Štvorročné gymnáziá v Bratislave

Ako vybrať tú správnu strednú školu? Rozhodli ste sa pre gymnázium, no ešte netušíte aké? Prinášame Vám zoznam gymnázií v Bratislave so štvorročným štúdiom. S prípravou na prijímacie testy na ktorékoľvek z týchto gymnázií Vám veľmi radi v Cielene pomôžeme. Naši lektori majú bohaté skúsenosti s prípravou na prijímacie testy, či už zo slovenčiny alebo matematiky.

Bratislava – Staré mesto

Gymnázium Grösslingová (GAMČA)

Grösslingová 18
811 09 Bratislava
02/529 630 97
riaditelstvo@gamca.sk
https://www.gamca.sk

Gymnázium Matky AlexiE

Jesenského 4/A
811 02 Bratislava
02/544 336 94
0948/680 951
gymnazium.alexia@gmail.com
riaditelka.gma@gmail.com
https://gma.edupage.org/

Gymnázium sv. Uršule

Nedbalova 6
811 01 Bratislava
02/544 302 50
0911/886 695
riaditel@gsurba.sk
https://www.gsurba.sk/

Gymnázium JÁNA PAPÁNKA (VAZKA)

Vazovova 6
Bratislava 811 07
02/577 898 11
https://vazka.sk/

PODUNAJSKÉ BISKUPICE a VrakuŇA

Súkromná stredná športová škola GAUDEAMUS

Dudvážska 6       
821 07 Bratislava
02/455 209 83
gaudeamus@dudva.sk
www.dudva.sk

Gymnázium FREDERICA GARCÍU Lorcu

Hronská 3
821 07 Bratislava
02/452 425 85
gymhron@gymhron.edu.sk
www.gymhron.sk

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM

Vážska 32
821 07 Bratislava
02/456 400 11
ssg@ssg.sk
www.ssg.sk

RUŽINOV

1. Súkromné gymnázium

Bajkalská 20
821 08 Bratislava
02/502 046 19
info@1sg.sk
www.1sg.sk

GYMNÁZIUM IVANA HORVÁTHA

Ivana Horvátha 14
821 03 Bratislava
02/434 130 69
skola@horvatha.sk
www.horvatha.edupage.org

Gymnázium Metodova

Metodova 2
821 08 Bratislava
02/501 024 12
office@gmet.sk
www.gmet.sk

GYMNÁZIUM JURA HRONCA

Novohradská 3
821 09 Bratislava
02/210 283 00
karacsonyova@gjh.sk
www.gjh.sk

ŠPORTOVÉ GYMNÁZIUM

Ostredková 10
821 02 Bratislava
02/434 203 05
sportgymba@sportgymba.sk
www.sportgymba.sk

GYMNÁZIUM LADISLAVA NOVOMESKÉHO

Tomášikova 2
827 29 Bratislava
02/432 926 21
norbert.kyndl@gln.sk
www.gln.sk

NOVÉ MESTO A RAČA

GYMNÁZIUM HUBENÉHO

Hubeného 23
834 08 Bratislava
02/448 841 41
ghubeneho@ghubba.edu.sk
www.ghubeneho.edupage.org

GyMnázium šk. bratov      

Čachtická 14
831 06 Bratislava
02/448 817 05
sekretariat@lasalle.sk
www.lasalle.sk

DÚBRAVKA A KARLOVÁ VES

GYMNÁZIUM BILÍKOVA

Bilíkova 24
844 19 Bratislava
02/602 975 59
gymbil@gymbilba.sk
www.gymbilba.sk

GyMNÁZIUM SV. FRANTIŠKA

Karloveská 32
841 04 Bratislava
02/65423686
tajomnicka@svfrantisek.sk
www.svfrantisek.sk

GYMNÁZIUM LADISLAVA SÁRU

Ladislava Sáru 1
841 04 Bratislava
02/654 294 48
tajomnik@gymls.edu.sk
www.gymls.edu.sk

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM

Majerníková 32
841 05 Bratislava
02/622 509 02
info@sgesprit.sk
www.sgesprit.sk

PETRŽALKA

GymnÁZIUM A. EINSTEINA

Einsteinova 35
852 03 Bratislava
02/634 531 93
gymnazium@einsteinova.sk
www.einsteinova.sk

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM

Kremnická 26
851 01 Bratislava
02/638 125 51
sekretariat@ipgymnazium.sk
www.ipgymnazium.sk

