Kvalitnejšie vzdelanie

Doučovanie 
Angličtiny

Naše doučovanie anglického jazyka je určené pre všetky vekové kategórie. Konverzácie, opakovanie, príprava na pohovor.

Úrovne

ZŠ angličtina
SŠ angličtina
Angličtina pre dospelých

Základoškolská angličtina

Väčšina našich žiakov sú študentmi druhého stupňa ZŠ, ale radi pomôžeme aj tým mladším. Vyskúšajte našich skvelých lektorov.

Preopakovanie a vysvetlenie učiva zo školy, rozvoj slovnej zásoby a konverzačných schopností, čítanie s porozumením alebo príprava na prijímačky z angličtiny. Pomôžeme so všetkým!

Individuálne doučovanie z angličtiny prispôsobíme na mieru potrebám žiaka – miesto, čas, dĺžku i intenzitu. Tak nečakajte!

Doučovanie do školy

Vysvetlenie učiva po chorobe, precvičovanie preberaných javov a časov, pomoc s domácimi úlohami z angličtiny, doplnenie vedomostí.

Čítanie s porozumením

Či už ako príprava na prijímacie pohovory z angličtiny alebo len ako užitočná znalosť do budúcnosti vášho dieťaťa.

Konverzácie

Ak žiakovi hodiny angličtiny v škole nestačia alebo by rád rozvíjal svoje schopnosti, individuálne hodiny anglickej konverzácie sú to pravé.

Príprava na reparát

Niekedy to žiak bez doučovania počas roka nezvládne, a vtedy doplníme pol- alebo celoročné učivo angličtiny.

Stredoškolská angličtina

Aj gymnaziálnu či stredoškolskú angličtinu je niekedy potrebné precvičiť či vysvetliť nanovo. Pravidelne i jednorázovo pred písomkami, ústnym skúšaním či opravou známok doučujeme našich žiakov SŠ angličtinu.

b

Doučovanie do školy

l

Príprava na maturitu

i

Príprava na reparát

Príprava na VŠ prijímačky

Angličtina pre dospelých

Popri žiakoch základných a stredných škôl doučujeme individuálnou formou aj dospelých. Zvyčajne sa jedná o pravidelné doučovania jeden- alebo viackrát týždenne.

Konverzácie

Konverzácie z angličtiny a takzvané rozviazanie jazyka je najčastejšie dopytovanou službou nielen pre začiatočníkov, večných začiatočníkov, ale aj pre pokročilých angličtinárov na úrovni C1.

Príprava na pohovor z angličtiny

Čaká vás pohovor, ktorého súčasťou je aj preverenie vedomostí z anglického jazyka? Či už sa jedná o obsluhu zákazníka alebo náročnejšie manažérske pozície, s našou prípravou sa nemáte čoho báť!

„Učiť sa ďalší jazyk neznamená len učiť sa inak pomenovať tie isté veci, znamená to aj naučiť sa o tých istých veciach premýšľať iným spôsobom.“
Flora Lewis

Chcete niečo viac?

Ak ste vyššie nenašli to, čo od doučovania angličtiny potrebujete či očakávate, kľudne sa nám ozvite. Radi vám pomôžeme aj s menej štandardnými požiadavkami, dohľadáme či vytvoríme materiály potrebné na vyučovanie.

Či už je to príprava na prijímačky na zahraničné vysoké školy, písanie esejí, príprava na pohovor do prvého ročníka ZŠ, určite vám budeme vedieť vyjsť v ústrety.

Čísla

V doučovaní angličtiny máme naozaj bohaté skúsenosti. Venujeme sa všetkých vekovým kategóriám a všetkým úrovniam vedomostí. Pripravujeme nielen slabších žiakov, ktorí potrebujú opraviť známku, ale aj tých mimoriadne šikovných, ktorí chcú rozvíjať svoje jazykové nadanie. Presvedčte sa na vlastnej koži a (ne)vedomostiach!

  • Doučovanie ZŠ angličtiny – 38%
  • Doučovanie SŠ matematiky – 21%
  • Angličtina pre dospelých – 31%

Spokojných žiakov

Konverzačných tém

Rôznych učebníc

Cvičení

Ďalšie predmety

Popri angličtine vám radi pomôžeme aj s ďalšími predmetmi, opakovaním, prípravou na prijímačky, olympiády či reparáty.

Potrebujete pomôcť?
Napíšte nám!

Dohodnite si doučovanie ešte dnes.

4 + 3 =

× Potrebujete poradiť?