Kvalitnejšie vzdelanie

Príprava na Reparát
M / SJ / AJ / NJ / F / BI / CH / D / G

Niekedy školský rok nevyjde podľa predstáv žiaka a rodičov, a vtedy je dôležitá pravidelná príprava na reparát cez leto. Máme vynikajúcich lektorov a skvelé výsledky!

Predmety

Matematika na reparát
Fyzika na reparát
Chémia na reparát
Slovenčina na reparát
Angličtina na reparát
Nemčina na reparát

Formy doučovania

Individuálne
Online

Reparát spolu zvládneme!

Skúsení a motivovaní lektori Cielene sú žiakom k dispozícii počas celého júla i augusta – môžeme prísť k vám domov alebo žiak príde za lektorom do našich priestorov, príp. si vyberiete možnosť online doučovania.

Individuálny prístup

U každého žiaka identifikujeme problematické učivá či medzery z minulosti. Jednotlivé hodiny sú tak prispôsobené žiakovi na mieru.

Pravidelné skúšanie

Veľmi dôležitým podporným prostriedkom pri príprave na reparát je pravidelné skúšanie žiaka z prebratých tematických celkov.

Identifikácia medzier

U každého žiaka identifikujeme problematické učivá, nepochopené témy, pojmy či medzery z minulosti – a tomu prispôsobíme prípravu.

Motivácia & podpora

Žiak, ktorého čaká reparát, môže mať z augustového termínu veľký strach. Naši lektori mu pomôžu s odbúraním stresu a obáv.

Flexibilné načasovanie

Pravdepodobne ste s reparátom pri plánovaní letného tábora či rodinnej dovolenky nerátali, preto sa vám v termínoch radi prispôsobíme.

Už treba len začať

S učením na reparát odporúčame začať čo najskôr, aby sme sa vyhli zbytočnému časovému tlaku, ktorý žiakovi určite neprospieva.

Ako prebieha reparát?

Na konci školského roka dostane žiak od učiteľa, u ktorého robí reparát, okruh učív alebo otázok. Reparát možno robiť z učiva celého školského roku (ak žiak dostal z predmetu známku nedostatočná aj na polročnom vysvedčení) alebo len z polroku.

Niektorí učitelia poskytujú svojim žiakom možnosť prísť pred reparátom na konzultácie, na ktorých učiteľ žiaka usmerní, čo by ešte bolo potrebné si dobrať.

Deň D (alebo R)

Deň D prebieha zvyčajne na konci augusta, kedy zasadne trojčlenná komisia – zvyčajne v zložení triedny učiteľ (predseda), učiteľ, u ktorého žiak predmet nespravil, a iný učiteľ, ktorý sa venuje danému predmetu, no žiaka neučí. Presný termín reparátu je oznámený žiakovi, resp. jeho rodičom doporučeným listom v priebehu prázdnin.

Prvá časť reparátu môže byť písomná, potom je žiak skúšaný ústne. O priebehu reparátu spracuje komisia podrobný zápis, a až potom dostáva žiak regulárne vysvedčenie.

„Každé opakovanie je matkou múdrosti – s výnimkou opakovania hlúpostí.“
Stano Radič

Cenník

Pre žiakov, ktorí sa pripravujú na reparát z matematiky, fyziky, chémie, slovenčiny, angličtiny sme si pripravili zvýhodnené balíčky doučovaní v intenzite 10, 15 alebo 20-krát 90 minút. Cena platí pri úhrade celého balíčka v jednej splátke.

Letná príprava na reparát

SMALL 169€ / 10 x 90 min.
MEDIUM 249€ / 15 x 90 min.
LARGE 319€ / 20 x 90 min.

Potrebujete pomôcť?
Napíšte nám!

Dohodnite si doučovanie ešte dnes.

× Potrebujete poradiť?