné chodenie prinieslo aj svoje ovocie ;).
Špeciálne veľmi pekne ďakujeme Maťovi (MAT) – aj podľa slov nášho Maťa, znovu za posledný rok vďaka nemu objavil čaro matematiky a začal ju mať rád ? /za posledné roky ho, žiaľ, tá chuť v škole akosi prešla :(/. Tak ešte raz veľmi pekne za všetko ďakujeme… A možno od októbra opäť u vás s dcérou ;). Odovzdajte, prosím, od nás pozdravy lektorom.

Mária S. | 07/2018

prípravný kurz na štvorročné gymnázium /SŠ z matematiky a slovenčiny, 9. ročník ZŠ

Program IQ LAB

V spolupráci s neziskovou organizáciou IQ LAB sme v Cielene pripravili program pre talentovaných žiakov 5., 8. a 9. ročníka ZŠ a maturantov.

V každom kurze máme preto vyhradené jedno miesto pre šikovnú žiačku(ka), ktorej(ému) finančná situácia nedovoľuje si prípravný kurz v Cielene zaplatiť. Mladým talentom chceme tak pomôcť dostať sa na školy, ktoré umožnia plný rozvoj ich akademického potenciálu.

Dajte nám o nej (ňom) vedieť

Pokiaľ takého žiaka poznáte – či už ako rodič, známy či učiteľ, neváhajte nám o nej(ňom) napísať pár slov mailom na info@cielene.sk aj s kontaktnými údajmi.

Uzávierka prihlášok

Koncom septembra vyberieme niekoľko žiakov, ktorým ponúkneme bezplatnú účasť v našich kurzoch MAXI.

Vybrali ste si?
Napíšte nám!

 

Rezervujte si miesto v našich prípravných kurzoch alebo na Prijímačkách nanečisto
v školskom roku 2021/2022 ešte dnes.

 

Vyberte si, o čo máte záujem

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z chémie

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z fyziky

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y) z biológie

Vyberte si vyhovujúci(e) termín(y)

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na bilingválne gymnázium

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na osemročné gymnázium

Vyberte si predmety, z ktorých sa chcete pripravovať na gymnázium / SŠ

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto zo slovenského jazyka

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z VŠP & VJS

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) Prijímačiek nanečisto z angličtiny

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu MAXI z matematiky (začiatok október 2021, koniec marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu MAXI z matematiky (začiatok október 2021, koniec máj 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu MAXI z matematiky (začiatok október 2021, koniec máj 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu MAXI zo slovenského jazyka (začiatok október 2021, koniec marec 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu MAXI zo slovenského jazyka (začiatok október 2021, koniec máj 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu MAXI zo slovenského jazyka (začiatok október 2021, koniec máj 2022)

VŠP & VJS: Vyberte si termín kurzu MAXI z VŠP & VJS (začiatok október 2021, koniec marec 2022)

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu MAXI z angličtiny (začiatok október 2021, koniec marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu BASIC z matematiky (začiatok január 2022, koniec marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu BASIC z matematiky (začiatok január 2022, koniec máj 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu BASIC z matematiky (začiatok január 2022, koniec máj 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu BASIC zo slovenského jazyka (začiatok január 2022, koniec marec 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu BASIC zo slovenského jazyka (začiatok január 2022, koniec máj 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu BASIC zo slovenského jazyka (začiatok január 2022, koniec máj 2022)

VŠP & VJS: Vyberte si termín kurzu BASIC z VŠP & VJS (začiatok január 2022, koniec marec 2022)

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu BASIC z angličtiny (začiatok január 2022, koniec marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (28. február - 4. marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (28. február - 4. marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY z matematiky (28. február - 4. marec 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka (28. február - 4. marec 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka (28. február - 4. marec 2022)

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY zo slovenského jazyka (28. február - 4. marec 2022)

VŠP & VJS: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY z VŠP & VJS (28. február - 4. marec 2022)

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín kurzu cez JARNÉ PRÁZDNINY z angličtiny (28. február - 4. marec 2022)

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND zo slovenského jazyka

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND zo slovenského jazyka

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND z angličtiny

VŠP & VJS: Vyberte si termín(y) kurzov EXPRES VÍKEND z VŠP & VJS

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

SLOVENSKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO zo slovenčiny

MATEMATIKA: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z matematiky

VŠP & VJS: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z VŠP & VJS

ANGLICKÝ JAZYK: Vyberte si dĺžku MÚDREHO PREDPLATNÉHO z angličtiny

× Potrebujete poradiť?