GYMNÁZIUM PANKÚCHOVÁ

Pankúchova 6
851 04 Bratislava
02/623 127 06
skola@gympaba.sk
www.gympaba.sk

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM MERCURY

Zadunajská cesta 27
851 01 Bratislava
02/622 500 07
sgm@sgm.sk
www.sgm.sk

Bilingválne gymnáziá v Bratislave

Bilingválne gymnáziá v Bratislave

 Rozhodli ste sa svoje dieťa prihlásiť na bilingválne gymnázium? Neviete však, ktoré je to správne? Či už svoje dieťa pripravujete sami doma, alebo navštevuje u nás v Cielene prípravný kurz na bilingválne gymnázium, prípadne sa s nami pripravuje formou individuálneho doučovania, máme pre Vás zoznam bilingválnych gymnázií v Bratislave. Nájdete medzi nimi gymnáziá s vyučovaním v anglickom, nemeckom, francúzskom, ruskom, talianskom aj španielskom jazyku.

 

Anglický jazyk:

GYMNÁZIUM GRÖSSLINGOVÁ (GAMČA) 

Grösslingová 18 
811 09 Bratislava 
02/529 630 97 
riaditelstvo@gamca.sk 
www.gamca.sk 

 

GYMNÁZIUM JÁNA PAPÁNKA (VAZKA) 

Vazovova 6
811 07 Bratislava 
02/577 898 39
vedenie@vazka.sk 
www.vazka.sk

 

GYMNÁZIUM JURA HRONCA 

Novohradská 3 
821 09 Bratislava 
02/210 283 00 
karacsonyova@gjh.sk 
www.gjh.sk 

 

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM ČESKÁ 

Česká 10 
831 03 Bratislava 
02/444 507 33 
riaditel@gymnaziumceska.sk 
www.gymnaziumceska.sk 

 

GYMNÁZIUM BILÍKOVA 

Bilíkova 24 
844 19 Bratislava 
02/602 975 59 
gymbil@gymbilba.sk 
gymbilba.edupage.org

 

GYMNÁZIUM TILGNEROVA 

Tilgnerova 14 
841 05 Bratislava 
02/654 225 45 
vedenie@tilgnerka.edu.sk 
www.tilgnerka.edupage.org 

 

BILINGVÁLNE GYMNÁZIUM KREMNICKÁ

Kremnická 26
851 01 Bratislava
02/638 302 90
sekretariat@ipgymnazium.sk
www.ipgymnazium.sk

EVANJELICKÉ LÝCEUM

Vranovská 2
851 02 Bratislava
02/638 384 88
evlyceum@evlyceum.sk
www.evlyceum.sk

GYMNÁZIUM PANKÚCHOVÁ 

Pankúchova 6 
851 04 Bratislava 
02/623 127 06 
skola@gympaba.sk 
www.gympaba.sk 

 

BILGYM C. S. LEWISA

Haanova 28
851 04 Bratislava
02/638 232 84
tajomnik@bilgym.sk
www.bilgym.sk

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM MERCURY 

Zadunajská cesta 27 
851 01 Bratislava 
02/622 500 07 
sgm@sgm.sk 
www.sgm.sk 

 

Francúzsky jazyk:

GYMNÁZIUM METODOVA 

Metodova 2 
821 08 Bratislava 
02/501 024 12 
office@gmet.sk 
www.gmet.sk 

 

Nemecký jazyk:

GYMNÁZIUM BILÍKOVA 

Bilíkova 24 
844 19 Bratislava 
02/602 975 59 
gymbil@gymbilba.sk
gymbilba.edupage.org

 

Ruský jazyk:

GYMNÁZIUM IVANA HORVÁTHA

Ivana Horvátha 14
821 03   Bratislava
02/434 130 69
skola@horvatha.sk
www.horvatha.edupage.org

 

GYMNÁZIUM A. EINSTEINA

Einsteinova 35
852 03 Bratislava
02/634 531 93
gymnazium@einsteinova.sk
www.einsteinova.sk

 

Španielsky jazyk:

FREDERICA GARCÍU LORCU

Hronská 3
821 07 Bratislava
02/452 425 85
gymhron@gymhron.edu.sk
www.gymhron.sk

 

Taliansky jazyk:

GYMNÁZIUM LADISLAVA SÁRU 

Ladislava Sáru 1 
841 04 Bratislava 
02/654 294 48 
tajomnik@gymls.edu.sk 
www.gymls.edu.sk 

 

× Potrebujete poradiť?