Počuli ste už pojem virtuálne sídlo? O tom, čo to virtuálne sídlo je, načo sa využíva, o jeho výhodách a nevýhodách, rovnako ako o podmienkach na jeho vznik, sa dočítate v našom článku.

Každá firma alebo SZČO potrebuje vlastné sídlo, resp. adresu. Pri vzniku firmy je potrebné zapísať do obchodného registra, mimo iného aj to, kde firma sídli. Jej sídlom môže byť dom, byt alebo aj nebytový priestor. . Je to miesto, kam spoločnosti chodí pošta a kde ju niekto zodpovedný preberie. V prípade, že sa firma nemá k dispozícii vlastné priestory alebo sa kvôli prestížnosti adresy rozhodne využiť priestory niekoho iného, bude potrebovať Súhlas vlastníka na zriadenie sídla firmy. Uznajte, že sídlo v centre Bratislavy znie lepšie a honosnejšie, ako napr. v Hornej Maríkovej. Vlastník môže udeliť súhlas aj viacerým firmám, a tak môže sídliť niekoľko firiem na jednej a tej istej adrese.

Veľmi často je virtuálne sídlo využívané najmä menšími spoločnosťami alebo startupmi. V súčasnosti sa využitie virtuálneho sídla stáva na Slovensku čoraz viac populárnym. Z virtuálneho sídla riadi svoj biznis aktuálne vyše 45 000 spoločností s ručením obmedzením a viac ako 2000 akciových spoločností a firiem.

Aké sú výhody virtuálneho sídla?

Nižšie náklady – jedným z najčastejších dôvodov, pre ktorý sa podnikatelia rozhodujú pre virtuálne sídlo, je cena. Cena za poskytnutie virtuálneho sídla na mesiac sa väčšinou pohybuje okolo 10 – 30 eur, ale je to stále menej, než za prenájom kancelárie. Najmä, pokiaľ ide o centrum Bratislavy či iného väčšieho mesta.

Reprezentatívnosť – podnikatelia si často zakladajú na tom, ako sa ich podnik prezentuje pred klientami. Rozhodne inak zapôsobí firma, ktorá sídli na prestížnej adrese, než schránka v petržalskej bytovke.

Doplnkové služby – väčšina spoločností, ktorá prevádzkuje virtuálne sídlo, zároveň ponúka aj iné služby – napríklad správu pošty, skenovanie materiálov či inú asistenciu. V niektorých prípadoch sú k dispozícii aj zasadacie priestory a parkovanie.

Ako si virtuálne sídlo založiť?

Je niekoľko spôsobov, ako požiadať o virtuálne sídlo. Najčastejšie skrz formulár, kde vypíšete základné údaje o firme a kontaktné údaje. Následne Vás bude kontaktovať spoločnosť, ktorá poskytuje virtuálne sídlo, a po zaplatení dohodnutej čiastky Vám budú na email zaslané zakladateľské dokumenty na podpis.

Okrem zvyčajných poplatkov bude treba zaplatiť poplatok za overenie u notára. Suma nie je vysoká, pohybuje sa okolo 1,50 eur za podpis, ale budete ich potrebovať niekoľko.

Zápis virtuálneho sídla do obchodného registra trvá zvyčajne okolo dvoch týždňov odo dňa doručenia podpísaných dokumentov.

Načo si dať pozor pri zriaďovaní virtuálneho sídla?

Jednou z najdôležitejších vecí je preveriť si spoločnosť, alebo vlastníka, ktorá sídlo prenajíma, aby následne nevznikli problémy, ktoré by boli spojené s ďalšími poplatkami.
Poskytovateľ virtuálneho sídla by mal sídlo predovšetkým vlastniť a nie len prenajímať. Pokiaľ ide iba o sprostredkovateľa služby, vždy tam nastane riziko, že aj samotný poskytovať môže dostať výpoveď z nájmu. V takom prípade by ste sa museli pustiť do hľadania odznovu.

Dôležitá je aj podoba zmluvy. Dbajte o to, aby v nej boli jasne popísané všetky náležitosti ako doba poskytovania služby, špecifikácia jednotlivých služieb a periodicita. Čím podrobnejšia zmluva, tým lepšie.

Ako sme spomínali, súčasťou ponuky by mali byť aj asistenčné služby, ako napríklad preberanie pošty a jej následné preposielanie v prípade nutnosti.

Príliš veľa firiem (myslíme tým stovky až tisíce) na jednej adrese nemusí dobrým znamením. Predtým, než podpíšete zmluvu, preverte si koľko firiem sídli na danej adrese aby sa nestalo, že Vaša spoločnosť bude až pod príliš blízkym drobnohľadom daňového úradu.

No a samozrejme, príliš nízka cena za poskytnutie virtuálneho sídla. Je pochopiteľné, že mnoho podnikateľov sa snaží ponúkať čo najvýhodnejšie ceny, ale buďte opatrní. Najmä vtedy, ak ide o podozrivo nízku cenu. Väčšinou to môže indikovať práve nadmerný počet subjektov a nižšiu kvalitu služieb.

No a samozrejme, konzultácie a osobné stretnutie pred podpísaním zmluvy by mali byť samozrejmosťou. Možnosť prezrieť si priestory vopred Vám dá jasnejšiu predstavu o spoločnosti, ktorá má prepožičať adresu tej Vašej.

A potom je to už len na Vás, pre akú spoločnosť a služby sa rozhodnete.

Vedeli ste, že aj v Cielene poskytujeme možnosť virtuálneho sídla?

Naša spoločnosť sídli vo vlastných priestoroch v lukratívnej časti Bratislavy, v Starom Meste. V našich službách sú zahrnuté aj zásielky a archivácie. Každú prijatú zásielku zvážime a odfotíme a v prípade záujmu ju vieme oskenovať a preposlať. Každá doručená pošta sa u nás archivuje a na vami určenú adresu bude odoslaná minimálne raz mesačne. Medzi doplnkovými službami je zahrnuté aj skenovanie, skartovanie, či preposlanie pošty. V prípade záujmu, sú v zvýhodnenom balíčku naše reprezentatívne kancelárie v centra mesta k dispozícii aj s občerstvením.

Služby virtuálneho sídla v Cielene využívajú začínajúci podnikatelia z celého Slovenska, rôzne e-shopy, zahraničné spoločnosti a klienti, ktorí riadia biznis zo svojej domácej prevádzky a v Bratislave potrebujú len sídlo s občasným využitím kancelárskych priestorov.

Viac informácií aj o cenách a možnostiach rôznych balíčkov sa dozviete na našej webovej stránke (https://cielene.sk/virtualne-sidlo-bratislava-stare-mesto/). Rovnako si tam môžete prečítať aj recenzie od našich spokojných klientov.

V prípade záujmu, alebo akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Pokiaľ by ste mali priamo záujem o založenie firmy, stačí vyplniť formulár na našej webovej stránke.

× Potrebujete poradiť?