Téma motivácie je dnes skôr niečo ako klišé. Na jej dôležitosť by sme však nemali zabúdať a nemali by sme ju podceňovať. Správne  zdravé množstvo motivácie totiž dokáže zvýšiť školský výkon, zlepšiť známky a zabezpečiť tak spokojnosť žiakov, učiteľov aj rodičov.

Motivácia a učenie sú úzko prepojené a navzájom sa ovplyvňujú. Môžeme tu hovoriť o pozitívne začarovanom kruhu, kde naša motivácia k učeniu zvyšuje úspešnosť v škole a tá opätovne zvyšuje motiváciu k učeniu. Prostredníctvom motivácie k učeniu je teda možné zvýšiť učebné výkony žiakov. Čo však robiť, keď začarovaný kruh funguje opačne?

Hlavnými cieľmi škôl by mala byť snaha dosiahnuť túžbu po poznaní. Táto však nie je samozrejmosťou. Motivácia a túžba po bádaní sa neobjavuje samovoľne a samozrejme. Motiváciu je potrebné vytvoriť tak, aby sa spočiatku ľahostajné informácie stali významnými. Súhrn vonkajších a vnútorných faktorov aktívujú a dodajú energiu ľudskému konaniu.

Motivácia žiakov k učeniu je vlastne vnútorný psychický stav, ktorý stimuluje aktivitu žiaka zameranú na dosiahnutie dobrého výkonu v učení. Zvyšuje efektivitu učenia sa a dosahovania učebných cieľov.

Ako vieme zlepšiť motiváciu k učeniu?

 • Zážitok z úspechu
 • Posnažte sa zažiť malý úspech, motivácia sa dostaví sama. Najlepší úspech je však neočakávaný, preto si ho netreba vynucovať a vyžadovať. Príde sám, v správnu chvíľu.
 • Očakávaný štandard
 • Zamyslite sa nad tým, čo od seba očakávate a pokúste sa prehodnotiť, či Váš štandardný výkon nie je nad, alebo naopak pod hranicu Vašich možností.
 • Postoj k úspechu/neúspechu v škole
 • Aký postoj máte k Vášmu úspechu? Glorifikujete ho, alebo naopak sa ho pokúšate bagatelizovať? Kľučové je vedieť sa za svoj výkon adekvátne pochváliť. Či už príde ocenenie zo strany učiteľa, rodiča, alebo aj žiaka samého. Nemali by sme zabúdať ani na malé úspechy, avšak mali by sme sa poučiť z našich neúspechov.
 • Čomu pripisujete Vaše úspechy a neúspechy?
 • Ideálne by ste to mali byť práve Vy sami, ktorí sú zodpovední za svoje úspechy. Na druhú stranu, naše neúspechy občas môžeme „zhodiť“ aj na externé príčiny. A teda: „Dokázal som to, pretože som šikovný.“ „Nepodarilo sa mi to, bolo to dosť náročné.“
 • Školské schopnosti a inteligencia priamo nemusia súvisieť.
 • Žiadne zlyhanie neznamená, že nie ste intelingentní. Je to zhoda náhod, pri ktorej sa nemožno ohrazdovať svojou nízkou inteligenciou.
 • Učme sa pozitívnemu a kvalitnému životu – rozvíjajte seba samého.
 • Majme sa radi. Pre naše učenie je oveľa dôležitejšie pozitívne sebahodnotenie, než faktory inteligencie. Nízke sebahodnotenie a sebadôvera sú základným stavebným kameňom pre nedostatok motivácie. Žiaci s nízkym sebahodnotením pracujú často hlboho pod svoje možnosti, čo ako sme už vyššie spomínali, opäť spúšťa začarovaný kruh súvislosti motivácie s učením.

V kocke: majme sa radi, pochváľme sa, odmeňme sa, motivujme sa a učme sa.
S učením Vám radi pomôžeme v Cielene prostredníctvom individuálnych hodín alebo kurzov.

Zdroj: Koláčková. J., Motivácia k učeniu sa žiakov primárneho vzdelávania. Naša škola (3-4) 2017/18. Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

× Potrebujete poradiť?